Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza."— Zapis prezentacji:

1 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza

2 Podsumowanie I edycji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. Czyste Powietrze Wokół Nas

3 Podsumowanie I edycji programu Czyste powietrze wokół nas w woj. zachodniopomorskim Liczba 5-latków i 6-latków biorących udział w programie – 5538; Liczba przedszkoli biorących udział w programie – 88 tj. 32%

4 Zasięg programu Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Polsce Założenie Programu: dotarcie do 10% placówek Realizacja założenia: 1.778 z 15.598 placówek co stanowi 11.40% placówek w Polsce

5 Zasięg Programu Liczba przedszkoli biorących udział w programie w Polsce 1) lubelskie 233; 2) mazowieckie 226; 3) śląskie 189; 4) wielkopolskie 140; 5) podkarpackie 123; 6) dolnośląskie 121, 7) łódzkie 101; 8) małopolskie 89; 9) zachodniopomorskie 88; 10) świętokrzyskie 62; 11) opolskie 61; 12) pomorskie 52; 13) podlaskie 49; 14) kujawsko-pomorskie 45; 15) lubuskie 44; 16) warmińsko-mazurskie 39

6 Zasięg programu w Polsce liczba dzieci biorąca udział w programie 1)śląskie 8.289 dzieci; 2)mazowieckie 8.165 dzieci; 3)podkarpackie 6.266 dzieci; 4)lubelskie 6.044 dzieci; 5)zachodniopomorskie 5.538 dzieci; 6)dolnośląskie 5.189 dzieci; 7)małopolskie 4.414 dzieci; 8)wielkopolskie 4.170 dzieci; 9)pomorskie 3.784 dzieci; 10)łódzkie 3.314 dzieci; 11)podlaskie 2.855 dzieci; 12)świętokrzyskie 2.702 dzieci; 13)warmińsko-mazurskie 2.336 dzieci; 14)opolskie 2.044 dzieci; 15)lubuskie 1.951 dzieci; 16)kujawsko-pomorskie 1.929 dzieci

7 Zasięg programu Liczba rodziców i opiekunów objęta programem w Polsce 1)śląskie - 7.600; 2)mazowieckie 5.568; 3)podkarpackie 4.579; 4)małopolskie 4.435; 5)wielkopolskie 3.712; 6)zachodniopomorskie 3.678; 7)dolnośląskie 3.224; 8)lubelskie 2.762; 9)łódzkie 2.670; 10)świętokrzyskie 2.658; 11)lubuskie 2.636; 12)podlaskie 1.827; 13)warmińsko-mazurskie 1.797; 14)pomorskie 1.301; 15)opolskie 661; 16)kujawsko-pomorskie 480

8 Zasięg programu Liczba szkoleń 1) lubelskie - 44 szkolenia; 2) pomorskie - 39 szkoleń; 3) śląskie - 33 szkolenia; 4) wielkopolskie - 30 szkoleń; 5) mazowieckie - 30 szkoleń; 6) kujawsko-pomorskie - 29 szkoleń; 7) podlaskie - 26 szkoleń; 8) małopolskie - 23 szkolenia; 9) dolnośląskie - 22 szkolenia; 10) warmińsko-mazurskie - 21 szkoleń; 11) zachodniopomorskie - 18 szkoleń; 12) łódzkie - 18 szkoleń; 13) opolskie - 13 szkoleń; 14) świętokrzyskie - 11 szkoleń; 15) podkarpackie - 9 szkoleń; 16) lubuskie - 2 szkolenia

9 Zasięg programu liczba osób przeszkolonych w Polsce 1)Lubelskie - 546 osób; 2)Mazowieckie - 529 osób; 3)Podlaskie - 379 osób; 4)Śląskie - 316 osób; 5)Zachodniopomorskie - 222 osoby; 6)Małopolskie - 216 osób; 7)Wielkopolskie - 176 osób; 8)Łódzkie - 157 osób; 9)Dolnośląskie - 139 osób; 10)Kujawsko-pomorskie - 138 osób; 11)Pomorskie - 131 osób; 12)Warmińsko-mazurskie - 129 osób; 13)Podkarpackie - 119 osób; 14)Opolskie - 105 osób; 15)Lubuskie - 85 osób; 16)Świętokrzyskie - 85 osób

10 W jakiej formie przedszkolny koordynator został zapoznany z założeniami i sposobem realizacji Programu uczestniczył w naradzie/szkoleniu zorganizowanym przez PSSE (64); został indywidualnie poinstruowany przez pracownika PSSE (26); został zapoznany z założeniami i sposobem realizacji programu w następujący sposób: szkoleniowa rada pedagogiczna (1); instruktaż z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujścia (3).

11 W jaki sposób powiadomiono rodziców/opiekunów o Programie? Na spotkaniu przed rozpoczęciem Programu (53); listownie (5); indywidualnie (38); na zebraniu z rodzicami (1); ulotka informacyjna, gazetka dla rodziców, plakaty, materiały informacyjne (10).

12 Liczba rodziców/opiekunów uczestniczących w spotkaniu rozpoczynającym Program – 3678 tj. 67,38%

13 Czy rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie Programu? Wszyscy rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie Programu wśród swoich dzieci.

14 Czy odbyło się spotkanie z rodzicami/opiekunami zamykające Program? Tak (61); Nie: brak czasu, niskie zainteresowanie (3); nie było potrzeby organizacji takiego spotkania (1); rodzice zostali indywidualnie powiadomieni (2); nie podano powodu (9); na zakończenie programu przeprowadzono rozmowy indywidualne z rodzicami (5); rodzice nie czuli takiej potrzeby, niska frekwencja dzieci (choroby) (1); podczas spotkania organizacyjnego rodzice zostali zapoznani z przebiegiem programu i efektami, które mają być osiągnięte po jego zakończeniu (1).

15 Czy Program był realizowany w całości (od I do V zajęcia) Tak (86); Nie: (2) brak czasu, brak fabryk; brak zaangażowania w przedszkolu – zbyt dużo zajęć, choroba.

16 Program został rozszerzony o inne działania: program artystyczny w Choszcznie; zabawy badawcze, zajęcia otwarte dla rodziców, informacje w kąciku dla rodziców (PSSE: Choszczno, Koszalin, Myślibórz); wystawa prac plastycznych (PSSE: Pyrzyce, Gryfino, Myślibórz, Stargard Szczeciński); Oddziaływanie na zmysł węchu – przyjemne i nieprzyjemne zapachy, teatrzyk kukiełkowy o tematyce Zdrowy tryb życia poruszający problem palenia papierosów (PSSE Police); Czytanie literatury dziecięcej np. Dymiące smoki A. Różańskiej, O tym jak fabryka mała okolicę zatruć chciała R. Wejnera (PSSE Pyrzyce); Do zajęcia IV, w celu podsumowania, dzieci odgrywały scenki dramowe pt. Dinuś w pociągu, do zajęcia V przed przystąpieniem do realizacji 3-go zadania wprowadzono zabawę dokończ zdanie Nie pal przy mnie, bo/ponieważ… (PSSE Łobez);

17 Zorganizowano wystawę plakatów Nie pal mamo! Nie pal tato!; ekspozycja plakatów w miejscach ogólnodostępnych w mieście – witryny sklepów i słupy ogłoszeniowe (PSSE Łobez); Konkursy plastyczne dla dzieci; Organizacja przeglądu małych sztuk teatralnych pod hasłem Papierosom mówię NIE zorganizowanego przez PSSE Szczecin przy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin, który ufundował nagrody rzeczowe dla przedszkolaków (PSSE Szczecin).

18 Jakie są wrażenia po realizacji zajęć: Zajęcia podobały się dzieciom (83); Łatwo się je prowadziło (80); Zaproponowane zajęcia pozwoliły połączyć aspekt poznawczy z ciekawą i twórczą zabawą; Dzieci były zaangażowane i przejęte szkodliwością dymów dla otoczenia, a przede wszystkim na ich mały organizm; Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji, zadawały dużo pytań.

19 Proponowane zmiany w Programie: Wykorzystanie pomocy z symbolem antytytoniowym do wzbogacenia wiedzy matematycznej; Wzbogacić zajęcia o historyjki obrazkowe, plakaty np. palący rodzice w obecności dzieci; Poszerzenie treści związanych z konsekwencjami długotrwałego palenia; Program można uzupełnić o inscenizację teatralną dla rodziców; Przebranie dziecka w strój Dinka; Czytanie literatury dziecięcej; Nagranie płyty z podkładem muzycznym do piosenki o Dinku; Wprowadzenie filmów edukacyjnych, gier planszowych oraz różnorodnych plakatów; Zwiększenie ilości pomocy do realizacji programu; Stworzenie programu multimedialnego, bajki lub filmu animowanego.

20 Czy Program jest dostosowany do: Wieku dzieci: Zdecydowanie tak (56); Raczej tak (28); Raczej nie (1). Rozwoju intelektualnego dzieci: Zdecydowanie tak (57); Raczej tak (29). Rozwoju motorycznego dzieci: Zdecydowanie tak (58); Raczej tak (27). Rozwoju emocjonalnego dzieci: Zdecydowanie tak (51); Raczej tak (33).

21 Jak oceniono pomoce dydaktyczne opracowane do realizacji Programu? Poradnik dla realizatora: Bardzo dobra (68); Dobra (16); Średnia (1). Plakat: Bardzo dobra (53); Dobra (19); Średnia (5); Słaba (1); Bardzo słaba (1). Kolorowanka dla dzieci: Bardzo dobra (42); Dobra (25); Średnia (14); Słaba (3); Bardzo słaba (1).

22 Czy udało się zrealizować zakładane cele Programu? Tak w całości (73); Tak, częściowo (11); Nie, szczątkowa realizacja programu (1).

23 Czy wystąpiły jakieś trudności w realizacji Programu Nie (77); Tak: Brak kaset z nagraniami – trudności z nauką piosenki (2) Nieodpowiedni termin (1); Brak zadymionych pomieszczeń i dymiących kominów w okolicy (1); Brak współpracy ze strony rodziców (1).

24 Opinie realizatorów oraz odbiorców (dzieci, rodziców/opiekunów) o Programie: Osoby prowadzące zajęcia: Bardzo pozytywne (62); Raczej pozytywne (23). Rodzice dzieci uczestniczących w Programie: Bardzo pozytywne (33); Raczej pozytywne (45); Raczej negatywne (1). Dzieci uczestniczące w Programie: Bardzo pozytywne (66); Raczej pozytywne (15).

25 Czy realizacja Programu powinna być kontynuowana? Tak (85); Nie (0); Nie wiem (3).

26 Lokalni partnerzy, sojusznicy i darczyńcy: Lekarz pulmonolog (prelekcja); Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (ufundowano nagrody rzeczowe); Urząd Miasta w Szczecinku; Starostwo Powiatowe w Szczecinku; Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim; Rodzice (zakupili strój Dinka).

27 Uwagi: Program był za późno wprowadzony; Zabrakło czasu na ewaluację; Wiosną trudno jest zaobserwować dym z komina. Lepiej byłoby wprowadzać program jesienią; Przy kontynuacji programu poszerzyć scenariusze zajęć, motywujące dzieci do działań w zakresie matematycznym, muzycznym i ruchowym. Wyposażyć placówki w maskotkę dinozaura Dinka; Wskazane byłoby przygotowanie filmu z ekspozycją np. Dymiących kominów, hut, cegielni itp.; Brak podkładu muzycznego; Brak wzoru znaku zakazu palenia tytoniu; Zwiększona ilość gadżetów promujących modę na niepalenie dla dzieci i rodziców biorących udział w programie.

28 Wnioski: Program był realizowany zgodnie z założeniami programowymi bez większych trudności. Koordynatorzy przedszkolni dostosowali się do założeń programowych, ponieważ metodyka programu pokazuje formy aktywizujące, które powodują, że zajęcia są zabawą. Wskazówki metodyczne znajdują się w scenariuszach zajęć, co było ułatwieniem w realizacji; Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Świetnie się bawiły, zdobywając przy tym wiedzę o skutkach czynnego i biernego palenia; Rodzice i dzieci byli zadowoleni, żywo zainteresowani problemem zwalczania palenia tytoniu wśród rodziców i otoczenia, w którym przebywa dziecko.

29 Czyste powietrze wokół nas II edycja Liczba 5-latków biorąca udział w programie 3 808; Liczba 6-latków biorąca udział w programie 4 022; W sumie liczba dzieci 7 830; Liczba przedszkoli biorąca udział w programie 149 przedszkoli i 2 oddziały tj. 54,71%.

30 Ramki na zdjęcia z napisem nie pal przy mnie proszę

31 Kredki w tubie z temperówką napis nie pal przy mnie proszę

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google