Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2008 roku

2 Obszar 880 km² Ludność 135 518 Mielec: Ludność – 62.173 Powierzchnia miasta – 46,89 km²

3 STRUKTURA POLICJI POWIATU MIELECKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MIELCU POSTERUNEK POLICJI W PADWII NARODOWEJ POSTERUNEK POLICJI W PRZECŁAWIU POSTERUNEK POLICJI W RADOMYŚLU WIELKIM POSTERUNEK POLICJI W TUSZOWIE NARODOWYM REWIR DZIELNICOWYCH W GAWŁUSZOWICACH REWIR DZIELNICOWYCH W BOROWEJ REWIR DZIELNICOWYCH W CZERMINIE REWIR DZIELNICOWYCH W WADOWICACH GÓRNYCH

4 Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, mł. insp. Mirosław Furdyna, jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu mieleckiego, a w szczególności nadzoruje pracę: Zespołu finansów i zaopatrzenia, Zespołu Prezydialnego, Zespołu ochrony informacji niejawnych, Zespołu kadr i szkolenia, Zespołu łączności i informatyki, Samodzielne stanowisko oficer prasowy. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Robert Płoszaj Nadzoruje pracę następujących komórek KPP w Mielcu: Sekcji Kryminalnej, Sekcji do zwalczania Przestępczości Gospodarczej, Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej, Posterunku Policji w Przecławiu, Posterunku Policji w Radomyślu Wielkim, Rewiru dzielnicowych w Czerminie, Rewiru dzielnicowych w Wadowicach Górnych. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Michał Polek Nadzoruje pracę następujących komórek KPP w Mielcu: Sekcji Prewencji, Sekcji Ruchu Drogowego, Posterunku Policji w Padwii Narodowej, Posterunku Policji w Tuszowie Narodowym, Rewiru dzielnicowych w Borowej,

5 STAN ZATRUDNIENIA NA DZIE Ń 31 GRUDNIA 2008 r.

6 Wsparcie finansowe dla KPP w Mielcu W 2008 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała za strony samorządów powiatu mieleckiego kwotę 103,600 zł. W 2008 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała za strony samorządów powiatu mieleckiego kwotę 103,600 zł. Starostwo powiatowe - 45.000 (dokumentacja remontu budynku KPP), Starostwo powiatowe - 45.000 (dokumentacja remontu budynku KPP), Urząd Miasta w Mielcu - 10.000 (sprzęt tech. Policyjnej) + 5000 (dofinansowanie do remontu elewacji), Urząd Miasta w Mielcu - 10.000 (sprzęt tech. Policyjnej) + 5000 (dofinansowanie do remontu elewacji), Urząd Miasta w Radomyślu Wielkim – 2.200 (zakup paliwa) + 2000 (służby ponadnormatywne), Urząd Miasta w Radomyślu Wielkim – 2.200 (zakup paliwa) + 2000 (służby ponadnormatywne), Urząd Gminy w Borowej – 4.300 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Borowej – 4.300 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Gawłuszowicach – 3000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Gawłuszowicach – 3000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Przecławiu – 10.000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Przecławiu – 10.000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Padwii Narodowej – 7000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Padwii Narodowej – 7000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym – 3,500 (zakup paliwa) + 7000 (wykonanie sprzętu kwaterunkowego dla PP w Tuszowie), Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym – 3,500 (zakup paliwa) + 7000 (wykonanie sprzętu kwaterunkowego dla PP w Tuszowie), Urząd Gminy w Mielcu – 700 (zakup aparatu fotograficznego), Urząd Gminy w Mielcu – 700 (zakup aparatu fotograficznego),

7 Problematyka skargowa

8 skargi

9 statystyka

10 Przest ę pstwa ogó ł em

11 Przest ę pstwa ogó ł em wska ź nik wykrywalno ś ci

12 Wykrywalno ść ogólna przest ę pstw w 2008 r.

13 Dynamika przest ę pczo ś ci w pow. mieleckim ogó ł em oraz jej kategorie w 2008 r. spadek o 5,8% 98,294,292,7112,8 spadek o 2,7% spadek o 3,9% Wzrost o 22,2%

14 Struktura przest ę pczo ś ci ogó ł em w 2008 r. Przestępstwa kryminalne Przestępstwa drogowe Przestępstwa gospodarcze inne

15 Przest ę pstwa kryminalne 1403131011981129

16 Struktura przest ę pczo ś ci kryminalnej w 2008 r.

17 Przest ę pstwa przeciwko mieniu

18 Przest ę pstwa przeciwko ż yciu i zdrowiu

19 Udzia ł w bójce lub pobiciu

20 Kradzie ż rzeczy cudzej

21 Kradzie ż z w ł amaniem

22 Przest ę pstwa rozbójnicze

23 Przest ę pstwa narkotykowe

24 Liczba podejrzanych oraz aresztowanych

25 Liczba nieletnich i liczba czynów karalnych pope ł nionych przez nieletnich

26 S ł u ż ba prewencji

27 S ł u ż ba prewencji wnioski o ukaranie

28 S ł u ż ba prewencji mandaty karne

29 S ł u ż ba prewencji imprezy masowe W zabezpieczeniu imprez masowych brało udział 1124 funkcjonariuszy, imprezy o charakterze sportowym 848 policjantów. Łączny koszt zabezpieczenia tych imprez wyniósł 86.444 zł. Na zabezpieczenie imprez masowych policjanci poświęcili 4276 godzin, w związku z zabezpieczeniem przejechali 2137 km.

30 Bezpiecze ń stwo w ruchu drogowym

31 Wypadki i ofiary ś miertelne w ruchu drogowym w powiecie mieleckim

32 Zdarzenia drogowe i ich skutki w 2007/ 2008 r. Wzrost 11,4 % Spadek 11,1 % Spadek 16,4 % Wzrost 4,7 %

33 Zdarzenia drogowe na terenie miasta mielca w 2008 r.

34

35 Przeciwdzia ł anie zjawisku nietrze ź wo ś ci w ś ród kieruj ą cych pojazdami

36 Sprawcy wypadków drogowych

37 Sprawcy kolizji drogowych

38 KIERUNKI DZIA Ł A Ń POLICJI POWIATU MIELECKIEGO W 2009 r. 1. 1. Wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania; 2. 2. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;

39 KIERUNKI DZIA Ł A Ń POLICJI POWIATU MIELECKIEGO W 2009 r. 3. 3. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości pospolitej i wybryków chuligańskich, najbardziej uciążliwych dla społeczności powiatu mieleckiego i wpływających na ich poczucie bezpieczeństwa; 4. 4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu mieleckiego m.in. w ramach realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-2007-2013 GAMBIT;

40 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google