Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zorganizowana przestępczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zorganizowana przestępczość"— Zapis prezentacji:

1 Zorganizowana przestępczość
w wielkim mieście Na przykładzie Berlina

2 Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) Berlin
Kwalifikowana przestępczość w bandach PZ Własność Fałszywe pieniądze LKA 3 PZ Przestępczość gospodarcza Korupcja Śledztwa finans. Obrót płatniczy Środowisko nat. LKA 2 PZ Przestępczość transgraniczna Narkotyki Migracja Nielegalne zatrudnienie + Cło ( GER ) i BGS

3 Definicja przestępczości zorganizowanej
Przestępczość zorganizowana jest to planowe popełnianie czynów karalnych, spowodowanych dążeniem do zysku bądź władzy, które pojedynczo lub w swojej sumie posiadają duże znaczenie. Jeżeli więcej niż dwóch współuczestników Na czas dłuższy bądź nieokreślony Dzieląc się zadaniami Wykorzystując struktury występujące w ramach działalności gospodarczej, Wykorzystując przemoc lub inne środki w celu zastraszenia lub Wpływając na politykę, media, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości lub gospodarkę. ze sobą współdziała.

4 Przestępczość zorganizowana przy
Popełnianiu czynów wyczerpujących znamiona więcej niż jednego czynu karalnego Popełnianiu czynów na skalę międzynarodową Przepadku dochodów z popełnienia przestępstwa tylko na niewielka skalę Wykorzystaniu struktur istniejących w ramach działalności gospodarczej Odpadnięciu dowodu osobowego Wykorzystaniu sprawców działających na zlecenie dla realizacji celów ekonomicznych przy wysokiej skłonności do stosowania przemocy

5 Duże zyski z popełnienia czynów, służą one
opłaceniu kaucji w przypadku aresztowania opłacaniu adwokatów poza regulaminem opłat wpływaniu na świadków opłacaniu sprawców działających na zlecenie

6 1997 1998 1999 2000 2001

7 Przestępczość zorganizowana Pranie pieniędzy Obrót płatniczy
Fałszerstwa Fałszowanie pieniędzy Dokumenty Banderole/ÖPNV Przemyt samochodów Wymuszenia, reketierstwo Przestępstwa podatkowe/ celne Pranie pieniędzy Przestępczość Korupcja Handel bronią Materiały wybuchowe Materiały rozszczepialne zorganizowana Praca na czarno Handel żywym towarem Prostytucja Przemyt ludzi Obrót płatniczy Oszustwa budowlane Oszustwa przy subwencjach. Sprzeniewierzenie Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu Narkotyki Internet

8 Przestępstwa przeciwko własności /
przemyt samochodów

9 Przełamanie blokady w aucie przy samochodach marki AUDI
pojazdów + 50 prób pojazdy próby pojazdy prób pojazdów prób

10 Działanie Big Brother 2 Od stycznia 1997
Wymiana pieniędzy w NW 18 mln DM Działanie / 5 HB`s / 120 kg konopi Śledztwo : 33 mln DM do NL Wyroki : 9 lat , 7 lat itd Od grudnia 1999 Wymiana pieniędzy w Berlinie 1,5 mln DM Działanie / uprawa indoor Berlin-Neukölln 1000 roślin / produkcja 2 J., obrót ca. 1 mln DM Działanie / Berlin- Bülowstr. zabezpieczono 30 kg marihuany Marzec 2000 akcja w Berlinie 40 kg marihuany razem 11 podróży z ok. 250 kg Działanie ( 65 Ds / 31 zatrzymań ) Kolejna uprawa indoor w Basdorf / Brandenburgia 650 roślin

11

12

13

14

15

16

17 Migracja i przestępczość zorganizowana
Fałszerstwa ( Fałszowanie pieniędzy / dokumentów ) Przemyt ludzi/ handel żywym towarem Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno I oszustwo ( oszustwa przy subwencjach itd) Przestępstwa celne / podatkowe / przemyt Przemyt samochodów / pozostałe przestępstwa przeciwko własności Narkotyki ( amfetamina i pochodne ) Wymuszenia / reketierstwo Pranie pieniędzy Analiza sytuacyjna PZ Berlin : przemyt ludzi = miejsce 4 po przestępstwach przeciwko własności, narkotykowych , gospodarczych

18 Migracja / przemyt ludzi
6830 osób 2410 osób Rzekomo Libańczycy / bezpaństwowcy / tureccy Kurdowie / do osób

19 Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :
Udzielanie wiz przy wykorzystaniu struktur z ram działalności gospodarczej Korupcja Papierowe małżeństwa / płatności do € dla pośredników Czyny karalne w związku z migracją / osobami migrującymi: Ustawa o cudzoziemcach ( z przemytem ludzi ) Nie płacenie składek / ubezpieczenie społeczne

20 Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :
Nadużywanie świadczeń / z kasy publicznej Fałszerstwa dokumentów / dok. tożsamości, przestępczość zw. z kartami kredytowymi. Oszustwa poprzez pozorowanie samodzielnej działalności gospodarczej Oszustwa w zakresie tworzenia spółek zgodnie z ustawa o spółkach Pranie pieniędzy przy oszustwach z wykorzystaniem struktur istniejących na obszarze działalności gospodarczej Przestępstwa podatkowe

21

22

23 Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno
Kolejność : Polska , Turcja , Ukraina , Jugosławia, Bułgaria

24 Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno
Szkody i sprawcy 2003 : Berlin : okrągło Ust.o pracy/Ust. o cudz. / szkody 2002ca. 1 mld € Berlin : branża budowlana szkody 2002 ca 500 mln € Przypuszczalne szkody w całej RFN : mld € BSP : mld € Wymierzenie grzywien etc = mniej niż 1 %

25 Wydajność pracy na czarno
legalni pracobiorcy zgodnie z taryfą nielegalnie pracobiorcy zgodnie z taryfą nieleg. pracobiorcy (Np.: EŚW[1] - cudzoziemcy rachunek 24,54 Euro robocizna 19,64 Euro 9,80 Euro 4,09 Euro Zysk na pracobiorca/godz.. 14,74 Euro 20,45 Euro Zysk na dzień 50,92 Euro 143,59 Euro 204,52 Euro Zysk na miesiąc 1018,30 Euro 2871,77 Euro 4090,40 Euro Przy 10 pracobiorcach/ miesiąc 10221,70 Euro 28717,97 Euro 40903,98 Euro Przy 10 pracobiorcach rocznie 122660,39 Euro 344615,60 Euro 490847,73 Euro różnica (zysk uzyskany droga przestępczą) 222108,60 Euro 368187,34 Euro [1] Europa środkowo-Wschodnia

26 Jakie czyny karalne mają związki z pracą na czarno ?
Niedozwolone zatrudnianie cudzoziemców §§ 92 a/b Ustawy o cudz. Naruszenia postanowień ustawy o postępowaniu azylowym Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców §§ 404 ff KK Oszustwa dot. składek etc , oszustwa płacowe , wyzysk Nadużycie pracy Nielegalne użyczanie cudzoziemców zgodnie z § 15 Ustawy o przekazywaniu pracobiorców Pranie pieniędzy zgodnie z § 261 KPK Związki przestępcze zgodnie z § 129 KK Oszustwo przy zakładaniu spółek zgodnie z § 82 ustawy o spółkach Przestępstwa podatkowe Oszustwa w zakresie subwencji na szczeblu landu , federacji , UE

27 Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem
2002 : 408 kontrole w półświatku przy tym napotkano 1400 prostytutek z tego 30 % obywatelek niemieckich i 40 % obywatelek państw Europy Środkowo-Wschodniej Berlin : ca do prostytutek, obrót 500 mln € Przykład : Trzy Rosjanki, rzekomo jako sprzątaczki Uzyskanie wiz w Moskwie Brak płatności dla prostytutek Płatność 400 $ dla rodziny „Sprzedaż osób do Hiszpanii“ Presja na rodzinę za granicą z racji zeznań

28 Z berlińskiej gazety codziennej

29 Wydajność agencji z 6 prostytutkami Każda po 2 klientów dziennie
Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem Wydajność agencji z 6 prostytutkami Każda po 2 klientów dziennie Obroty dzienne ./. kierowca ./. telefonistka ./. prostytutka ( 6 ) = zysk agencji dziennie = zysk agencji tygodniowo = zysk agencji rocznie

30 PZ / handel papierosami
szkody : Euro

31 Pranie pieniędzy LIVAD / Mołdawia
Transfer 1 Przedłożenie Umowa o pożyczce Wyspy Dziewicze USD ze Szwajcarii I stąd Przekaz zwrotny Transfer 2 Przedłożenie Umowa o pożyczce Wyspy Dziewicze Transfer 3 Nadejście do Berlina USD z Rygi napłynęło przez Bank Moldawia Areszt i zajęcie Działania w myśl KPK w Berlinie :

32 Poszukiwanie w ramach śledztwa dot.
Śledztwa finansowe W związku z postępowaniem karnym- śledztwa niezależne śledztwa zależne Wskazówki dot. podejrzeń od banków z transferem pieniędzy Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu, o sprawcy, o szkodach Poszukiwanie w ramach śledztwa dot. Czynu karalnego Sprawca posiada majątek Majątek sprawcy Mamy czyn karalny i szkody


Pobierz ppt "Zorganizowana przestępczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google