Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zorganizowana przestępczość w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zorganizowana przestępczość w."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście Na przykładzie Berlina

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) Berlin LKA 2 PZ Przestępczość transgraniczna Narkotyki Migracja Nielegalne zatrudnienie LKA 3 PZ Przestępczość gospodarcza Korupcja Śledztwa finans. Obrót płatniczy Środowisko nat. LKA 4 Kwalifikowana przestępczość w bandach PZ Własność Fałszywe pieniądze + Cło ( GER ) i BGS

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja przestępczości zorganizowanej Przestępczość zorganizowana jest to planowe popełnianie czynów karalnych, spowodowanych dążeniem do zysku bądź władzy, które pojedynczo lub w swojej sumie posiadają duże znaczenie. Jeżeli więcej niż dwóch współuczestników Na czas dłuższy bądź nieokreślony Dzieląc się zadaniami Wykorzystując struktury występujące w ramach działalności gospodarczej, Wykorzystując przemoc lub inne środki w celu zastraszenia lub Wpływając na politykę, media, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości lub gospodarkę. ze sobą współdziała.

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przestępczość zorganizowana przy Popełnianiu czynów wyczerpujących znamiona więcej niż jednego czynu karalnego Popełnianiu czynów na skalę międzynarodową Przepadku dochodów z popełnienia przestępstwa tylko na niewielka skalę Wykorzystaniu struktur istniejących w ramach działalności gospodarczej Odpadnięciu dowodu osobowego Wykorzystaniu sprawców działających na zlecenie dla realizacji celów ekonomicznych przy wysokiej skłonności do stosowania przemocy

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 opłaceniu kaucji w przypadku aresztowania opłacaniu adwokatów poza regulaminem opłat wpływaniu na świadków opłacaniu sprawców działających na zlecenie

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przest ę pczo ść zorganizowana Wymuszenia, reketierstwo Fałszerstwa Fałszowanie pieniędzy Dokumenty Banderole/ÖPNV Handel żywym towarem Prostytucja Przemyt ludzi Przemyt samochodów Narkotyki Handel bronią Materiały wybuchowe Materiały rozszczepialne Pranie pieniędzy Korupcja Praca na czarno Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu Przestępstwa podatkowe/ celne Oszustwa budowlane Oszustwa przy subwencjach. Sprzeniewierzenie Internet Obrót płatniczy

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przestępstwa przeciwko własności / przemyt samochodów

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przełamanie blokady w aucie przy samochodach marki AUDI pojazdów + 50 prób pojazdy próby pojazdy prób pojazdów prób

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działanie Big Brother 2 Od stycznia 1997 Wymiana pieniędzy w NW 18 mln DM Od grudnia 1999 Wymiana pieniędzy w Berlinie 1,5 mln DM Marzec 2000 akcja w Berlinie 40 kg marihuany razem 11 podróży z ok. 250 kg Działanie / 5 HB`s / 120 kg konopi Śledztwo : 33 mln DM do NL Wyroki : 9 lat, 7 lat itd Działanie / uprawa indoor Berlin-Neukölln 1000 roślin / produkcja 2 J., obrót ca. 1 mln DM Działanie / Berlin- Bülowstr. zabezpieczono 30 kg marihuany Działanie ( 65 Ds / 31 zatrzymań ) Kolejna uprawa indoor w Basdorf / Brandenburgia 650 roślin

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Migracja i przest ę pczo ść zorganizowana Fałszerstwa ( Fałszowanie pieniędzy / dokumentów ) Przemyt ludzi/ handel żywym towarem Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno I oszustwo ( oszustwa przy subwencjach itd) Przestępstwa celne / podatkowe / przemyt Przemyt samochodów / pozostałe przestępstwa przeciwko własności Narkotyki ( amfetamina i pochodne ) Wymuszenia / reketierstwo Pranie pieniędzy Analiza sytuacyjna PZ Berlin : przemyt ludzi = miejsce 4 po przestępstwach przeciwko własności, narkotykowych, gospodarczych

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility osób 6830 osób Rzekomo Libańczycy / bezpaństwowcy / tureccy Kurdowie / do osób Migracja / przemyt ludzi

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe : Udzielanie wiz przy wykorzystaniu struktur z ram działalności gospodarczej Korupcja Papierowe małżeństwa / płatności do dla pośredników Czyny karalne w związku z migracją / osobami migrującymi: Nie płacenie składek / ubezpieczenie społeczne Ustawa o cudzoziemcach ( z przemytem ludzi )

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe : Nadużywanie świadczeń / z kasy publicznej Fałszerstwa dokumentów / dok. tożsamości, przestępczość zw. z kartami kredytowymi. Oszustwa poprzez pozorowanie samodzielnej działalności gospodarczej Oszustwa w zakresie tworzenia spółek zgodnie z ustawa o spółkach Pranie pieniędzy przy oszustwach z wykorzystaniem struktur istniejących na obszarze działalności gospodarczej Przestępstwa podatkowe

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno Kolejność : Polska, Turcja, Ukraina, Jugosławia, Bułgaria

24 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno Szkody i sprawcy 2003 : Berlin : okrągło Ust.o pracy/Ust. o cudz. / szkody 2002ca. 1 mld Berlin : branża budowlana szkody 2002 ca 500 mln Wymierzenie grzywien etc = mniej niż 1 % Przypuszczalne szkody w całej RFN : mld BSP : 370 mld

25 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 legalni pracobiorcy zgodnie z taryfą nielegalnie pracobiorcy zgodnie z taryfą nieleg. pracobiorcy (Np.: EŚW[1] - cudzoziemcy[1] rachunek24,54 Euro robocizna19,64 Euro9,80 Euro4,09 Euro Zysk na pracobiorca/godz.. 4,09 Euro14,74 Euro20,45 Euro Zysk na dzień50,92 Euro143,59 Euro204,52 Euro Zysk na miesiąc1018,30 Euro2871,77 Euro4090,40 Euro Przy 10 pracobiorcach/ miesiąc 10221,70 Euro28717,97 Euro40903,98 Euro Przy 10 pracobiorcach rocznie ,39 Euro344615,60 Euro490847,73 Euro różnica (zysk uzyskany droga przestępczą) ,60 Euro ,34 Euro [1][1] Europa środkowo-Wschodnia Wydajność pracy na czarno

26 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Jakie czyny karalne mają związki z pracą na czarno ? Niedozwolone zatrudnianie cudzoziemców §§ 92 a/b Ustawy o cudz. Naruszenia postanowień ustawy o postępowaniu azylowym Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców §§ 404 ff KK Oszustwa dot. składek etc, oszustwa płacowe, wyzysk Nadużycie pracy Nielegalne użyczanie cudzoziemców zgodnie z § 15 Ustawy o przekazywaniu pracobiorców Pranie pieniędzy zgodnie z § 261 KPK Związki przestępcze zgodnie z § 129 KK Oszustwo przy zakładaniu spółek zgodnie z § 82 ustawy o spółkach Przestępstwa podatkowe Oszustwa w zakresie subwencji na szczeblu landu, federacji, UE

27 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem 2002 : 408 kontrole w półświatku przy tym napotkano 1400 prostytutek z tego 30 % obywatelek niemieckich i 40 % obywatelek państw Europy Środkowo- Wschodniej Berlin : ca do prostytutek, obrót 500 mln Przykład :Trzy Rosjanki, rzekomo jako sprzątaczki Uzyskanie wiz w Moskwie Brak płatności dla prostytutek Płatność 400 $ dla rodziny Sprzedaż osób do Hiszpanii Presja na rodzinę za granicą z racji zeznań

28 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Z berlińskiej gazety codziennej

29 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obroty dzienne 1080./. kierowca 120./. telefonistka 60./. prostytutka ( 6 ) 360 = zysk agencji dziennie 540 = zysk agencji tygodniowo 3240 = zysk agencji rocznie Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem Wydajność agencji z 6 prostytutkami Każda po 2 klientów dziennie

30 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 PZ / handel papierosami szkody : Euro

31 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Pranie pieniędzy LIVAD / Mołdawia Transfer 1 Przedłożenie Umowa o pożyczce Wyspy Dziewicze USD ze Szwajcarii I stąd Przekaz zwrotny Transfer 2 Przedłożenie Umowa o pożyczce Wyspy Dziewicze Transfer 3 Nadejście do Berlina USD z Rygi napłynęło przez Bank Moldawia Działania w myśl KPK w Berlinie : Areszt i zajęcie

32 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ś ledztwa finansowe W zwi ą zku z post ę powaniem karnym- ś ledztwa niezale ż ne ś ledztwa zale ż ne Wskazówki dot. podejrze ń od banków z transferem pieni ę dzy Post ę powanie przy konkretnym podejrzeniu o pope ł nienie czynu, o sprawcy, o szkodach Poszukiwanie w ramach ś ledztwa dot. Czynu karalnego Sprawca posiada maj ą tek Maj ą tek sprawcy Mamy czyn karalny i szkody


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zorganizowana przestępczość w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google