Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na"— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na
Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament Badań Znaków Towarowych Ewa Węgielska – Święcicka ekspert

2 OZNACZENIE

3

4 ZGŁOSZENIE Minimalne wymogi zgłoszenia zgłaszający znak towarowy
wykaz towarów/usług podpis zgłaszającego/pełnomocnika

5 fax – 30 dni na nadesłanie oryginału zgłoszenia
FORMY ZGŁOSZENIA poczta osobiście/24 H fax – 30 dni na nadesłanie oryginału zgłoszenia interaktywny formularz

6 PODSTAWA PRAWNA Prawo Własności Przemysłowej z dnia , ustawa weszła w życie z dniem Konwencja Paryska ( z 1883 r.) Porozumienie Madryckie ( ) (Polska przystąpiła dn ) Protokół do Porozumienia Madryckiego ( ) (w Polsce obowiązuje od ) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych ( ) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną […] znaków towarowych ( )

7 Adresy stron www www.uprp.pl www.wipo.int/romarin

8 OPŁATY Zgłoszenie – 500 zł (do trzech klas towarowych, następne klasy po 100 zł każda) Ochrona znaku – 350 za każdą z trzech klas, powyżej trzech klas po 400 zł za każdą następną Przedłużenie prawa ochronnego (opłata za wniosek + ochronę) Wnioski: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – 100 zł Zmiana uprawnionego – 50 zł O unieważnienie prawa ochronnego – 400 zł

9 jednolitość Zgłoszenia (jedno oznaczenie w zgłoszeniu)
Zasady Zgłoszenia jednolitość Zgłoszenia (jedno oznaczenie w zgłoszeniu) rodzaj znaku, opis (brak obowiązku)

10 Zasady Zgłoszenia uporządkowany wykaz, jednoznaczne określenia
klasa 01, 02, 03, 35, 36, 37, … jednoznaczne określenia np.: piwo (kufle do-) kufle do piwa okulary [optyka] okulary optyczne magazyny (wypożyczanie -) usł. wyp. mag. internet należy wyjaśnić telekomunikacja należy wyjaśnić turystyka należy wyjaśnić

11 Zasady Zgłoszenia Art. 140 uzupełnienia i poprawki – niedozwolone rozszerzanie wykazu po zgłoszeniu oraz zmiany istoty znaku Było: odzież, dodatki do odzieży, klasa 25 Jest: odzież, dodatki do odzieży, klasa 25, usługi prowadzenia sklepów z odzieżą, klasa 35, usługi dostarczania towarów, klasa 39

12 Zasady Zgłoszenia zmiany istoty znaku

13 Badanie formalne w Departamencie Zgłoszeń
Poprawność zgłoszenia Pełnomocnictwo Pierwszeństwo Załączone dokumenty: KRS, zgoda innych organów

14 Postępowanie formalne i merytoryczne w Departamencie Badań Znaków Towarowych
Badanie przesłanek bezwzględnych art. 120, 129, 130, 131 Badanie poprawności wykazu towarów i usług Uwagi osób trzecich (na etapie rozpatrywania zgłoszenia) Badanie przesłanek względnych Art. 132, 136, 137

15 Przesłanki bezwzględne
Art. 120 Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Znakiem mogą być: wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, melodie lub sygnały dźwiękowe

16 Przesłanki bezwzględne
Art. 120: oznaczenie, które nie jest znakiem: Z, F, AB, 3, 5, kolor (jeżeli oznaczenia te występują w formie znaków słownych)

17 Przesłanki bezwzględne
Art. 129 Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, bowiem: Nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone: +

18 Przesłanki bezwzględne c.d.
Składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności: PĄCZEK na pączek, MLEKO na mleko, DOBRE MLEKO, POŁYSK BEZ ZARYSOWAŃ, 12 SZTUK W OPAKOWANIU KILOGRAM, 5 ZŁOTYCH, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO POZYSKIWANY Z ZIAREN, ZAWIERA […], DO OTWIERANIA KONSERW

19 Przesłanki bezwzględne c.d.
Weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych: Pampers, walkman, termos, bagietka, kajzerka

20 Przesłanki bezwzględne
Art. 129: Znaki pozbawione znamion odróżniających (jeżeli występują w formie znaków słownych): Liczy się dobry smak, klasa 32 Okna i drzwi na całe życie, klasa 06,19,20 Szlachetny smak, klasa 29 Bioodnowa bez skalpela, klasa 03 Konto osobiste standard, klasa 36 Masło osełkowe, klasa 29 Mleko markowe, klasa 29 Twoje zupy, klasa 29, 30

21 Przesłanki bezwzględne art. 131
Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich: Szopen = Chopin Imię i nazwisko, np. Jan Kowalski, nazwa firmy

22 Przesłanki bezwzględne art. 131
Które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami: Dupa Osram

23 Przesłanki bezwzględne art. 131
Które ze swej istoty mogą wprowadzać w błąd odbiorców co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru: Irish beer (browary z Polski) Pierniki toruńskie (na mydła lub na napoje)

24 Przesłanki bezwzględne art. 131
Zawierają nazwę lub skrót RP bądź jej symbole […]

25 Przesłanki bezwzględne art. 131
Zawierają skróty bądź symbole obcych państw czy organizacji międzynarodowych (pwp, art. 6ter Konwencji Paryskiej) :

26 Przesłanki bezwzględne art. 131
Art. 131: niedozwolone elementy znaku: Gwiazdki UE:

27 Przesłanki bezwzględne art. 131
Krzyż „Czerwonego Krzyża” Półksiężyc

28 Przesłanki bezwzględne art. 131
Symbole religijne: krzyż, postać świętego, dewocjonalia (różaniec)

29 Przesłanki względne Art. 132
Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia identyczne lub podobne do wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych […]: Stół polski– Polski stół Versal – wersal Linq – link Galicja – galicya Wipo – vipo

30 Przesłanki względne Voyager – voyageur
Lord (kl. 25) – lord (kl. 25, 26) Culinarek – kulinarek Lider – leader Karen – karen notebook

31 Przesłanki względne REEBOK Unieważnienie znaku

32 Rejestracja Udzielenie prawa ochronnego – 10 lat od daty zgłoszenia

33 Departament Orzecznictwa
Postępowanie sporne sprzeciw unieważnienie/wygaszenie (brak interesu prawnego) (wykazać interes prawny) Sprzeciw – można wnosić w terminie 6 m-cy (w ciągu) po ogłoszeniu prawa ochronnego, nie trzeba wykazywać interesu prawnego Uznanie bezzasadności sprzeciwu przez uprawnionego powoduje zmianę wniosku = wniosek o unieważnienie prawa ochronnego Unieważnienie (należy wykazać interes prawny)/wygaszenie z powodu nieużywania Do unieważnienia znaku dochodzi wówczas kiedy nie są spełnione ustawowe wymogi rejestracji Wygaszenie z powodu nieużywania, jeżeli w okresie 5 lat po udzieleniu prawa ochronnego uprawniony nie używał znaku

34 Dziękuję za uwagę i zapraszam do Urzędu Patentowego RP
Koniec Dziękuję za uwagę i zapraszam do Urzędu Patentowego RP Ewa Węgielska-Święcicka


Pobierz ppt "Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na"

Podobne prezentacje


Reklamy Google