Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypracowane rezultaty Ślężański Młyn 4-5.01.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypracowane rezultaty Ślężański Młyn 4-5.01.2008."— Zapis prezentacji:

1 Wypracowane rezultaty Ślężański Młyn 4-5.01.2008

2 Plan na początek 2008 Spotkanie nt: Struktura SIECI (Regulamin, deklaracja współpracy, grupy robocze, stała reprezentacja LGD w Sieci, Władze/Rada Sieci, wspólne projekty, rozwiązywanie trudnych sytuacji) 8-9 luty Sobótka Wysyłka różnych dobrych rozwiązań dot. Sieci – SPLOT – Marcin Sobaszek, KSGP – Irena Krukowska do początek lutego Chętne i odpowiedzielne LGD przygotowuje swoje propozycje i wysyłka do początek lutego Miejsce: Sobótka LGD Ślężanie

3 Cele SIECI (z deklaracji) Wymiana doświadczeń i informacji pomędzy LGD Wspólne podnoszenie wiedzy i umiejętności Promocja podejścia typu Leader i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących działania naszych grup Wspieranie nowych partnerstw będących w fazie organizacji Stworzenie sieci partnerstw Polski południowo- zachodniej

4 Ocena jak było?? czego oczekujemy od sieci co możemy zaoferować

5 Ocena jak było Nawiązanie kontaktów i poznanie się + Wymiana doświadczeń – grupa wsparcia (lista mailowa) + Wspólne stanowiska i lobbing, reprezentacja + Wymiana informacji dot. Tajników LEADERa, o róznych konkursach, wyjazdach, wspólne szkolenia, + Nawiązanie dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim + Niektóre wspólne działania- polfarma i materiały+ Za szybkie i chaotyczne planowanie wspólnych działań - Brak czytelnej roli Sekretariatu Sieci - Chaotyczność i słaba koordynacjia działań - Brak poczucia sensu bycia w Sieci - Wiele okazji przeszło koło nosa - Rotacja osób na spotkaniach - Pranie brudów (konflikty grupowe i osobiste) –

6 Uwagi co wnieśliśmy, czego nie wnieśliśmy do Sieci Nie zadziało się w sprawie udostępniania doświadczeń ekozmuzealnych dla wszystkich Słabo dzielimy się swoimi doświadczeniami dla innych LGD Nie rozpoczęła się współpraca branżowa Odpowiednia wymiana informacji dot. Realizacji Leadera Projekty współpracy, podział zadań w sieci Wyamiana pomysłów, które się udały (Natura 2000, produkty lokalne, sprawy finansowe, imprezy) Traktowanie się jako konkurencja II Schemat Po dwóch latach mamy się czym dzielić

7 Czego oczekujemy? (1) Intensywnych szkoleń z zakresu opracowania LSR Szkoleń z zakresu przekształceń formalno-prawnych Informacji nt dostępnych konkursów Bazy ekspertów Forum wymiany doświadczeń Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarzcej Koordynacja działań ponadregionalnych ( każda LGD pisze jeden wniosek dla całej SIECI) Koordynacja i wymiana informacji dot projektów współpracy

8 Czego oczekujemy? (2) Mediacje między grupami Ustalenie STRUKTURY Sieci (umowa, regulamin, grupy robocze, kadra, obsługa) Wspólne działania i projekty, udział w imrezach Sprawna WWW (forum wymiany doświadczeń, SKYPE – (KL) Informacja zwrotna na maile i zapytania Równouprawnienie LGD Wzmacnianie słabych i małoaktywnych LGD przez inne LGD

9 Co możemy dać Budowanie marki – doświadczenia (DB) Oferta edukacyjna/turystyczna – zielone szkoły, wizyty studyjne (DB) Turystyka konna (DB) Turystyka kajakowa (DB) Pozyskiwanie środków z Funduszy i biznesu (DG) Umiejętności organizacyjne (polagra, maratony rowerowe itp) (DG) Dośw. Pracy z ludźmi (DB) Budowanie wizerunku medialnego (DG) Oferta edukacyjna turystyczna (DG) Własne pomysły, doświadczenia, kontakty (KL, WK) Kontakty z Czechami (KL), współpraca transgraniczna.

10 Co możemy dać Kontakty z Czechami (KL) Warsztaty integracyjne (KL) Doświadczenie w Lokalnej Organizacji Grantowej (KL) Organizacja imprez (KL) Doświadczenia pracy z młodzieżą i starszymi (KL) BABINIEC - Baza turystyczna (BD) Natura 2000 Zarządzanie (DSO) Ekomuzeum (DSO, WK, GK) Tematyka powodziowa (DSO) Greenways – Szlak Odry (DSO) Odnowa Wsi (GPK, DSO) Aktywny lider aktywna wieś (DSO, GPK)

11 Stanowisko wobec Urzędu Marszałkowskiego - propozycja gotowych rozwiązań Doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy przez mieszkańców terenów wiejskich (na wszystkie OSIE PROW) – nowa propozycja dla Urzędu Marszałkowskiego Priorytet 9.5 Obietnica pomocy przy redakcji: TEAM Ducha Gór, Irena Krukowska-Szopa

12 Uwagi do Rozporządzeń Kryterium reprezentatywności zakładające że członkami LGD jest co najmniej 25% wszystkich podmiotów publicznych z obszaru LGD, 25 % wszytskich podmiotów społecznych propozycja: reprezantywność w ciele decyzyjnym ZW daje do publicznej wiadomości o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy. Propozycja: wskazanie, że decyzja o przyznaniu środków zapada w LGD Nieprcyzyjny zapis dotyczący beneficjentów małych projektów Propozycja:...dodatkowo instytucje kultury i szkoły. Nieprecyzyjny zapis na jakiej podstawie podmioty gosp. I organizacje działają na terenie LGD. Co ustawodawca miał na myśli. Zakres małych projektów. Propozycja: dopisać szlaki wodne i finansowanie przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnych, zamienić trasy rowerowe na szlaki rowerowe, dopisać innowacyjne/modelowe działania aktywizujące społeczności lokalnej, umożliwienie alternatywnych form dostępu do szerokopasmowego internetu Brak ZALICZKOWANIA dot. Funkcjonowania LGD i małych projektów. Propozycja: wprowadzić zaliczkowanie tak jak w poprzednim Okresie.

13 Uwagi do Rozporządzeń (2) Wkład własny w małe projekty. Obecnie 70 % wszystkich kosztów kwalifikowanych pokrywa Leader. Propozycja: dla NGO`s wkład własny wynosił 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych w formie niefinansowego np. wkładu rzeczowego Koszty kwalifikowane dot. Funkcjonowania LGD. Propozycja finansowania porad prawnych i zwrotu kosztów podróży organu decyzyjnego. Finansowanie...wynagrodzenie CZŁONKów LGD.. Funkcjonowanie LGD: Niejasny zapis dot. CZTERECH ETAPóW finansowania LGD. Problem związany z Kredytem komerycjnym dla LGD lub zmiany płatności z refundacji na transzowanie ZESPół: Team Ghost of the Mountain and Irena Blackbird and team The Barycz Valley – wersja robocza do 9 lutego


Pobierz ppt "Wypracowane rezultaty Ślężański Młyn 4-5.01.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google