Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament Badań Znaków Towarowych Ewa Węgielska – Święcicka ekspert

2 OZNACZENIE

3

4 ZGŁOSZENIE Minimalne wymogi zgłoszenia zgłaszający zgłaszający znak towarowy znak towarowy wykaz towarów/usług wykaz towarów/usług podpis zgłaszającego/pełnomocnika podpis zgłaszającego/pełnomocnika

5 FORMY ZGŁOSZENIA poczta poczta osobiście/24 H osobiście/24 H fax – 30 dni na nadesłanie oryginału zgłoszenia fax – 30 dni na nadesłanie oryginału zgłoszenia interaktywny formularz interaktywny formularz

6 PODSTAWA PRAWNA Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30.06.2000, ustawa weszła w życie z dniem 22.08.2001 Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30.06.2000, ustawa weszła w życie z dniem 22.08.2001 Konwencja Paryska ( z 1883 r.) Konwencja Paryska ( z 1883 r.) Porozumienie Madryckie ( 14.04.1891) (Polska przystąpiła dn. 18.03.1991) Porozumienie Madryckie ( 14.04.1891) (Polska przystąpiła dn. 18.03.1991) Protokół do Porozumienia Madryckiego (26.06.1989) (w Polsce obowiązuje od 01.04.1996) Protokół do Porozumienia Madryckiego (26.06.1989) (w Polsce obowiązuje od 01.04.1996) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (08.07.2002) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (08.07.2002) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną […] znaków towarowych (29.08.2001) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną […] znaków towarowych (29.08.2001)

7 Adresy stron www www.uprp.pl www.uprp.pl www.uprp.pl www.wipo.int/romarin www.wipo.int/romarin www.wipo.int/romarin www.oami.europa.eu/CTM www.oami.europa.eu/CTM www.oami.europa.eu/CTM www.rzecznikpatentowy.org.pl www.rzecznikpatentowy.org.pl www.rzecznikpatentowy.org.pl

8 OPŁATY Zgłoszenie – 500 zł (do trzech klas towarowych, następne klasy po 100 zł każda) Zgłoszenie – 500 zł (do trzech klas towarowych, następne klasy po 100 zł każda) Ochrona znaku – 350 za każdą z trzech klas, powyżej trzech klas po 400 zł za każdą następną Ochrona znaku – 350 za każdą z trzech klas, powyżej trzech klas po 400 zł za każdą następną Przedłużenie prawa ochronnego (opłata za wniosek + ochronę) Przedłużenie prawa ochronnego (opłata za wniosek + ochronę) Wnioski: Wnioski: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – 100 zł Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – 100 zł Zmiana uprawnionego – 50 zł Zmiana uprawnionego – 50 zł O unieważnienie prawa ochronnego – 400 zł O unieważnienie prawa ochronnego – 400 zł

9 Zasady Zgłoszenia jednolitość Zgłoszenia (jedno oznaczenie w zgłoszeniu) jednolitość Zgłoszenia (jedno oznaczenie w zgłoszeniu) rodzaj znaku, opis (brak obowiązku) rodzaj znaku, opis (brak obowiązku)

10 Zasady Zgłoszenia uporządkowany wykaz, uporządkowany wykaz, -klasa 01, 02, 03, 35, 36, 37, … jednoznaczne określenia jednoznaczne określenia -np.: piwo (kufle do-)kufle do piwa okulary [optyka]okulary optyczne magazyny (wypożyczanie -)usł. wyp. mag. internetnależy wyjaśnić telekomunikacjanależy wyjaśnić turystykanależy wyjaśnić

11 Zasady Zgłoszenia Art. 140 uzupełnienia i poprawki – niedozwolone rozszerzanie wykazu po zgłoszeniu oraz zmiany istoty znaku Art. 140 uzupełnienia i poprawki – niedozwolone rozszerzanie wykazu po zgłoszeniu oraz zmiany istoty znaku Było: odzież, dodatki do odzieży, klasa 25 Jest: odzież, dodatki do odzieży, klasa 25, usługi prowadzenia sklepów z odzieżą, klasa 35, usługi prowadzenia sklepów z odzieżą, klasa 35, usługi dostarczania towarów, klasa 39 usługi dostarczania towarów, klasa 39

12 Zasady Zgłoszenia zmiany istoty znaku zmiany istoty znaku

13 Badanie formalne w Departamencie Zgłoszeń Poprawność zgłoszenia Poprawność zgłoszenia Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Pierwszeństwo Pierwszeństwo Załączone dokumenty: KRS, zgoda innych organów Załączone dokumenty: KRS, zgoda innych organów

14 Postępowanie formalne i merytoryczne w Departamencie Badań Znaków Towarowych Badanie przesłanek bezwzględnych Badanie przesłanek bezwzględnych art. 120, 129, 130, 131 art. 120, 129, 130, 131 Badanie poprawności wykazu towarów i usług Badanie poprawności wykazu towarów i usług Uwagi osób trzecich (na etapie rozpatrywania zgłoszenia) Uwagi osób trzecich (na etapie rozpatrywania zgłoszenia) Badanie przesłanek względnych Badanie przesłanek względnych Art. 132, 136, 137 Art. 132, 136, 137

15 Przesłanki bezwzględne Art. 120 Art. 120 Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Znakiem mogą być: wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, melodie lub sygnały dźwiękowe Znakiem mogą być: wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, melodie lub sygnały dźwiękowe

16 Przesłanki bezwzględne Art. 120: oznaczenie, które nie jest znakiem: Art. 120: oznaczenie, które nie jest znakiem: Z, F, AB, 3, 5, kolor (jeżeli oznaczenia te występują w formie znaków słownych) Z, F, AB, 3, 5, kolor (jeżeli oznaczenia te występują w formie znaków słownych)

17 Przesłanki bezwzględne Art. 129 Art. 129 Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, bowiem: Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, bowiem: Nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone: Nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone: +

18 Przesłanki bezwzględne c.d. Składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności : Składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności : PĄCZEK na pączek, MLEKO na mleko, DOBRE MLEKO, PĄCZEK na pączek, MLEKO na mleko, DOBRE MLEKO, POŁYSK BEZ ZARYSOWAŃ, 12 SZTUK W OPAKOWANIU POŁYSK BEZ ZARYSOWAŃ, 12 SZTUK W OPAKOWANIU KILOGRAM, 5 ZŁOTYCH, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO KILOGRAM, 5 ZŁOTYCH, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO POZYSKIWANY Z ZIAREN, ZAWIERA […], POZYSKIWANY Z ZIAREN, ZAWIERA […], DO OTWIERANIA KONSERW DO OTWIERANIA KONSERW

19 Przesłanki bezwzględne c.d. Weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych: Weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych: Pampers, walkman, termos, bagietka, kajzerka Pampers, walkman, termos, bagietka, kajzerka

20 Przesłanki bezwzględne Art. 129: Znaki pozbawione znamion odróżniających (jeżeli występują w formie znaków słownych): Art. 129: Znaki pozbawione znamion odróżniających (jeżeli występują w formie znaków słownych): Liczy się dobry smak, klasa 32 Liczy się dobry smak, klasa 32 Okna i drzwi na całe życie, klasa 06,19,20 Okna i drzwi na całe życie, klasa 06,19,20 Szlachetny smak, klasa 29 Szlachetny smak, klasa 29 Bioodnowa bez skalpela, klasa 03 Bioodnowa bez skalpela, klasa 03 Konto osobiste standard, klasa 36 Konto osobiste standard, klasa 36 Masło osełkowe, klasa 29 Masło osełkowe, klasa 29 Mleko markowe, klasa 29 Mleko markowe, klasa 29 Twoje zupy, klasa 29, 30 Twoje zupy, klasa 29, 30

21 Przesłanki bezwzględne art. 131 Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich: Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich: Szopen = Chopin Szopen = Chopin Imię i nazwisko, np. Jan Kowalski, nazwa firmy Imię i nazwisko, np. Jan Kowalski, nazwa firmy

22 Przesłanki bezwzględne art. 131 Które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami: Które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami: Dupa Dupa Osram Osram

23 Przesłanki bezwzględne art. 131 Które ze swej istoty mogą wprowadzać w błąd odbiorców co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru: Które ze swej istoty mogą wprowadzać w błąd odbiorców co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru: Irish beer (browary z Polski) Irish beer (browary z Polski) Pierniki toruńskie (na mydła lub na napoje) Pierniki toruńskie (na mydła lub na napoje)

24 Przesłanki bezwzględne art. 131 Zawierają nazwę lub skrót RP bądź jej symbole […] Zawierają nazwę lub skrót RP bądź jej symbole […]

25 Przesłanki bezwzględne art. 131 Zawierają skróty bądź symbole obcych państw czy organizacji międzynarodowych (pwp, art. 6ter Konwencji Paryskiej) Zawierają skróty bądź symbole obcych państw czy organizacji międzynarodowych (pwp, art. 6ter Konwencji Paryskiej) :

26 Art. 131: niedozwolone elementy znaku: Art. 131: niedozwolone elementy znaku: Gwiazdki UE: Gwiazdki UE: Przesłanki bezwzględne art. 131

27 Krzyż Czerwonego Krzyża Krzyż Czerwonego Krzyża Półksiężyc Półksiężyc Przesłanki bezwzględne art. 131

28 Symbole religijne: krzyż, postać świętego, dewocjonalia (różaniec) Symbole religijne: krzyż, postać świętego, dewocjonalia (różaniec)

29 Przesłanki względne Art. 132 Art. 132 Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia identyczne lub podobne do wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych […]: Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia identyczne lub podobne do wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych […]: Stół polski– Polski stół Stół polski– Polski stół Versal – wersal Versal – wersal Linq – link Linq – link Galicja – galicya Galicja – galicya Wipo – vipo Wipo – vipo

30 Przesłanki względne Voyager – voyageur Voyager – voyageur Lord (kl. 25) – lord (kl. 25, 26) Lord (kl. 25) – lord (kl. 25, 26) Culinarek – kulinarek Culinarek – kulinarek Lider – leader Lider – leader Karen – karen notebook Karen – karen notebook

31 Przesłanki względne REEBOK REEBOK Unieważnienie znaku Unieważnienie znaku

32 Rejestracja Udzielenie prawa Udzielenie prawa ochronnego – 10 lat od daty zgłoszenia

33 Departament Orzecznictwa Postępowanie sporne sprzeciw unieważnienie/wygaszenie (brak interesu prawnego) (wykazać interes prawny) Sprzeciw – można wnosić w terminie 6 m-cy (w ciągu) po ogłoszeniu prawa ochronnego, nie trzeba wykazywać interesu prawnego Sprzeciw – można wnosić w terminie 6 m-cy (w ciągu) po ogłoszeniu prawa ochronnego, nie trzeba wykazywać interesu prawnego Uznanie bezzasadności sprzeciwu przez uprawnionego powoduje zmianę wniosku = wniosek o unieważnienie prawa ochronnego Uznanie bezzasadności sprzeciwu przez uprawnionego powoduje zmianę wniosku = wniosek o unieważnienie prawa ochronnego Unieważnienie (należy wykazać interes prawny)/wygaszenie z powodu nieużywania Unieważnienie (należy wykazać interes prawny)/wygaszenie z powodu nieużywania Do unieważnienia znaku dochodzi wówczas kiedy nie są spełnione ustawowe wymogi rejestracji Do unieważnienia znaku dochodzi wówczas kiedy nie są spełnione ustawowe wymogi rejestracji Wygaszenie z powodu nieużywania, jeżeli w okresie 5 lat po udzieleniu prawa ochronnego uprawniony nie używał znaku Wygaszenie z powodu nieużywania, jeżeli w okresie 5 lat po udzieleniu prawa ochronnego uprawniony nie używał znaku

34 Koniec Dziękuję za uwagę i zapraszam do Urzędu Patentowego RP Ewa Węgielska-Święcicka ewegielska@uprp.pl


Pobierz ppt "Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google