Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Warszewo na środowisko naturalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Warszewo na środowisko naturalne."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Warszewo na środowisko naturalne

2 Konrad Ćwirko Paulina Filipiak Krzysztof Kuglarz Justyna Kuźniar Przygotowali: Opiekunowie projektu: mgr inż. Elżbieta Dusza dr inż. Andrzej Łysko Konsultacje: dr inż. Edward Meller

3 Formy Składowisk: –Dzikie - tj. niezorganizowane, bez zezwolenia właściwych władz terenowych. –Nieuporządkowane - zorganizowane za zezwoleniem władz gospodarki terenami i ochrony środowiska, jednak ich eksploatacja nie odpowiada w pełni wymogom ochrony środowiska (np. nie właściwa lokalizacja ze względu na ochronę wód podziemnych, nie przestrzegane zasady właściwej eksploatacji). –Uporządkowane - obiekt inżynierski, nie zagrażający zdrowiu publicznemu, minimalizujący zagrożenie dla środowiska, zarówno w trakcie eksploatacji jak i po jej zakończeniu, spełniający kryteria lokalizacyjne i właściwej lokalizacji.

4 Prawo Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z dnia 20 czerwca 2001r.) zakazuje się: mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami składowania odpadów o właściwościach żrących, utleniających, łatwopalnych lub wysoce łatwopalnych występujących w postaci ciekłej opon i ich części

5 Prawo Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska ustala zasadę bezwzględnej odpowiedzalności właściciela terenu za znajdujące się tam zanieczyszczenia nawet gdy zanieczyszczenie nastąpiło przed jego nabyciem. za zanieczyszczenia powstałe w okresie, którym włada on już gruntami Od odpowiedzialności tej właściciel może się zwolnić jedynie wskazując kto dokonał zanieczyszczenia oraz doszło do zanieczyszczenia bez jego zgody. Wskazana w ustawie zasada odpowiedzialności nie ma zastosowanie tylko w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego- w takim przypadku odpowiedzialność ponosi władający powierzchnią ziemi ujawniony w ewidencji gruntów.

6 Obszar badań Szczecin dzielnica Warszewo przy ulicach Kredowa i Podbórzańska.

7 Metodyka badań Prace terenowe – zebranie materiału fotograficznego; Pobranie zbiorczych próbek gleby (do 0,2 cm); Analizy laboratoryjne próbek (pH, przewodnictwo właściwe, Hg, Cd, Zn, Cr, Pb, Ni, Cu).

8 LOKALIZACJA

9 Lumpeks zachodnia odzież po przejściach

10 Stężenie metali ciężkich

11 Śmieci gospodarcze Ktoś tu chyba lubi makrelę.

12 Stężenie metali ciężkich

13 Trawa

14 Zawartość metali ciężkich

15 Kanapa Czy tu była jakaś imprezka?

16 Stężenie metali ciężkich

17 Papa Wysypisko już nieczynne? Niemożliwe!

18 Stężenie metali ciężkich

19 Szczecin Warszewo

20 Bunkier

21 Stężenie metali ciężkich

22 Trup To była krótka wycieczka do lasu.

23 Stężenie metali ciężkich

24 Odczyn (pH)

25 Przewodnictwo elektryczne właściwe [µS]

26 Metale ciężkie - podsumowanie

27 Cynk

28 dzikie wysypiska znacznie obniżają walory krajobrazowe terenów na których występują badane wysypiska nie wpłynęły znacząco na zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm dotyczących stężenia Zn, Cu, Pb w glebie pobranej spod wysypiska Trawa SZKODLIWOŚĆ DZIKICH WYSYPISK

29 CO DALEJ? Postanowiliśmy: zbadać trawę zalegającą na glebie w której stwierdzono przekroczenie metali ciężkich (Zn, Cu, Pb) poszukać sposobów uprzątnięcia dzikich wysypisk napisać artykuł do prasy w celu nagłośnienia problemu w mediach

30 WESOŁYCH ŚWIĄT


Pobierz ppt "Wpływ nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Warszewo na środowisko naturalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google