Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiejętności logiczne. 2 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Cauchyego (Darboux) Założenia: –f(x) jest funkcją ciągłą w przedziale [a, b] –f(a) f(b)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiejętności logiczne. 2 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Cauchyego (Darboux) Założenia: –f(x) jest funkcją ciągłą w przedziale [a, b] –f(a) f(b)"— Zapis prezentacji:

1 Umiejętności logiczne

2 2 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Cauchyego (Darboux) Założenia: –f(x) jest funkcją ciągłą w przedziale [a, b] –f(a) f(b) < 0 Teza: –istnieje taki punkt c [a, b], że f(c) = 0. Dowód: … ab c

3 Umiejętności logiczne3 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Berkeleya Założenia: –Cała wiedza pochodzi z doświadczenia –Brzytwa Ockhama Teza: –Nie istnieją przedmioty materialne Dowód: –…

4 Umiejętności logiczne4 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Hobbesa Założenia: –Natura ludzka jest egoistyczna i aspołeczna Teza: –Ludzie przystępują do umowy społecznej, która powołuje władzę Dowód: –…

5 Umiejętności logiczne5 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Hobbesa Założenia: –Natura ludzka jest egoistyczna i aspołeczna –Ludzie z natury są równi Teza: –Ludzie przystępują do umowy społecznej, która powołuje władzę Dowód: –…

6 Umiejętności logiczne6 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Hobbesa Założenia: –Natura ludzka jest egoistyczna i aspołeczna –Ludzie z natury są równi –Ludzie z natury są rozumni Teza: –Ludzie przystępują do umowy społecznej, która powołuje władzę Dowód: –…

7 Umiejętności logiczne7 Badanie poprawności rozumowań Przesłanki: –Jeżeli nie zostanie zawarta umowa społeczna, która powoła władzę, będzie trwał stan wojny wszystkich przeciw wszystkim –Została powołana władza w drodze umowy społecznej Wniosek: –Ustała wojna wszystkich przeciw wszystkim Czy wniosek wynika logicznie z przesłanek?

8 Umiejętności logiczne8 Badanie poprawności rozumowań Przesłanki: –Jeżeli nie zostanie zawarta umowa społeczna, która powoła władzę, będzie trwał stan wojny wszystkich przeciw wszystkim –Została powołana władza w drodze umowy społecznej Wniosek: –Ustała wojna wszystkich przeciw wszystkim Schemat rozumowania: p q p ---------------- q Załóżmy, że wniosek jest fałszywy

9 Umiejętności logiczne9 Badanie poprawności rozumowań Przesłanki: –Jeżeli nie zostanie zawarta umowa społeczna, która powoła władzę, będzie trwał stan wojny wszystkich przeciw wszystkim –Została powołana władza w drodze umowy społecznej Wniosek: –Ustała wojna wszystkich przeciw wszystkim Schemat rozumowania: p q p ---------------- q Załóżmy, że wniosek jest fałszywy Wówczas q jest prawdziwe i pierwsza przesłanka jest prawdziwa bez względu na poprzednik implikacji (a tym samym i drugą przesłankę).

10 Umiejętności logiczne10 Badanie poprawności rozumowań Przesłanki: –Jeżeli nie zostanie zawarta umowa społeczna, która powoła władzę, będzie trwał stan wojny wszystkich przeciw wszystkim –Została powołana władza w drodze umowy społecznej Wniosek: –Ustała wojna wszystkich przeciw wszystkim Schemat rozumowania: p q p ---------------- q Załóżmy, że wniosek jest fałszywy Wówczas q jest prawdziwe i pierwsza przesłanka jest prawdziwa bez względu na poprzednik implikacji (a tym samym i drugą przesłankę). Zatem mogą obie przesłanki być prawdziwe, a wniosek fałszywy.

11 Umiejętności logiczne11 Uzupełnianie przesłanek Każda rzecz ma swoją przyczynę. Ciąg przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. Zatem istnieje pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem.

12 Umiejętności logiczne12 Uzupełnianie przesłanek Każda rzecz ma swoją przyczynę. Ciąg przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. Zatem istnieje pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem. Ale jeśli jakaś rzecz jest swoją własną przyczyną, nie powstaje nieskończony regres w ciągu przyczyn

13 Umiejętności logiczne13 Uzupełnianie przesłanek Każda rzecz ma swoją przyczynę w innej rzeczy. Ciąg przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. Zatem istnieje pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem.

14 Umiejętności logiczne14 Uzupełnianie przesłanek Każda rzecz ma swoją przyczynę w innej rzeczy. Ciąg przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. Zatem istnieje pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem. Ale wniosek jest sprzeczny z pierwszą przesłanką

15 Umiejętności logiczne15 Uzupełnianie przesłanek Każda rzecz w świecie ma swoją przyczynę w innej rzeczy. Ciąg przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. Zatem istnieje pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem. Czy dowód jest dedukcyjny? Na jakiej podstawie są przyjęte przesłanki?

16 Umiejętności logiczne16 Uzupełnianie przesłanek Obserwujemy, że w świecie, każda rzecz ma swoją przyczynę w innej rzeczy. Ciąg przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. Zatem istnieje pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem. Pierwsza przesłanka jest indukcyjna, druga pojęciowa.

17 Umiejętności logiczne17 Uzupełnianie przesłanek Stwierdzamy bowiem w świecie zjawisk zmysłowych łańcuch podporządkowanych przyczyn sprawczych. Nigdzie jednak nie spotykamy, no i to niemożliwe, by coś było przyczyną sprawczą siebie samego; istniałoby przecież wcześniej od siebie samego, co jest niemożliwe. Ciąg zaś przyczyn sprawczych nie może iść w nieskończoność. W łańcuchu bowiem podporządkowanych przyczyn sprawczych, pierwsze ogniwo jest przyczyną sprawczą pośredniego, a pośrednie ostatniego: czy tych pośrednich będzie więcej, czy tylko jedno. Usunąwszy zaś przyczynę, ginie skutek. Jeśli przeto w łańcuchu przyczyn sprawczych nie istnieje pierwsze ogniwo, nie będzie i pośredniego, no i ostatniego; gdyby więc łańcuch przyczyn sprawczych szedł w nieskończoność, nie byłoby pierwszej przyczyny sprawczej, a co za tym idzie, nie byłoby i pośrednich przyczyn sprawczych, nie byłoby i skutku ostatniego: co jest jaskrawym fałszem. A więc musimy przyjąć istnienie jakiejś pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy nazywają: Bóg.

18 Umiejętności logiczne18 Przesunięcie kategorialne Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą). Jestem niedoskonałą rzeczą myślącą. Mam ideę doskonałości. Nie mogę być jej autorem –bo nic doskonalszego nie może pochodzić od czegoś mniej doskonałego Mam ją od rzeczy doskonałej, Boga. Bóg istnieje. Mogę mieć niedoskonałą ideę doskonałości

19 Umiejętności logiczne19 Rozumowanie dedukcyjne a indukcyjne Logiczny schemat falsyfikacji: x(W(x) Z(x)), W(a) ------------------------------ Z(a) W(a), Z(a) -------------------------- x(W(x) Z(x)) Zdanie W(a) Z(a) nazywa się potencjalnym falsyfikatorem hipotezy H x(W(x) Z(x)). Ze względu na uteoretyzowanie obserwacji, potencjalny falsyfikator nie ma uzasadnienia empirycznego (indukcyjnego).

20 Umiejętności logiczne20 Rozróżnianie pojęć: alienacja 1. stan osoby, która utraciła więź ze środowiskiem, w którym żyje 2. filoz. proces, w którym pewne wytwory działalności ludzkiej odrywają się od swych twórców i podporządkowują ich sobie –Słownik języka polskiego PWN Alienacja = wyobcowanie, przedstawienie sobie czegoś własnego jako coś obcego

21 Umiejętności logiczne21 Alienacja pracy (Marx) produktu pracy procesu pracy alienacja gatunkowa Zniesienie: zniesienie prywatnej własności środków produkcji

22 Umiejętności logiczne22 Alienacja Narcyza/Herkulesa (Mounier) alienacja Narcyza alienacja Herkulesa Zniesienie: dążenie do transcendencji

23 Umiejętności logiczne23 Kilka typowych błędów pojęciowych Utylitaryzm głosi, że najważniejsze jest dobro ogółu.

24 Umiejętności logiczne24 Kilka typowych błędów pojęciowych Utylitaryzm głosi, że najważniejsze jest dobro ogółu. Utylitaryzm głosi, że należy działać dla dobra ogółu.

25 Umiejętności logiczne25 Kilka typowych błędów pojęciowych Utylitaryzm głosi, że najważniejsze jest dobro ogółu. Utylitaryzm głosi, że należy działać dla dobra ogółu. Utylitaryzm głosi, że należy działać dla osiągnięcia jak największej liczby dóbr dla jak największej liczby osób. Dobro ogółu = suma dóbr poszczególnych osób.

26 Umiejętności logiczne26 Kilka typowych błędów pojęciowych Utylitaryzm głosi, że jedynym dobrem jest użyteczność.

27 Umiejętności logiczne27 Kilka typowych błędów pojęciowych Utylitaryzm głosi, że jedynym dobrem jest użyteczność. Użyteczność (utility) = funkcja liczbowa określona na zbiorze trójek złożonych z osób, działań i skutków tych działań.

28 Umiejętności logiczne28 Kilka typowych błędów pojęciowych Utylitaryzm głosi, że jedynym dobrem jest użyteczność. Użyteczność (utility) = funkcja liczbowa określona na zbiorze trójek złożonych z osób, działań i skutków tych działań. W rachunku hedonicznym użyteczność jest proporcjonalna do intensywności i trwałości przyjemności odczuwanej przez osobę. Utylitaryzm głosi, że celem jest maksymalizacja sumy użyteczności skutków wszystkich działań.

29 Umiejętności logiczne29 Kilka typowych błędów pojęciowych W rachunku hedonicznym użyteczność jest proporcjonalna do intensywności i trwałości przyjemności odczuwanej przez osobę. Przykład: –Moja użyteczność postawienia Tobie piwa jest równa różnicy między miarą intensywności i trwałości mojej przyjemności ze sprawienia Tobie przyjemności a miarą intensywności i trwałości mojej przykrości z powodu wydatku finansowego –Twoja użyteczność wypicia tego piwa jest równa mierze intensywności i trwałości przyjemności z wypicia piwa

30 Umiejętności logiczne30 Zasada maksymalizacji użyteczności oczekiwanej E(A 1 ) = v 11 p 11 + v 12 p 12 E(A 2 ) = v 21 p 21 + v 22 p 22 S1S1 S2S2 A1A1 v 11 v 12 A2A2 v 21 v 22 S1S1 S2S2 A1A1 p 11 p 12 A2A2 p 21 p 22

31 Umiejętności logiczne31 Kilka typowych błędów pojęciowych Konserwatysta postrzega społeczeństwo jako organiczną całość

32 Umiejętności logiczne32 Kilka typowych błędów pojęciowych Konserwatysta postrzega społeczeństwo jako organiczną całość. Konserwatysta pojmuje społeczeństwo jako organiczną całość.

33 Umiejętności logiczne33 Kilka typowych błędów pojęciowych Konserwatysta postrzega społeczeństwo jako organiczną całość. Konserwatysta pojmuje społeczeństwo jako organiczną całość. Konserwatysta zapatruje się na społeczeństwo jak na organiczną całość.

34 Umiejętności logiczne34 Kilka typowych błędów pojęciowych Stąd można wyciągnąć poprawny wniosek, że …

35 Umiejętności logiczne35 Kilka typowych błędów pojęciowych Stąd można wyciągnąć poprawny wniosek, że … Jeżeli przesłanki są prawdziwe, a rozumowanie poprawne, to wniosek jest prawdziwy.

36 Umiejętności logiczne36 Kilka typowych błędów pojęciowych Stąd można wyciągnąć poprawny wniosek, że … Jeżeli przesłanki są prawdziwe, a rozumowanie poprawne, to wniosek jest prawdziwy. Każda właściwa odpowiedź na pytanie jest poprawna, ale nie każda prawdziwa (trafna).

37 Umiejętności logiczne37 Kilka typowych błędów pojęciowych Każda właściwa odpowiedź na pytanie jest poprawna, ale nie każda prawdziwa (trafna). Na przykład: –Kto zabił Juliusza Cezara? –Ciocia Klocia zabiła Juliusza Cezara. –Juliusz Cezar zmarł śmiercią naturalną. –Nie wiem. –Nie zawracaj mi głowy. –Częściowo zabił Juliusza Cezara.


Pobierz ppt "Umiejętności logiczne. 2 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Cauchyego (Darboux) Założenia: –f(x) jest funkcją ciągłą w przedziale [a, b] –f(a) f(b)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google