Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Czerwony Krzyż w Wejherowie 21 październik 20011 Prezes ZR PCK Gabriela Lisius.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Czerwony Krzyż w Wejherowie 21 październik 20011 Prezes ZR PCK Gabriela Lisius."— Zapis prezentacji:

1 Polski Czerwony Krzyż w Wejherowie 21 październik Prezes ZR PCK Gabriela Lisius

2 PCK w Wejherowie jest częścią organizacji pozarządowej, której głównym celem jest działalność humanitarna. Początki działalności czerwonokrzyskiej na terenie naszego miasta szacuje się na 1945 rok, kiedy to powstał Komitet PCK.

3 Obecnie przy ZR działają niżej wymienione jednostki: -Grupa Ratownictwa PCK - Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK -Szkolne Koła PCK -Kluby Honorowych Dawców Krwi

4 GRUPA RATOWNICTWA PCK WEJHEROWO

5 GR PCK Wejherowo powstała roku. Obecnie liczy: 24 członków 6 kandydatów 4 członków wspierających W tym: 2 lekarzy, 9 ratowników medycznych, 1 pielęgniarz oraz 10 ratowników po kursie KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) Fot. Dr n. med. Roman Skowroński

6 SPOŁECZNI INSTRUKTORZY MŁODZIEŻOWI PCK

7 Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi powstali w 2007 roku. Obecnie grupa liczy 50 wolontariuszy. Głównym celem grupy jest promocja pierwszej pomocy oraz innych działań czerwonokrzyskich.

8 Klub HDK W chwili obecnej liczy ponad 80 osób. W minionym roku oddano 918,6 litrów krwi. Oprócz honorowego oddawania krwi członkowie klubu organizują we współpracy z SIM i GR PCK akcje promujące Honorowe Krwiodawstwo.

9 Szkolne Koła PCK Obecnie aktywnie działają 2 szkolne koła PCK (przy Gimnazjum w Rumi oraz przy Gimnazjum nr 1 w Wejherowie) oraz grupy PCK w szkołach ponadgimnazjalnych, które głównie zajmują się promocją pierwszej pomocy oraz zdrowia, a także przygotowują szkolne drużyny ratownicze do udziału w zawodach.

10 WAŻNE DLA NAS DATY i OSIĄGNIĘCIA w ROKU 2011: wpisanie GR PCK Wejherowo do Systemu Ratownictwa PCK nadanie stopnia Ratownika PCK 12 członkom grupy nadanie stopnia Starszego Ratownika PCK 2 członkom grupy nagrodzenie naszej wolontariuszki Moniki Sikora w konkursie Wolontariat. Pasja. Rozwój. Solidarność. zorganizowanym przez biuro posła J.Kozłowskiego nadanie stopnia Starszego Ratownika PCK 1 członkowi grupy oraz stopnia Ratownika PCK 5 członkom grupy

11 Fot. luty uroczystość wręczenia stopni Ratownika PCK

12 NAJWAŻNIEJSZA DZIAŁALNOŚĆ W 2011 ROKU: -Zabezpieczenia medyczne imprez masowych (38) W tym: 35 na terenie powiatu 2 poza powiatem (m.in.Heineken Opener Festival) 1 poza województwem (Coke Live Music Festival) Fot. Zabezp. Med. HOF 2011

13 Heineken Open er Festival 2011

14 Fot. Zabezp. Med. Pikniku czerwcowego Fot. Zabezp. Med. Sobótki Luzino

15 Fot. Zabezp. Med. JWOC 2011 (Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu ma Orientację) Fot. Zabezp. med. Baltic cup 2011 (Biegi na orientację)

16 Ćwiczenia/manewry ratownicze III organizacja 3-dniowych warsztatów ratowniczych- połączone z manewrami ratowniczymi na poligonie wojskowym w Strzepczu

17 V udział przedstawiciela grupy na ćwiczeniach zarządzania kryzysowego organizowane przez MSWiA w Warszawie

18 IX warsztaty ratownicze w Orlu

19 IX ćwiczenia ratownicze Nadole/Gniewino

20 Akcje promocyjne 5 festynów (w tym dwa zorganizowane samodzielnie) Fot. wrzesień festyn z okazji Dnia Pierwszej Pomocy Fot. maj festyn z okazji Dnia Czerwonego Krzyża

21 Udział w szkoleniach Szkolenie unijne programu Młodzież w działaniu- Pozaformalna Akademia Jakości Projektów (2 osoby)

22 Organizacja mistrzostw X organizacja III Pomorskich Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym-MEDTURA 2011

23 Pozostałe Działania Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy - Przeszkolono ponad 120 osób, w tym ponad 50 osób dorosłych i 70 młodzieży Szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy zakończone egzaminem i wystawieniem zaświadczenia Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi- paczki z okazji św. Mikołaja Pomoc osobom najbardziej potrzebującym- Program PEAD- przekazywanie żywności przy współpracy z GOPS w Gniewinie, Linii, Szemudzie, Łęczycach, Choczewie Akcje okazjonalne- np. pomoc osobom z terenów powodziowych, zbiórki pieniężne

24 Inne: - Remont pomieszczeń służących celom grupy -Nawiązanie współpracy z firmami działającymi na terenie naszego powiatu, w tym Fiat Auto- mobil

25 W latach grupa rozpoczęła współpracę z innymi ochotniczymi jednostkami ratowniczymi: -Ochotnicza Straż Pożarna Strzepcz -Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gdynia -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wejherowo

26 Planowane działania - pozyskanie sprzętu ratowniczego z projektu niemieckiego (w tym namiot, przyczepa katastroficzna) - organizacja manewrów ratowniczych w jednej ze szkół powiatu wejherowskiego (zachęcenie młodzieży szkolnej do działalności wolontariackiej) - ubieganie się sponsoring - składanie wniosków o realizacje projektów (w tym międzynarodowych)

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Polski Czerwony Krzyż w Wejherowie 21 październik 20011 Prezes ZR PCK Gabriela Lisius."

Podobne prezentacje


Reklamy Google