Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r.

2 Stan wdrażania – listopad 2007 Od początku realizacji programów złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 73,45 mld zł (235,1% alokacji na okres programowania 2004–2006) złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 73,45 mld zł (235,1% alokacji na okres programowania 2004–2006) podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę 32,6 mld zł (104,4% alokacji na okres programowania ) podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę 32,6 mld zł (104,4% alokacji na okres programowania ) zrealizowano płatności na kwotę 20,5 mld zł (65,7% alokacji na okres programowania 2004–2006) zrealizowano płatności na kwotę 20,5 mld zł (65,7% alokacji na okres programowania 2004–2006) certyfikowano wobec KE wydatki na kwotę ponad 4,64 mld euro (54,06% alokacji) certyfikowano wobec KE wydatki na kwotę ponad 4,64 mld euro (54,06% alokacji) KE do końca listopada 2007 r. zrefundowała Polsce ponad 4,39 mld euro (ok. 51,16% alokacji) KE do końca listopada 2007 r. zrefundowała Polsce ponad 4,39 mld euro (ok. 51,16% alokacji)

3 Stan wdrażania – listopad 2007

4

5 Wartość zrealizowanych płatności w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata według stanu na koniec listopada 2007 r. (zastosowany kurs: 1 euro = 3,6381 zł)

6 Stan wdrażania – listopad 2007 Wartość wniosków o refundację przekazanych przez instytucję płatniczą do KE w ramach poszczególnych programów wg stanu na 10 grudnia 2007 r. ( wartość w euro) PROGRAM OPERACYJNY Wartość wniosków z IP do KE Wartość wniosków z IP do KE jako % alokacji Wartość refundacji z KE Wartość refundacji z KE jako % alokacji SPO WKP ,66% ,26% ZPORR (ERDF) ,36% ,67% ZPORR (ESF) ,37% ,64% OGÓŁEM ZPORR ,26% ,00% SPO Transport ,00% ,49% SPO RZL ,75% ,02% SPO Restrukturyzacja ,09% ,06% SPO Rybołówstwo ,96% ,38% PO PT ,90% ,85% IW EQUAL ,29% ,46% Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia ,29% ,16% Polska-Brandenburgia ,55% ,79% Polska-Saksonia ,81% ,39% Polska-Słowacja ,46% ,26% Polska-Czechy ,00% ,04% Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki) ,25% ,34% Polska-Białoruś-Ukraina ,13% ,09% OGÓŁEM INTERREG IIIA ,96% ,33% OGÓŁEM ,16% ,57%

7 Poziom średniomiesięcznych płatności niezbędny, aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata Stan wdrażania – listopad 2007 PROGRAM OPERACYJNY Średniomiesięczna płatność z ostatnich 6 miesięcy (czerwiec- listopad) Środki jakie pozostały do wydatkowania do końca 2008 r. Średniomiesięczna płatność potrzebna aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata SPO WKP ZPORR ERDF ESF OGÓŁEM SPO Transport SPO RZL SPO Restrukturyzacja SPO Rybołówstwo PO PT IW EQUAL IW INTERREG Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie Polska-Brandenburgia Polska-Saksonia Polska-Słowacja Polska-Czechy Polska-Litwa-Rosja Polska-Białoruś-Ukraina OGÓŁEM OGÓŁEM

8 Stan realizacji projektów z Funduszu Spójności – dane narastająco wg stanu na r. Całkowita kwota zakontraktowana/ suma kosztów kwalifikowanych* Ogółem Środowisko Transport 76,36% 73,68% 79,57% Całkowita kwota wydatkowana/ suma kosztów kwalifikowanych** Ogółem Środowisko Transport * wartości zawartych kontraktów w ramach projektów ** wartości wydatkowane w ramach projektów 30,07% 20,37% 41,70%

9 Całkowita wartość płatności z KE/całkowita kwota dofinansowania z FS OgółemŚrodowiskoTransport 33,32%26,51%40,29% Stan realizacji projektów z Funduszu Spójności – dane narastająco wg stanu na r.

10 Wzrost wartości płatności z KE w ujęciu dynamicznym (bez projektów horyzontalnych) (bez projektów horyzontalnych) Dane w mln euro Ogółem Transport Środowisko Wzrost Płatności stan na Płatności stan na Sektor

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google