Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKI CZERWONY KRZYŻ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKI CZERWONY KRZYŻ."— Zapis prezentacji:

1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ

2 P C K działa nieprzerwanie od 1919 roku
największa świecka, charytatywna organizacja w kraju 16 zarządów okręgowych, 320 rejonowych i kilkanaście tysięcy klubów, kół i grup w całym kraju ponad pół miliona młodzieży i ćwierć miliona honorowych dawców krwi

3 Cele Strategiczne PCK 2010 Polepszenie warunków życia osób potrzebujących poprzez niesienie pomocy stosownie do ich potrzeb z uwzględnieniem możliwości wszystkich struktur PCK. Wypracowanie wizerunku PCK jako prężnej i nowoczesnej organizacji skutecznej w realizacji swojej misji.

4 Dla osiągnięcia swojego celu Polski Czerwony Krzyż między innymi:
Wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia; Upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego, ideałów Czerwonego Krzyża, zasad poszanowania godności ludzkiej i tolerancji; Prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań; Rozwija honorowe krwiodawstwo; Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i katastrof w kraju i za granicą; Prowadzi działania w zakresie opieki i pomocy społecznej wspierając osoby biedne, starsze, niepełnosprawne, samotne i chore; Prowadzi działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtując właściwe postawy i zachowania prozdrowotne i proekologiczne; Prowadzi kursy i pokazy pierwszej pomocy; Rozwija działalność dzieci i młodzieży,

5 To właśnie ludzie czujący potrzebę pomagania innym.
Wolontariusze PCK Razem to: ponad pół miliona młodzieży oraz tysięcy Honorowych Dawców Krwi To właśnie ludzie czujący potrzebę pomagania innym.

6 Pierwsza pomoc Dysponujemy programami dostosowanymi do Twoich potrzeb;
Szkolimy w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu; Materiały szkoleniowe PCK powstały we współpracy z najlepszymi specjalistami ...medycyny katastrof w Polsce i Unii Europejskiej; Tylko my posiadamy certyfikat Unii Europejskiej na prowadzenie szkoleń z pierwszej ...pomocy. Ukończenie naszego kursu jest uznawane w całej Europie; Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK są świetnie wyszkoleni i co dwa lata poddawani weryfikacji przez Europejskie Centrum Pierwszej Pomocy.

7 Tylko w 2003 roku: przeprowadziliśmy kursów dla ponad 75 tysięcy osób zorganizowaliśmy ponad 700 pokazów dla ponad 500 tysięcy osób obstawiliśmy ponad 900 imprez masowych dla około milionów osób

8 Honorowe krwiodawstwo
Honorowe krwiodawstwo jest integralną częścią działalności Polskiego Czerwonego Krzyża od początku jego istnienia.

9 HDK – liczby: Obecnie PCK zrzesza członków w 1826 klubach HDK. Krew pobrana od członków klubów honorowych dawców krwi stanowi ponad 50 % krwi oddanej honorowo w ciągu roku. Ruch HDK to tysiące ludzi, którzy poza systematycznym oddawaniem krwi krzewią ideę honorowego krwiodawstwa. Zachęcają do dobrowolnego i bezinteresownego oddawania krwi wśród znajomych, w pracy, miejscu zamieszkania, nauki, wypoczynku itp.

10 Młodzież PCK Potrzebna jest odrobina wolnego czasu i chęć działania
Każda młoda osoba może zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża Potrzebna jest odrobina wolnego czasu i chęć działania Dołącz do młodzieży PCK! Pożytecznie spędzisz czas, pomożesz innym, nauczysz się udzielać pierwszej pomocy, poznasz ciekawych ludzi. Koła PCK działają w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Jeśli w Twojej szkole nie ma jeszcze Koła PCK, skontaktuj się z grupą młodzieży działającą przy PCK w Twojej miejscowości!

11 Biuro Informacji i Poszukiwań
Główne zadania: Poszukiwanie ofiar wojen, konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych; Potwierdzanie losów ofiar wojny na podstawie posiadanych zasobów archiwalnych jak również uzyskiwanych w wyniku podejmowanych starań; Poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą; Udział w ekshumacjach ofiar wojny; Prowadzenie archiwum ofiar wojny; Przekazywanie „mesages” (wiadomości rodzinnych) do krajów objętych konfliktami zbrojnymi.

12 Od zakończenia II wojny światowej do tej pory:
Zgromadzono i opracowano ponad 100 tysięcy dokumentów niektóre z nich zawierają nawet do kilkudziesięciu tysięcy nazwisk; Korespondencja, która wpłynęła, dotyczy ponad 4 mln tys. indywidualnych spraw; Wydano prawie 230 tys. zaświadczeń potwierdzających losy wojenne; Odnaleziono prawie 622 tys. osób zaginionych w wojennej zawierusze.

13 Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego i podstawowych zasad
Ośrodek Upowszechniania MPH przy Zarządzie Głównym PCK od 1978 r. Warsaw Summer Course od 1981 r. Polska Szkoła MPH od 1988 r. Wykłady „Konflikty zbrojne i media” dla studentów dziennikarstwa Konkurs na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie o tematyce MPH Biblioteka - ponad 5000 publikacji i wydawnictw Ochrona znaku

14 PROMOCJA ZDROWIA: Coroczna edukacja zdrowotna młodzieży, nauczycieli i wolontariuszy. Uczymy, jak zdrowo i bezpiecznie żyć zachowując pogodę ducha; Coroczna organizacja olimpiady promocji zdrowego stylu życia; Programy edukacyjne – „Mój pierwszy deser”, „Dojrzewanie bez tajemnic”, „Sekrety gładkiej skóry” i „Super wiewiórka”.

15 Akcja letnia Jesteśmy organizatorem:
Co roku na akcję letnią z Polskim Czerwonym Krzyżem wyjeżdża ponad dzieci i młodzieży. Jesteśmy organizatorem: Kolonii dla najbiedniejszych dzieci Półkolonii Kolonii zdrowotnych Kolonii i obozów kontaktowych

16 Wyprawka dla żaka 20.000 dzieci w wyprawki szkolne.
Czas do szkoły ale nie wszystkie dzieci mają przybory szkolne, trzeba temu zaradzić. W 2003 roku Polski Czerwony Krzyż wyposażył dzieci w wyprawki szkolne. Łączna wartość przekroczyła zł

17 Kampania walki z głodem W ubiegłym roku dożywiliśmy ponad 20 000 osób.
Sprzedaż pieczywa Koperty w restauracjach Kucharze na ulicach a wszystko po to, aby w szkołach nie było głodnych dzieci. W ubiegłym roku dożywiliśmy ponad osób.

18 Sieć Partnerów PCK Nowatorski program pozyskiwania dochodów utworzony w 2001 r. Honorowy patronat Prezydenta RP Wspomaga program dożywiania dzieci, bezpieczeństwa na drogach, badań astmy oskrzelowej oraz umożliwia dostęp ....do Internetu niepełnosprawnej młodzieży Obecnie 30 Partnerów

19

20 Obecnie trwa wielka akcja ”Obiad za SMS” którą wsparło już ponad
180 tys. osób. To wiążę się z kampanią Walki z głodem , a tu możemy się pochwalić, że doprowadziliśmy do przeprowadzenie tej kampanii w innych 9 państwach Europy Centralnej.

21 „Pomagamy potrzebującym – bądź z nami”
Kontakt: Biuro Zarządu Głównego PCK Warszawa ul. Mokotowska 14 Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi Opracowanie: Tomasz Słaboń

22 Ośrodki Opiekuńcze PCK
Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju prowadzi: 5 noclegowni , 4 schroniska, 5 jadłodajni, 1 stołówkę ,1 prysznic Dom Interwencji Kryzysowej, Centrum Interwencji Kryzysowej, Zespól Interwencji Kryzysowej, Dom dla matek z dziećmi, 24 świetlice (środowiskowe, profilaktyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze) Klub socjoterapeutyczny, Ośrodek socjoterapii, Klub integracyjny dla osób upośledzonych Klub Złotego Wieku Klub Młodzieżowy Dom Pomocy Społecznej Dom Opieki PCK Punkt całodobowej Opieki PCK i OPS Dom dla bezdomnych kobiet z dziećmi Ośrodki te dysponowały miejscami z których w 2003r. skorzystało osób.

23 W 2003 roku Polski Czerwony Krzyż wydał 1.047.531 posiłków
Dożywianie W 2003 roku Polski Czerwony Krzyż wydał posiłków DDożywianie prowadzone było w: 4400 szkołach w których wydano posiłków  38 stołówkach i jadłodajniach gdzie wydano posiłków 28 ośrodkach opiekuńczych PCK - wydano tam posiłków Kwota, którą Zarządy Okręgowe i Rejonowe wydały na dożywianie wyniosła zł. Środki te pochodzą ze środków własnych (zbiórki publiczne, akcje), z różnego rodzaju dotacji na programy. W znacznym stopniu akcję dożywiania wsparła Rada Pań PCK oraz Sieć Partnerów PCK

24 2003 roku Polski Czerwony Krzyż objął pomocą doraźną
osób osób otrzymało paczki żywnościowe osób otrzymało odzież osób uzyskało wsparcie pieniężnie  Łączna kwota wydana na pomoc doraźną wynosi: ,00 zł. Pomoc doraźna

25 Siostry PCK Polski Czerwony Krzyż zatrudnia Siostry PCK w ramach działania 142 Punktów Opieki PCK W 2003r. z opieki sióstr PCK skorzystało osób A pomocą sąsiedzką objętych zostało osób DDziałania Sióstr PCK: usługi pielęgnacyjne   wszelkie usługi gospodarcze jak: zakupy, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych

26 Pomoc specjalna EEdukacja społeczeństwa :
         bezpieczeństwo na drogach, w domu, w pracy          zachowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu          zagrożenia naturalne i wywoływane przez człowieka Promocja konieczności nauczania pierwszej pomocy

27 Pomoc specjalna PPrzygotowanie Stowarzyszenia do udzielania pomocy :
         Grupy Pomocy Humanitarnej Magazyny interwencyjne Łączność Rozwijanie kontaktów z mediami Sztaby koordynacji pomocy Kontakty międzynarodowe

28 Pomoc specjalna Operacja udzielania pomocy :
         zakwaterowanie poszkodowanych pomoc socjalna pomoc psychologiczna współpraca z profesjonalnymi organizacjami ratowniczymi odbudowa domów, remonty


Pobierz ppt "POLSKI CZERWONY KRZYŻ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google