Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FALOWODY. Falowód prostokątny (1) Wyróżnik rodzaju pola: dla TE – składowa H z ; dla TM – składowa E z. Równania Helmholtza Stosując metodę Fouriera dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FALOWODY. Falowód prostokątny (1) Wyróżnik rodzaju pola: dla TE – składowa H z ; dla TM – składowa E z. Równania Helmholtza Stosując metodę Fouriera dla."— Zapis prezentacji:

1 FALOWODY

2 Falowód prostokątny (1) Wyróżnik rodzaju pola: dla TE – składowa H z ; dla TM – składowa E z. Równania Helmholtza Stosując metodę Fouriera dla rozwiązania równania falowego otrzymujemy trzy zwykłe równania różniczkowe oraz równanie dyspersji Warunki brzegowe rozwiązania równań na ściankach falowodu

3 Warunki te są spełnione, jeżeli składowe stałej propagacji w kierunku x i y są urojone Zakładamy dla ośrodka wypełniającego falowód σ = 0 Wprowadzamy nowy parametr, zdefiniowany następująco Z warunków brzegowych podstawionych do równań falowych wynika, że Falowód prostokątny (2)

4 Falowód prostokątny (3) Dla pola TE mamy gdzie H z0 jest amplitudą w punkcie x,y,z = 0, w chwili t = 0 β jest funkcją częstotliwości,, natomiast β gr nie zależy od częstotliwości, lecz od wymiarów a i b falowodu rzeczywiste (tłumienie!) urojone (brak tłumienia!)

5 Dla pola TM mamy Dla fali TM mn żaden indeks nie może być równy zeru, nie może więc istnieć fala TM 01 ani TM 10. Jeżeli dla pól TE jest m=1, n=0, to wtedy Najniższy możliwy rodzaj pracy TE o najdłuższej fali granicznej.Taki rodzaj pracy nazywamy rodzajem podstawowym. Falowód prostokątny (4)

6 Falowód prostokątny (5)

7 Długość fali w falowodzie Falowód prostokątny (6)

8 Falowód prostokątny (7) Impedancja falowa falowodu dla ośrodka wypełniającego falowód

9 Falowód prostokątny (8) Zadanie 2.1 Falowód prostokątny ma wymiary 40.39x20.193 mm. W jakim zakresie częstotliwości jest to falowód jednomodowy?Falowód jest wypełniony powietrzem. Zadanie 2.2 Prostokątny falowód wypełniony powietrzem ma wymiary 72x34 mm. Obliczyć Prędkość fazową i grupową dla f=2.4 GHz dla rodzaju TE 10.

10 Falowód kołowy (1) Rozwiązania dla składowych E z i H z we współrzędnych cylindrycznych mają postać funkcji Bessela pierwszego rodzaju J m (u) Pola TM pierwiastek funkcji Bessela m-tego rzędu Warunki brzegowe

11 Falowód kołowy (2) Pola TE Warunki brzegowe u mn oznacza n-ty pierwiastek pochodnej funkcji Bessela m-tego rzędu względem u. Rodzaj o najdłuższej fali granicznej

12 Falowód kołowy (3) Tłumienie falowodu kołowego dla różnych rodzajów propagacji

13 Linia współosiowa jako falowód Linia współosiowa prowadzi fale TEM tylko wtedy, gdy długość fali jest większa od granicznej. Rodzajem podstawowym falowodowym jest TE 11. gdzie R i r są odpowiednio promieniem płaszcza i przewodu wewnętrznego.


Pobierz ppt "FALOWODY. Falowód prostokątny (1) Wyróżnik rodzaju pola: dla TE – składowa H z ; dla TM – składowa E z. Równania Helmholtza Stosując metodę Fouriera dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google