Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Fundusz Spójności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Fundusz Spójności"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Fundusz Spójności Laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczny pobornik prób ścieków Anna Zielińska-Jurkiewicz Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

2 Laboratorium mobilne do pobierania próbek wody i ścieków
Składa się z automatycznego przyrządu do pobierania próbek wraz z wyposażeniem oraz pojazdu do jego transportu 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

3 Transport automatu do miejsc pobierania zapewnia dobrej klasy pojazd
odpowiednio dostosowany do tego typu przewozu: – niski próg załadunku – drzwi otwierane do góry Natomiast odpowiednio dobrany wózek transportowy zapewnia przewóz automatu po obiekcie nawet przez 1 osobę: – duże opony pneumatyczne przystosowane do pracy w terenie – wygodny uchwyt ułatwiający manewrowanie wózkiem – miejsce na akumulator 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

4 Pobieranie próbek zapewnia linia ssawna: kosz ssawny połączony z winylowym przewodem pobierającym i pompą perystaltyczną samplera 04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

5 Wyposażenie dodatkowe zintegrowane z przewoźnym pobornikiem
automatycznym do pobierania próbek (samplerem) stanowi przepływomierz modułowy ISCO 750 i sonda wieloparametrowa AQUA umożliwiająca pomiary terenowe pH, temperatury i konduktywności w pobieranych próbkach. 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

6 To najnowszej generacji urządzenie umieszczone na wózku
transportowym łączy w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplera przenośnego z systemem przechowywania zebranych próbek w temperaturze C. Próbki zbierane są do jednego zestawu podstawowego pojemników polipropylenowych do pobierania próbek: 14 pojemników o pojemności do 950 ml i 1 pojemnik zbiorczy do 19 l stosowane zamiennie 06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

7 – programowanie standardowe – programowanie rozszerzone
5 możliwych trybów próbkowania zapewniają 2 poziomy programowania pobierania próbek nastawiane z pulpitu sterownika samplera: – programowanie standardowe – programowanie rozszerzone 07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

8 PROGRAMOWANIE STANDARDOWE:
Tempo próbkowania: jednorodne w czasie – próbkowanie w regularnych odstępach czasu nadawane przez przepływ (proporcjonalne do przepływu) – próbkowanie co ustaloną objętość przepływu ciągłe próbkowanie – kiedy pojemniki z próbkami są regularnie wymieniane 08 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

9 PROGRAMOWANIE ROZSZERZONE:
Tempo próbkowania: jednorodne lub niejednorodne w czasie – próbkowanie w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu z losowym odstępem – rzadkie próbkowanie z losowymi odstępami pomiędzy próbkami generowanymi przez sterownik samplera nadawane przez przepływ (proporcjonalne do przepływu) – próbkowanie co ustaloną objętość przepływu nadawane przez zdarzenie – próbkowanie za każdym razem, kiedy nastąpi zdefiniowane przez użytkownika zdarzenie ciągłe próbkowanie – kiedy pojemniki z próbkami są regularnie wymieniane 09 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

10 Parametry techniczne sprzętu spełniają uregulowania prawne
i wytyczne norm: Pompa perystaltyczna odporna na korozję o max. wysokości podnoszenia 8,5m, zapewniająca prędkość przepływu próbki w linii ssawnej 0,5m/s Linia ssąca jest każdorazowo przedmuchiwana przed pobieraniem i po pobieraniu oraz automatycznie przepłukiwana cieczą źródłową Sieciowe i akumulatorowe zasilanie przyrządu umożliwia minimum 24h automatyczne pobieranie próbek Precyzja i dokładność objętości dostarczonych próbek na poziomie ± 5% objętości zamierzonej 10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

11 Automat wyposażony w agregat chłodzący i termostatyzowaną komorę
utrzymującą temperaturę próbek w przedziale od 0 do 40 C przez okres 24h, przy temperaturze otoczenia C 5 trybów pobierania próbek nastawianych ze sterownika samplera Zintegrowany z automatycznym przyrządem (samplerem) do pobierania próbek przepływomierz, umożliwia pomiar i rejestrację w pamięci przyrządu natężenia i objętości przepływu oraz pobieranie próbek proporcjonalnie do przepływu Zintegrowana z samplerem wieloparametrowa sonda pomiarowa umożliwiająca odczyt i rejestrację w pamięci urządzenia mierzonych w próbkach parametrów: pH, temperatury i konduktywności. Do sond pomiarowych i sondy konduktometrycznej wydane są przez Główny Urząd Miar świadectwa wzorcowania 11 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

12 Wdrożenie i wykorzystanie zakupionego sprzętu
Zakupiony nowoczesny i funkcjonalny sprzęt znalazł zastosowanie i usprawnił wypełnianie obowiązków statutowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w następujących dziedzinach: Kontrola procesów przemysłowych i sieci kanalizacyjnych przeprowadzana przez Wydział Inspekcji WIOŚ Monitoring wód powierzchniowych Interwencje i poważne awarie 12 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

13 Zakupiony automatyczny sprzęt po ustawieniu odpowiedniego
programu próbkowania umożliwia pobieranie próbek ciągłych, serii próbek, próbek średniodobowych bez interwencji manualnej i tam gdzie to możliwe bez dozoru 13 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

14 Jest szczególnie użyteczny:
- w sporządzaniu próbek jednorazowych, których badania określają skład jakościowy i zawartość zanieczyszczeń w danym czasie - w sporządzaniu próbek złożonych, których badania określają zmienność jakości zanieczyszczeń w dłuższym czasie (np. zmienność w ciągu doby) 14 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

15 Oprogramowanie samplera w zakupionym sprzęcie umożliwia
przeniesienie mierzonych rejestrowanych danych przy pomocy interfejsu do komputera PC Zdalne pobieranie wyników z samplera, wydruk w formie raportów i wykresów graficznych umożliwia program Flowlink 5, Samplink. 15 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

16 Przykład jednego z pięciu dostępnych raportów:
RAPORT Z POBIERANIA PRÓBEK PROPORCJONALNIE DO CZASU: (co 2h w ciągu doby) *********** WYNIKI POLACZONE *********** MIEJSCE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PROGRAM: ROZSZERZ 1 PROGRAM ROZP PRACE O 11:50 PN 28-LUT-11 NOMIN OBJETOSC PROBKI= 500 ml TEMPO PROBKOWANIA: CZAS, CO 2 GODZ., 0 MINUTY PROB. BUT. GODZ. TEMP SP pH 0C uS/cm 1, : * * * 1, : 1, : 1, : 1, : 16 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

17 RAPORT Z POBIERANIA PRÓBEK PROPORCJONALNIE DO CZASU:
(co 2h w ciągu doby) c.d. PROB. BUT. GODZ. TEMP SP pH 0C uS/cm 1, : 1, : WT 29-LUT 1, : 1, : 1, : 1, : 1, : 1, : * Najświeższe ważne dane 17 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

18 Zaprezentowany przykład wydruku ilustruje pobieranie próbek
jednorazowych pobieranych co 2h w ciągu doby W każdej próbce zmierzona jest temperatura, pH i konduktywność. W pobranych próbkach jednorazowych można dokonywać badań poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń lub Z pobranych próbek jednorazowych można sporządzić 1 próbkę złożoną – średniodobową i w niej wykonywać badania zanieczyszczeń 18 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w
Uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są miarodajne i wiarygodne dzięki zastosowaniu nowoczesnego automatycznego sprzętu do pobierania próbek spełniającego uregulowania prawne i wytyczne norm: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w spawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 137. poz.984 z późn. zm.) Normy PN-EN ISO :2003 i PN-EN ISO :1997. 19 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

20 Dziękuję za uwagę! anna.zielinska-jurkiewicz@wios.bydgoszcz.pl
Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,


Pobierz ppt "Unia Europejska Fundusz Spójności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google