Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjał turystyczny tworzą wszystkie te elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjał turystyczny tworzą wszystkie te elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Potencjał turystyczny tworzą wszystkie te elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania bądź zajmowania się turystyką. (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2005) 3

4 WIELKOPOLSKA Położenie: leży w dorzeczu rzeki Warta, na głównym europejskim szlaku wschód-zachód, w środkowej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Województwo ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Europą i światem. Tutaj przebiegają drogi z Berlina przez Poznań, Konin i Warszawę do Moskwy oraz z Pragi przez Wrocław, Leszno i Poznań na północ Europy. 4

5 Obszar: 29.826 km ² tj. 9,5% terytorium Polski. Ludność: około 3 mln 00 tys. tj. 8,7% ludności kraju. Stolica: stolicą województwa jest miasto Poznań liczące około 600 tys. mieszkańców. Stanowi ono centrum gospodarcze, handlowe, naukowe, kulturalne i turystyczne zachodniej Polski. Port lotniczy Ławica pełni funkcję lotniska krajowego i międzynarodowego. 5

6 Większe miasta: - Kalisz 105 tys. - Konin 78 tys. - Piła 74 tys. - Ostrów Wielkopolski 72 tys. - Gniezno 70 tys. - Leszno 64 tys. 6

7 7

8 Przyroda w Wielkopolsce 8

9 Województwo wielkopolskie charakteryzuje się lesistością, wynosząca 25% zbliżoną do średniej krajowej (28%). Lasy są rozmieszczone nierównomiernie. Najmniej występuje ich we wschodniej części województwa, więcej w części środkowej i południowej, a najwięcej w zachodniej i północnej, najbogatszej w obszary leśne. Tutaj te znajduje sie jeden z największych obszarów leśnych Polski: Puszcza Notecka. 9

10 Około 36,5% powierzchni regionu zajmują obszary prawnie chronione, z tego 30% to obszary chronionego krajobrazu, a 6% – parki krajobrazowe. Na terenie województwa znajduje sie Wielkopolski Park Narodowy o powierzchni 7 584 ha i fragment Drawieńskiego Parku Narodowego, o powierzchni 380 ha. 10

11 W granicach województwa leży: - 12 parków krajobrazowych w tym dwa częściowo - 96 rezerwatów przyrody - 32 obszary chronionego krajobrazu - 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych - 88 użytków ekologicznych - 48 obszarów wytypowanych do ochrony w Sieci Natura 2000 11

12 Inne ciekawostki i osobliwości przyrodnicze regionu to: - arboretum w Kórniku oraz Palmiarnia i Ogród Zoologiczny w Poznaniu, - najwyższy punkt widokowy i wysokościowy regionu: Kobyla Góra koło Ostrzeszowa (284 m n.p.m.), najlepiej zagospodarowany turystycznie punkt widokowy w województwie, z 20 metrowym Krzyżem symbolizującym 20 wieków chrześcijaństwa i pontyfikat Jana Pawła II, - Wał Wydartowski z wieżą widokową w Dusznie 12

13 Inne ciekawostki i osobliwości przyrodnicze regionu to: - największy głaz narzutowy w Wielkopolsce: Kamień św. Jadwigi w lasach koło Gołuchowa, o obwodzie 22 m i wysokości 3,5 m - głazy narzutowe w Budziejewku, Próchnowie, Szamocinie i Lutomiu - zagroda żubrów w Gołuchowie - kratery w rezerwacie Meteoryt Morasko na peryferiach Poznania - parki pałacowe w Kórniku, Gołuchowie, Śmiełowie, Winnej Górze, Posadowie 13

14 Na obszarach pojezierzy, głównie w części północnej i środkowej, występuje około 800 jezior, w tym 450 o powierzchni do 10 ha i ponad 60 o powierzchni powyżej 100 ha. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Powidzkie (1 036 ha) na Pojezierzu Gnieźnieńskim (powiat słupecki), o maksymalnej głębokości 46 metrów, obecnie z wodami II klasy czystości. 14

15 Intensywnie wykorzystywane do rekreacji wodnej są jeziora: - Kierskie koło Poznania - Powidzkie koło Słupcy - Dominickie koło Leszna - Wolsztyńskie koło Wolsztyna - Zbąszyńskie koło Zbąszynia - jeziora w okolicach Konina (Gosławskie, Pątnowskie) 15

16 Wartości i atrakcje kulturowe 16

17 Województwo wielkopolskie jest bogate w różnego rodzaju walory kulturowe, a szczególnie pod tym względem wyróżnia się Poznań i powiat poznański. Atrakcja krajoznawczą stolicy Wielkopolski są liczne i cenne zabytki architektury i sztuki: znajduje się tutaj blisko dwadzieścia zabytkowych kościołów, wśród których najcenniejsze są: katedra z sarkofagami Piastów, tj. Mieszka I i Bolesława Chrobrego, romański kościół św. Jana z XII wieku. 17

18 Inne wybitne zabytki Poznania to: - Stare Miasto z ratuszem, odwachem, zamkiem królewskim i domami mieszczańskimi - liczne muzea z wiodąca placówką, jaką jest Muzeum Narodowe, oryginalnym Muzeum Instrumentów Muzycznych czy Muzeum Archeologicznym - Ostrów Tumski - Katedra Poznańska 18

19 Wybitnymi miejscami krajoznawczymi Wielkopolski są: - Kórnik i Rogalin, z pięknymi rezydencjami magnackimi - Ostrów Lednicki (niegdyś jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych tworzącego się państwa Polan) z rezerwatem archeologicznym oraz pobliskim Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym wchodzącym w skład Muzeum Pierwszych Piastów - Gniezno o ponad 1000-letniej metryce, ze wspaniałą katedrą z wybitnym zabytkiem romańskim: Drzwiami Gnieźnieńskimi" 19

20 Wybitnymi miejscami krajoznawczymi Wielkopolski są: - Trzemeszno sięgające X i XI wieku, z ciekawym późnobarokowym kościołem o zachowanych detalach romańskich i gotyckich - Giecz – niegdyś gród o dużym znaczeniu strategicznym, a obecnie rezerwat archeologiczny, z romańskim kościołem Wniebowzięcia NMP - Kalisz – dawna Kalisia – o której pisał już Ptolemeusz w II wieku nowej ery – z Sanktuarium św. Józefa oraz Rezerwatem Archeologicznym na Zawodziu - Gołuchów z pięknym, bogato wyposażonym w rzeźby i gobeliny wnętrzem zamkowym 20

21 Wybitnymi miejscami krajoznawczymi Wielkopolski są: - Ląd z pocysterskim zespołem klasztornym jednym z najbardziej okazałych na przebiegającym przez Polskę szlaku cysterskim - Szamotuły z zamkiem Górków - Rydzyna z zamkiem Leszczyńskich i Sułkowskich, - Lewków i Dobrzyca - Stary Licheń z największą bazyliką w Polsce - Konin z ciekawym słupem drogowym: romańskim datowanym na XII wiek - Obra i Przemęt z kościołami pocysterskimi - Pobiedziska z Wielkopolska w Miniaturze - Rakoniewice z Muzeum Pożarnictwa 21

22 Szlaki turystyczne w Wielkopolsce 22

23 23

24 Szlaki kajakowe: - szlak kajakowy Obry - Mała Pętla Wielkopolski (zachodnia część województwa) - szlak kajakowy Wełny - szlak kajakowy Gwdy, Piławy, Rurzycy - szlak kajakowy Prosny - Konwaliowy Szlak Kajakowy - nadnoteckie szlaki kajakowe 24

25 Produkty dla turystyki żeglarskiej w Wielkopolsce mogą być tworzone dzięki akwenom jeziornym występującym na Pojezierzu Gnieźnieńskim, Poznańskim i Leszczyńskim oraz w okolicach Konina. Produkty dla turystyki motorowodnej (rozumianej jako wędrówki łodziami motorowymi) są rozwijane przede wszystkim na Wielkiej Pętli Wielkopolski, która stanowi unikatowy w skali kraju system dróg wodnych, połączony z drogami wodnymi Europy. 25

26 Do najważniejszych turystycznych szlaków rowerowych Wielkopolski należy zaliczyć: - Szlak R1 i szlak R9 (międzynarodowe) Wielkopolski System Szlaków Rowerowych - Poznański Węzeł Rowerowy - Pierścień Dookoła Poznania - Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek północy - Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek południowy - Ziemiański Szlak Rowerowy - Nadwarciański Szlak Rowerowy - Piastowski Trakt Rowerowy - Rowerowy Szlak Stu Jezior) - Cysterski Szlak Rowerowy - Szlak Bursztynowy Rowerowy 26

27 W województwie funkcjonują turystyczne szlaki konne: - W Dolinie Baryczy - Króla Stanisława - Wielkopolska Podkowa - Szlaki konne Przemęckiego Parku Krajobrazowego: Trzebidzki, Białogórski, Pałacowy, Konwaliowy -Podkuta szóstka w powiatach: konińskim i tureckim 27

28 Województwo wielkopolskie posiada bogatą historię a także zachowane tradycje, które stanowią podstawę do tworzenia produktów tematycznych wykorzystujących pamiątki historyczne Wielkopolski. 28

29 Wielkopolskie szlaki krajoznawczo-historyczne: - Wielka Pętla Wielkopolski - Szlak Piastowski - Szlak Bursztynowy (Wschodnia Wielkopolska) - Szlak ziemiański (Środkowa i Południowa Wielkopolska) - Szlaki architektoniczne (romański, gotycki, barokowy, poznańska secesja) - historyczne szlaki osadnicze (szkocki, szwedzki, olenderski) - inne szlaki – związane np. z tradycjami zanikających zawodów i rzemiosł (chmielarstwo, wikliniarstwo, rzemiosło rzeźnicze) 29

30 W programie Rozwoju produktów turystycznych Wielkopolski wyznaczona została grupa produktów wizerunkowych (markowych) województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem wpływu na poprawę konkurencyjności regionu i stopniem ich innowacyjności. 30

31 Markowymi produktami turystycznymi Wielkopolski powinny być: 1. Szlak Piastowski wraz z Koninem i Kaliszem 2. Poznań jako biznesowy produkt turystyczny 3. Poznań jako kulturowy produkt turystyczny 4. Zabytkowe szlaki kolejowe Wielkopolski 5. Sanktuarium w Starym Licheniu 31

32 Walory przyrodnicze i kulturowe regionu konińskiego i ich wykorzystanie w agroturystyce 32

33 Co można wykorzystać w agroturystyce? 1. Środowisko przyrodnicze 2.Obiekty archeologiczne 3.Zabytki architektury i urbanistyki 4.Upamiętnione miejsca historyczne 5.Zabytki techniki 6.Muzea, archiwa, zbiory 7.Obiekty i ośrodki kultury ludowej 8.Obiekty współczesne 33

34 Walory przyrodnicze W regionie konińskim znajduje się: - Nadwarciański i Powidzki Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park Tysiąclecia - 6 rezerwatów przyrody - 59 pomników przyrody - 4 obszary objęte ochroną prawną 34

35 Rezerwaty przyrody: - Bieniszew - Mielno - Sokółki - Pustelnik - Złota Góra - Nadgoplański Park Tysiąclecia 35

36 Obszary Chronionego Krajobrazu: * Powidzko - Bieniszewski * Goplańsko-Kujawski * Złotogórski * Pyzderski 36

37 Walory kulturowe: Obiekty archeologiczne - Skansen Archeologiczny Mrówki 37

38 Zabytki urbanistyki i architektury Do najcenniejszych obiektów należą: - Bieniszew z klasztorem Kamedułów z lat 1747 –1781 - Gosławice; kościół gotycki św. Andrzeja Apostoła i odrestaurowany gotycki zamek - Kazimierz Biskupi – kościół p. w. św. Marcina z pocz. XII w. oraz kościół i klasztor pobernardyński z pocz. XVI w. 38

39 - Konin, w którym można znaleźć kilka cennych zabytków: unikalny słup kamienny z napisem z 1151 r. kościół gotycki p.w. św. Bartłomieja z 2 poł. XIV i XV w., kościół i klasztor Reformatów z 1 połowy XVII w. - Skulsk, posiadający w kościele gotycką rzeźbę Pietę z ok. 1420 r. - Stare Miasto szczycące się fragmentem romańskiej nawy oraz portalem romańskim w tamtejszym kościele 39

40 - Żychlin – Pałac Bronikowskich z 1821 r. i kościół ewangelicko – reformowany z lat 1821-22 - Sompolno - kaplica drewniana św. Hieronima z 1732 r., synagoga, kościół ewangelicko – augsburski z lat 1839-49 40

41 - Sławsk – kościół św. Wawrzyńca wybudowany w 1614 r. - Rzgów - kościół św. Jakuba Apostoła wzniesiony w XV w. - Rychwał – kościół Świętej trójcy z 1476 r. 41

42 Upamiętnione miejsca historyczne: - Chełmno n/Nerem - Kleczew - Kazimierz Biskupi 42

43 Zabytki techniki i urządzenia techniczne 43

44 Muzea, archiwa, zbiory: - Konin - Gosławice - Muzeum Okręgowe * Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Okręgowego w Koninie * Mrówki k/Wilczyna - skansen archeologiczny - Muzeum Okręgowe w Słupcy - Muzeum Technik Ceramicznych w Kole - Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 44

45 Obiekty i ośrodki kultury ludowej 45

46 Obiekty współczesne 46

47 To wszystko można wykorzystać do tworzenia SZLAKÓW TEMATYCZNYCH! 47

48 Szlaki kulturowe regionu konińskiego: - Szlak Bursztynowy - Szlak Pięciu Braci Męczenników - Droga Romańska (Kalisz – Kościelec Kaliski – Dzierzbin – Stare Miasto – Konin – Kazimierz Biskupi – Strzelno – Kruszwica) - Szlak Piastowski - Szlak Szwedzki (Konin - Tuliszków - Brudzew - Koło - Brdów - Gosławice – Kazimierz Biskupi – Przyjma) - Szlak Cysterski - Szlak Szkocki - Szlak Zamków (Konin, Koło, Besiekiery, Borysławice Zamkowe) - Szlak Klasztorów (bernardynów w Kazimierzu Biskupim, kamedułów w Bieniszewie oraz reformatów w Koninie. Wraz z domami zakonnymi franciszkanów w Pyzdrach, cystersów Lądzie, bernardynów w Kole, karmelitów w Kłodawie). - Szlak kościołów drewnianych 48

49 49

50 50


Pobierz ppt "Potencjał turystyczny tworzą wszystkie te elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google