Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy energetyczne Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński Szósty Program Ramowy 1. Koncentracja i integracja badań 2. Strukturyzacja ERA 3. Wzmocnienie podstaw ERA 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne 4. Aeronautyka i badania kosmiczne 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne 1.1. Priorytety tematyczne 1.2. Działania horyzontalne 6.2. Transport powierzchniowy 6.3. Zmiany globalne i ekosystemy

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Główne cele 1.Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 2.Bezpieczeństwo dostaw energii 3.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 4.Wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Struktura priorytetu 6.1.i. Badania o perspektywie krótko- i średniookresowej (DG TREN) 1.szybkie wdrożenie rozwijanych już technologii, 2.promocja zmniejszania zapotrzebowania na energię, 3.poprawa wydajności energetycznej, 4.integracja odnawialnych źródeł energii z systemami energetycznymi, 5.zmniejszanie zależności od importu paliw kopalnych, 6.zmniejszanie emisji CO 2, 7.otrzymanie rozwiązań konkurencyjnych ekonomicznie; 405 mln euro 6.1.ii. Badania o perspektywie średnio- i długookresowej (DG Research) 1.rozwój i poszukiwanie nowych i odnawialnych źródeł energii (RES), 2.poszukiwanie nowych nośników energii (wodór) w zastosowaniach stacjonarnych i w transporcie, 3.poszukiwanie nowych metod eliminacji CO 2. 405 mln euro Razem 810 mln euro

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.i. Badania krótko- i średniookresowe 3/1 1. Czysta energia, w szczególności odnawialne źródła energii (RES) i ich integracja z systemami energetycznymi (magazynowanie, dystrybucja i użytkowanie) tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych otrzymanie nowej generacji (tańszych) technologii RES, pilna potrzeba redukcji kosztów integracja RES z systemami energetycznymi, wzrost wydajności energetycznej integracja w skali regionalnej, lokalnej, miejskiej

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.i. Badania krótko- i średniookresowe 3/2 2. Oszczędność i wydajność energetyczna (w tym wykorzystanie materiałów odnawialnych) ekobudownictwo redukcja zapotrzebowania na energię w budownictwie i sektorze mieszkaniowym poligeneracja energia elektryczna, ciepło, chłodnictwo z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (w tym ogniw paliwowych, wodoru); optymalizacja usług energetycznych i zastosowań końcowych (generacja rozproszona)

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.i. Badania krótko- i średniookresowe 3/3 3. Alternatywne paliwa silnikowe (biopaliwa, gaz ziemny i H 2 ) zastosowanie na dużą skalę paliw alternatywnych w transporcie tanie i bezpieczne magazynowanie paliw alternatywnych strategie i narzędzia monitorowania i stymulacji rozwoju paliw alternatywnych w transporcie CIVITAS II - Czysty Transport Miejski - strategie testowania i wdrażania paliw alternatywnych i oszczędnych ekonomicznie pojazdów (wspólnie z Priorytetem 6.2)

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/1 1. Ogniwa paliwowe (FC) i ich zastosowania rozwój technologii FC dla zastosowań stacjonarnych i w transporcie nisko i wysokotemperaturowe FC (nowe materiały, procesy, trwałość, redukcja kosztów) różnorodność zastosowań FC zastosowania w mieszkaniach i w przemyśle (kogeneracja) generacja energii w zakresie 0.5 - 5 MW przenośne systemy energetyczne małe pojazdy drogowe ciężki transport 3 tematy ważne strategicznie i dojrzałe

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/2 2. Nośniki energii wodór produkcja, magazynowanie, bezpieczeństwo, dystrybucja, badania materiałowe, badania ekonomiczne energia elektryczna wdrażanie na dużą skalę rozproszonych źródeł energii technologie magazynowania energii i sieci energetyczne technologie sieci interaktywnych (odbiorca/operator) 4 tematy 3 tematy

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/3 3. Technologie energii odnawialnej fotowoltaika (PV) następna generacja PV, komponenty i systemy PV, czyste i tanie technologie wytwarzania modułów Si, ulepszone technologie i materiały dla błon PV, otoczenie PV, PV w elektrowniach MW. biomasa i bioenergia technologie spalania, systemy gazyfikacji, biopaliwa dla transportu, energia z bioodpadów 3 tematy

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/3 3. Technologie energii odnawialnej inne technologie wiatr energia geotermalna energia oceanów termalna energia słoneczna 1 temat

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/4 4. Przechwytywanie i sekwestracja CO 2 w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi przechwytywanie i sekwestracja CO 2 przed i po procesie spalania geologiczne i chemiczne/mineralne magazynowanie CO 2 4 tematy

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/5 5. Badania socjo-ekonomiczne modelowanie i studia socjo-ekonomiczne związane z problematyką energetyczną odnawialne, a konwencjonalne źródła energii, kształtowanie przyszłych zrównoważonych systemów energetycznych, długoterminowe prognozy (ubywanie zasobów, zmiany klimatyczne itp.) 1 temat

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1. Instrumenty finansowania Nowe instrumenty: 1.IP (Integrated projects) - projekty zintegrowane 2.NoE (Network of Excellence) - sieci doskonałości Stare instrumenty: 1.STRP (Specific targeted research projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific support actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia),

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński Harmonogram konkursów

16 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 16 Andrzej Sławiński 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Pierwszy konkurs (1.SM i 2.ML) 1.Ogłoszenie konkursu 17 grudnia 2002 1.Call text 2.Work Programme 3.Guidlines for Proposal Evaluation Procedures 2.Zakończenie składania wniosków 18 marca 2002 3.Budżet 277 mln euro (1.SM - 79 mln euro, 2. ML - 198 mln. euro) 4.Około 65% budżetu dla IP i NoE 5.Jednostopniowe składanie wniosków 6.Dwustopniowa ewaluacja dla IP i NoE 7.Kryteria ewaluacji i progi oceny jednakowe dla całego 6.PR 8.Udostępnienie listy wybranych tematów dla IP i NoE 9.Wybrane tematy dla STRP

17 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 17 Andrzej Sławiński Pierwszy konkurs Przykłady kryteriów ewaluacji Projekty zintegrowane (IP) KryteriaPrógWaga Zgodność z priorytetem 4 2 Potencjalne korzyści 3 Naukowa i technologiczna doskonałość 3 5 Jakość konsorcjum 3 Jakość zarządzania 4 Mobilizacja środków 3 Sieci doskonałości (NoE) KryteriaPrógWaga Zgodność z priorytetem 4 2 Potencjalne korzyści 4 Doskonałość partnerów 5 Jakość integracji 3 5 Jakość zarządzania 4 Ocena 0 - 5 pkt. Próg sumy 70/100

18 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 18 Andrzej Sławiński Pierwszy konkurs Przykłady tematów dojrzałych Projekty zintegrowane (IP) 1.Development and validation of novel thin film PV manufacturing technologies with higher efficiency/cost ratio 2.Significant cost reduction of crystalline Si PV modules to 1 e/1Wp 3.Biofuels for transport with a focus of lignocellulosic feedstock 4.Hydrogen-rich gas production from biomass Sieci doskonałości (NoE) 1.Biomass chain for Europe 2.New generation for high efficiency PV through better spectrum utilization (na podstawie EoI)

19 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 19 Andrzej Sławiński Pierwszy konkurs Przykłady tematów obiecujących Projekty zintegrowane (IP) 1.Development and validation of low cost organic/polymeric PV cells 2.Development of tidal current devices 3.Ash formation and emission control of thermal combustion of biomass Sieci doskonałości (NoE) 1.Ocean energy converters (na podstawie EoI)

20 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 20 Andrzej Sławiński Pierwszy konkurs Dobre rady 1.Przeczytać EoI Report, aby dowiedzieć się, jakie tematy będą dominować w pierwszym konkursie http://www.cordis.lu/fp6/eoi-analysis.htm 2.Wykorzystać bazę danych EoI do poszukiwania partnerów http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm 3.Oczekując na ogłoszenie dokumentów pierwszego konkursu tworzyć konsorcjum do projektu: liczące się polskie zespoły mające doświadczenie i sukcesy w 5.PR - jako koordynatorzy projektów zespoły stawiające pierwsze kroki w PR - jako partnerzy konsorcjum 4.Być w stałym kontakcie z Krajowym i Regionalnymi Punktami Kontaktowymi

21 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 21 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/home.html Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl/n/p/6a/index.html IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-81 Fax. 828-53-70


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google