Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH
Badania, wnioski, działania.

2 POSTAWA SPOŁECZNA ma na uwadze dobro ogółu obowiązek wobec innych POSTAWA OBYWATELSKA ma na uwadze przynależność państwową obowiązek wobec państwa POSTAWA PATRIOTYCZNA ma na uwadze dobro ojczyzny obowiązek wobec ojczyzny

3 DLACZEGO POWINNIŚMY KSZTAŁCIĆ POSTAWY SPOŁECZNE, OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE?

4 Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata: rozwój cywilizacyjno - kulturowy, rosnące potrzeby edukacyjne nowoczesnego społeczeństwa, procesy globalizacji, przeobrażenia ustrojowe i społeczne skłaniają do przewartościowań w aspekcie wychowawczym. Pojęcia społeczeństwo, obywatel czy patriotyzm tracą w XXI wieku na znaczeniu. Stąd potrzeba zmian treści wychowawczych.

5 Wychowanie oparte na konkurencji
i rywalizacji rodzi próżność, zawiść, lenistwo i zniechęcenie Egoizm i egocentryzm Agresywność Przemoc Żądzę władzy Nieufność Zawiść Ksenofobię Nacjonalizm Autorytaryzm Wychowanie oparte na współdziałaniu rodzi poznanie innych i siebie Altruizm Uczucia życzliwe względem innych Porozumienie Uczestnictwo w organizacjach tj wolontariat, praca w samorządzie szkolnym Zaufanie Szacunek dla dobra wspólnego

6 CELE KSZTAŁCENIA POSTAW:
Wykształcenie ludzi świadomych swej odpowiedzialności wobec własnego kraju w dziedzinie stosunków społecznych i gospodarczych, życia politycznego i obronności Zrozumienie racji stanu kraju, jego wartości duchowych i kulturowych, jego zasobów gospodarczych i stosunków z innymi krajami Rozwijanie w sobie cnót niezbędnych do korzystania w sposób odpowiedzialny z praw obywatelskich, doskonalenie się w sferze moralnej, pogłębianie poczucia godności, nabywanie praw i nawyków sprzyjających w kontaktach z ludźmi

7 Rozwijanie w sobie pozbawionej szowinizmu miłości do ziemi ojczystej i pragnienia, żeby wszyscy ci, którzy ją zamieszkują, czuli się w niej bezpiecznie i mogli godnie żyć Poczucie solidarności, duch tolerancji i zrozumienia, poszanowanie przekonań i praw innych ludzi, dotrzymywanie danego słowa, umiejętność współpracy z innymi Ścisłe przestrzeganie praw i obowiązkowych przepisów, uczciwość, chęć działania na polu politycznym, społecznym i zawodowym

8 Badania Ankieta zawierała 90 pytań
Pytania, które opracowaliśmy, były wzorowane na ankietach Centrum Badania Opinii Publicznej( ) W ankiecie wzięło udział 102 uczniów ZSP im. J. Pawła II z różnych typów szkół (4ts, 4te, 3ts, 3be, 2la, 4tf)

9 Tematyka ankiety Zaufanie w sferze prywatnej
Zaufanie do instytucji życia publicznego Zaufanie do nieznajomych Więź z narodem Szkoła

10 Zaufanie w sferze prywatnej
Zdecydowana większość Polaków z ufnością odnosi się do rodziny (90%) Polacy darzą zaufaniem ludzi, z którymi łączy ich pokrewieństwo Z pewną dozą nieufności traktowani są współpracownicy (80%) i sąsiedzi (75%)

11

12

13

14 Zaufanie do instytucji życia publicznego
Niemal powszechnym zaufaniem społecznym cieszą się w Polsce instytucje charytatywne, tj. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (83%) Wyraźna większość Polaków ma zaufanie do Rzecznika Praw Obywatelskich (69%) Znacznym zaufaniem darzone są UE (62%) i IPN (62%) Ponad połowa ankietowanych deklaruje zaufanie do policji (59%) Z mniejszym zaufaniem spotyka się rząd (47%)

15

16

17

18

19

20 Zaufanie do nieznajomych
Zdecydowana większość Polaków deklaruje nieufność (54%) J.Santorski – psycholog społeczny, podaje, że wg badań przeprowadzonych w 24 unijnych krajach, Polska jest na ostatnim miejscu na skali zaufania do innych prof. J. Czapliński nazywa Polskę państwem bez społeczeństwa, podaje, że 90% Polaków odnosi się z nieufnością i niechęcią do ludzi

21

22

23 Więź z narodem Zdecydowana większość czuje bardzo silną więź z Polską (78%) 36% ankietowanych nie łączy patriotyzmu z płaceniem podatków, 20% nie ma zdania Większość uważa, że świat przeżywa kryzys wartości ( 58%)

24

25

26

27 Szkoła Zdecydowana większość uważa, że szkoła kształtuje postawy obywatelskie (53%) Zdecydowana większość ma zaufanie do nauczycieli (59%)

28

29 59% 59% 36%

30

31 Proponowane formy realizacji
Cykl lekcji wychowawczych dotyczących kształtowania postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych Lekcje wychowawcze dotyczące postaci i wydarzeń historycznych naszego regionu, prowadzone przez uczniów Realizacja ścieżek edukacyjnych w/w postaw Czynny udział uczniów w pracach samorządu szkolnego Czynny udział uczniów w wolontariacie Przygotowanie widowisk, audycji, akademii propagujących w/w postawy Koła zainteresowań

32 Organizacja wycieczek i spacerów tematycznych („Cudze chwalicie…”)
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi lokalnej społeczności Prowadzenie kroniki szkolnej Prowadzenie gazetek tematycznych dotyczących tradycji, obyczajów i wydarzeń regionalnych Opracowywanie folderów i przewodników regionalnych Udział uczniów w konkursach, zawodach międzyszkolnych Bieg niepodległości Odpowiednio dobrana lektura, uczenie się na pamięć wierszy i urywków prozy wielkich pisarzy, oglądanie obrazów wielkich artystów

33 Małgorzata Więcławska
OPRACOWALI: Małgorzata Więcławska Adam Borysiuk


Pobierz ppt "KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google