Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dedukcja. Źródła poznania. Źródła poznania2 Tautologie i prawa logiki Formuła ( ) ( ) jest schematem zdania prawdziwego bez względu na to, jakie zdania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dedukcja. Źródła poznania. Źródła poznania2 Tautologie i prawa logiki Formuła ( ) ( ) jest schematem zdania prawdziwego bez względu na to, jakie zdania."— Zapis prezentacji:

1 Dedukcja. Źródła poznania

2 Źródła poznania2 Tautologie i prawa logiki Formuła ( ) ( ) jest schematem zdania prawdziwego bez względu na to, jakie zdania (prawdziwe, czy fałszywe) zostaną podstawione na miejsce zmiennych i.

3 Źródła poznania3 Tautologie i prawa logiki ( ) ( ) Na przykład: niech znaczy Funio kocha Kundzię, zaś Funio ożeni się z Kundzią. Wówczas zdanie Jeżeli jest tak, że jeżeli Funio kocha Kundzię, to się z nią ożeni, to Funio nie kocha Kundzi lub się z nią ożeni jest prawdziwe bez względu na to, co faktycznie dzieje się między Funiem i Kundzią.

4 Źródła poznania4 Tautologie i prawa logiki Zdania o tej własności (tj. prawdziwe bez względu na fakty) nazywają się tautologiami, zaś schematy takich zdań prawami logiki (prawami KRZ). Niektórzy autorzy stosują nieco inną terminologię: nazywają zdania prawdziwe bez względu na fakty prawdami logicznymi, zaś tautologiami nazywają prawa logiki. Czyli formuła ( ) ( ) jest prawem logiki.

5 Źródła poznania5 Twierdzenie o dedukcji 1, 2, …, n |= wtw 1 2 … n jest prawem logiki

6 Źródła poznania6 Przykład wnioskowania Nigdy nie wygrzebiemy się z długów, chyba że stryj Walenty sypnie groszem. A na pewno nie sypnie, jeżeli nie przejmie kamienicy po prababce Adeli. Skąd płynie jedyna pocieszająca konkluzja: jeśli uda się mu z kamienicą, to długi spłacimy.

7 Źródła poznania7 Przykład wnioskowania Nigdy nie wygrzebiemy się z długów, chyba że stryj Walenty sypnie groszem. A na pewno nie sypnie, jeżeli nie przejmie kamienicy po prababce Adeli. Skąd płynie jedyna pocieszająca konkluzja: jeśli uda się mu z kamienicą, to długi spłacimy. = (kiedyś) wygrzebiemy się z długów = spłacimy długi = stryj Walenty sypnie groszem = stryj Walenty przejmie kamienicę po prababce Adeli = uda mu się z kamienicą

8 Źródła poznania8 Przykład wnioskowania Nigdy nie wygrzebiemy się z długów, chyba że stryj Walenty sypnie groszem. A na pewno nie sypnie, jeżeli nie przejmie kamienicy po prababce Adeli. Skąd płynie jedyna pocieszająca konkluzja: jeśli uda się mu z kamienicą, to długi spłacimy. = (kiedyś) wygrzebiemy się z długów = spłacimy długi = stryj Walenty sypnie groszem = stryj Walenty przejmie kamienicę po prababce Adeli = uda mu się z kamienicą chyba że = jeżeli nie. skąd płynie jedyna pocieszająca konkluzja = |= na pewno: zwrot emfatyczny, można pominąć

9 Źródła poznania9 Przykład wnioskowania Nigdy nie wygrzebiemy się z długów, chyba że stryj Walenty sypnie groszem. A na pewno nie sypnie, jeżeli nie przejmie kamienicy po prababce Adeli. Skąd płynie jedyna pocieszająca konkluzja: jeśli uda się mu z kamienicą, to długi spłacimy. = (kiedyś) wygrzebiemy się z długów = spłacimy długi = stryj Walenty sypnie groszem = stryj Walenty przejmie kamienicę po prababce Adeli = uda mu się z kamienicą Schemat rozumowania:, |=

10 Źródła poznania10 Przykład wnioskowania, |= wtw ( ) ( ) ( ) jest prawem logiki

11 Źródła poznania11 Metoda nie wprost ( ) ( ) ( ) 1 0

12 Źródła poznania12 Metoda nie wprost ( ) ( ) ( )

13 Źródła poznania13 Metoda nie wprost ( ) ( ) ( )

14 Źródła poznania14 Metoda nie wprost ( ) ( ) ( ) Schemat nie jest prawem logiki, bo gdy jest fałszywe, a prawdziwe, to każde podstawienie do schematu jest fałszywe

15 Źródła poznania15 Metoda nie wprost ( ) ( ) ( ) Schemat nie jest prawem logiki, bo gdy jest fałszywe, a prawdziwe, to każde podstawienie do schematu jest fałszywe Dlatego wniosek nie wynika logicznie z przesłanek,

16 Źródła poznania16 Metoda nie wprost Nigdy nie wygrzebiemy się z długów, chyba że stryj Walenty sypnie groszem. A na pewno nie sypnie, jeżeli nie przejmie kamienicy po prababce Adeli. Skąd płynie jedyna pocieszająca konkluzja: jeśli uda się mu z kamienicą, to długi spłacimy. Wniosek nie wynika logicznie z przesłanek, ponieważ nawet jeżeli stryj Walenty przejmie kamienicę po prababce Adeli ( ), to niekoniecznie sypnie groszem ( ). A jeśli nawet, to nie ma gwarancji, że wygrzebiemy się z długów ( ), bo może grosza być za mało albo możemy wszystko przehulać.

17 Źródła poznania17 Wiemy, jak wnioskować z prawdziwych przesłanek. Ale skąd wziąć te przesłanki?

18 Źródła poznania18 Irracjonalizm Zmysły i rozum nie wystarczą do poznania Ale mamy jakieś poznanie

19 Źródła poznania19 Irracjonalizm Zmysły i rozum nie wystarczą do poznania Ale mamy jakieś poznanie Zatem są jakieś inne źródła poznania iluminacja

20 Źródła poznania20 Irracjonalizm Zmysły i rozum nie wystarczą do poznania Ale mamy jakieś poznanie Zatem są jakieś inne źródła poznania iluminacja intuicja (Bergson)

21 Źródła poznania21 Irracjonalizm/racjonalizm Irracjonalizm prowadzi do elitaryzmu poznawczego

22 Źródła poznania22 Irracjonalizm/racjonalizm Irracjonalizm prowadzi do elitaryzmu poznawczego problem: jak odróżnić wybrańca od samozwańca

23 Źródła poznania23 Irracjonalizm/racjonalizm Irracjonalizm prowadzi do elitaryzmu poznawczego problem: jak odróżnić wybrańca od samozwańca Racjonalizm zakłada egalitaryzm poznawczy

24 Źródła poznania24 Racjonalizm Kartezjusz Sceptycyzm metodyczny: Odrzucić wszystko, w co można wątpić. René Descartes ( ) Rozprawa o metodzie 1637.

25 Źródła poznania25 Racjonalizm Kartezjusz Sceptycyzm metodyczny: Odrzucić wszystko, w co można wątpić. Zmysły mogą mnie łudzić. René Descartes ( ) Rozprawa o metodzie 1637.

26 Źródła poznania26 Racjonalizm Kartezjusz Sceptycyzm metodyczny: Odrzucić wszystko, w co można wątpić. Zmysły mogą mnie łudzić. Że postrzegam, rozumuję, pragnę, czyli myślę, jest niewątpliwe. René Descartes ( ) Rozprawa o metodzie 1637.

27 Źródła poznania27 Racjonalizm Kartezjusz Sceptycyzm metodyczny: Odrzucić wszystko, w co można wątpić. Zmysły mogą mnie łudzić. Że postrzegam, rozumuję, pragnę, czyli myślę, jest niewątpliwe. Cogito ergo sum. René Descartes ( ) Rozprawa o metodzie 1637.

28 Źródła poznania28 Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą).

29 Źródła poznania29 Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą). Jestem niedoskonałą rzeczą myślącą.

30 Źródła poznania30 Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą). Jestem niedoskonałą rzeczą myślącą. Mam ideę doskonałości.

31 Źródła poznania31 Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą). Jestem niedoskonałą rzeczą myślącą. Mam ideę doskonałości. Nie mogę być jej autorem.

32 Źródła poznania32 Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą). Jestem niedoskonałą rzeczą myślącą. Mam ideę doskonałości. Nie mogę być jej autorem. Mam ją od rzeczy doskonałej, Boga.

33 Źródła poznania33 Dowód ontologiczny Kartezjusza Jestem rzeczą myślącą (duszą). Jestem niedoskonałą rzeczą myślącą. Mam ideę doskonałości. Nie mogę być jej autorem. Mam ją od rzeczy doskonałej, Boga. Bóg istnieje.

34 Źródła poznania34 Błąd kategorialny Nie mogę być autorem idei doskonałości, bo nic doskonałego nie może pochodzić od czegoś mniej doskonałego. Ukryte założenie: idea doskonałości jest doskonała Przesunięcie kategorialne

35 Źródła poznania35 I dalej… Bóg jest dobry, zatem nie może mnie łudzić. Błędy poznawcze są skutkiem mojej niedoskonałości. Świat istnieje. Istnieją dusze i ciała.

36 Źródła poznania36 Natywizm Mamy jakieś idee wrodzone.

37 Źródła poznania37 Natywizm Mamy jakieś idee wrodzone. Natywizm Platona: teoria anamnezy: Dusza przed wcieleniem przebywała w świecie idei. Zapomina o nich pod wpływem ciała.

38 Źródła poznania38 Natywizm Mamy jakieś idee wrodzone Natywizm Platona: teoria anamnezy: Dusza przed wcieleniem przebywała w świecie idei. Zapomina o nich pod wpływem ciała. Własnym wysiłkiem może je sobie przypominać. Ciało jest więzieniem duszy.

39 Źródła poznania39 Natywizm Mamy jakieś idee wrodzone Natywizm Platona: teoria anamnezy: Dusza przed wcieleniem przebywała w świecie idei. Zapomina o nich pod wpływem ciała. Własnym wysiłkiem może je sobie przypominać. Ciało jest więzieniem duszy. Natywizm jako forma aprioryzmu: Jest jakieś poznanie a priori, tj. niezależne od doświadczenia.

40 Źródła poznania40 Empiryzm genetyczny Krytyka teorii idei wrodzonych. Umysł jest tabula rasa na której doświadczenie zapisuje swoje znaki. John Locke ( ) Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (1670)

41 Źródła poznania41 Empiryzm genetyczny Krytyka teorii idei wrodzonych. Umysł jest tabula rasa na której doświadczenie zapisuje swoje znaki. Źródła idei: zmysły refleksja John Locke ( ) Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (1670)

42 Źródła poznania42 Empiryzm genetyczny Skrajny nominalizm. Esse est percipi. George Berkeley ( ) Traktat o zasadach poznania ludzkiego (1710)

43 Źródła poznania43 Empiryzm genetyczny Skrajny nominalizm. Esse est percipi. Istnieją tylko idee (barwy, dźwięki, czucia dotykowe, smaki, zapachy) i umysły. George Berkeley ( ) Traktat o zasadach poznania ludzkiego (1710)

44 Źródła poznania44 Empiryzm genetyczny Skrajny nominalizm. Esse est percipi. Istnieją tylko idee (barwy, dźwięki, czucia dotykowe, smaki, zapachy) i umysły. Tzw. przedmioty materialne są tylko zespołami idei. George Berkeley ( ) Traktat o zasadach poznania ludzkiego (1710)

45 Źródła poznania45 Empiryzm genetyczny Skrajny nominalizm. Esse est percipi. Istnieją tylko idee (barwy, dźwięki, czucia dotykowe, smaki, zapachy) i umysły. Tzw. przedmioty materialne są tylko zespołami idei. Rzeczy materialne nie mają żadnego substancjalnego podłoża. George Berkeley ( ) Traktat o zasadach poznania ludzkiego (1710)

46 Źródła poznania46 Argument przeciw solipsyzmowi Nad niektórymi ideami nie mam władzy. Idee nie działają przyczynowo.

47 Źródła poznania47 Argument przeciw solipsyzmowi Nad niektórymi ideami nie mam władzy. Idee nie działają przyczynowo. Zatem idee aktualnie postrzegane pochodzą od innego umysłu.

48 Źródła poznania48 Argument przeciw solipsyzmowi Nad niektórymi ideami nie mam władzy. Idee nie działają przyczynowo. Zatem idee aktualnie postrzegane pochodzą od innego umysłu. Istnieje Bóg, który postrzega wszystkie idee.

49 Źródła poznania49 Argument przeciw solipsyzmowi Nad niektórymi ideami nie mam władzy. Idee nie działają przyczynowo. Zatem idee aktualnie postrzegane pochodzą od innego umysłu. Istnieje Bóg, który postrzega wszystkie idee. Bóg wywołuje we mnie idee według praw, które ustanowił.

50 Źródła poznania50 Argument przeciw solipsyzmowi Nad niektórymi ideami nie mam władzy. Idee nie działają przyczynowo. Zatem idee aktualnie postrzegane pochodzą od innego umysłu. Istnieje Bóg, który postrzega wszystkie idee. Bóg wywołuje we mnie idee według praw, które ustanowił. O istnieniu innych umysłów wnioskuję na zasadzie analogii.


Pobierz ppt "Dedukcja. Źródła poznania. Źródła poznania2 Tautologie i prawa logiki Formuła ( ) ( ) jest schematem zdania prawdziwego bez względu na to, jakie zdania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google