Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt."— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura organizacji Stanowi wzór wartości, norm, przekonań, postaw i założeń, które kształtują zachowanie ludzi i sposób realizacji zadań. „kodeks subiektywnej strony życia organizacji”- D. Meyerson i J. Martin, 1987 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura organizacyjna to zestaw wartości, które pomagają członkom organizacji zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje i co uważa za ważne. Kultura organizacji jest podstawą wewnętrznego otoczenia organizacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Co kształtuje kulturę?  założyciel organizacji- jego wizja  zdarzenia krytyczne- ważne wydarzenia np. sukcesy firmy  relacje w zespole- formowanie się wartości i oczekiwań  otoczenie organizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Składniki kultury organizacyjnej WARTOŚCI - obszary, w których mogą się przejawiać: * efekty* kompetencje* troska o ludzi * jakość* konkurencyjność* obsługa klienta * innowacja * praca zespołowa N ORMY - dotyczą następujących aspektów zachowania: * stylu zarządzania* statusu* ambicji * efektów* władzy* polityki * lojalności* gniewu* przystępności * formalności* panującej w organizacji etyki zawodowej ARTEFAKTY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Bardzo istotne jest zrozumienie przez menadżerów aktualnej kultury i ocena czy należy ją utrzymać, czy też zmienić- gdy kadra zarządzająca dobrze zrozumie bieżącą kulturę organizacji będzie mogła podjąć odpowiednie działania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacja Tworzenie rezultatów dzięki robieniu czegoś nowego. Paddy Miller, Thomas Wedell- Wedellsborg „Architekci innowacyjności”, Studio Emka, Warszawa 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Definicja wg J. A. Schumpetera 1- wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących, 2- wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 3- otwarcie nowego rynku, 4- zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 5- zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, 6- wprowadzenie nowej organizacji produkcji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Czym dla organizacji jest innowacja? jest to: wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu, nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, nowej organizacji miejsca pracy nowej relacji ze środowiskiem zewnętrznym nowej/ nowego … Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Rodzaje innowacji w organizacji Innowacje technologiczne/techniczne Innowacje organizacyjne Innowacje procesowe Innowacje marketingowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura innowacji  Motywacja innowacyjna  Kompetencje innowacyjne  Zachowania w sytuacji innowacyjnej  Styl zarządzania  Jakość zarządzania = przyjazny klimat wobec innowacji! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Rola lidera w kulturze innowacji  Kreowanie nastawienia  Modyfikacja systemu- unikanie szablonów  Likwidacja barier w pionie i poziomie struktury  Zaspokajanie potrzeb ludzi  Systematyczna nauka kreatywności- techniki pobudzania twórczego myślenia  Kultywowanie pasji u pracowników  Nadawanie pracy sensu  Zapewnianie czasu  Docenianie wartości procesu odzyskiwania sił Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Systemowe uwarunkowania innowacyjności wg J. Penc-a  konieczność tworzenia banków innowacji  konieczność tworzenia warunków finansowych  konieczność tworzenia warunków organizacyjnych  ograniczenie biurokracji  pobudzenie inwencji i przedsiębiorczości pracowników  włączenie pracowników w procesy zmian Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Organizacja i jej otoczenie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otoczenie celowe O RGANIZACJA otoczenie wewnętrzne związki zawodowe regulatorzy sojusznicy strategiczni dostawcy klienci konkurenciwłaściciele otoczenie ogólne Wymiar międzynarodowy Wymiar prawno-polityczny Wymiar ekonomiczny Wymiar technologiczny Wymiar socjokulturowy

15 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wpływ otoczenia na organizację zmienność otoczenia złożoność otoczenia pięć sił konkurencji zagrożenia za strony nowych konkurentów próby wymanewrowania rywali zagrożenie substytutami siła nabywców siła dostawców Zakłócenia w otoczeniu- np. kryzys Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niepewność

16 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Przewaga konkurencyjna „ przez konkurencyjność przedsiębiorstwa rozumie się jego zdolność do znajdowania przewagi konkurencyjnej„ „przewaga konkurencyjna składa się z kilku czynników zwanych czynnikami sukcesu: wachlarz oferty, usługi doradcze, techniczna obsługa klienta, usługi gwarancyjne, gęstość sieci dystrybucji, cena, kredyt dostawcy, reklama, promocja sprzedaży, kompetencja sprzedawców, jakość wyrobów, potencjał rozwoju i elastyczność” „ lepsze niż u konkurentów opanowanie pewnych kompetencji, stanowiących czynnik decydujący o sukcesie w danej dziedzinie działalności„ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kluczowe czynniki sukcesu Np.: pozycja firmy na rynku pozycja firmy w dziedzinie kosztów image firmy i jej produktów umiejętności techniczne i wartość technologii rentowność i potencjał finansowy poziom organizacji i zarządzania … Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kluczowe kompetencje ( ang. core competencies) unikalne umiejętności firmy bazujące na wiedzy, mają ograniczoną możliwość zakupu oraz są specyficzne dla przedsiębiorstwa. Ponadto są trudne do imitacji i substytucji oraz zawierają korzyści dodatkowe dla klienta. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kluczowe czynniki sukcesu i kluczowe kompetencje wyróżniają organizację na rynku i decydują o jej pozycji na nim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Przewaga konkurencyjna nie może obecnie ograniczać się do klasycznego ujęcia przewagi: cenowej, jakościowej i informacyjnej. To kultura innowacji jest kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie, zarówno lokalnie jaki i globalnie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję


Pobierz ppt "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google