Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – JAKO PRZESŁANKI EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – JAKO PRZESŁANKI EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA."— Zapis prezentacji:

1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – JAKO PRZESŁANKI EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA

2 to zdolność systemu do wykonania pracy, ujawniająca się podczas użytkowania w formie mocy, ciepła lub światła.

3

4 Odnawialne Źródła Energii to takie źródła energii, których zasoby uzupełniane są w naturalnych procesach. Odnawialne Źródła Energii to takie źródła energii, których zasoby uzupełniane są w naturalnych procesach.

5

6

7 to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji to resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne.

8 BIOPALIWO TO BIOMASA, którą przy użyciu metod fizycznych, chemicznych bądź biochemicznych przygotowano do wykorzystania w celach energetycznych.

9

10 1. DREWNO I ODPADY DRZEWNE : DREWNO

11 TROCINY

12 ZRĘBKI DREWNA KORA PALIWO USZLACHETNIONE BRYLET I PALETY

13 2. ROŚLINY POCHODZĄCE Z UPRAW ENERGETYCZNYCH : rośliny uprawne roczne: zboża, konopie, kukurydza, rzepak, słonecznik, sorgo sudańskie, trzcina; rośliny drzewiaste szybkiej rotacji: topola, osika, wierzba, eukaliptus; Szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy wieloletnie: miskanty, trzcina, mozga trzcinowata, trzcina laskowa; wolnorosnące gatunki drzewiaste.

14 3. PRODUKTY I ODPADY ROLNICZE : SŁOMA ZIARNO ENERGETYCZNE

15 BIOGAZ : czyli gaz wysypiskowy to powstająca w wyniku fermentacji metanowej mieszanina gazów, której głównym składnikiem jest metan.

16 BIOPALIWA PŁYNNE : Do biopaliw płynnych zaliczamy: oleje roślinne, np. olej rzepakowy, bioolej otrzymywany przez poddanie biomasy szybkiej pirolizie, biodiesel, czyli estryfikowany olej rzepakowy oraz bioalkohole, wśród których największe znaczenie ma etanol.

17

18 Elektrownia wodna (hydroelektrownia) to zakład, w którym energia wody zamieniana jest na energię elektryczną.

19

20 Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

21

22 Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z dwóch płytek krzemowych. Gdy promienie słoneczne padają na ogniwo, elektrony z dolnej warstwy przemieszczają się do warstwy górnej, generując napięcie elektryczne.

23

24 Kolektor słoneczny służy do zamieniania energii słonecznej na energię cieplną.

25

26

27 Farma wiatrowa to zespół położonych w niewielkiej odległości od siebie wiatrowych urządzeń prądotwórczych, grupujący od ponad 10 do nawet 100 turbin wiatrowych.

28 Wiatr jest odnawialnym źródłem energii. Jego wykorzystanie do produkcji elektryczności nie powoduje zanieczyszczeń, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie wiąże się też z eksploatacją zasobów, które prędzej czy później zostaną wyczerpane.

29 Elektrownie wiatrowe nie zanieczyszczają powietrza, gleby czy wody, często się jednak mówi o powodowanym przez nie wizualnym zanieczyszczeniu środowiska.

30

31

32 Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.

33

34 GEJZER

35 GORĄCE ŹRÓDŁO

36 Do produkcji elektryczności nadają się tylko bardzo gorące wody, których temperatura przekracza 150 st. C.

37 Wody o niższych temperaturach znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, w balneologii, w rolnictwie i ogrodnictwie (do upraw szklarniowych), w hodowli ryb. Stosuje się je również przemysłowo, na przykład pasteryzując mleko czy też susząc drewno.

38

39 Rodzaje źródeł geotermalnych: zimne – do 20 st. C, ciepłe, zwane też niskotemperaturowymi - od 20 do 35 st. C, gorące, czyli średniotemperaturowe – od 35 do 80 st. C, bardzo gorące, inaczej wysoko- temperaturowe – od 80 do 100 st. C, przegrzane – powyżej 100 st. C.

40 Pompy ciepła to urządzenia, które czerpią energię głównie z gruntu – czyli niejako wnętrza Ziemi, dlatego pod tym względem można zaliczyć je do urządzeń wykorzystujących energię geotermalną.

41 Dziękuję z uwagę Źródła : www.biomasa.pl www.mojaenergia.pl


Pobierz ppt "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – JAKO PRZESŁANKI EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google