Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PL0302 - założenia, ograniczenia i koncepcja projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską prof. dr hab. inż. Marek Nawalany Wzmocnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PL0302 - założenia, ograniczenia i koncepcja projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską prof. dr hab. inż. Marek Nawalany Wzmocnienie."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PL0302 - założenia, ograniczenia i koncepcja projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską prof. dr hab. inż. Marek Nawalany Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim 8-10 grudnia 2009r., Tarnów Politechnika Warszawska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Analizator GIS Cel projektu Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim poprzez: *stworzenie i uporządkowanie podstaw teoretycznych monitoringu wód powierzchniowych (część naukowo-badawcza) oraz *stworzenie narzędzi informatycznych umożliwiających gromadzenie i weryfikowanie analizowanie i przetwarzanie raportowanie i udostępnianie danych pomiarowych w aspekcie czasowym i przestrzennym (część badawczo-rozwojowa)

3 Analizator GIS Struktura projektu PR-1 Statystyka PR-2 AGIS PR-3 BDMW

4 Analizator GIS Projekt PR-1a Statystyka Opracowanie i testowanie metod statystycznej analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, opracowania ogólnego systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód i raportowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dr inż. Małgorzata Loga prof. dr hab. inż. Marek Nawalany mgr inż. Katarzyna Sawicka

5 Analizator GIS Wyniki PR-1a Statystyka Algorytmy ocen Jednolitych Częściach Wód na których prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych (wg. Rozporządzeń Ministra oraz RDW) Algorytm wykonywania ocen Jednolitych Częściach Wód na których NIE jest prowadzony monitoring wód powierzchniowych

6 Analizator GIS Projekt PR-1b Statystyka T estowanie i ocena możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie automatycznych pomiarów jakości wód - opracowanie metodyki interpretacji danych z pomiarów automatycznych prof. dr hab. inż. Marek Nawalany dr inż. Grzegorz Sinicyn mgr inż. Marcin Kawka

7 Analizator GIS Wyniki PR-1b Statystyka Analiza i sformułowanie wytycznych do modyfikacji systemu pomiarowego wód podziemnych na ujęciach brzegowych w zlewni Dunajca Analiza sygnałów pomiarowych z sond automatycznych (dekompozycja sygnału, analiza harmoniczna, analiza korelacyjna) i sformułowanie wytycznych do interpretacji pomiarów ciągłych Klasyfikacja wód na ujęciach brzegowych

8 Analizator GIS Projekt PR-2 AGIS O pracowanie i wdrożenie analizatora GIS dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód dr inż. Bartosz Czyżkowski

9 Analizator GIS Wyniki PR-2 AGIS Analiza sieci rzecznej i zlewni Analiza systemu monitoringu JCW Szacowanie kosztów monitoringu

10 Analizator GIS Projekt PR-3 BDMW Rozwinięcie i wdrożenie komputerowego systemu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych dr inż. Krzysztof Kochanek mgr inż. Anna Kwiatkowska

11 Analizator GIS Wyniki PR-3 BDMW B aza Danych Monitoringu Wód BDMW ma charakter scentralizowany, wielodostępny, gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność danych w niej zapisanych a w układzie logicznym składa się z: 1. modułu wprowadzania danych hydrograficznych i pomiarowych 2. modułu weryfikacji danych 3. modułu udostępniania danych – raportowania i udostępniania w Internecie

12 Analizator GIS Wyniki PR-3 BDMW Wymagania/oczekiwania od BDMW : Ia) interaktywny interfejs graficzny umożliwiający łatwą komunikację z BDMW b) jednorazowy import danych historycznych z bazy danych JaWo c) importowanie wyników analiz laboratoryjnych z systemu zarządzania pracą laboratorium (CS-17) d) graficzną prezentację punktów pomiarowo- kontrolnych (ppk) na mapie GIS

13 Analizator GIS Wyniki PR-3 BDMW Wymagania/oczekiwania od BDMW : Ie) odniesienie treści o charakterze przestrzennym (np. lokalizacji punktów pomiarowych, presji, itp.) do mapy sieci hydrograficznej wód (MPHP), jednolitych części wód (JCW) oraz map topograficznych f) prezentacja w formie wykresów wartości wskaźników dla danego ppk w zadanym okresie g) prezentacja danych pomiarowych w formie raportów spełniających wytyczne zawarte w Rozp. Ministra Środowiska z dnia 20.08.2008 r.

14 Analizator GIS Wyniki PR-3 BDMW Wymagania/oczekiwania od BDMW : h) przygotowywanie danych w formie umożliwiającej ich łatwą publikację w Internecie i) dodawanie nowych wskaźników do słowników, przy czym aktualny zakres słowników powinien obejmować obowiązujące prawodawstwo j) uzupełnianie wyników pomiarów o dodatkowe informacje np. komentarze i uwagi do poborów oraz pomiarów i ich wyników k) wyposażenie w funkcje analizy wskaźników zgodne z wymogami analizy danych zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.08.2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

15 Analizator GIS Projekt wysokiego ryzyka Projekt miękki więc ryzykowny ewoluujące założenia (np. nowe czy stare metody ocen) konkurencyjne cele (np. AGIS – miniGIS) konieczność zmiany podejścia podczas trwania projektu (ekstrapolacja ocen na nie-mierzone JCW – w topologii dendrytu lub w języku teorii skupień) zależność podejścia od skali (np. problem rzek nie- planktonowych) problem niestacjonarności parametrów (np. zmiana wartości progu wykrywalności wskaźnika w czasie)

16 Analizator GIS Dynamika projektu Czas realizacji – 9 miesięcy + 12 miesięcy gwarancji (rękojmi) Zespół – 6 osób + (4 studentów + 3 specjalistów) Intensywne kontakty z WIOŚ Kraków (Delegatura Tarnów) – DZIĘKUJĘ PRACOWNIKOM WIOŚ w Krakowie (z wszystkich delegatur) ale specjalnie DEKLEGATURZE W TARNOWIE ZA DOTYCHCCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ System rozwojowy … i do zastosowania w innych WIOSiach

17 Analizator GIS Konferencja WIOŚ Kraków 8-10 grudnia 2009, Tarnów Przekazuję głos moim Koleżankom i Kolegom z Zespołu......


Pobierz ppt "PROJEKT PL0302 - założenia, ograniczenia i koncepcja projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską prof. dr hab. inż. Marek Nawalany Wzmocnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google