Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl

2 HISTORIA PROGRAMU FULBRIGHTA Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku. Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

3 CELE PROGRAMU FULBRIGHTA Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

4 STYPENDIA FULBRIGHTA DLA POLAKÓW Dla studentów: Fulbright Graduate Student Top-Up Award Fulbright Graduate Student Top-Up Award Fulbright Graduate Student Award Fulbright Graduate Student Award International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Students International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Students Dla doktorantów: Fulbright Junior Advanced Research Awards – Junior Stypendia podoktorskie: Fulbright Senior Advanced Research Awards

5 GRADUATE STUDENT TOP-UP AWARDS $10,000 Top-Up grant $10,000 Top-Up grant Ubezpieczenie Ubezpieczenie J-1 visa J-1 visa bilet lotniczy bilet lotniczy Termin aplikowania: maj 2012 Termin aplikowania: maj 2012

6 GRADUATE STUDENT TOP-UP AWARDS Formularz ze strony www.fulbright.edu.pl Formularz ze strony www.fulbright.edu.plwww.fulbright.edu.pl Dowód przyjęcia na uczelnię w USA na studia podyplomowe typu M.A. i M.S. z wyjątkiem LLM, MBA i studiów medycznych Dowód przyjęcia na uczelnię w USA na studia podyplomowe typu M.A. i M.S. z wyjątkiem LLM, MBA i studiów medycznych Zaświadczenie o posiadaniu środków na opłatę czesnego i pozostałych kosztów Zaświadczenie o posiadaniu środków na opłatę czesnego i pozostałych kosztów

7 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2010 r. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia. Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2010 r. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia. Stypendia na 1 rok akademicki – 30,000 USD Stypendia na 1 rok akademicki – 30,000 USD (9-12 mies.) programu Masters lub PhD w uczelni amerykańskiej.

8 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS (cont.) Rekrutacja na rok akademicki 2013-2014 Rekrutacja na rok akademicki 2013-2014 Otwarcie konkursu – I kwartał 2012 Otwarcie konkursu – I kwartał 2012 Termin składania dokumentów – maj 2012 Stypendia na dowolny kierunek studiów Masters lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Stypendia na dowolny kierunek studiów Masters lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Wysokość stypendium $30,000 Wysokość stypendium $30,000

9 WYMAGANIA FORMALNE Wysłanie aplikacji w wyznaczonym terminie Wysłanie aplikacji w wyznaczonym terminie Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie się kandydata na stypendium Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie się kandydata na stypendium Uzyskanie przyjęcia na uczelnię amerykańską programy: Masters lub Ph.D, Uzyskanie przyjęcia na uczelnię amerykańską programy: Masters lub Ph.D, Aplikowanie o wizę studencką w wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed planowanym wyjazdem Aplikowanie o wizę studencką w wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed planowanym wyjazdem

10 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS - JUNIOR 2013-2014 Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na 5 – 9 miesięcy. Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na 5 – 9 miesięcy. Dla doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Dla doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Wymagany dyplom magistra. Wymagany dyplom magistra.

11 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? Stypendia są przeznaczone dla Polaków doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2013-2014, będą uczestnikami I,II i III roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona po powrocie ze stypendium. Stypendia są przeznaczone dla Polaków doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2013-2014, będą uczestnikami I,II i III roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona po powrocie ze stypendium.

12 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS $1350.- Cornell U, Oklahoma State U, San Antonio University of Texas) $1350.- Cornell U, Oklahoma State U, San Antonio University of Texas) $1600.- Yale U, U of Maryland $1600.- Yale U, U of Maryland $1750.- U of California, Berkeley, Rutgers – the State U of New Yersey, Fordham, u, Northwestern U, U of Hawaii in Manoa $1750.- U of California, Berkeley, Rutgers – the State U of New Yersey, Fordham, u, Northwestern U, U of Hawaii in Manoa Jednorazowy dodatek na opłaty $1000 Jednorazowy dodatek na opłaty $1000 Dodatek na koszty zagospodarowania $1350, na książki $750, dieta dojazdowa $100 Dodatek na koszty zagospodarowania $1350, na książki $750, dieta dojazdowa $100

13

14 INTERNATIONAL FULBRIGHT SCIENCE AND TECHNOLOGY AWARDS Stypendia dla wyróżniajacych się polskich studentów na 3 lata studiów doktoranckich w najlepszych uczelnich USA. Stypendia dla wyróżniajacych się polskich studentów na 3 lata studiów doktoranckich w najlepszych uczelnich USA. Stypendium obejmuje czesne, koszty utrzymania, ubezpieczenia, podróży, oraz dodatkowe środki na zakup sprzętu i książek oraz udział w konferencjach. Stypendium obejmuje czesne, koszty utrzymania, ubezpieczenia, podróży, oraz dodatkowe środki na zakup sprzętu i książek oraz udział w konferencjach.

15 KTO POWINIEN SIĘ UBIEGAĆ Osoby z bardzo wysoką średnią o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz sprecyzowanych zainteresowaniach badawczych Osoby z bardzo wysoką średnią o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz sprecyzowanych zainteresowaniach badawczych Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Konieczne polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce Konieczne polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni lub uzyskanie dyplomu do 1 sierpnia 2013. Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni lub uzyskanie dyplomu do 1 sierpnia 2013. Termin składania wniosków 29 kwietnia 2012 Termin składania wniosków 29 kwietnia 2012

16

17 JAK APLIKOWAĆ? Zgłoszenie w języku angielskim on-line. Wydrukowaną kopię zgłoszenia wypełnionego on-line, fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach doktoranckich wystawione przez uczelnię, prosimy składać od ogłoszenia konkursu do 15 lipca 2012. Do tego dnia muszą również nadejść trzy listy rekomendacyjne przesłane na adres Komisji. Zgłoszenie w języku angielskim on-line. Wydrukowaną kopię zgłoszenia wypełnionego on-line, fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach doktoranckich wystawione przez uczelnię, prosimy składać od ogłoszenia konkursu do 15 lipca 2012. Do tego dnia muszą również nadejść trzy listy rekomendacyjne przesłane na adres Komisji.

18 CECHY KANDYDATA CECHY KANDYDATA Wysoka średnia ocen z uczelni Wysoka średnia ocen z uczelni Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Twórcze podejście do badań, studiów, pracy naukowej Twórcze podejście do badań, studiów, pracy naukowej

19 Dokumenty Kopia zgłoszenia on-line z podpisaną ostatnią stroną Kopia zgłoszenia on-line z podpisaną ostatnią stroną Podpisany formularz adresowy Podpisany formularz adresowy Karta przebiegu studiów Karta przebiegu studiów Fotokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni Fotokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni Aktualne wyniki TOEFL i GRE Aktualne wyniki TOEFL i GRE Trzy listy rekomendacyjne on-line lub przesłane pocztą przez osoby udzielające opinii bezpośrednio do Komisji Fulbrighta Trzy listy rekomendacyjne on-line lub przesłane pocztą przez osoby udzielające opinii bezpośrednio do Komisji Fulbrighta

20

21

22 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2013-2014 Pracownicy naukowo-dydaktyczni lub naukowi, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat Pracownicy naukowo-dydaktyczni lub naukowi, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat Wyjazd w celu realizacji projektu badawczego na okres 3 do 9 miesięcy (od sierpnia 2013 do sierpnia 2014) Wyjazd w celu realizacji projektu badawczego na okres 3 do 9 miesięcy (od sierpnia 2013 do sierpnia 2014) Wymagane zaproszenie z uczelni amerykańskiej Wymagane zaproszenie z uczelni amerykańskiej Preferowani kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywali na stypendiach w USA Preferowani kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywali na stypendiach w USA Termin nadsyłania zgłoszeń 15 lipca 2012 Termin nadsyłania zgłoszeń 15 lipca 2012

23 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: zgłoszenie on-line zawierające projekt badawczy, biografię, cv, listę publikacji, zaproszenie z uczelni amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu zgłoszenie on-line zawierające projekt badawczy, biografię, cv, listę publikacji, zaproszenie z uczelni amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu 3 listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio do Komisji Fulbrighta 3 listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio do Komisji Fulbrighta Jeden egzemplarz zgłoszenia należy wydrukować i wysłać do biura Komisji Fulbrighta Jeden egzemplarz zgłoszenia należy wydrukować i wysłać do biura Komisji Fulbrighta

24 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS Miesięczne stypendium: Miesięczne stypendium: $2,500.0, $2,800.0, $2,900.0 $2,500.0, $2,800.0, $2,900.0 $250 Jeśli towarzyszy 1 osoba z najbliższej rodziny $250 Jeśli towarzyszy 1 osoba z najbliższej rodziny $350 jeśli 2 osoby lub więcej $350 jeśli 2 osoby lub więcej Jednorazowe dopłaty: $1,350 koszty zagospodarowania $1,350 koszty zagospodarowania $750 na zakup książek, fotokopie $750 na zakup książek, fotokopie $100 dieta podróżna $100 dieta podróżna

25

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

27 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV WWW.ED.GOV WWW.ED.GOV WWW.ED.GOV WWW.NAS.EDU WWW.NAS.EDU WWW.NAS.EDU WWW.NSF.GOV WWW.NSF.GOV WWW.NSF.GOV WWW.NAFSA.ORG WWW.NAFSA.ORG WWW.NAFSA.ORG

28 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa WWW.FULBRIGHT.EDU.PL E-mail: fulbright@fulbright.edu.pl fulbright@fulbright.edu.pl E-mail: ola.augustyniak@fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl TEL.: (0-22) 628 7950 FAX: (0-220 628 7943

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google