Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Manipulacje w udzielaniu zamówień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Manipulacje w udzielaniu zamówień"— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Manipulacje w udzielaniu zamówień Thomas Classmann Referent w Urzędzie Zamówień Publicznych Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Dlaczego to zamówienie w tym momencie na tych warunkach od tego wykonawcy ??

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Motywacja przy udzieleniu zamówienia pokrycie zapotrzebowania gospodarczego nieważne jaki wykonawca, ważne, że sprawa jest w toku...wcześniejsze zamówienia zawsze wykonywał dobrze...posiada konieczne doświadczenie we współpracy z nami...ma to, czego potrzebujemy...ma u nas siedzibę swojej firmy, tworzy miejsca pracy i płaci podatki od działalności gospodarczej...przekazuje darowizny na stadion piłkarski...daje mi/nam pieniądze, status społeczny (do ut des)...grozi wyjawieniem skandalu / przeniesieniem przedsiębiorstwa

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Fazy postępowania o udzielenie zamówienia 1. Przed przetargiem 2. Przetarg (1 faza ze składaniem ofert) 3. Przetarg (2 faza z rozstrzygnięciem) 4. Po przetargu (realizacja zamówienia)

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przed przetargiem: Definicja profilu wykonawcy Dostosowanie wymaganego przedmiotu zamówienia do możliwości i mocy przerobowych określonego wykonawcy (procedury techniczne, kompatybilność z infrastrukturą, okres realizacji przedmiotu zamówienia) Przygotowanie warunków przetargowych (dowody kompetencji, doświadczenia w oparciu o wcześniejsze projekty, referencje)

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przed przetargiem: Definicja opisu przedmiotu zamówienia Jednostronne warunki umowne (brak poręczeń, nadzwyczaj małe ryzyko odpowiedzialności, duże świadczenia wcześniejsze na rzecz państwa, brak kamieni milowych, brak możliwości kontroli) Uczestniczenie przedsiębiorstwa, które później bierze udział w przetargu, w definiowaniu opisu przedmiotu zamówienia (Projektant)

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przed przetargiem: Wybór trybu udzielania zamówienia Postępowanie standardowe: Przejrzystość, konkurs Przetarg nieograniczony /przetarg publiczny Przetarg ograniczony z konkursem uczestnictwa Odchylenie: Ograniczenie kręgu wykonawców Redukcja wykonawców do kilku albo do jednego Rezygnacja z przetargu / transakcja in-house

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przed przetargiem: Wybór trybu udzielania zamówienia Odchylenie od postępowania standardowego, jeżeli: zezwala na to ustawa (przypadki wyjątkowe) logiczne uzasadnienie Przypadki: usługi o charakterze umysłowo-kreatywnym, konieczność pośpiechu (nagły przypadek), techniczna kompatybilność, patent, potrzeba uzupełnienia

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przetarg (1 faza ze złożeniem ofert) Konkurs uczestnictwa: Wybór w oparciu o ustalone kryteria kompetencyjne Faza składania ofert: Termin składania ofert skrojony do specjalnych wykonawców (przy uwzględnieniu ustawowego terminu minimalnego) Informacje zakulisowe tylko dla specjalnych wykonawców

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przetarg (2 faza z rozstrzygnięciem) Analiza i ocena ofert: Analiza i ocena w oparciu o ustalone kryteria Odstąpienia / anulowanie wykonawców z powodu błędu Piętrzenie się błędów rachunkowych w ofercie (= niegodny zaufania?) Negocjacje: Przekazanie informacji z ofert konkurencji Uzyskanie obniżek cen poprzez ukryte obniżenie jakości i przedmiotu zamówienia

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Po przetargu: Realizacja zamówienia Odbiór przedmiotu zamówienia mimo jego wad Brak przeforsowania praw gwarancji Zlecenie robót specjalnych w celu wyrównania ukrytego obniżenia jakości i przedmiotu zamówienia Przekraczanie terminów, zwłoka bez ponoszenia konsekwencji (kary umowne) Rozliczanie pozycji pozornych w celu wyrównania zapłaconych łapówek Udzielenie zamówienia de facto, kolejne zamówienia bez przetargu, wydłużenia umów, poszerzenie wolumenu Wyczerpanie (drogich) pozycji alternatywnych

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Strategie kontroli - Popieranie ustrukturyzowanych procesów udzielania zamówień (zasada dwóch par oczu, rotacja, nadzór służbowy, zakaz wykonywania dodatkowej działalności) - Niezgłaszane audyty, przyglądanie się postępowaniu - Pokonywanie dystansu (adekwatne kompetencje techniczne, doradztwo prawne) - Anonimowa skrzynka pocztowa - Możliwość wyjawienia, czynny żal - Długotrwała obserwacja, gromadzenie danych - Samokontrolowanie, systematyczny rozwój

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Strategie kontroli - Rejestr korupcyjny - Ujęcie wszystkich firm, którym udzielono zamówień, wartości zamówień, trybu udzielania zamówień, przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub z nią sprzecznego, powstałych konsekwencji - Ujęcie przypadków problematycznych z punktu widzenia prawa zamówień publicznych - Aktualizowanie i porównywanie danych, rozpoznawanie zmieniających się tożsamości firm


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Manipulacje w udzielaniu zamówień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google