Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r.

2 Stan wdrażania – listopad 2007 Od początku realizacji programów złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 73,45 mld zł (235,1% alokacji na okres programowania 2004–2006) złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 73,45 mld zł (235,1% alokacji na okres programowania 2004–2006) podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę 32,6 mld zł (104,4% alokacji na okres programowania 2004-2006) podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę 32,6 mld zł (104,4% alokacji na okres programowania 2004-2006) zrealizowano płatności na kwotę 20,5 mld zł (65,7% alokacji na okres programowania 2004–2006) zrealizowano płatności na kwotę 20,5 mld zł (65,7% alokacji na okres programowania 2004–2006) certyfikowano wobec KE wydatki na kwotę ponad 4,64 mld euro (54,06% alokacji) certyfikowano wobec KE wydatki na kwotę ponad 4,64 mld euro (54,06% alokacji) KE do końca listopada 2007 r. zrefundowała Polsce ponad 4,39 mld euro (ok. 51,16% alokacji) KE do końca listopada 2007 r. zrefundowała Polsce ponad 4,39 mld euro (ok. 51,16% alokacji)

3 Stan wdrażania – listopad 2007

4

5 Wartość zrealizowanych płatności w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 według stanu na koniec listopada 2007 r. (zastosowany kurs: 1 euro = 3,6381 zł)

6 Stan wdrażania – listopad 2007 Wartość wniosków o refundację przekazanych przez instytucję płatniczą do KE w ramach poszczególnych programów wg stanu na 10 grudnia 2007 r. ( wartość w euro) PROGRAM OPERACYJNY Wartość wniosków z IP do KE Wartość wniosków z IP do KE jako % alokacji 2004-06 Wartość refundacji z KE Wartość refundacji z KE jako % alokacji SPO WKP596 323 32447,66%566 242 15545,26% ZPORR (ERDF)1 577 593 82062,36%1 484 308 15658,67% ZPORR (ESF)181 385 63441,37%178 192 02740,64% OGÓŁEM ZPORR1 758 979 45459,26%1 484 308 15650,00% SPO Transport511 874 74544,00%482 658 02141,49% SPO RZL922 395 70662,75%838 239 18357,02% SPO Restrukturyzacja716 698 20360,09%704 361 05359,06% SPO Rybołówstwo66 532 87532,96%59 290 58729,38% PO PT13 840 47248,90%12 129 54142,85% IW EQUAL64 673 78748,29%52 853 00339,46% Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 18 353 24861,29%6 037 16020,16% Polska-Brandenburgia19 096 08963,55%8 951 78129,79% Polska-Saksonia6 601 75324,81%5 959 39222,39% Polska-Słowacja10 340 10298,46%8 218 13078,26% Polska-Czechy8 822 11049,00%4 508 77025,04% Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki)4 652 06019,25%3 224 28613,34% Polska-Białoruś-Ukraina17 069 14745,13%13 269 47435,09% OGÓŁEM INTERREG IIIA84 934 50947,96%50 168 99328,33% OGÓŁEM4 736 253 07655,16%4 428 442 71851,57%

7 Poziom średniomiesięcznych płatności niezbędny, aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-06 Stan wdrażania – listopad 2007 PROGRAM OPERACYJNY Średniomiesięczna płatność z ostatnich 6 miesięcy (czerwiec- listopad) Środki jakie pozostały do wydatkowania do końca 2008 r. Średniomiesięczna płatność potrzebna aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-06 SPO WKP 92 538 8862 150 796 573165 445 890 ZPORR ERDF 292 029 6772 039 363 770156 874 136 ESF 54 431 501758 919 58358 378 429 OGÓŁEM 346 461 1782 798 283 353215 252 566 SPO Transport 201 088 2861 765 271 879135 790 145 SPO RZL 168 043 8451 796 572 731138 197 902 SPO Restrukturyzacja 87 158 3951 239 610 97595 354 690 SPO Rybołówstwo 9 606 879367 649 63028 280 741 PO PT 2 292 56146 761 0243 597 002 IW EQUAL 17 378 697205 056 28015 773 560 IW INTERREG Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie 6 921 56456 333 0744 333 313 Polska-Brandenburgia 3 433 53054 173 1254 167 163 Polska-Saksonia 1 581 99964 835 2224 987 325 Polska-Słowacja 900 7069 128 558702 197 Polska-Czechy 1 712 69131 079 9272 390 764 Polska-Litwa-Rosja 2 221 35867 039 3265 156 871 Polska-Białoruś-Ukraina 2 560 91961 459 5514 727 658 OGÓŁEM 19 332 768344 048 78326 465 291 OGÓŁEM 943 901 99510 714 051 229824 157 787

8 Stan realizacji projektów z Funduszu Spójności – dane narastająco wg stanu na 30.09.2007 r. Całkowita kwota zakontraktowana/ suma kosztów kwalifikowanych* Ogółem Środowisko Transport 76,36% 73,68% 79,57% Całkowita kwota wydatkowana/ suma kosztów kwalifikowanych** Ogółem Środowisko Transport * wartości zawartych kontraktów w ramach projektów ** wartości wydatkowane w ramach projektów 30,07% 20,37% 41,70%

9 Całkowita wartość płatności z KE/całkowita kwota dofinansowania z FS OgółemŚrodowiskoTransport 33,32%26,51%40,29% Stan realizacji projektów z Funduszu Spójności – dane narastająco wg stanu na 30.09.2007 r.

10 Wzrost wartości płatności z KE w ujęciu dynamicznym (bez projektów horyzontalnych) (bez projektów horyzontalnych) Dane w mln euro 5291 8771 348Ogółem 2241 121897Transport 304756451Środowisko Wzrost Płatności stan na 30.09.07 Płatności stan na 31.12.06 Sektor

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "Stan wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 listopad 2007 Marek Kalupa Komitet Monitorujący NPR/PWW 17 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google