Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Liczba łóżek szpitalnych w oddziałach całodobowych w woj. łódzkim 3 Wyszczególnienie Liczba łóżek rzeczywistych stan w dniu: struktura łóżek wg organu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Liczba łóżek szpitalnych w oddziałach całodobowych w woj. łódzkim 3 Wyszczególnienie Liczba łóżek rzeczywistych stan w dniu: struktura łóżek wg organu."— Zapis prezentacji:

1 1

2

3 Liczba łóżek szpitalnych w oddziałach całodobowych w woj. łódzkim 3 Wyszczególnienie Liczba łóżek rzeczywistych stan w dniu: struktura łóżek wg organu założycielskiego w % 31.12.201130.06.201231.12.201130.06.2012 Ogółem województwo14 76414 738100,0% Szpitale wojewódzkie6 5706 53344,5%44,3% Szpitale powiatowe3 1613 01921,4%20,5% Kliniki i instytuty2 4722 46716,7% Szpitale resortowe203 1,4% Niepubliczne (przedsiębiorstwa) 2 3582 51616,0%17,1% Zauważamy nieznaczny, ale systematyczny spadek liczby łóżek szpitalnych. Ogółem w województwie zmniejszyła się liczba łóżek w szpitalach SPZOZ powiatowych, przybywa natomiast łóżek w szpitalach przedsiębiorstw (NZOZ), co niewątpliwie wiąże się z dokonującymi się przekształceniami własnościowymi SPZOZ). Działalność szpitali

4 Struktura łóżek szpitalnych wg specjalności medycznych w oddziałach całodobowych wg stanu na 30.06.2012r. 4 Działalność szpitali

5 Województwo Liczba łóżek 10 tys. ludności wskaźnikmiejsce w raju POLSKA48- Dolnośląskie504 Kujawsko-Pomorskie4510 Lubelskie542 Lubuskie4512 Łódzkie533 Małopolskie4413-14 Mazowieckie469 Opolskie4415 Podkarpackie468 Podlaskie477 Pomorskie3916 Śląskie561 Świętokrzyskie505 Warmińsko-Mazurskie4413-14 Wielkopolskie4511 Zachodniopomorskie496 5 Łóżka całodobowe w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności wg województw w 2011 r. (bez szpitali psychiatrycznych) dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

6

7 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych według organów założycielskich Zobowiązania ogółem w mln zł. stan na: Dynamika 31-12-2012 / 31-12-2011 31-12-201131-12-2012 ogółem województwo łódzkie 1001,0891,889,1% w tym samorząd wojewódzki 465,1361,777,8% samorząd powiatowy 184,8179,997,3% samorząd gminny 5,75,596,6% Ministerstwo Zdrowia 261,9278,8106,4% Uniwersytet Medyczny 83,465,979,0% Zobowiązania ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w okresie od 31 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2012r. zmalały o 10,9%. W tym czasie w zakładach należących do samorządu wojewódzkiego zobowiązania te spadły o 22,2%, w zakładach samorządu powiatowego zmniejszyły się o 2,7%, w zakładach, których organem założycielskim jest samorząd gminny zadłużenie to zmalało o 3,4% a w zakładach należących do Uniwersytetu Medycznego redukcja zobowiązań ogółem wyniosła 21,0%. Wzrost zobowiązań nastąpił jedynie w zakładach należących do Ministerstwa Zdrowia i wyniósł 6,4%. 7 Zobowiązania ogółem

8 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w podziale na organy założycielskie stan na 31 grudnia 2012r. 8 Struktura zobowiązań ogółem

9 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych według organów założycielskich Zobowiązania wymagalne w mln zł. stan na: Dynamika 31-12-2012 / 31-12-2011 31-12-201131-12-2012 ogółem województwo łódzkie 323,0314,797,4% w tym samorząd wojewódzki 63,268,2108,0% samorząd powiatowy 40,042,9107,1% samorząd gminny 0,40,365,6% Ministerstwo Zdrowia 191,6183,996,0% Uniwersytet Medyczny 27,819,570,0% Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w okresie od 31 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2012r. zmalały o 2,6%. W tym czasie w zakładach należących do samorządu gminnego spadek ten wyniósł 34,4%, w zakładach Uniwersytetu Medycznego nastąpiło zmniejszenie o 30% a w zakładach, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Zdrowia redukcja zobowiązań wymagalnych wyniosła 4 %. Wzrost zobowiązań wymagalnych zanotowano w zakładach należących do samorządu wojewódzkiego (8%) i powiatowego (7,1%). 9 Zobowiązania wymagalne

10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w podziale organy założycielskie stan na 31 grudnia 2012r. 10 Struktura zobowiązań wymagalnych

11 w zobowiązaniach ogółem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i instytutach naukowo-badawczych stan na 31 grudnia 2012r. 11 Procentowy udział zobowiązań wymagalnych

12 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w podziale na tytuł zobowiązań według organów założycielskich stan na 31 grudnia 2012r. zobowiązania wymagalne w mln zł. z tego publiczno- -prawne cywilno- prawne wobec pracowników ogółem województwo łódzkie 314,7137,0171,26,5 w tym Samorząd wojewódzki 68,21,061,65,7 Samorząd powiatowy 42,97,534,80,7 Samorząd gminny 0,30,00,10,2 Ministerstwo Zdrowia 183,9128,655,30,0 Uniwersytet Medyczny 19,50,019,50,0 12 Zobowiązania wymagalne

13 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych stan na 31 grudnia 2012r. 13 Struktura zobowiązań wymagalnych

14 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych według organów założycielskich a liczba zatrudnionych pracowników stan na 31 grudnia 2012r. Liczba zatrudnionych pracowników */ zobowiązania wymagalne w mln zł. Zobowiązania wymagalne na 1 pracownika w zł. ogółem województwo łódzkie 26 279314,711 976,0 w tym Samorząd wojewódzki 11 94268,25 712,6 Samorząd powiatowy 6 08242,97 050,8 Samorząd gminny 1 0490,3272,7 Ministerstwo Zdrowia 2 601183,970 691,7 Uniwersytet Medyczny 4 60519,54 225,8 */ opracowane na podstawie informacji przekazywanych przez kierowników podmiotów leczniczych wg wzoru Ministerstwa Zdrowia 14 Zobowiązania wymagalne

15 podmioty będące w najtrudniejszej sytuacji finansowej - wg stanu na 31 grudnia 2012r. 1. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (Ministerstwo Zdrowia) 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi (samorząd wojewódzki) 3. Woj. Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu (samorząd wojewódzki) 4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów (Uniwersytet Medyczny) 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku (powiat łaski) Suma zobowiązań wymagalnych powyższej grupy zakładów - na dzień 31 grudnia 2012r. - stanowiła ponad 82% zobowiązań wymagalnych wszystkich spzoz-ów województwa łódzkiego. 15 Zobowiązania ogółem

16 podmiotów będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej w mln zł. stan na 31 grudnia 2012r. zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2012r. w mln zł. z tego przyrost / spadek zobowiązań wymagalnych w mln zł. od stanu na 31-12-2011r. % wzrostu / spadku wymagalnych stan na 31-12-2012r. do stanu na 31-12-2011r. publiczno- -prawne cywilno-prawne wobec pracowników 1Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi183,9128,655,30-7,6-4,0% 2 Woj. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 23,10 08,760,4% 3 Woj. Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu 19,60,219,40-16,9-46,3% 4 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM w Łodzi 19,40 0-7,0-26,5% 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku 14,16,37,805,665,5% 16 Struktura zobowiązań wymagalnych


Pobierz ppt "1. Liczba łóżek szpitalnych w oddziałach całodobowych w woj. łódzkim 3 Wyszczególnienie Liczba łóżek rzeczywistych stan w dniu: struktura łóżek wg organu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google