Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku

2 Zalety Jednolita metodologia Wspólna dla wszystkich podmiotów i określona przez MPiPS Systematyczność raportowania Raporty przedstawiane co pół roku Wiele poziomów możliwej analizy Raporty krajowe, regionalne i powiatowe Zakres dostępnych danych Dane z publicznych służb zatrudnienia, uzupełnione z Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej

3 Zakres dostępnych danych Nazwa zawodu/specjalności Kod zawodu/specjalności Napływ bezrobotnych ogółem w 2012 r. Oferty pracy lub aktywizacji zgłoszone w 2012 r. Napływ bezrobotnych absolwentów ogółem w 2012 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu Bezrobotni ogółem - stan na koniec 2012 r. Bezrobotni absolwenci ogółem - stan na koniec 2012 r. Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy stan na koniec 2012 r. OgółemKobietyOgółemKobietyOgółemKobietyOgółemKobietyOgółemKobiety udział w liczbie bezrobotnych ogółem [%] w liczbach bezwzględnych Razem95.28845.58730.0178.5694.9250,315060.61431.6972.9461.69414.6278.40624,13% Administrator baz danych 252101 943000,333353001120,00% Administrator nieruchomości 411001 325111,6667000000X Administrator sieci informatycznej 252301 1343000,230883001012,50% Administrator stron internetowych 351401 113113,000021111050,00% Adwokat 261101 114004,0000000000X Agent celny 333101 41272000,048832230010831,25% Agent ds. pozyskiwania gruntów pod nieruchomości 333401 00300 max deficyt 000000X Agent ds. zakupów 332301 321000,333321001150,00% Agent ubezpieczeniowy 332101 221443331,9545251911131252,00% Agent usług artystycznych 333901 11000 max nadwyżka 000000X Aktor 265501 41000 max nadwyżka 30001033,33% Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim – grudzień 2012, s.51.

4 Ograniczenia Podstawowe raporty obejmują wycinek rynku pracy Głównie bezrobocie rejestrowane i oferty pracy zgłaszane do urzędów pracy. Całość rynku pracy opisywana jest na podstawie danych Urzędu Statystycznego, ale brakuje informacji na temat konkretnych zawodów. Zbytnia złożoność klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy Klasyfikacja zawodów na potrzeby rynku pracy obejmuje 2.360 zawodów, podczas gdy klasyfikacja szkolna - 200 zawodów. Pojawia się zbytnia szczegółowość, a specjalizacje traktowane są jako odrębny zawód. Zmiany w klasyfikacji zawodów Często powodują brak możliwości porównywania danych w dłuższej perspektywie czasowej. Brak możliwości skutecznego prognozowania Wynikająca z następujących przesłanek: dane dotyczące wycinka rynku pracy, zbytnia szczegółowość klasyfikacji i jej zmiany.

5 Rynek pracy Oferty pracy zgłaszane do powiatowych urzędów pracy Pozostałe oferty pracy Wycinek rynku pracy

6 Zbytnia złożoność klasyfikacji zawodów 7231Mechanicy pojazdów samochodowych 723101Mechanik autobusów 723102Mechanik ciągników 723103Mechanik pojazdów samochodowych S 723104Mechanik samochodów ciężarowych 723105Mechanik samochodów osobowych 723106Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG) 723190Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7 Niemniej jednak…. Jeżeli Znamy zalety i ograniczenia Analizujemy dane w dłuższych szeregach czasowych Traktujemy dane jako pewien wskaźnik Analizujemy poszczególne zawody w kontekście ich grup to istnieje możliwość w miarę precyzyjnego opisu sytuacji w danym zawodzie a tym samym systematycznego dostosowywania kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb

8 Dziękuję za uwagę... Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia -


Pobierz ppt "Monitoring zawodów - zalety i ograniczenia - Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google