Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKI CZERWONY KRZYŻ. P C K działa nieprzerwanie od 1919 roku największa świecka, charytatywna organizacja w kraju największa świecka, charytatywna organizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKI CZERWONY KRZYŻ. P C K działa nieprzerwanie od 1919 roku największa świecka, charytatywna organizacja w kraju największa świecka, charytatywna organizacja."— Zapis prezentacji:

1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ

2 P C K działa nieprzerwanie od 1919 roku największa świecka, charytatywna organizacja w kraju największa świecka, charytatywna organizacja w kraju 16 oddziałów okręgowych, ponad 300 rejonowych i kilkanaście tysięcy klubów, kół i grup w całym kraju 16 oddziałów okręgowych, ponad 300 rejonowych i kilkanaście....tysięcy klubów, kół i grup w całym kraju ponad pół miliona młodzieży i ćwierć miliona honorowych dawców krwi ponad pół miliona młodzieży i ćwierć miliona honorowych dawców krwi

3 Cele Strategiczne PCK Polepszenie warunków życia osób potrzebujących poprzez niesienie pomocy stosownie do ich potrzeb z uwzględnieniem możliwości wszystkich struktur PCK. Wypracowanie wizerunku PCK jako prężnej i nowoczesnej organizacji skutecznej w realizacji swojej misji.

4 Dla osiągnięcia swojego celu Polski Czerwony Krzyż między innymi: Wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia; Upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego, ideałów.....Czerwonego Krzyża, zasad poszanowania godności ludzkiej i tolerancji; Prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań; Rozwija honorowe krwiodawstwo; Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i katastrof w kraju i za granicą; Prowadzi działania w zakresie opieki i pomocy społecznej wspierając osoby biedne,.....starsze, niepełnosprawne, samotne i chore; Prowadzi działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtując właściwe postawy i.....zachowania prozdrowotne i proekologiczne; Prowadzi kursy i pokazy pierwszej pomocy; Rozwija działalność dzieci i młodzieży,

5 Wolontariusze PCK Razem to: ponad pół miliona młodzieży oraz 2 22 250 tysięcy Honorowych Dawców Krwi To właśnie ludzie czujący potrzebę pomagania innym.

6 Pierwsza pomoc Dysponujemy programami dostosowanymi do Twoich potrzeb; Szkolimy w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu; Materiały szkoleniowe PCK powstały we współpracy z najlepszymi specjalistami...medycyny katastrof w Polsce i Unii Europejskiej; Posiadamy certyfikat Unii Europejskiej na prowadzenie szkoleń z pierwszej...pomocy. Ukończenie naszego kursu jest uznawane w całej Europie; Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK są świetnie wyszkoleni i co dwa lata poddawani weryfikacji przez Europejskie Centrum Pierwszej Pomocy.

7 Honorowe krwiodawstwo Honorowe krwiodawstwo jest integralną częścią działalności Polskiego Czerwonego Krzyża od początku jego istnienia.

8 Młodzież PCK Każda młoda osoba może zostać wolontariuszem Polskiego......Czerwonego Krzyża Potrzebna jest odrobina wolnego czasu i chęć działania Dołącz do młodzieży PCK! Pożytecznie spędzisz czas,.....pomożesz innym, nauczysz się udzielać pierwszej pomocy,.....poznasz ciekawych ludzi. Koła PCK działają w wielu szkołach podstawowych,.....gimnazjach i szkołach średnich. Jeśli w Twojej szkole nie ma.....jeszcze Koła PCK, skontaktuj się z grupą młodzieży SIM PCK działającą przy PCK w Twojej miejscowości!

9 SIM PCK Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK zrzesz w swoich szeregach młodzież powyżej 14 doku życia. Grupy SIM biorą udział w realizacji wszystkich zadań statutowych PCK. Współpracują z klubami "Wiewiórka i Szkolnymi Kołami PCK. Prowadzą działalność opiekuńczą na rzecz potrzebujących, upowszechniają ideę Czerwonego Krzyża, jego zasady i międzynarodowego prawa humanitarnego. Propagują zasady pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych oraz promują zdrowy styl życia. Dodatkowo włączają się we wszystkie działania PCK dążące do realizacji potrzeb społeczności lokalnych.

10 SIM PCK Wolontariat w Czerwonym Krzyżu daje młodym ludziom możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę. Kontakt: Szczecińska Grupa SIM PCK sim.szczecin@pck.org.pl

11 Biuro Informacji i Poszukiwań Główne zadania: Poszukiwanie ofiar wojen, konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych; Potwierdzanie losów ofiar wojny na podstawie posiadanych zasobów archiwalnych.......archiwalnych jak również uzyskiwanych w wyniku podejmowanych starań; Poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za za granicą; Udział w ekshumacjach ofiar wojny; Prowadzenie archiwum ofiar wojny; Przekazywanie mesages (wiadomości rodzinnych) do krajów objętych konfliktami.......konfliktami zbrojnymi.

12 Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego Ośrodek Upowszechniania MPH przy Zarządzie Głównym PCK od 1978 r. Warsaw Summer Course od 1981 r. Polska Szkoła MPH od 1988 r. Wykłady Konflikty zbrojne i media dla studentów dziennikarstwa Konkurs na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie o tematyce MPH Biblioteka - ponad 5000 publikacji i wydawnictw Ochrona znaku

13 PROMOCJA ZDROWIA: Coroczna edukacja zdrowotna młodzieży, nauczycieli i wolontariuszy. Uczymy,.......jak zdrowo i bezpiecznie żyć zachowując pogodę ducha; Coroczna organizacja olimpiady promocji zdrowego stylu życia; Programy edukacyjne –Dbam o swoje zdrowie, Ratowniczek – pomaga nam pomagać, Super Super Wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby Kuby i Nie bądź obojętny, naucz się pierwszej pomocy.

14 Akcja letnia Co roku na akcję letnią z Polskim Czerwonym Krzyżem wyjeżdża p pp ponad 10 000 dzieci i młodzieży. Jesteśmy organizatorem: Kolonii dla najbiedniejszych dzieci Półkolonii Kolonii zdrowotnych Kolonii i obozów kontaktowych

15 Wyprawka dla żaka Czas do szkoły ale nie wszystkie dzieci mają przybory szkolne, trzeba temu zaradzić. Co roku Polski Czerwony Krzyż wyposaża Ponad 20.000 dzieci w wyprawki szkolne. Łączna wartość przekracza 900 000 zł

16 Kampania walki z głodem Sprzedaż pieczywa Koperty w restauracjach Kucharze na ulicach A wszystko po to, aby w szkołach nie było głodnych dzieci. Co Co roku dożywiamy ponad 20 20 000 osób.

17 Pomagamy potrzebującym – bądź z nami Biuro Zarządu Głównego PCK 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14 www.pck.org.pl 1% - Twoja Pierwsza Pomoc! KRS: 0000225587 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK 70-476 Szczecin ul. Mokotowska 14 www.pck.szczecin.pl

18 WESOŁA CHATKA Placówka Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" funkcjonuje od grudnia 2008 roku. Prowadzone są zajęcia dla dwóch 10-osobowych grup wiekowych 3.5 –5 r.ż. oraz 6-12 r.ż. Placówka ma na celu wsparcie funkcji opiekuńczych rodzin niewydolnych wychowawczo lub dotkniętych zjawiskami patologicznymi.

19 WESOŁA CHATKA Podstawowymi kierunkami działania Placówki Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" jest stworzenie dzieciom możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu podstawowych trudności w nauce, jak i w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. W tym celu są prowadzane dwojakie zajęcia:

20 WESOŁA CHATKA Organizowanie czasu w tygodniu w postaci: gier zespołowych, kółek zainteresowań, zajęć plastycznych, wspólnych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi. Przede wszystkim są także zajęcia kompensacyjne oraz różnego rodzaju korepetycje. Dzieci uczestniczą w zajęciach reedukacyjnych, biorą udział także w programach profilaktycznych i edukacyjnych.

21 WESOŁA CHATKA Praca pedagogiczna z dziećmi w postaci zajęć grupowych i indywidualnych, jak również praca z rodzinami dzieci objętych opieką świetlicy. Osiągamy cele poprzez wzajemną współpracę całego środowiska. Wartościami, którymi się kierujemy, jest odpowiedzialność za siebie i innych, wzajemne zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka.

22 WESOŁA CHATKA

23 WESOŁA CHATKA

24 WESOŁA CHATKA

25 WESOŁA CHATKA


Pobierz ppt "POLSKI CZERWONY KRZYŻ. P C K działa nieprzerwanie od 1919 roku największa świecka, charytatywna organizacja w kraju największa świecka, charytatywna organizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google