Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku

2 Zalety Jednolita metodologia Wspólna dla wszystkich podmiotów i określona przez MPiPS Systematyczność raportowania Raporty przedstawiane co pół roku Wiele poziomów możliwej analizy Raporty krajowe, regionalne i powiatowe Zakres dostępnych danych Dane z publicznych służb zatrudnienia, uzupełnione z Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej

3 Zakres dostępnych danych Nazwa zawodu/specjalności Kod zawodu/specjalności Napływ bezrobotnych ogółem w 2012 r. Oferty pracy lub aktywizacji zgłoszone w 2012 r. Napływ bezrobotnych absolwentów ogółem w 2012 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu Bezrobotni ogółem - stan na koniec 2012 r. Bezrobotni absolwenci ogółem - stan na koniec 2012 r. Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy stan na koniec 2012 r. OgółemKobietyOgółemKobietyOgółemKobietyOgółemKobietyOgółemKobiety udział w liczbie bezrobotnych ogółem [%] w liczbach bezwzględnych Razem , ,13% Administrator baz danych , ,00% Administrator nieruchomości , X Administrator sieci informatycznej , ,50% Administrator stron internetowych , ,00% Adwokat , X Agent celny , ,25% Agent ds. pozyskiwania gruntów pod nieruchomości max deficyt X Agent ds. zakupów , ,00% Agent ubezpieczeniowy , ,00% Agent usług artystycznych max nadwyżka X Aktor max nadwyżka ,33% Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim – grudzień 2012, s.51.

4 Ograniczenia Podstawowe raporty obejmują wycinek rynku pracy Głównie bezrobocie rejestrowane i oferty pracy zgłaszane do urzędów pracy. Całość rynku pracy opisywana jest na podstawie danych Urzędu Statystycznego, ale brakuje informacji na temat konkretnych zawodów. Zbytnia złożoność klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy Klasyfikacja zawodów na potrzeby rynku pracy obejmuje zawodów, podczas gdy klasyfikacja szkolna zawodów. Pojawia się zbytnia szczegółowość, a specjalizacje traktowane są jako odrębny zawód. Zmiany w klasyfikacji zawodów Często powodują brak możliwości porównywania danych w dłuższej perspektywie czasowej. Brak możliwości skutecznego prognozowania Wynikająca z następujących przesłanek: dane dotyczące wycinka rynku pracy, zbytnia szczegółowość klasyfikacji i jej zmiany.

5 Rynek pracy Oferty pracy zgłaszane do powiatowych urzędów pracy Pozostałe oferty pracy Wycinek rynku pracy

6 Zbytnia złożoność klasyfikacji zawodów 7231Mechanicy pojazdów samochodowych Mechanik autobusów Mechanik ciągników Mechanik pojazdów samochodowych S Mechanik samochodów ciężarowych Mechanik samochodów osobowych Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG) Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7 Niemniej jednak…. Jeżeli Znamy zalety i ograniczenia Analizujemy dane w dłuższych szeregach czasowych Traktujemy dane jako pewien wskaźnik Analizujemy poszczególne zawody w kontekście ich grup to istnieje możliwość w miarę precyzyjnego opisu sytuacji w danym zawodzie a tym samym systematycznego dostosowywania kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb

8 Dziękuję za uwagę... Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia -


Pobierz ppt "Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google