Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Aleksandrowicz Łódź, 18 kwietnia 2012

2 Informacje ogólne o SCIEX Jakie projekty mogą być finansowane? Jaki jest mechanizm finansowania projektów? Jak prawidłowo złożyć wniosek? Co się dzieje z wnioskiem po złożeniu? A jak już się uda ….. Tematy spotkania

3 SciEx Scientific Exchange - Program wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Program SCIEX -NMS ch

4 Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które: rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki) będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe) doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów) ze Szwajcarii oraz Polski o kres trwania programu – do 31 grudnia 2016 a lokacja na cały program – 12 mln CHF Informacje ogólne

5 wyjazdy stypendialne doktorantów w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii trwające od 6 do 24 miesięcy wyjazdy młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań naukowych trwające od 6 do 18 miesięcy krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, wizyty realizowane są w połączeniu z zatwierdzonym projektem badawczym => wszystkie dyscypliny akademickie, bez ograniczeń wiekowych Typy projektów

6 Kto jest kim w projekcie? Projekt badawczy PLStypendysta Opiekun naukowy Instytucja macierzysta CH Opiekun naukowy Instytucja przyjmująca Główny wnioskodawca

7 Stypendia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Stypendium - zatrudnienie w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę Transport - koszty podróży między Polską a Szwajcarią (maksymalnie 1000 CHF) oraz transport na terenie Szwajcarii (maksymalnie 1000 CHF) Badania - udział w konferencjach (w tym posiłki poza konferencją oraz koszty hotelu) - koszty publikacji (maksymalnie 500 CHF) Uprawnione koszty

8 Stypendia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Stypendium = Wynagrodzenie Wysokość średniego stypendium wynosi: – Doktoranci – Doktoranci (pobyt od 6 do 24 miesięcy) ok CHF przez pierwsze 12 miesięcy pobytu ok CHF przez kolejne 12 miesięcy pobytu – Młodzi pracownicy naukowi – Młodzi pracownicy naukowi (pobyt od 6 do 18 miesięcy) ok CHF przez 12 miesięcy pobytu Uprawnione koszty

9 Krótkie wizyty badawcze dla mentorów z instytucji przyjmujących i goszczących dofinansowanie maksymalnie do CHF w przypadku 5-dniowych wyjazdów, w tym: Transport - koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport lokalny Zakwaterowanie i wyżywienie - koszty hotelu oraz diety Uprawnione koszty

10 Formularze wniosków – strona polska F1 jako.doc CV naukowe jako.doc Skan dyplomu.pdf Stypendysta F2a jako.doc CV naukowe jako.doc Opiekun naukowy F3a jako.pdf + poczta tradycyjna Instytucja macierzysta

11 Formularze wniosków – strona szwajcarska F2b jako.doc CV naukowe jako.doc Opiekun naukowy F3b jako.pdf + poczta tradycyjna Instytucja przyjmująca

12 Uprawnione instytucje z Polski: uczelnie publiczne i niepubliczne placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk jednostki badawczo-rozwojowe Uprawnione instytucje ze Szwajcarii: uczelnie wyższe uczelnie i instytucje politechniczne wyższe szkoły zawodowe uczelnie pedagogiczne instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską Lista uprawnionych instytucji opublikowana na stronie internetowej Uprawnione instytucje

13 Nabory wniosków Termin ogłoszenia zaproszenia Ostateczny termin złożenia wniosku Posiedzenie Komitetu Sterującego Rozpoczęcie realizacji projektu 1 września listopada 2012Koniec marca maja 2013 do 31 marca września listopada 2013Koniec marca maja 2014 do 31 marca 2015

14 Dotychczasowe statystyki NabórLiczba złożonych wniosków Liczba dofinansowanych projektów Kwota dofinansowania Pilotaż Maj CHF I Nabór Wrzesień-listopad CHF II Nabór Styczeń marzec CHF III Nabór Wrzesień-listopad CHF IV Nabór Wrzesień-listopad CHF CHF

15 Zmiana od 2012 roku: – Doktoranci – co najmniej 1 rok po uzyskaniu tytułu magistra – PostDoc – max. 5 lat po uzyskaniu doktoratu Wniosek wypełniony w języku angielskim Uprawnione daty i czas trwania projektu Wszystkie pola wypełnione i odznaczone Załączone CV naukowe i skan dyplomu (odpowiedni do projektu badawczego) – w języku polskim lub angielskim Wymienić się z mentorem szwajcarskim zczytywaniem formularzy Ocena Formalna – istotne aspekty

16 Mocne zaangażowanie zawodowe wszystkich członków zespołu Przekrojowy charakter badania nastawiony na pracę w zespole Ścisłe powiązanie naukowe, jakość prowadzonych badań w odniesieniu do standardów międzynarodowych Silne wsparcie instytucji macierzystej i instytucji przyjmującej Ocena Merytoryczna – istotne aspekty

17 Po stronie polskiej Po stronie szwajcarskiej Formalności administracyjno-prawne

18 Fundusz Stypendialny SCIEX Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel.+48/ fax +48/ Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google