Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka europejski rzecznik patentowy 25 luty 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka europejski rzecznik patentowy 25 luty 2011."— Zapis prezentacji:

1 Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka europejski rzecznik patentowy 25 luty 2011

2 Wstęp Pojęcie własności intelektualnej obejmuje: Własność przemysłową Prawa autorskie

3 Własność przemysłowa Pojęcie własność przemysłowa zostało wprowadzone już w 1883r w Konwencji Paryskiej.Konwencji Paryskiej Obecnie własności przemysłowa obejmuje: 1.Patenty na wynalazki 2.Prawa ochronne na wzory użytkowe 3.Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 4.Prawa ochronne na znaki towarowe 5.Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne 6.Prawa z rejestracji topografii układów scalonych

4 Prawa autorskie Inna filozofia ochrony własności intelektualnej Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autorskie prawa majątkowe chronią wyłączność korzystania z utworu i rozporządzania nimi (w tym czerpania korzyści ekonomicznych). Prawa te są zbywalne (mogą być przedmiotem obrotu na podstawie umów z twórcą) i wygasają w większości państw po 70 latach od śmierci twórcy.

5 Definicja wynalazki Cztery wyróżniki wynalazku: Nowość Techniczny charakter Poziom wynalazczy (nieoczywistość) Stosowalność

6 Wynalazki Za wynalazki nie uważa się: Odkryć, teorii naukowych metod matematycznych Wytworów o charakterze jedynie estetycznym Planów, zasad metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier Wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki Programów do maszyn cyfrowych Przedstawienia informacji.

7 Kategorie wynalazku Przedmiot Substancja, urządzenie, Sposób Układ

8 Patent na wynalazek Co to jest patent? Licencja. Komu przysługuję prawo do patentu? Pierwszeństwo? Co powinno zawierać zgłoszenie patentowe? Jednolitość wynalazku. Urząd Patentowy rozpatruje zgłoszenie po sprawdzeniu wymogów formalnych. Czas trwania patentu.

9 Wyłączenia ustawowe Patentów nie udziela się na: 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; (nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;) 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; (przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.) 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

10 Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa Porozumienie Strasburskie Porozumienie Strasburskie Stan techniki Konstrukcja MKP dział – klasa – podklasa – grupa – podgrupa DZIAŁ A PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKI DZIAŁ BRÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT DZIAŁ C CHEMIA; METALURGIA DZIAŁ D WŁÓKIENNICTWO; PAPIERNICTWO DZIAŁ E BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO DZIAŁ F BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA DZIAŁ GFIZYKA DZIAŁ H ELEKTROTECHNIKA

11 Jak uzyskać patent? Procedura krajowa Patenty zagraniczne 1.ZGŁOSZENIE PCT 2.PATENT EU

12 Procedura udzielania patentów europejskich

13 PROCEDURA EUROPEJSKA Procedura regionalna mająca na celu uzyskanie patentu europejskiego realizowana jest przed Europejskim Urzędem Patentowym, zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim)Konwencji o patencie europejskim Konwencja opiera się na następujących założeniach: jedno europejskie zgłoszenie patentowe, jedno postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym i jedna decyzja o udzieleniu patentu europejskiego.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Nowy Art. 52 EPC 1.Patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. 2.Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust.1, w szczególności: a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; b) wytworów o charakterze estetycznym; c) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych; d) przedstawienia informacji. 3.Postanowienia ust.2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Wzory użytkowe Definicja wzoru użytkowego Poziom wynalazczy Trwała postać Czas trwania wzoru użytkowego. Które z kategorii wynalazku nie mogą być wzorem użytkowym? Konwersja zgłoszenia patentowego na wzór użytkowy.

39 Wzory przemysłowe Porozumienie Haskie Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

40 Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska)klasyfikacja lokarneńska KLASA 01 - Artykuły spożywcze KLASA 02 - Odzież i pasmanteria KLASA 03 - Artykuły (akcesoria) podróżnicze, walizy, parasole i mienie osobiste, nie wyszczególnione w innych klasach KLASA 04 - Artykuły szczotkarskie KLASA 05 - Materiały tekstylne; materiały sztuczne i naturalne tkane w sztukach KLASA 06 - Umeblowanie (wyposażenie mieszkań) KLASA 07 - Przybory gospodarstwa domowego nie objęte w innych klasach KLASA 08 - Narzędzia metalowe KLASA 09 - Pojemniki stosowane do transportu i przechowywania towarów KLASA 10 - Zegary, zegarki, manometry inne przyrządy do pomiaru, kontroli i sygnalizacji KLASA 11 - Ozdoby KLASA 12 - Środki transportu, dźwigi, wyciągi KLASA 13 - Urządzenia do wytwarzania, przesyłu lub przetwarzania elektryczności KLASA 14 - Kopiowanie (nagrywanie dźwięku, obrazu), urządzenia do komunikowania się i przetwarzania informacji KLASA 15 - Maszyny nie ujęte w innych klasach KLASA 16 - Aparaty fotograficzne, filmowe optyczne KLASA 17 - Instrumenty muzyczne KLASA 18 - Maszyny biurowe, maszyny do drukowania KLASA 19 - Materiały biurowe (sprzęt biurowy), papeteria, materiały szkoleniowe i instruktażowe KLASA 20 - Sprzedaż, sprzęt wykorzystywany w reklamie, oznaczenia KLASA 21 - Gry, zabawki, namioty i artykuły sportowe KLASA 22 - Broń, wyroby pirotechniczne, sprzęt myśliwski i wędkarski, artykuły do zwalczania szkodników KLASA 23 - Urządzenia dozujące płyny, urządzenia sanitarne, do ogrzewania, wentylacji i rozrzedzania powietrza, paliwa KLASA 24 - Sprzęt medyczny i laboratoryjny KLASA 25 - Materiały budowlane, elementy konstrukcji budowlanych KLASA 26 - Artykuły oświetleniowe KLASA 27 - Tytoń, przybory dla palaczy KLASA 28 - Wyroby farmaceutyczne i kosmetyczne, artykuły toaletowe KLASA 29 - Sprzęt przeciwpożarowy, sprzęt ratowniczy KLASA 30 - Artykuły do chowu i przewożenia zwierząt KLASA 31 - Przyrządy i urządzenia do przygotowywania jedzenia i napojów (nie ujęte w innych klasach) KLASA 99 – Różne

41 Znaki towarowe Zgodnie z Ustawą Prawo Własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

42 Rozdaje znaków towarowych Słowny Sloganowny Słowno-graficzny Graficzny Dźwiękowy Przestrzenny Zapachowy?

43 Znakiem towarowym, może być w szczególności: rysunek, ornament, wyraz, kompozycja kolorystyczna forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy

44 Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska) KLASA 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym; tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; mieszanki do gaśnic; preparaty do hartowania i lutowania metali; produkty chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu. KLASA 2 Farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów. KLASA 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów. KLASA 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia.

45 KLASA 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy. KLASA 6 Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych; przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy (kruszce). KLASA 7 Maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj. KLASA 8 Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); wyroby nożownicze, broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia). KLASA 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia.

46 KLASA 10 Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; protezy ko ń czyn, oczu i z ę bów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii. KLASA 11 Urządzenia do o ś wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne. KLASA 12 Pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie. KLASA 13 Bro ń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie. KLASA 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne. KLASA 15 Instrumenty muzyczne. KLASA 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie uj ę te w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; p ę dzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyj ą tkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce.

47 KLASA 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyci ś ni ę tej stosowane w produkcji; materiały wypełniaj ą ce, uszczelniaj ą ce, pakuły, materiały izolacyjne; giętkie rurki niemetalowe. KLASA 18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (du ż e) i laski; bicze, uprz ęż e i wyroby rymarskie. KLASA 19 Materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe. KLASA 20 Meble, lustra, ramy do obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych. KLASA 21 Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wełna (wata) stalowa; nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach.

48 KLASA 22 Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie uj ę te w innych lasach); materiały na obicia i do wypełniania (z wyj ą tkiem gum lub tworzyw sztucznych); nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze. KLASA 23 Prz ę dza i nici dla włókiennictwa. KLASA 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, nie uj ę te w innych klasach, narzuty na łó ż ka i obrusy. KLASA 25 Odzie ż, obuwie, nakrycia głowy. KLASA 26 Koronki; hafty, wst ąż ki i oploty; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty. KLASA 27 Dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; draperie (nie tekstylne). KLASA 28 Gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe nie uj ę te w innych klasach; ozdoby choinkowe.

49 KLASA 29 Mi ę so, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, d ż emy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne. KLASA 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ry ż, tapioka, sago, kawa nienaturalna; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa (syropy); dro ż d ż e, proszek do p ieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód. KLASA 31 Produkty rolne, ogrodnicze, le ś ne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; ż ywe zwierz ę ta; ś wie ż e owoce i warzywa; nasiona, ro ś liny i kwiaty naturalne; karma dla zwierz ą t; słód. KLASA 32 Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów. KLASA 33 Napoje alkoholowe (z wyj ą tkiem piwa). KLASA 34 Tyto ń ; przybory dla palaczy; zapałki.

50 KLASA 35 Reklama; zarz ą dzanie w działalno ś ci handlowej; administrowanie działalno ś ci handlowej; prace biurowe. KLASA 36 Ubezpieczenia; działalność finansowa; działalno ść monetarna; maj ą tek nieruchomy. KLASA 37 Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne. KLASA 38 Telekomunikacja. KLASA 39 Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podró ż y. KLASA 40 Obróbka materiałowa. KLASA 41 Nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna. KLASA 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; pr ojektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi prawne. KLASA 43 Usługi zaopatrzenia w ż ywno ść i napoje; tymczasowe zakwaterowanie. KLASA 44 Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt; usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. KLASA 45 Prywatne i społeczne usługi ś wiadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; usługi bezpiecze ń stwa dla ochrony mienia i osób.

51 Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (klasyfikacja wiedeńska) 01 CIAŁA NIEBIESKIE, ZJAWISKA PRZYRODNICZE, MAPY GEOGRAFICZNE 02 ISTOTY LUDZKIE 03 ZWIERZĘTA 04 ISTOTY NADPRZYRODZONE, BAJKOWE, FANTASTYCZNE LUB NIEMOŻLIWE DO OKREŚLENIA 05 ROŚLINY 06 KRAJOBRAZY 07 ZABUDOWANIA, KONSTRUKCJE UTRZYMUJĄCE REKLAMY, BRAMY LUB OGRODZENIA (PRZEGRODY) 08 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 09 WYROBY WŁÓKIENNICZE, ODZIEŻ, ARTYKUŁY KRAWIECKIE, NAKRYCIA GŁOWY, OBUWIE 10 WYROBY TYTONIOWE, PRZYBORY DLA PALACZY, ZAPAŁKI, ARTYKUŁY PODRÓŻNE, WACHLARZE, PRZYBORY TOALETOWE 11 ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 12 MEBLE, INSTALACJE SANITARNE 13 ARTYKUŁY OŚWIETLENIOWE, ZAWORY PRÓŻNIOWE LAMP, URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA, GOTOWANIA, ZAMRAŻANIA (CHŁODZIARKI), PRALKI, SUSZARKI 14 WYROBY ŻELAZNE, NARZĘDZIA, DRABINY 15 MASZYNY, SILNIKI

52 Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (klasyfikacja wiedeńska) 16 TELEKOMUNIKACJA, NAGRYWANIE I ODTWARZANIE DŹWIĘKU, KOMPUTERY, FOTOGRAFIA, KINEMATOGRAFIA, OPTYKA 17 WYROBY ZEGARMISTRZOWSKIE, BIŻUTERIA, WAGI I URZĄDZENIA DO MIERZENIA 18 TRANSPORT, WYPOSAŻENIE DLA ZWIERZĄT 19 POJEMNIKI I OPAKOWANIA, WYOBRAŻENIA RÓŻNYCH PRODUKTÓW 20 ARTYKUŁY PIŚMIENNE, DO RYSOWANIA LUB MALOWANIA, ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIERNICZE, KSIĘGARSKIE 21 GRY, ZABAWKI, ARTYKUŁY SPORTOWE, KARUZELE 22 INSTRUMENTY MUZYCZNE I ICH CZĘŚCI, AKCESORIA MUZYCZNE, DZWONY, OBRAZY, RZEŹBY 23 BROŃ, AMUNICJA, ZBROJE 24 ZNAKI HERALDYCZNE, MONETY, EMBLEMATY, SYMBOLE 25 MOTYWY DEKORACYJNE, POWIERZCHNIE LUB TŁA Z ORNAMENTAMI 26 FIGURY GEOMETRYCZNE I BRYŁY 27 FORMY GRAFICZNE, CYFRY 28 RÓŻNE NAPISY 29 KOLORY

53 Oznaczenia geograficzne PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNEJ OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH ORAZ NAZW POCHODZENIA DLA PRODUKTÓW ROLNYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

54 Topografia układów scalonych PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNEJ TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH

55 Dziękuję za uwagę Andrzej Grząka


Pobierz ppt "Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka europejski rzecznik patentowy 25 luty 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google