Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mleko Raport z badania Capibus Data badania: 5 – 10 marca 2009 Przygotowane dla: IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce Autor: Olga Wagner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mleko Raport z badania Capibus Data badania: 5 – 10 marca 2009 Przygotowane dla: IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce Autor: Olga Wagner."— Zapis prezentacji:

1 Mleko Raport z badania Capibus Data badania: 5 – 10 marca 2009 Przygotowane dla: IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski

2 Indeks Indeks2 Cel i metodologia badawcza3 Wyniki badania4 Znajomość akcji promujących picie mleka5 Znajomość haseł i elementów akcji promujących picie mleka9 Wpływ akcji promujących picie mleka na dzieci 15 Informacje dodatkowe20

3 Cel i metodologia badawcza Cel badania Poznanie zauważalności i znajomości akcji promujących picie mleka w Polsce. Rodzaj badania Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zamówienie IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. Badanie przeprowadzono na analogicznej próbie i za pomocą tej samej metodologii, których użyto przy realizacji podobnego badania w 2005, 2006 i 2007 roku, co pozwala na porównanie wyników tej fali badania z falami poprzednimi. Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Badanie przeprowadzono w dniach 5 – 10 marca 2009. Charakter próby ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30 152 000 osób) wielkość próby N = 1001

4 Wyniki badania

5 Znajomość akcji promujących picie mleka

6 N=429 Zauważalność akcji promujących picie mleka i jej źródła Zauważalność akcji promujących picie mleka Q 1. Chciał(a)bym porozmawiać z Panem(ią) na temat akcji zachęcających do picia mleka. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zauważył(a) Pan(i) jakąś akcję lub akcje w mediach promujące picie mleka? Źródła znajomości akcji Q 5. Gdzie się Pan(i) zetknął(ęła) z tą akcją lub akcjami? Podstawa – wszyscy respondenci N=1001 Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka N=429

7 Zauważalność akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednimi latami Podstawa – wszyscy respondenci Q1. Chciał(a)bym porozmawiać z Panem(ią) na temat akcji zachęcających do picia mleka. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zauważył(a) Pan(i) jakąś akcję lub akcje w mediach promujące picie mleka?

8 Źródła znajomości akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednim rokiem Q5. Gdzie się Pan(i) zetknął(ęła) z tą akcją lub akcjami? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka

9 Znajomość haseł i elementów akcji promujących picie mleka

10 N=343 Znajomość haseł akcji promujących picie mleka: deklarowana i rzeczywista Zapamiętanie haseł akcji Q 2. Czy pamięta Pan(i) hasło tej lub tych akcji? Rozpoznawalność haseł akcji Q 3. Jakie to było hasło lub hasła? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka N=429 Podstawa – respondenci, którzy zapamiętali jakieś hasło N=343

11 Deklarowana znajomość haseł akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednim rokiem Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka Q2. Czy pamięta Pan(i) hasło tej lub tych akcji?

12 Rzeczywista znajomość haseł akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednim rokiem Podstawa – respondenci, którzy zapamiętali jakieś hasło Q3. Jakie to było hasło lub hasła?

13 Zapamiętane elementy akcji promujących picie mleka Q 4. Proszę powiedzieć co Pan(i) zapamiętał(a) z tej lub tych akcji, np. sceny, sytuacje, postaci? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka N=567

14 Zapamiętane postaci z akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednimi latami Q 4. Proszę powiedzieć co Pan(i) zapamiętał(a) z tej lub tych akcji, np. sceny, sytuacje, postaci? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka Pokazano wyniki dla elementów/postaci, które uzyskały wyniki minimum 5%

15 Wpływ akcji promujących picie mleka na dzieci

16 Obecna vs zeszłoroczna chęć dziecka sięgania po mleko Q 9. Czy może Pan(i) powiedzieć, że Pana(i) dziecko chętniej sięga po mleko, niż rok temu, czy też nie? Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat, którzy słyszeli o jakiejś akcji promującej picie mleka N=173 średnia (skala 5-punktowa) 3.4 znacznie rzadziej trochę rzadziej nie zauważył(a) różnicy trochę chętniej tak, zdecydowanie chętniej dziecko w ogóle nie pije mleka nie wiem/ trudno powiedzieć top2boxes (trochę i zdecydowanie chętniej) 34% bottom2boxes (trochę i znacznie rzadziej) 7%

17 Obecna vs zeszłoroczna chęć dziecka sięgania po mleko – porównanie z poprzednimi latami Q 9. Czy może Pan(i) powiedzieć, że Pana(i) dziecko chętniej sięga po mleko, niż rok temu, czy też nie? Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat, którzy słyszeli o jakiejś akcji promującej picie mleka znacznie rzadziej trochę rzadziej nie zauważył(a) różnicy trochę chętniej tak, zdecydowanie chętniej dziecko w ogóle nie pije mleka nie wiem/ trudno powiedzieć

18 Zachęcanie dzieci do picia mleka Q 10. Czy zachęca Pan(i) pozostające pod Pana(i) opieką dziecko lub dzieci do picia mleka? Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat N=173 średnia (skala 4-punktowa) 3.1 zdecydowanie nie raczej nie raczej tak z decydowanie tak nie wiem/ trudno powiedzieć top2boxes (zdecydowanie i raczej tak) 79% bottom2boxes (zdecydowanie i raczej nie) 19%

19 Zachęcanie dzieci do picia mleka G10. Czy zachęca Pan(i) pozostające pod Pana(i) opieką dziecko lub dzieci do picia mleka? Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat zdecydowanie nie raczej nie zdecydowanie tak nie wiem/ trudno powiedzieć raczej tak

20 Informacje dodatkowe

21 Osoby odpowiedzialne za dziecko w wieku 5-13 lat G6. Czy jest Pan(i) rodzicem/ opiekunem/ osobą odpowiedzialną za dziecko w wieku 5-13 lat? Podstawa – wszyscy respondenci N=1001 TAK NIE


Pobierz ppt "Mleko Raport z badania Capibus Data badania: 5 – 10 marca 2009 Przygotowane dla: IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce Autor: Olga Wagner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google