Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ PRACOWNI MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ PRACOWNI MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ PRACOWNI MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ
JANUSZ MOOS

2 Pierwsza Pracownia Mechatroniczna
Osiąganie kwalifikacji w zakresie projektowania i montowania pneumatycznych systemów mechatronicznych w ujęciu laboratoryjnym

3 Pierwsza Pracownia Mechatroniczna
Pneumatyka Elektropneumatyka Hydraulika Kompaktowe sterowniki programowalne

4 Druga Pracownia Mechatroniczna
Osiąganie kwalifikacji w zakresie projektowania, programowania i konstruowania systemów mechatronicznych z wykorzystaniem modułów sterowników programowalnych w ujęciu przemysłowym i laboratoryjnym

5 Uczenie się przez wykonywanie zadań zawodowych
Projektowanie, programowanie i konstruowanie: sterowanych napędów elektrycznych na bazie falowników i sterowników (falowniki Hitachi SJ100 i sterowniki programowalne S7-200 i S7-300 Siemens), przemysłowych systemów sterowania rozproszonego z wykorzystanie sieci Profibus DP, sterowników programowanych S7-300 Siemens i RX3i Fanuc, przemysłowych konstrukcji mechanicznych,

6 Uczenie się przez wykonywanie zadań zawodowych
Projektowanie, programowanie i konstruowanie: przemysłowych procesów regulacji ciągłej z wykorzystaniem rozwiązań Festo i programatora Burkert, układów automatycznej regulacji procesów ciągłych przy pomocy regulatora PID (Festo) silnika pnaumatycznego (siłowniki typu „muskuł” Festo)

7 Uczenie się przez wykonywanie zadań zawodowych
Ponadto, programowanie manipulatora pneumatycznego z wykorzystaniem sterowników S7-200 Siemens, modelowanie procesów przemysłowych z wykorzystaniem rozwiązań MPS (Festo), przemysłowych sterowników programowalnych S7-300 Siemens i RX3i Fanuc, programowanie paneli operatorskich (Festo).

8 Pracownia Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
w ramach działalności Ośrodka Kształtowania Umiejętności Praktycznych Obrabiarki sterowane numerycznie → tokarka TPS20N z układem sterowania numerycznego SINUMERIK; frezarka MIKRON WF21D z usn OBR Toruń – treningowa oraz Pionowe Centrum Frezarskie EXTRON z usn Fanuc

9 Pracownia Mechatroniki Pojazdowej
Stanowiska techniczno – dydaktyczne do badania: układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym układów sterowania silnika o zapłonie iskrowym (wtrysk paliwa jednopunktowy i wielopunktowy) układów zapobiegających blokowaniu hamulców (ABS) i poślizgowi kół podczas ruszania (ASR)

10 Pracownia Mechatroniki Pojazdowej
Stanowiska techniczno – dydaktyczne do badania: czujników stosowanych w pojazdach samochodowych, układów kontrolnych „Check-Control”, układu blokady centralnej samochodu, alternatora i rozrusznika.

11 Wykorzystanie samochodu treningowego w procesie osiągania kwalifikacji zawodowych

12 Zadania zawodowe na stacji techniczno-dydaktycznej
“Wykorzystanie samochodu treningowego w procesie osiągania kwalifikacji zawodowych” w Pracowni Mechatroniki Pojazdowej • Identyfikowanie elementów pojazdu samochodowego • Obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych • Diagnozowanie instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego • Diagnozowanie osprzętu silnika samochodowego • Diagnozowanie elementów podwozia samochodowego • Diagnozowanie elementów nadwozia samochodowego • Identyfikowanie elementów mechatronicznych w pojeździe samochodowym

13 I. Technik pojazdów samochodowych 311[52]
Z1.O1. Badanie elektrochemicznych źródeł energii - 6 godzin Z1.O2. Badanie mechanicznych źródeł energii - 18 godzin Z1.O3. Diagnozowanie systemu rozruchu silników spalinowych – 12 godzin Z1.O6. Badanie systemu wtrysku paliwa w silnikach spalinowych – 18 godzin Z1.O8. Analizowanie zasady działania samochodowych sieci informatycznych - 12 godzin Z2.O3. Badanie stanu technicznego silników spalinowych - 12 godzin Z3.O5. Badanie stanu technicznego układów kierowniczych - 12 godzin Z4.O3. Analizowanie budowy i konstrukcji pojazdów samochodowych - 6 godzin

14 II. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
Z2.O1. Identyfikowanie i przygotowanie aparatury diagnostycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych do wykonywania badań diagnostycznych – 56 godzin Z2.O2. Badanie i naprawa elementów elektrycznych i elektronicznych oraz podzespołów w podstawowych obwodach instalacji samochodowej – 90 godzin Z2.O3. Badanie i naprawa układów bezpieczeństwa biernego oraz układów ABS, ASR, ESP i EBD – 90 godzin Z2.O4. Badanie i naprawa elektronicznych elementów układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym – 110 godzin Z2.O7. Badanie i naprawa elektronicznych elementów klimatyzacji – 70 godzin S1.O1. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów zasilania silników o zapłonie iskrowym – 72 godziny S1.O3. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów ABS i ASR – 72 godziny

15 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
SZKOŁA ZAWODOWA PRZEDSIĘBIORSTWO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

16 MODEL IDEALNY CKP ZAŁOŻENIA IDEALIZUJĄCE – MODEL TEORETYCZNY
KONKRETYZACJA MODELU CKP UZUPEŁNIENIA, UWZGLĘDNIENIE WPŁYWÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WERYFIKACJA PRAKTYCZNA MODELU – UREALNIENIE MODELU

17 Przemiany gospodarcze Kierunki zmian systemowych w edukacji
Zmiany w szkolnym kształceniu zawodowym i w CENTRACH KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Dynamika rynku pracy

18 KWALIFIKACJA ZAWODOWA NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych warunkujących wykonanie zadań zawodowych

19 Kształcenie formalne szkolne i pozaformalne
KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE umożliwiające wykonywanie wyspecjalizowanych zadań KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU umożliwiające efektywne wykonywanie typowych zadań zawodowych, charakterystycznych dla określonego zawodu Kształcenie formalne szkolne i pozaformalne KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE ukierunkowujące do wykonywania prac w danym obszarze zawodowym – są wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w standardzie dla danego zawodu KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym – KP są wspólne dla danej branży zawodowej

20 POZIOM 1 POZIOM 3 POZIOM 4 POZIOM 5
WYKONYWANIE PROSTYCH, RUTYNOWYCH ZADAŃ POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA POZIOM 2 WYKONYWANIE ZADAŃ W SYTUACJACH TYPOWYCH POZIOM 3 WYKONYWANIE ZADAŃ ZŁOŻONYCH W WARUNKACH TYPOWYCH I NOWYCH POZIOM 4 WYKONYWANIE WIELU RÓŻNORODNYCH, SKOMPLIKOWANYCH ZADAŃ POZIOM 5 WYKONYWANIE ZADAŃ ZŁOŻONYCH W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH WYMAGAJĄCYCH PODEJMOWANIA DECYZJI

21 SZKOŁA ZAWODOWA, CKP SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA ZAWODOWA, CKP CKP
KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE SZKOŁA ZAWODOWA KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE SZKOŁA ZAWODOWA, CKP KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE CKP

22 STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
NORMA OPISUJĄCA KWALIFIKACJE KONIECZNE DO WYKONYWANIA TYPOWYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH ZASTOSOWANIE SKZ = krajowe ramy kwalifikacji, standardy egzaminacyjne, programy kształcenia, doradztwo zawodowe i in.

23 EFEKTY UCZENIA SIĘ wg ERK
PROCESY OSIĄGANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W CKP ponadzawodowe – P ogólnozawodowe – O podstawowe dla zawodu – PZ specjalistyczne - S EFEKTY UCZENIA SIĘ wg ERK WIEDZA - ZBIÓR PRAKTYK, FAKTÓW, ZASAD DEKLARATYWNA - co? PROCEDURALNA - jak? KONTEKSTOWA - dlaczego? FAKTOGRAFICZNA UMIEJĘTNOŚCI - ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH KLUCZOWE KOMPETENCJE DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY KOMPETENCJE → WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY POTRZEBNE DO ŻYCIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU

24 KWALIFIKACJI/KRAJOWE
EDUKACJA FORMALNA EFEKTY UCZENIA SIĘ wiedza umiejętności kompetencje KWALIFIKACJI/KRAJOWE EUROPEJSKIE RAMY RAMY KWALIFIKACJI EDUKACJA POZAFORMALNA EDUKACJA NIEFORMALNA

25 KSZTAŁCENIE FORMALNE ZAWODOWE KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI – PRACODAWCAMI I INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY ORAZ EDUKACJI KSZTAŁCENIE FORMALNE ZAWODOWE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW CKP DO PROWADZENIA DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OŚRODEK EGZAMINACYJNY KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE ORGANIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH KSZTAŁCENIA PRZEDZAWODOWEGO, PROZAWODOWEGO I ZAWODOWEGO

26 KSZTAŁCENIE W CKP I SZKOLE ZAWODOWEJ
KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE UCZENIE SIĘ POPRZEZ WYKONYWANIE ZADAŃ ZAWODOWYCH „od identyfikacji zadania i jego wykonywania do struktury teoretycznej” tok indukcyjny kształcenia

27 Zadania zawodowe Organizacja procesu uczenia się w jednostkach modułowych (JM1, JM2, …JMn) Osiąganie kwalifikacji zawodowych (U, W, CPF) „cząstkowych”, pełnych

28 ZADANIE ZAWODOWE JAKO NAJWAŻNIEJSZA KATEGORIA EDUKACYJNA
JEDNOSTKA MODUŁOWA – ZADANIE ZAWODOWE JAKO NAJWAŻNIEJSZA KATEGORIA EDUKACYJNA JM USŁUGA PRODUKT ISTOTNA DECYZJA ZADANIE – SAMOISTNY WYCINEK PRACY (nie podlega dalszym podziałom)

29 Osiągnięte kwalifikacje
Efekty uczenia się Osiągnięte kwalifikacje WIEDZA →zbiór praktyk, zasad, faktów – deklaratywna co?, proceduralna jak?, kontekstowa dlaczego?, faktograficzna; UMIEJĘTNOŚCI → zdolność do wykonywania zadań zawodowych → praktyczne, kognitywne; KOMPETENCJE (W, U , P)

30 ORGANIZATOR PROCESU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODUŁOWEGO JAKO FACYLITATOR
Role nauczyciela PRZEWODNIK PARTNER OPIEKUN UCZĄCEGO SIĘ TUTOR ORGANIZATOR PROCESU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODUŁOWEGO JAKO FACYLITATOR POMOC W PRZEKSZTAŁCANIU WIEDZY, PRACY LUB MYŚLENIA - MENTORING

31 Stanowiska dydaktyczne Mechatronika Pojazdowa

32 Stanowisko dydaktyczne – oświetlenie zewnętrzne

33 Stanowisko dydaktyczne – czujniki samochodowe

34 Stanowisko dydaktyczne – układ wtryskowy CFI

35 Stanowisko dydaktyczne – układ wtryskowy MPI

36 Stanowisko dydaktyczne – ABS/ASR

37 Stanowisko dydaktyczne – sterowanie silnikiem o ZS

38 Stanowisko dydaktyczne – Peugeot 1007

39 Stanowisko dydaktyczne – Peugeot 1007

40 ZAWODY, w których, między innymi, można osiągnąć kwalifikacje zawodowe w stacji techniczno-dydaktycznej Peugeot 1007 Technik pojazdów samochodowych 311[52], Technik mechatronik 311[50], Technik elektronik 311[07], Monter mechatronik, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724 [02], kwalifikacje specjalistyczne w innych zawodach


Pobierz ppt "ROZWÓJ PRACOWNI MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google