Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Prowadzący: Marianna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Prowadzący: Marianna."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Prowadzący: Marianna Sopelak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju w Biłgoraju

2 Powierzchnia ok. 1700 km 2 Ludność ok. 105 tys., w tym: – w miastach 35 tys. – na terenach wiejskich 70 tys. Teren powiatu biłgorajskiego obejmuje 14 jednostek samorządowych w tym miasto Biłgoraj i 3 jednostki miejsko-wiejskie Informacje o powiecie:

3 Liczba bezrobotnych w powiecie biłgorajskim w latach 1999 – 2006 wg stanu na koniec roku Liczba bezrobotnych ogółem w dniu 30.09.2007r. – 4. 335 osób

4 Stopa bezrobocia wg danych na dzień 30.09.2007r. Kraj - 11,6% /spadek o 3,6 pkt procentowego w stosunku do IX 2006r Województwo lubelskie - 12,8% /spadek o 2,7 pkt w stosunku do IX 2006r Powiat – 9,4% / spadek o 2,5 pkt w stosunku do IX 2006r

5 Problemy lokalnego rynku pracy w kontekście ogólnej struktury bezrobocia

6 Zwiększający się wskaźnik procentowy bezrobotnych kobiet Liczba zarejestrowanych kobiet – 2.488 osób tj. 57% ogółu /wg danych na dzień 30.09.2007r. /

7 Niski poziom wykształcenia bezrobotnych 47% ogółu bezrobotnych posiada wykształcenie zawodowe, gimnazjalne lub niższe Struktura bezrobocia według wykształcenia w dniu 30.09.2007r.

8 Wysoki udział ludzi młodych 61% ogółu bezrobotnych to osoby do 34 roku życia Struktura bezrobocia według wieku w dniu 30.09.2007r.

9 Duży wskaźnik osób bez doświadczenia zawodowego 44% ogółu bezrobotnych nie posiada stażu pracy 18% legitymuje się doświadczeniem zawodowym nie dłuższym niż 1 rok Struktura bezrobocia według stażu pracy w dniu 30.09.2007r.

10 Zwiększający się wskaźnik długotrwale bezrobotnych osoby długotrwale bezrobotne – 61% ogółu Struktura bezrobocia według okresu pozostawania bez pracy

11 Pracodawcy Ok. 4700 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w urzędach miast i gmin Dominujące branże: Stolarstwo (meblowe, budowlane) oraz tartacznictwo Handel (hurtowy i detaliczny) Transport Usługi budowlane Krawiectwo

12 Największe zakłady pracy w powiecie BLACK RED WHITE - największy producent mebli w Polsce działalność prowadzi przez sieć powiązanych spółek w kraju i za granicą. Holding BRW skupia już ponad 20 różnych firm w Polsce, Niemczech, Grecji, Belgii, Ukrainie, Białorusi i Rosji. To firmy produkcyjne i handlowe. Na terenie powiatu biłgorajskiego firma zatrudnia ponad 3000 osób

13 Największe zakłady pracy w powiecie- c.d. AMBRA- jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent win / zatrudnienie na naszym terenie- ponad 200 osób/ ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA S.A. -producent bielizny i konfekcji lekkiej / zatrudnienie- 210 osób/ POL-SKONE Sp. z o.o. - producent okien i drzwi / zatrudnienie w Biłgoraju ponad 400 osób/ MODEL OPAKOWANIA Sp. z o.o. - producent opakowań z tektury falistej / pracuje tu ponad 200 osób/ MOSTOSTAL - MET Sp. z o.o. - producent wyrobów z drutu / zatrudnienie- ponad 100 osób/ ZCB MARKOWICZE S.A. - producent cegły i pustaków /zatrudnienie - prawie 100 osób/

14 Baza pracodawców współpracujących z PUP 2.251 podmiotów gospodarczych w tym: małe przedsiębiorstwa – 996 zatrudniające od 1 do 9 pracowników średnie przedsiębiorstwa – 189 zatrudniające od 10 do 49 pracowników duże przedsiębiorstwa – 66 zatrudniając powyżej 49 pracowników podmioty jednoosobowe - 41% ogółu współpracujących pracodawców Najwięcej zakładów pracy skupionych jest w mieście Biłgoraj i jego najbliższych okolicach.

15 Działania Urzędu Pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości W ramach posiadanych środków Urząd udziela zainteresowanym osobom bezrobotnym bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Kwota dotacji- 12 tysięcy złotych Ilość przyznanych dotacji w okresie 06.2004- 10.2007- 237

16 Systematyczny wzrost ilości ofert pracy w ostatnich 5 latach W porównaniu do roku 2001 wzrost o 50% Oferty pracy w PUP w Biłgoraju w latach 1999-2006 /według stanu na koniec roku/

17 Oferty pracy Do 30.09.2007r. pośrednicy pracy pozyskali ogółem 2.456 ofert pracy Najczęściej zgłaszane stanowiska: sprzedawca, stolarz, robotnik budowlany, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn do obróbki drewna, szwacz, pracownik fizyczny, kucharz, robotnik gospodarczy, kierowca, pracownik ochrony. Zgłaszane miejsca pracy w większości kierowane są do osób o najniższych kwalifikacjach zawodowych, a mimo to w naszej ewidencji osoby te stanowią około 40% ogółu bezrobotnych.

18 Trudności w rekrutacji do pracy osób bezrobotnych Przyczyny mała mobilność osób bezrobotnych brak osób bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych brak praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu brak doświadczenia zawodowego nieatrakcyjne warunki pracy

19 Zjawisko migracji...

20 Migracje mieszkańców powiatu w latach 90-tych Głównie były to wyjazdy do Niemiec do pracy sezonowej w rolnictwie. Z tej możliwości korzystały szczególnie osoby niepracujące lub nie posiadające stałej pracy.

21 Migracje po 1 maja 2004r. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej- swoboda przemieszczania się i podejmowania legalnej pracy zarobkowej. Mieszkańcy naszego regionu zaczęli korzystać z możliwości zarobkowania za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wzrost dobrowolnych odejść z pracy Zmniejszająca się liczba rejestracji absolwentów szkół

22 Oferty pracy w ramach sieci EURES Oferty w ramach sieci Eures Urząd otrzymuje za pośrednictwem WUP w Lublinie Do końca września 2007 zgłoszono ponad 2000 ofert pracy Kraje, które zgłosiły najwięcej ofert pracy - Irlandia, Cypr, Francja, Hiszpania i Dania. Najczęściej pracę oferują branże: budowlana, medyczna, samochodowo- mechaniczna, gastronomiczno-hotelarska, handlowa, rolnicza, przetwórczo- spożywcza.

23 Pozytywne skutki migracji napływ kapitału zdobycie doświadczenia zawodowego, nauka nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych doskonalenie znajomości języków obcych wymiana kulturowa spadek bezrobocia, głównie na terenach wiejskich

24 Negatywne skutki migracji wyjazdy ludzi młodych, aktywnych i przedsiębiorczych skutki społeczne /rozdzielanie rodzin/ wyjazdy i osiedlanie się za granicą całych rodzin zaburzenie struktury demograficznej brak specjalistów brak rąk do pracy

25 Negatywne skutki migracji- c.d. utrudniona aktywizacja osób wyjeżdżających do pracy sezonowej zaniżenie aspiracji zawodowych / podejmowanie jakiejkolwiek, ale dobrze opłacanej pracy/ dewaluacja kwalifikacji i umiejętności zawodowych

26 Działania Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz rozwoju regionu podejmowanie działań zachęcających do pozostania w kraju i korzystania a oferowanych form pomocy- szczególne formy wsparcia to dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i szkolenia uczestnictwo w lokalnych inicjatywach, których celem jest rozwój lokalny i wzrost zatrudnienia wspieranie nowo powstających miejsc pracy w ramach formy doposażenia stanowiska pracy pozyskiwanie środków finansowych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

27 Konieczne zmiany Obniżenie kosztów pracy Wsparcie absolwentów przy podejmowaniu pierwszej pracy Uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji Prowadzący: Marianna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google