Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, listopad – grudzień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, listopad – grudzień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, listopad – grudzień 2008

2 Opis badania W dniach 31 sierpnia – 6 września 2004 Instytut Badawczy MB SMG/KRC przeprowadził na zlecenie Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej badanie poświęcone opiniom mieszkańców Warszawy na temat reklamy zewnętrznej. Badanie realizowane było metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego w domu respondenta. Próba do badania miała charakter reprezentatywny dla mieszkańców Warszawy w wieku 15-65 lat. Łącznie przebadano 605 osób. Badanie zostało powtórzone w dniach 6-16 listopada 2008 z wykorzystaniem tej samej techniki badawczej i na próbie o takiej samej charakterystyce demograficznej, z tym że oprócz 630 mieszkańców Warszawy przeprowadzone zostały wywiady także z 480 mieszkańcami Krakowa. Podstawowym celem projektu było zbadanie nastawienia mieszkańców obu miast wobec zjawiska reklamy na ulicach miasta. W trakcie wywiadu zebrano zarówno informacje odnośnie stosunku do reklamy zewnętrznej jako takiej, jak i do poszczególnych jej przejawów. Uwzględniono podział na reklamy umieszczane na zorganizowanych nośnikach reklamowych (nazywanych umownie reklamami profesjonalnymi) oraz reklamy nieuporządkowane, w tym ogłoszenia i plakaty (nazywane umownie reklamami nieprofesjonalnymi). Istotnym celem drugiej fali badania była również obserwacja długoterminowych trendów w tym zakresie.

3 Wyniki

4 Zauważanie reklam w mieście A1. Czy poruszając się po mieście zwraca Pan(i) uwagę na reklamy? Mieszkańcy Krakowa częściej zwracają uwagę na reklamy poruszając się po mieście (40%) niż mieszkańcy Warszawy (29%).

5 Zauważanie reklamy zewnętrznej w mieście – zmiany w czasie A1. Czy poruszając się po mieście zwraca Pan(i) uwagę na reklamy? Obecnie mieszkańcy Warszawy rzadziej zwracają uwagę na reklamy na terenie miasta niż cztery lata temu (29% w 2008, 41% w 2004 roku).

6 Reklama zewnętrzna – definicje A1A. Co według Pana(i) jest reklamą zewnętrzną, czyli znajdującą się na mieście? Ulotki i ogłoszenia zajmują zadziwiająco wysoką (trzecią) pozycję wśród form reklamy uważanych przez mieszkańców badanych miast za reklamę zewnętrzną.

7 Reklama zewnętrzna – definicje – zmiany w czasie A1A. Co według Pana(i) jest reklamą zewnętrzną, czyli znajdującą się na mieście? W ciągu ostatnich 4 lat znacząco wzrósł odsetek osób uważających za reklamę zewnętrzną: reklamy na środkach komunikacji publicznej, reklamy w witrynach sklepowych oraz ulotki i ogłoszenia.

8 Akceptacja reklamy zewnętrznej A2. Jaka jest Pana(i) opinia jeżeli chodzi o obecność reklam na terenie naszego miasta? Reklama zewnętrzna na terenie miasta jest raczej akceptowana. Mieszkańcy Warszawy zdecydowanie częściej mówią, że podobają im się reklamy (64%), ale także ponad połowa mieszkańców Krakowa (53%) je akceptuje. Warszawiacy rzadziej nie lubią reklamy w swoim mieście (20%) niż mieszkańcy Krakowa (36%).

9 Akceptacja reklamy zewnętrznej – zmiany w czasie A2. Jaka jest Pana(i) opinia jeżeli chodzi o obecność reklam na terenie naszego miasta? Niemal nie zmienił się odsetek osób akceptujących reklamę zewnętrzną na terenie Warszawy. Mniej jest obecnie osób, którym nie podobają się reklamy (20% w 2008, 28% w 2004 roku).

10 Ilość reklam na terenie miasta A3. Proszę pomyśleć o reklamach znajdujących się na terenie naszego miasta. Czy Pana(i) zdaniem jest ich za dużo, za mało, czy odpowiednio? Ponad połowa Warszawiaków (57%) i co trzeci mieszkaniec Krakowa (37%) uważa, że ilość reklam w mieście jest odpowiednia. Jednak 38% mieszkańców Warszawy oraz 53% mieszkańców Krakowa uznaje, że reklam na terenie ich miast jest za dużo.

11 Ilość reklam na terenie miasta – zmiany w czasie A3/A5. Proszę pomyśleć o reklamach znajdujących się na terenie naszego miasta. Czy Pana(i) zdaniem jest ich za dużo, za mało, czy odpowiednio? Obecnie Warszawiacy bardziej akceptują ilość reklam w ich mieście (57%), niż w 2004 roku (46%). Mniej jest także osób uważających, że reklam jest za dużo (38% w 2008, 47% w 2004 roku).

12 Ilość reklam w najbliższej okolicy A4. A czy w najbliższej okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania jest za dużo, za mało, czy odpowiednia liczba reklam? Niemal 2/3 mieszkańców Warszawy (62%) i co drugi mieszkaniec Krakowa (57%) uważa, że ilość reklam w najbliższej okolicy ich zamieszkania jest odpowiednia. 32% mieszkańców Warszawy oraz 28% mieszkańców Krakowa uznaje, że reklam w ich najbliższej okolicy jest za dużo.

13 Ilość reklam w najbliższej okolicy – zmiany w czasie A4. A czy w najbliższej okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania jest za dużo, za mało, czy odpowiednia liczba reklam? Wzrósł odsetek Warszawiaków oceniających, że w ich najbliższej okolicy jest odpowiednia ilość reklam (z 55% w 2004 do 62% w 2008). Jednak obecnie nieco większy odsetek mieszkańców Warszawy (32%) ocenia, że reklam w ich najbliższej jest za dużo. W 2004 roku oceniało tak 27% osób.

14 Opinie na temat rozmieszczania reklam A5. Porozmawiajmy teraz o różnych sposobach rozmieszczania reklam na terenie naszego miasta. Przeczytam Panu(i) różne opinie na ten temat i proszę, aby z każdej odczytywanej przeze mnie pary wybrał(a) Pan(i) opinię, z którą się Pan(i) zgadza. Nie podoba mi się, kiedy reklamy rozmieszczone są w sposób chaotyczny, bez żadnego widocznego porządku To, w jaki sposób rozmieszczone są reklamy, czy są uporządkowane czy nie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia Na swoim własnym terenie każdy może umieszczać dowolne reklamy Bez względu na to, czy dany teren stanowi własność prywatną, czy też nie, uważam, że powinny istnieć ograniczenia jeżeli chodzi o formę i sposób rozmieszczania reklam Uważam, że miasto powinno zabronić rozwieszania reklam, o które następnie nikt nie dba Uważam, że nie jest sprawą miasta czy ktoś dba czy nie o rozwieszane przez siebie reklamy Zdecydowanie nie podoba mi się, że w miejscach publicznych pojawiają się reklamy, które zajmują miejsce, a miasto nie ma z tej racji żadnych dochodów Jest mi to obojętne, że w miejscach publicznych pojawiają się reklamy, które zajmują miejsce, a miasto nie ma z tej racji żadnych dochodów Naklejanie w różnych miejscach miasta (np. na słupach, ogrodzeniach, przystankach) nielegalnych ulotek i ogłoszeń powinno zostać zabronione Nie mam nic przeciwko temu, żeby w różnych miejscach miasta (np. na słupach, ogrodzeniach, przystankach) naklejane były nielegalne ulotki i ogłoszenia Bardzo mi się nie podoba rozwieszanie wielkich reklam na ścianach budynków (chyba że budynek jest w budowie lub w remoncie i reklama umieszczona jest tymczasowo na siatce zabezpieczającej rusztowanie) Wielkie reklamy na ścianach budynków nie przeszkadzają mi, to jeszcze jedna forma reklamy zewnętrznej Najwięcej zastrzeżeń budzi brak estetyki: niedbalstwo, niezdejmowanie zdezaktualizowanych reklam (79% w Warszawie i 82% w Krakowie) oraz nielegalne ogłoszenia naklejane w różnych miejscach (70% w Warszawie i 65% w Krakowie). Pozostałe opinie polaryzują respondentów – zbierają podobną liczbę odpowiedzi za i przeciw.

15 Opinie na temat sposobu rozmieszczania reklam – zmiany w czasie A5/A7. Porozmawiajmy teraz o różnych sposobach rozmieszczania reklam na terenie naszego miasta. Przeczytam Panu(i) różne opinie na ten temat i proszę, aby z każdej odczytywanej przeze mnie pary wybrał(a) Pan(i) opinię, z którą się Pan(i) zgadza. Baza – cała baza; Warszawa 2008, n=630; Warszawa 2004, n=605 Nie podoba mi się, kiedy reklamy rozmieszczone są w sposób chaotyczny, bez żadnego widocznego porządku To, w jaki sposób rozmieszczone są reklamy, czy są uporządkowane czy nie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia Na swoim własnym terenie każdy może umieszczać dowolne reklamy Bez względu na to, czy dany teren stanowi własność prywatną, czy też nie, uważam, że powinny istnieć ograniczenia jeżeli chodzi o formę i sposób rozmieszczania reklam Uważam, że miasto powinno zabronić rozwieszania reklam, o które następnie nikt nie dba Uważam, że nie jest sprawą miasta czy ktoś dba czy nie o rozwieszane przez siebie reklamy Zdecydowanie nie podoba mi się, że w miejscach publicznych pojawiają się reklamy, które zajmują miejsce, a miasto nie ma z tej racji żadnych dochodów Jest mi to obojętne, że w miejscach publicznych pojawiają się reklamy, które zajmują miejsce, a miasto nie ma z tej racji żadnych dochodów Naklejanie w różnych miejscach miasta (np. na słupach, ogrodzeniach, przystankach) nielegalnych ulotek i ogłoszeń powinno zostać zabronione Nie mam nic przeciwko temu, żeby w różnych miejscach miasta (np. na słupach, ogrodzeniach, przystankach) naklejane były nielegalne ulotki i ogłoszenia Dla wszystkich negatywnych opinii obserwujemy w Warszawie spadek odsetka wyborów w stosunku do roku 2004. Potwierdza to wcześniejsze spostrzeżenie o przyzwyczajaniu się mieszkańców stolicy do obecności reklamy zewnętrznej i o rosnącej akceptacji takiej reklamy.

16 Zastrzeżenia do infrastruktury miejskiej – wszystkie A6. Co denerwuje, drażni Pana(ią) w naszym mieście? Dla wszystkich negatywnych opinii obserwujemy w Warszawie spadek odsetka wyborów w stosunku do roku 2004. Potwierdza to wcześniejsze spostrzeżenie o przyzwyczajaniu się mieszkańców stolicy do obecności reklamy zewnętrznej i o rosnącej akceptacji takiej reklamy.

17 Zastrzeżenia do infrastruktury miejskiej – najważniejsze A6A. A co w naszym mieście drażni Pana(ią) najbardziej? UWAGA: PYTANIE JEDNOWYBOROWE Respondenci poproszeni o wskazanie jednego najważniejszego problemu jeszcze dobitniej pokazują, że absolutnie na pierwszym miejscu listy życzeń znajduje się poprawa infrastruktury komunikacyjnej.

18 Przykłady reklamy profesjonalnej prezentowane respondentom

19 Bardzo dobrze nadają się do popularyzacji akcji charytatywnych i społecznych Są czymś naturalnym w krajobrazie miasta Stanowią dobry sposób promocji miasta i regionu Są cennym źródłem informacji Lubię je oglądać, czytać Są pomysłowe, interesujące, zabawne Są ładne, podobają mi się Wpływają korzystnie na sytuację gospodarczą miasta poprzez zwiększanie dochodów firm lokalnych Podoba mi się, że dzięki nim nasze miasto jest bardziej kolorowe, jaśniejsze Dzięki nim nasze miasto wygląda na wielkie, europejskie Są dobrym źródłem dochodu dla miasta i dlatego powinno ich być jak najwięcej Za często się powtarzają Nie mam nic przeciwko temu, by było je widać z mojego okna Jest ich za dużo Stwarzają zagrożenie na drogach ponieważ odwracają uwagę kierowców Jestem przeciwny ograniczeniu ich ilości w naszym mieście, ponieważ wpłynie to na zmniejszenie liczby miejsc pracy Jeśli o mnie chodzi, to wszystko bez wyjątków może być na nich reklamowane Zaśmiecają nasze miasto Są mi zupełnie obojętne, nie zwracam na nie uwagi Wprowadzają nadmierny natłok informacji Oszukują klientów Nie podoba mi się ich poziom, często są głupie, bezsensowne Często są niezrozumiałe Nikt o nie dba, są zniszczone, niskiej jakości Są zbyt agresywne, nachalne Są nudne, bez pomysłu Jest na nich za dużo nagości i seksu Chciał(a)bym żeby było ich więcej Nie podoba mi się ich treść, to co reklamują Często są wulgarne, nietaktowne Opinie o profesjonalnej reklamie zewnętrznej B1. Chciał(a)bym, żeby podzielił(a) się Pan(i) ze mną swoimi opiniami na temat profesjonalnych reklam, czyli takich które, oznaczone są znakiem firmy, będącej właścicielem tablicy i są rozwieszane w sposób zorganizowany. Przykłady takich reklam znajdują się na tej karcie. Są to oczywiście jedynie przykłady i nie chodzi mi o oto, aby oceniał(a) Pan(i) te konkretne reklamy. ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam Pozytywne opinie na temat profesjonalnych reklam na ulicach miasta zbierają zdecydowanie więcej wskazań niż opinie negatywne.

20 Opinie o profesjonalnej reklamie zewnętrznej – zmiany w czasie B1. Chciał(a)bym, żeby podzielił(a) się Pan(i) ze mną swoimi opiniami na temat profesjonalnych reklam, czyli takich które, oznaczone są znakiem firmy, będącej właścicielem tablicy i są rozwieszane w sposób zorganizowany. Przykłady takich reklam znajdują się na tej karcie. Są to oczywiście jedynie przykłady i nie chodzi mi o oto, aby oceniał(a) Pan(i) te konkretne reklamy. Bardzo dobrze nadają się do popularyzacji akcji charytatywnych i społecznych Są czymś naturalnym w krajobrazie miasta Lubię je oglądać, czytać Są cennym źródłem informacji Podoba mi się, że dzięki nim Warszawa jest bardziej kolorowa, jaśniejsza Wpływają korzystnie na sytuację gospodarczą Warszawy poprzez zwiększanie dochodów firm warszawskich Stanowią dobry sposób promocji miasta i regionu Są dobrym źródłem dochodu dla miasta i dlatego powinno ich być jak najwięcej Dzięki nim Warszawa wygląda na wielkie, europejskie miasto Jestem przeciwny ograniczeniu ich ilości w Warszawie, ponieważ wpłynie to na zmniejszenie liczby miejsc pracy Nie mam nic przeciwko temu, by było je widać z mojego okna Jeśli o mnie chodzi, to wszystko bez wyjątków może być na nich reklamowane Stwarzają zagrożenie na drogach ponieważ odwracają uwagę kierowców Zaśmiecają Warszawę Wprowadzają nadmierny natłok informacji Jest na nich za dużo nagości i seksu Są mi zupełnie obojętne, nie zwracam na nie uwagi Chciał(a)bym żeby było ich więcej Wprowadzają nadmierny natłok informacji Dla większości opinii odsetek wskazań nie różni się istotnie od odsetka wskazań z 2004. Wyraźnie wzrósł odsetek wskazań na stwierdzenia: stanowią dobry sposób promocji miasta, regionu, dzięki nim nasze miasto wygląda na wielkie, europejskie, nie mam nic przeciwko temu, aby było je widać z mojego okna, są mi zupełnie obojętne, nie zwracam na nie uwagi, ale również: stwarzają zagrożenie na drogach, ponieważ odwracają uwagę kierowców. ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam

21 Przykłady reklamy nieprofesjonalnej prezentowane respondentom

22 Opinie o nieprofesjonalnej reklamie zewnętrznej B6. A teraz chciał(a)bym zapytać o Pana(i) opinie na temat reklamy nieprofesjonalnej tzn. ulotek oraz nielegalnych plakatów i ogłoszeń naklejanych w różnych miejscach miasta w sposób niezorganizowany. Przykłady takich reklam znajdują się na tej karcie. Są to oczywiście jedynie przykłady i nie chodzi mi o to, aby oceniał(a) Pan(i) te konkretne reklamy. ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam Zaśmiecają miasto Jest ich za dużo Nikt o nie nie dba, są zniszczone, niskiej jakości Za często się powtarzają Nie podoba mi się ich poziom, często są głupie, bezsensowne Są czymś naturalnym w krajobrazie miasta Są nudne, bez pomysłu Są cennym źródłem informacji Wprowadzają nadmierny natłok informacji Są zbyt agresywne, nachalne Oszukują klientów Często są niezrozumiałe Są mi zupełnie obojętne, nie zwracam na nie uwagi Bardzo dobrze nadają się do popularyzacji akcji charytatywnych i społecznych Nie podoba mi się ich treść, to co reklamują Często są wulgarne, nietaktowne Lubię je oglądać, czytać Jeśli o mnie chodzi, to wszystko bez wyjątków może być na nich reklamowane Stanowią dobry sposób promocji miasta i regionu Są pomysłowe, interesujące, zabawne Jest na nich za dużo nagości i seksu Podoba mi się, że dzięki nim nasze miasto jest bardziej kolorowe, jaśniejsze Dzięki nim nasze miasto wygląda na wielkie, europejskie Są ładne, podobają mi się Chciał(a)bym żeby było ich więcej Negatywne opinie na temat nieprofesjonalnych reklam na ulicach miasta zbierają zdecydowanie więcej wskazań niż opinie pozytywne.

23 Opinie o nieprofesjonalnej reklamie zewnętrznej – zmiany w czasie B6/B5. A teraz chciał(a)bym zapytać o Pana(i) opinie na temat reklamy nieprofesjonalnej tzn. ulotek oraz nielegalnych plakatów i ogłoszeń naklejanych w różnych miejscach miasta w sposób niezorganizowany. Przykłady takich reklam znajdują się na tej karcie. Są to oczywiście jedynie przykłady i nie chodzi mi o to, aby oceniał(a) Pan(i) te konkretne reklamy. ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam W porównaniu z rokiem 2004 wzrosły głównie odsetki pozytywnych opinii na temat reklamy nieprofesjonalnej.

24 Porównanie opinii na temat reklamy profesjonalnej i nieprofesjonalnej – Warszawa (N=630) ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam

25 Porównanie opinii na temat reklamy profesjonalnej i nieprofesjonalnej – Kraków (N=480) ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam

26 Wiedza na temat uzyskiwania przez miasto dochodów z reklam B3. Miasto uzyskuje dochody m.in. również z części rozwieszanych na jej terenie profesjonalnych reklam. Czy wiedział(a) Pan(i) o tym fakcie? 2/3 Warszawiaków (65%) oraz co drugi mieszkaniec Krakowa (51%) wiedzą o tym, że miasto uzyskuje dochody z części rozwieszanych na jej terenie profesjonalnych reklam.

27 Wiedza na temat uzyskiwania przez miasto dochodów z reklam – zmiany w czasie B3. Miasto uzyskuje dochody m.in. również z części rozwieszanych na jej terenie profesjonalnych reklam. Czy wiedział(a) Pan(i) o tym fakcie? Obecnie świadomość, że miasto uzyskuje dochody z części rozwieszanych na jej terenie profesjonalnych reklam jest wyższa niż cztery lata temu (65% w 2008 vs. 57% w 2004).

28 Przeznaczenie pieniędzy uzyskanych z reklam B4. Na które z wymienionych na karcie celów powinny być przeznaczane w pierwszej kolejności pieniądze otrzymywane przez miasto z tytułu obecności na jego terenie profesjonalnych reklam? Proszę wskazać nie więcej niż cztery cele poczynając od tego, na który przede wszystkim Pana(i) zdaniem powinny być wydawane pieniądze z tablic reklamowych. Wymienione na pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym miejscu Zdecydowanie najważniejszymi celami, na które miasto powinno przeznaczyć środki finansowe są remonty i budowa dróg w mieście. Kolejne również są związane z polepszeniem warunków życia wszystkich mieszkańców.

29 Cele na wydatki z pieniędzy uzyskanych z reklam – zmiany w czasie B4. Na które z wymienionych na karcie celów powinny być przeznaczane w pierwszej kolejności pieniądze otrzymywane przez miasto z tytułu obecności na jego terenie profesjonalnych reklam? Proszę wskazać nie więcej niż cztery cele poczynając od tego, na który przede wszystkim Pana(i) zdaniem powinny być wydawane pieniądze z tablic reklamowych. Wymienione na pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym miejscu Warszawiacy nie zmienili drastycznie zdania w tej kwestii od roku 2004 i najważniejszym celem nadal są remonty i budowa dróg w mieście. Wzrosły natomiast znacząco odsetki odpowiedzi dla celi: remonty budynków komunalnych, konserwacja zabytków, spłata zadłużenia miasta.

30 Opinia na temat opłat za reklamy umieszczane na terenie prywatnym B4B. Obecnie miasto pobiera opłaty tylko za reklamy umieszczone na terenie będącym własnością miasta. A czy był(a)by Pan(i) za wprowadzeniem dodatkowej opłaty od wszystkich profesjonalnych reklam umieszczanych w przestrzeni publicznej, także tych umieszczanych na terenie prywatnym? Opłaty te przyczyniłyby się do realizacji większości celów wymienionych wcześniej. Wyraźna większość respondentów opowiedziała się za wprowadzeniem dodatkowych opłat (65% w Warszawie i 60% w Krakowie).

31 Wykorzystywanie reklam dla celów miasta B5. Gdyby miasto mogło wykorzystywać reklamę profesjonalną także do własnych celów, to które z nich byłyby Pana(i) zdaniem najważniejsze? UWAGA: PYTANIE JEDNOWYBOROWE Zarówno mieszkańcy Warszawy jak i Krakowa uznali za najważniejsze promowanie wydarzeń kulturalnych (Warszawiacy – 25%, Krakowiacy – 34%) oraz promocję turystyczną miasta (po 29%).

32 Zauważanie plakatów dotyczących akcji charytatywnych C2. A czy zdarzyło się Panu(i) spotkać na mieście plakaty dotyczące akcji charytatywnych, wspierające różnego rodzaju ważne działania społeczne? 45% mieszkańców Warszawy i 53% mieszkańców Krakowa widziało na mieście plakaty dotyczące akcji charytatywnych, wspierające różnego rodzaju ważne działania społeczne.

33 Zauważanie plakatów dotyczących akcji charytatywnych – zmiany w czasie C2. A czy zdarzyło się Panu(i) spotkać na mieście plakaty dotyczące akcji charytatywnych, wspierające różnego rodzaju ważne działania społeczne? W ciągu ostatnich 4 lat spadł odsetek mieszkańców Warszawy (z 57% do 45%), którzy widzieli na mieście plakaty dotyczące akcji charytatywnych, wspierające różnego rodzaju ważne działania społeczne.

34 Akcje społeczne – widziane plakaty – pytanie otwarte C3. Jakich konkretnie akcji dotyczyły te plakaty? Baza – osoby, które spotkały na mieście plakaty dotyczące akcji charytatywnych Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i Krakowa najczęściej przypominali sobie, że widzieli plakaty z akcji Kocham, nie biję Trzeźwy oraz Pij mleko, będziesz wielki.

35 Akcje społeczne – widziane plakaty C3A. Proszę spojrzeć na tę kartę. Znajdują się na niej przykładowe plakaty kilku ostatnich akcji społecznych. Czy któreś z nich Pan(i) widział(a)? Jeżeli tak, to które? Baza – osoby, które spotkały na mieście plakaty dotyczące akcji charytatywnych Respondenci pamiętają plakaty z akcji społecznych. Najwyższe wskazania zdobył plakat z kampanii kocham, nie biję.

36 Opinie na temat czerpania korzyści finansowych C4. Proszę powiedzieć, czy Pan(i) zdaniem: Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i Krakowa częściej wskazują opinię, że firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta zarabiają na tego typu akcjach społecznych tak samo jak na akcjach reklamowych (odpowiednio 40% i 42%). Zaś stwierdzenie, że firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta wspierają tego typu akcje społeczne bez czerpania korzyści finansowych, nieodpłatnie wskazało 38% Warszawiaków i 29% Krakowiaków.

37 Opinie na temat czerpania korzyści finansowych – zmiany w czasie C4. Proszę powiedzieć, czy Pan(i) zdaniem: W porównaniu z rokiem 2004 wzrosło wskazanie dla opinii, że firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta wspierają tego typu akcje społeczne bez czerpania korzyści finansowych, nieodpłatnie (z 28% do 38%). Spadło zaś dla stwierdzenia, że firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta zarabiają na tego typu akcjach społecznych tak samo jak na akcjach reklamowych (z 51% do 40%).

38 Akceptacja dla profesjonalnych reklam C5. Firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta wspierają tego typu akcje nieodpłatnie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób taka informacja wpływa na Pana(i) opinię odnośnie obecności reklam na terenie naszego miasta? Dla 66% Warszawiaków i 70% mieszkańców Krakowa informacja o tym, że firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta wspierają tego typu akcje społeczne nieodpłatnie zwiększa akceptację dla profesjonalnych reklam.

39 Akceptacja dla profesjonalnych reklam – zmiany w czasie C5. Firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta wspierają tego typu akcje nieodpłatnie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób taka informacja wpływa na Pana(i) opinię odnośnie obecności reklam na terenie naszego miasta? Akceptacja profesjonalnych reklam po uświadomieniu, iż firmy będące właścicielami profesjonalnych reklam na terenie miasta wspierają tego typu akcje społeczne nieodpłatnie, spadła w porównaniu z rokiem 2004 z 77% do 66%.

40 Opinia na temat regulacji prawnych F1. Chciał(a)bym teraz zapytać o Pan(i) opinię dotyczącą przepisów regulujących zasady rozmieszczania wszystkich reklam na terenie naszego miasta, zarówno profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych. Czy zgadza się Pan(i) z twierdzeniem, że takie przepisy są potrzebne? 77% mieszkańców Warszawy i 74% mieszkańców Krakowa zgadza się z opinią, że potrzebne są przepisy regulujące zasady rozmieszczania wszystkich reklam na terenie miasta.

41 Opinia na temat regulacji prawnych – zmiany w czasie F1. Chciał(a)bym teraz zapytać o Pan(i) opinię dotyczącą przepisów regulujących zasady rozmieszczania wszystkich reklam na terenie naszego miasta, zarówno profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych. Czy zgadza się Pan(i) z twierdzeniem, że takie przepisy są potrzebne? Nie zmienił się istotnie odsetek zgadzania się z opinią o potrzebie uregulowania prawnego zasad rozmieszczania wszystkich reklam na terenie miasta (wzrósł z 75% do 77%).

42 Zgoda na duże ograniczenia obecności reklamy zewnętrznej F2A. Czy zgodził(a)by się Pan(i) na bardzo duże ograniczenie dotyczące obecności nieprofesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta? F2B. Czy zgodził(a)by się Pan(i) na bardzo duże ograniczenie dotyczące obecności profesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta? Mniej niż połowa respondentów zgodziłaby się na duże ograniczenia obecności reklamy profesjonalnej (42% w Warszawie i 37% w Krakowie). Znacznie więcej respondentów (o 31%) zgodziłoby się na duże ograniczenia obecności reklamy nieprofesjonalnej (73% w Warszawie i 68% w Krakowie).

43 Zgoda na duże ograniczenia obecności reklamy zewnętrznej – zmiany w czasie F2A. Czy zgodził(a)by się Pan(i) na bardzo duże ograniczenie dotyczące obecności nieprofesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta? F2B. Czy zgodził(a)by się Pan(i) na bardzo duże ograniczenie dotyczące obecności profesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta? W ciągu czterech lat wyraźnie wzrósł poziom aprobaty dla dużych ograniczeń obecności zarówno reklamy profesjonalnej (z 28% do 42%), jak i dla nieprofesjonalnej (z 70% do 73%). W kontekście wyżej omawianych wyników można przypuszczać, iż wiąże się to ze spadkiem akceptacji dla ilości reklamy na ulicach miasta.

44 Zgoda na duże ograniczenia obecności reklamy zewnętrznej po uwzględnieniu konsekwencji w postaci spadku dochodów miasta F3. Jaka byłaby Pana(i) opinia w tej sprawie, jeśli z tego powodu miałyby być ograniczone wpływy na cele takie jak na przykład remonty dróg, szpitali, dofinansowanie mieszkań komunalnych. Czy wówczas zgodził(a)by się Pan(i) na znaczące ograniczenie dotyczące obecności profesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta? Uświadomienie mieszkańcom strat finansowych, jakie mogłoby ponieść ich miasto w wyniku wprowadzenia dużych ograniczeń obecności reklamy profesjonalnej, skutkuje znacznym spadkiem aprobaty dla takich ograniczeń (w Warszawie z 42% do 27-31%, w Krakowie z 37% do 20-25%). F4. Przychody miasta z tytułu tablic reklamowych i plakatów wynoszą około 17 milionów złotych rocznie, a w przypadku ograniczeń bardzo by spadły. Czy wiedząc o tym zgodził(a)by się Pan(i) na znaczące ograniczenie dotyczące obecności profesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta?

45 Zgoda na duże ograniczenia obecności reklamy zewnętrznej po uwzględnieniu konsekwencji w postaci spadku dochodów miasta – zmiany w czasie F3. Jaka byłaby Pana(i) opinia w tej sprawie, jeśli z tego powodu miałyby być ograniczone wpływy na cele takie jak na przykład remonty dróg, szpitali, dofinansowanie mieszkań komunalnych. Czy wówczas zgodził(a)by się Pan(i) na znaczące ograniczenie dotyczące obecności profesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta? Uświadomienie mieszkańcom strat finansowych, jakie mogłoby ponieść ich miasto w wyniku wprowadzenia dużych ograniczeń obecności reklamy profesjonalnej, skutkowało 4 lata temu jeszcze większym spadkiem aprobaty dla takich ograniczeń niż teraz (z 28% do 6-8%). F4. Przychody miasta z tytułu tablic reklamowych i plakatów wynoszą około 17 milionów złotych rocznie (15mln w 2004), a w przypadku ograniczeń bardzo by spadły. Czy wiedząc o tym zgodził(a)by się Pan(i) na znaczące ograniczenie dotyczące obecności profesjonalnej reklamy na terenie naszego miasta?

46 Opinie o zakresie ograniczeń obecności reklamy zewnętrznej F5. Proszę wyobrazić sobie, że władze miasta planują wprowadzenie ograniczeń dotyczących obecności reklamy na terenie naszego miasta. Wymienię różne kierunki możliwych ograniczeń i proszę, żeby powiedział Pan(i) czy się Pan(i) z nimi zgadza czy też nie. ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam Respondenci oczekują raczej ograniczeń selektywnych: treści reklam (tu wyraźnie bardziej restrykcyjni są Warszawiacy), reklam nieprofesjonalnych i nielegalnych, ilości i gęstości reklam, zwłaszcza wielkoformatowych, reklam w wybranych lokalizacjach w mieście.

47 Opinie o zakresie ograniczeń obecności reklamy zewnętrznej – zmiany w czasie F5. Proszę wyobrazić sobie, że władze miasta planują wprowadzenie ograniczeń dotyczących obecności reklamy na terenie naszego miasta. Wymienię różne kierunki możliwych ograniczeń i proszę, żeby powiedział Pan(i) czy się Pan(i) z nimi zgadza czy też nie. ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam W stosunku do 2004 wzrósł znacznie odsetek wskazań na ograniczenia dotyczące treści. Istotny wzrost obserwujemy również dla wskazań ograniczeń nie selektywnych oraz ograniczeń reklamy profesjonalnej. W kontekście wyżej omawianych wyników można przypuszczać, iż wiąże się to ze spadkiem akceptacji dla ilości reklamy na ulicach miasta.

48 Opinia na temat potrzeby konsultacji w sprawie przepisów F6. Czy władze miasta podejmując decyzję w sprawie przepisów dotyczących reklamy na terenie naszego miasta powinny podejmować ją… Zdaniem 43% Warszawiaków i 52% Krakowiaków potrzebne są konsultacje społeczne w sprawie przepisów regulujących kwestie reklamy.

49 Opinia na temat potrzeby konsultacji w sprawie przepisów – zmiany w czasie F6. Czy władze miasta podejmując decyzję w sprawie przepisów dotyczących reklamy na terenie naszego miasta powinny podejmować ją… Nieco mniej mieszkańców Warszawy uznaje za konieczne przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w porównaniu z 2004 rokiem (spadek z 48% do 43%).

50 Umieszczenie tablicy reklamowej na nieruchomości F7A. Proszę wyobrazić sobie, że jest Pan(i) właścicielem(ką) nieruchomości w naszym mieście. Czy gdyby tak było, zgodził(a) by się Pan(i) na umieszczenie tablicy reklamowej na swojej nieruchomości otrzymując w zamian miesięczny czynsz w wysokości: 40% Warszawiaków i 38% mieszkańców Krakowa oczekiwałoby czynszu powyżej 1000zł. Zaś 13% Warszawiaków i 21% Krakowiaków w ogóle by się nie zgodziło na umieszczenie na swojej nieruchomości reklamy.

51 Umieszczenie reklamy na ścianie budynku F7B. Czy jako członek wspólnoty mieszkaniowej zagłosował(a) by Pan(i) za umieszczeniem wielkiej reklamy na ścianie budynku Pana(i) wspólnoty w zamian za miesięczny czynsz na rzecz tejże wspólnoty w wysokości:? 42% Warszawiaków i 31% mieszkańców Krakowa oczekiwałoby czynszu powyżej 10000zł dla wspólnoty za umieszczenie wielkiej reklamy na ścianie budynku. Natomiast 14% mieszkańców Warszawy i 26% mieszkańców Krakowa w ogóle by się nie zgodziło na umieszczenie reklamy na ścianie budynku.

52 Umieszczenie reklamy zasłaniającej okna F7C. A gdyby ta reklama zasłaniała Pana/i okno (reklama taka jest w dużym stopniu przezroczysta od strony mieszkania, jednakże przesłaniałaby okno), to czy jako członek wspólnoty mieszkaniowej zagłosował(a) by Pan(i) za jej umieszczeniem na ścianie budynku Pana(i) wspólnoty w zamian za miesięczny czynsz na rzecz tejże wspólnoty, w wysokości:? 43% mieszkańców Warszawy i aż 70% mieszkańców Krakowa w ogóle by się nie zgodziło na umieszczenie wielkiej reklamy na budynku zasłaniającej okna. Natomiast 26% Warszawiaków i 15% mieszkańców Krakowa oczekiwałoby czynszu dla wspólnoty powyżej 10000zł.

53 Dokuczliwość reklam w różnych mediach – wszystkie F8. Proszę pomyśleć teraz przez chwilę o reklamach w różnych mediach, czyli w telewizji, w radiu, w prasie, w kinie, na plakatach na terenie miasta. Które z tych reklam są dla Pana(i) dokuczliwe? Mimo deklarowanego przez mieszkańców przesytu reklamą na ulicach widać wyraźnie, że w porównaniu z innymi kanałami reklamowymi reklama zewnętrzna i tak wypada najlepiej. Wyjątek stanowi tu reklama ambientowa w postaci nadruków, malunków czy graffiti na ścianach i chodnikach, która jest bardziej irytująca niż reklama prasowa.

54 Dokuczliwość reklam w różnych mediach – wszystkie – zmiany w czasie F8. Proszę pomyśleć teraz przez chwilę o reklamach w różnych mediach, czyli w telewizji, w radiu, w prasie, w kinie, na plakatach na terenie miasta. Które z tych reklam są dla Pana(i) dokuczliwe? Wzrosły wskazania dokuczliwości reklam we wszystkich mediach oprócz telewizji i reklamy zewnętrznej.

55 Dokuczliwość reklam w różnych mediach – najgorsze F9. A które z tych reklam są dla Pana(i) najbardziej dokuczliwe? UWAGA: PYTANIE JEDNOWYBOROWE W przypadku konieczności wyboru jednego tylko medium, które jest dla nich najbardziej dokuczliwe, respondenci prawie jednogłośnie wskazują telewizję (zwłaszcza w Krakowie).

56 Dokuczliwość reklam w różnych mediach – najgorsze – zmiany w czasie F9. A które z tych reklam są dla Pana(i) najbardziej dokuczliwe? UWAGA: PYTANIE JEDNOWYBOROWE * Pytane tylko w 2008 Najbardziej dokuczliwym medium nadal jest telewizja.

57 Oczekiwania wobec właścicieli reklam profesjonalnych F11. A gdyby Pan/i mogła w imieniu miasta podejmować decyzje, to czego oczekiwałaby Pani od właścicieli reklam profesjonalnych w zamian za zgodę na jej umieszczenie w mieście? Najchętniej widziane byłyby meble miejskie.

58 Wpływ władz miasta na wygląd terenu prywatnego F12. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? ODSETKI WSKAZAŃ ODPOWIEDZI zgadzam się & zdecydowanie się zgadzam Mieszkańcy Warszawy częściej niż mieszkańcy Krakowa zgadzają się ze stwierdzeniami, że miasto ma prawo decydować o kolorze dachu i elewacji (32% vs. 21%), typie, kształcie i kolorze ogrodzenia działki (28% vs. 15%) czy o obecności reklamy na prywatnej działce (31% vs. 20%).

59 Metryczka

60 Płeć, wiek, wykształcenie

61 Stan cywilny, dzieci

62 Sytuacja zawodowa, kategoria zawodowa UWAGA: PYTANIE WIELOWYBOROWE

63 Dochody netto respondenta, dochody gospodarstwa domowego M9. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, w jakich granicach mieszczą się Pana(i) przeciętne osobiste miesięczne dochody i zarobki na rękę.

64 Samoocena sytuacji meterialnej, wielkość gospodarstwa domowego

65 Samochody w gospodarstwie domowym Baza – osoby posiadające samochód w gospodarstwie domowym

66 Potencjalne kontakty z reklamą zewnętrzną


Pobierz ppt "Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, listopad – grudzień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google