Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim 8-10 grudnia 2009r. , Tarnów PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim 8-10 grudnia 2009r. , Tarnów PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim 8-10 grudnia 2009r. , Tarnów PROJEKT PL założenia, ograniczenia i koncepcja projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską prof. dr hab. inż. Marek Nawalany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Politechnika Warszawska

2 Cel projektu Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim poprzez: * stworzenie i uporządkowanie podstaw teoretycznych monitoringu wód powierzchniowych (część naukowo-badawcza) oraz * stworzenie narzędzi informatycznych umożliwiających gromadzenie i weryfikowanie analizowanie i przetwarzanie raportowanie i udostępnianie danych pomiarowych w aspekcie czasowym i przestrzennym (część badawczo-rozwojowa)

3 Struktura projektu PR-1 „Statystyka” PR-2 „AGIS” PR-3 „BDMW”

4 Projekt PR-1a „Statystyka”
„Opracowanie i testowanie metod statystycznej analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, opracowania ogólnego systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód i raportowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną” dr inż. Małgorzata Loga prof. dr hab. inż. Marek Nawalany mgr inż. Katarzyna Sawicka

5 Wyniki PR-1a „Statystyka”
Algorytmy ocen Jednolitych Częściach Wód na których prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych (wg. Rozporządzeń Ministra oraz RDW) Algorytm wykonywania ocen Jednolitych Częściach Wód na których NIE jest prowadzony monitoring wód powierzchniowych

6 Projekt PR-1b „Statystyka”
„Testowanie i ocena możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie automatycznych pomiarów jakości wód - opracowanie metodyki interpretacji danych z pomiarów automatycznych” prof. dr hab. inż. Marek Nawalany dr inż. Grzegorz Sinicyn mgr inż. Marcin Kawka

7 Wyniki PR-1b „Statystyka”
Analiza i sformułowanie wytycznych do modyfikacji systemu pomiarowego wód podziemnych na ujęciach brzegowych w zlewni Dunajca Analiza sygnałów pomiarowych z sond automatycznych (dekompozycja sygnału, analiza harmoniczna, analiza korelacyjna) i sformułowanie wytycznych do interpretacji pomiarów ciągłych Klasyfikacja wód na ujęciach brzegowych

8 dr inż. Bartosz Czyżkowski
Projekt PR-2 „AGIS” „Opracowanie i wdrożenie analizatora GIS dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód” dr inż. Bartosz Czyżkowski

9 Wyniki PR-2 „AGIS” Analiza sieci rzecznej i zlewni
Analiza systemu monitoringu JCW Szacowanie kosztów monitoringu

10 Projekt PR-3 „BDMW” i udostępniania on-line danych środowiskowych”
„Rozwinięcie i wdrożenie komputerowego systemu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych” dr inż. Krzysztof Kochanek mgr inż. Anna Kwiatkowska

11 Wyniki PR-3 „BDMW” Baza Danych Monitoringu Wód BDMW ma charakter scentralizowany, wielodostępny, gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność danych w niej zapisanych a w układzie logicznym składa się z: 1. modułu wprowadzania danych hydrograficznych i pomiarowych 2. modułu weryfikacji danych 3. modułu udostępniania danych – raportowania i udostępniania w Internecie

12 Wyniki PR-3 „BDMW” Wymagania/oczekiwania od BDMW :
I a) interaktywny interfejs graficzny umożliwiający łatwą komunikację z BDMW b) jednorazowy import danych historycznych z bazy danych JaWo c) importowanie wyników analiz laboratoryjnych z systemu zarządzania pracą laboratorium (CS-17) d) graficzną prezentację punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) na mapie GIS

13 Wyniki PR-3 „BDMW” Wymagania/oczekiwania od BDMW :
I e) odniesienie treści o charakterze przestrzennym (np. lokalizacji punktów pomiarowych, presji, itp.) do mapy sieci hydrograficznej wód (MPHP), jednolitych części wód (JCW) oraz map topograficznych   f) prezentacja w formie wykresów wartości wskaźników dla danego ppk w zadanym okresie   g) prezentacja danych pomiarowych w formie raportów spełniających wytyczne zawarte w Rozp. Ministra Środowiska z dnia r.

14 Wyniki PR-3 „BDMW” Wymagania/oczekiwania od BDMW :
h) przygotowywanie danych w formie umożliwiającej ich łatwą publikację w Internecie i) dodawanie nowych wskaźników do słowników, przy czym aktualny zakres słowników powinien obejmować obowiązujące prawodawstwo  j) uzupełnianie wyników pomiarów o dodatkowe informacje np. komentarze i uwagi do poborów oraz pomiarów i ich wyników k) wyposażenie w funkcje analizy wskaźników zgodne z wymogami analizy danych zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

15 Projekt wysokiego ryzyka
Projekt „miękki” więc ryzykowny ewoluujące założenia (np. nowe czy stare metody ocen) konkurencyjne cele (np. AGIS – miniGIS) konieczność zmiany podejścia podczas trwania projektu (ekstrapolacja ocen na nie-mierzone JCW – w topologii dendrytu lub w języku teorii skupień) zależność podejścia od skali (np. problem rzek nie- planktonowych) problem niestacjonarności parametrów (np. zmiana wartości progu wykrywalności wskaźnika w czasie)

16 Dynamika projektu Czas realizacji – 9 miesięcy + 12 miesięcy gwarancji (rękojmi) Zespół – 6 osób + (4 studentów + 3 specjalistów) Intensywne kontakty z WIOŚ Kraków (Delegatura Tarnów) – DZIĘKUJĘ PRACOWNIKOM WIOŚ w Krakowie (z wszystkich delegatur) ale specjalnie DEKLEGATURZE W TARNOWIE ZA DOTYCHCCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ System rozwojowy … i do zastosowania w innych WIOSiach

17 Konferencja WIOŚ Kraków 8-10 grudnia 2009, Tarnów
Przekazuję głos moim Koleżankom i Kolegom z Zespołu......


Pobierz ppt "Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim 8-10 grudnia 2009r. , Tarnów PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google