Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Działania realizowane przez Miasto Rzeszów Konferencja tematyczna „RZESZÓW I LUBLIN – STRATEGIA WYZWAŃ STRATEGIĄ SUKCESU” Rzeszów, 10 kwietnia 2015 r.

2 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa Materiały promocyjne i informacyjne poświęcone potencjałowi kulturowemu Rzeszowa Strategia Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 Strategia Marki Rzeszów Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020 Działania w ramach realizacji projektu

3 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I KPiPPM 13 – 17 grudnia 2012 r. Konferencja plenarna Ponad 600 uczestników Trzy panele tematyczne Miasto a jego przestrzeń publiczna Historyczny rozwój przestrzeni publicznych miast Podkarpacia, a szczególnie Rzeszowa Formy przestrzeni publicznej kształtującej obraz miasta Konkursie na koncepcję funkcjonalno- przestrzenną dla terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie (Bulwarów Rzeszowskich) Wydarzenia towarzyszące – prezentacja i promocja książek: „Rzeszowski Alfabet miejsc często już zapomnianych”, „Czytanie Przestrzeni”, „Okruchy Miast” Seminaria towarzyszące „Jazz w przestrzeni miejskiej” Różnorodność inicjatyw i rozwiązań zagospodarowania przestrzeni miejskiej na przykładzie Skateparku 1-st Floor w Lublinie oraz Skweru Sportów Miejskich na Bemowie w Warszawie”

4 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II KPiPPM 19 listopada 2013 r. Konferencja plenarna Ponad 600 uczestników Trzy panele tematyczne Wartość kulturowa w przestrzeni publicznej Odpowiedzialność władzy publicznej za jakość przestrzeni do życia mieszkańców miast Realizacje przestrzeni publicznej i standard ich funkcjonowania Seminaria towarzyszące „Potencjał zabudowy oficynowej zespołu staromiejskiego Rzeszowa” „Kłopotliwe obrazy i przyjazne działania; wybrane strategie artystów w przestrzeni publicznej”

5 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego III KPiPPM 6 – 7 listopada 2014 r. Konferencja plenarna Ponad 600 uczestników Cztery panele tematyczne Partycypacja odpowiedzialności za kształt przestrzeni publicznej (6 listopada 2014 r.) Skale przestrzeni publicznej we wnętrzach urbanistycznych i zasady jej formowania (6 listopada 2014 r.) Odpowiedzialność władzy publicznej za jakość przestrzeni miejskiej (7 listopada 2014 r.) Kształtowanie charakteru przestrzeni publicznej za pomocą narzędzi prawnych i urbanistycznych (7 listopada 2014 r.) Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektoniczn ej dla terenów wzdłuż linii kolejowych w centrum Rzeszowa, ze szczególnym uwzględnienie m Dworca Komunikacji Lokalnej Seminaria towarzyszące „Potencjał czai się za rogiem – jak wykorzystać unikalne cechy Rzeszowa” (6 listopada 2014 r.) „Współczesna architektura Rzeszowa w opinii jej mieszkańców” (6 listopada 2014 r.) „Pozyskanie Zamku Lubomirskich w Rzeszowie dla dziedzictwa kulturowego Podkarpacia” (7 listopada 2014 r.) „Odtwórca czy niszczyciel – działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zabytkowej zieleni na przykładzie zabytkowych założeń parkowych, ogrodowych oraz miejskiej zieleni z terenu Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie” (7 listopada 2014 r.)

6 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prelegenci wystąpień panelowych i seminariów towarzyszących Kongresów Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej: I KPiPPM Olgierd Dziekoński Marek Budzyńksi Romuald Loegler Władysław Hennig Jerzy Grochulski Leszek Humięcki Jerzy Szczepanik-Dzikowski Ewa Kuryłowicz Maciej Łobos Krzysztof Mycielski Dariusz Gniewek Zbigniew Jakubek II KPiPPM Grażyna Stojak Dariusz Jankowski Marek Gosztyła Izabela Kazimierz Magdalena Mach Czesław Bielecki Andrzej Bratkowski Wojciech Gęsiak Krzysztof Domaradzki Marian Fikus Anna Raińczuk Anna Małachowicz Jadwiga Sawicka III KPiPPM Marek Budzyński Krystyna Ilmurzyńska Magdalena Staniszkis Zbigniew Maćków Anna Raińczuk Magdalena Mach Grzegorz Piątek Olgierd Dziekoński Marek Gosztyła Aleksander Rusin Grażyna Stojak Izabela Kazimierz

7 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Promocja Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej

8 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa Diagnoza stanu wyjściowego Działania towarzyszące tworzeniu dokumentu Szeroki zakres konsultacji w trakcie prac nad opracowaniem dokumentu Końcowa wersja dokumentu

9 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa – diagnoza stanu wyjściowego Badanie danych zastanych, zestawień, raportów Badania Desk Research Badania na próbie 1063 mieszkańców Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego oraz 599 mieszkańców innych ośrodków miejskich Badania metodą CATI Badanie z wykorzystaniem formularza internetowej ankiety Badania metodą CAWI Badanie w formie pogłębionych wywiadów grupowych przeprowadzanych z przedstawicielami rzeszowskiej kultury Badania metodą FGI Badanie w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami rzeszowskiej kultury Badania metodą IDI

10 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa – działania towarzyszące

11 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa – konsultacje Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa podlegała szerokim konsultacjom prowadzonym z twórcami, przedstawicielami instytucji kultury, kreatorów kultury, rzeszowskim środowiskiem biznesowym, reprezentantami firm branży przemysłów kreatywnych.

12 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa – dokument Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa przekazana została Zamawiającemu w dniu 22 grudnia 2014 r.

13 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Materiały promocyjne i informacyjne poświęcone potencjałowi kulturowemu Rzeszowa

14 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Rzeszów w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Wykonanie audytu na próbie 5 projektów Miasta Rzeszowa dofinansowanych z funduszy unijnych z różnych obszarów tematycznych, objętych perspektywą finansową UE 2007-2013. Konferencja „Rzeszów i Lublin – strategia wyzwań strategią sukcesu” zdefiniowanie potrzeb miasta w najważniejszych obszarach życia społeczno- gospodarczego, oraz wyznaczenie kierunków działań mających umożliwić ich zaspokojenie z efektywnym wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej audyt w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz oceny oddziaływania zrealizowanych projektów na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Rzeszowa i Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i możliwości ich wykorzystania jako dobrych praktyk konferencja poświęcona podsumowaniu dotychczasowej współpracy Lublina i Rzeszowa w zakresie tworzenia i wdrażania strategii polityki rozwojowej w kontekście perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

15 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Marki Rzeszów i Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020 Strategia Marki Rzeszów i Program Promocji Miasta Rzeszowa przyjęte zostały uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2008 r. Okres obowiązywania pierwotnie przyjętych dokumentów: 2009 – 2013 r. Ze względu na tematykę i strukturę dokumentów stanowią one nierozłączne wytyczne kierunkowe dla działań w zakresie promocji Miasta Rzeszowa.

16 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Marki Rzeszów i Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020 Badania metodami CAWI/PAPI, FGI, IDI, badanie delfickie Analiza działań w latach 2009 - 2013 Analiza SWOT Marki Rzeszów Aktualizacja Strategii Marki Rzeszów i Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020

17 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strategia Marki Rzeszów i Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020 Zaktualizowane dokumenty wyznaczają kierunki rozwojowe w dziedzinie promocji miasta i budowania rozpoznawalności Marki Rzeszów między innymi poprzez działania zmierzające do realizacji idei „Smart City”. Zaktualizowane dokumenty przyjęte zostały Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2014 r.

18 Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google