Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powietrze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powietrze."— Zapis prezentacji:

1 Powietrze

2 Właściwości fizyczne powietrza
Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu; dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20 °C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około −213 °C, a temperatura wrzenia około −191 °C.

3 Skład powietrza atmosferyczego
Kula ziemska otoczona jest warstwą atmosfery. Warstwa ta w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi stopniowo rzednie i w końcu zanika bez wyraźnej granicy. Według danych satelitarnych na wys. kilku tys. kilometrów znajduje się jeszcze powietrze. Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów. W przyziemnej warstwie atmosfery główne składniki suchego i czystego powietrza występują w następujących ilościach procentowych w stosunku do ogólnej objętości powietrza: azot (N2) ,08% tlen (O2) ,9% argon (Ar) ,93% dwutlenek węgla (CO2) ,03%                                         razem: 99,99%

4 Tlen gaz ten odgrywa szczególną rolę w życiu na Ziemi. Niezbędny jest bowiem w procesach utleniania i oddychania. W procesie oddychania następuje utlenianie zgromadzonych przez rośliny i zwierzęta substancji organicznych, dzięki czemu wytwarza się energia dla wszystkich procesów życiowych. Zawartość tlenu zmniejsza się w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach przepełnionych ludźmi lub zwierzętami, a wzrasta tam stężenie CO2. Brak tlenu zagraża życiu jeżeli jego zawartość w powietrzu spada poniżej %. Jakkolwiek zapasy tlenu atmosferycznego są bez przerwy odnawiane poprzez fotosyntezę, to jednak coraz częściej mówi się o postępujących zmianach składu gazowego powietrza atmosferycznego, a zwłaszcza o niedoborze tlenu, ze względu na rosnące zużycie tego gazu w procesach spalania. Tlen powietrza glebowego przyśpiesza ponadto wietrzenie skał i minerałów, uczestniczy w mineralizacji związków organicznych i współdziała przy uruchamianiu składników pokarmowych pobieranych przez korzenie roślin.

5 Azot jest to gaz chemicznie obojętny. Rozcieńcza tlen, przez co zmniejsza jego aktywność utleniającą. Wchodzi w skład wielu związków organicznych. Roślinom jest niezbędny jako składnik pokarmowy. Warunkuje syntezę substancji białkowych i powstawanie protoplazmy żywych komórek. Bakterie brodawkowe roślin motylkowych wiążą azot atmosferyczny i dzięki temu dostarczają im pokarmu. Po obumarciu roślin motylkowych wraz z ich korzeniami dostają się do roztworu glebowego związki azotowe. W glebie azot jest bezpośrednio wiązany przez niektóre bakterie wolno żyjące, glonu i grzyby. Azot atmosferyczny wykorzystywany jest również do produkcji nawozów azotowych.

6 DWUTLENEK WĘGLA gaz ten jest cięższy od innych składników powietrza i dlatego ma tendencje do gromadzenia się w pobliżu powierzchni Ziemi. Mimo niewielkiej objętości, jaką zajmuje w powietrzu, CO2 jest ważnym składnikiem atmosfery przede wszystkim z tego względu, że uczestniczy w procesie fotosyntezy. O wyjątkowym znaczeniu CO2 dla roślin może świadczyć fakt, że węgiel stanowi 45-50% ich suchej masy. Jak wiadomo lądowe rośliny autotroficzne wytwarzają sub. organiczną z CO2 atmosferycznego, wody i związków mineralnych dopływających z gleby. Rośliny wodne wykorzystują CO2 rozpuszczony w wodzie. W procesie fotosyntezy wykorzystywane jest aż 1/5 ogólnej ilości CO2 zawartego w powietrzu i wodzie. Gaz ten dostaje się do atmosfery w wyniku spalania - szczególnie węgla i ropy naftowej, procesów wulkanicznych, oddychania, a przede wszystkim z gleby, gdzie, jak już wspomniano, powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych. Pomimo stałego dopływu CO2 do atmosfery jego ilość w powietrzu atmosferycznym ulega stosunkowo niewielkim zmianom dzięki temu, że oceany, częściowo lasy i coraz intensywniej uprawiane rośliny zielone wchłaniają duże ilości tego gazu.

7 Jak powstaje burza ? Powietrze jako żywioł
Powietrze w górnych warstwach atmosfery jest o wiele zimniejsze niż na powierzchni ziemi. Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego, więc unosi się do góry. W trakcie wznoszenia powietrze się rozpręża i ochładza się. Wznoszące się powietrze w trakcie rozprężania staje się chłodniejsze od otoczenia, a więc cięższe to opada na dół. Inaczej to przebiega jeżeli powietrze zawiera dużo pary wodnej. W miarę ochładzania się powietrza, zawarta w nim para wodna kondęsuje się czyli skrapla. Podczas skraplania wydziela się dużo ciepła. W ten sposób powstaje burza.

8 Pioruny Pioruny Piorun – Jest to bardzo silne wyłądowanie elektryczne w atmosferze powstające naturalnie. Piorunowi często towarzyszy głośny dźwięk oraz błyskawice. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne znów w ciągu ułamku sekundy przypominają swym kształtem świecący sznur pereł.

9 Przykładowe kształty piorunów

10 SMOG Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgłą) i braku wiatru. Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalania oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.

11 Kilka rodzaji smogu!

12 Pracę wykonali: Kamil Kondeja Wojtek Żaczek Klasa 1c


Pobierz ppt "Powietrze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google