Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem psychofizyczny. Granice poznania. Problem psychofizyczny.2 Logika: założenia i tezy Założenie X zakłada, (że) … Teza X głosi, (że) … Bóg nie jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem psychofizyczny. Granice poznania. Problem psychofizyczny.2 Logika: założenia i tezy Założenie X zakłada, (że) … Teza X głosi, (że) … Bóg nie jest."— Zapis prezentacji:

1 Problem psychofizyczny

2 Granice poznania. Problem psychofizyczny.2 Logika: założenia i tezy Założenie X zakłada, (że) … Teza X głosi, (że) … Bóg nie jest zwodzicielemRealizm transcendentalny Empiryzm genetyczny Istnieją tylko idee i umysły Nauka jest zbiorem przesądów Zmiana narusza tożsamośćIstnieje jeden, wieczny, niezmienny Byt Myślenie można orzekać tylko o substancjiCogito ergo sum

3 Granice poznania. Problem psychofizyczny.3 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Cauchyego (Darboux) Założenia: f(x) jest funkcją ciągłą w przedziale [a, b] f(a) f(b) < 0 Teza: istnieje taki punkt c [a, b], że f(c) = 0. Dowód: … ab c

4 Granice poznania. Problem psychofizyczny.4 Odróżnianie tez od założeń Twierdzenie Berkeleya Założenia: Cała wiedza pochodzi z doświadczenia Brzytwa Ockhama Teza: Nie istnieją przedmioty materialne Dowód: …

5 Granice poznania. Problem psychofizyczny.5 Liczba i rodzaje substancji Zmysły mogą mnie łudzić. Że postrzegam, rozumuję, pragnę, czyli myślę, jest niewątpliwe. Cogito ergo sum. Jestem zatem rzeczą myślącą (duszą). Dusza może istnieć bez ciała. René Descartes ( ) Rozprawa o metodzie (1637).

6 Granice poznania. Problem psychofizyczny.6 Dualizm psychofizyczny Dusza: rzecz myśląca Ciało: rzecz rozciągła Interakcjonizm: dusza i ciało na siebie oddziaływują Ale jak?

7 Granice poznania. Problem psychofizyczny.7 Dualizm psychofizyczny Interakcjonizm: dusza i ciało na siebie oddziaływują Ale jak? Okazjonalizm (Malebranche): jedynym czynnikiem sprawczym jest Bóg poruszenia ciała zachodzą przy okazji zmian w duszy (i na odwrót) Nicolas Malebranche ( )

8 Granice poznania. Problem psychofizyczny.8 Dualizm psychofizyczny Interakcjonizm: dusza i ciało na siebie oddziaływują Ale jak? Okazjonalizm (Malebranche): jedynym czynnikiem sprawczym jest Bóg Zarzut: nie do pogodzenia z mądrością Boga

9 Granice poznania. Problem psychofizyczny.9 Monizm materialistyczny Joulien de la Mettrie ( ) Człowiek-maszyna (1750) Carl Vogt ( ): myśl jest wydzieliną mózgu, jak żółć wątroby

10 Granice poznania. Problem psychofizyczny.10 Inne monizmy Monizm spirytualistyczny (Berkeley) Monizm immanentny (Hume) Monizm neutralny (Spinoza): istnieje jedna, nieskończona substancja, Bóg = Przyroda, panteizm paralelizm psychofizyczny Baruch Spinoza ( ) Etyka sposobem geometrycznym wywiedziona

11 Granice poznania. Problem psychofizyczny.11 Dualizm atrybutywistyczny (Strawson) Krytyka dualizmu kartezjańskiego (1959) Skąd wiadomo, że człowiek ma jedną duszę (umysł)? Jak liczyć dusze? Co jest zasadą tożsamości duszy? Podstawową zasadą indywiduacji jest ciągłość czasoprzestrzenna.

12 Granice poznania. Problem psychofizyczny.12 Dualizm atrybutywistyczny (Strawson) Wniosek: osoba jest indywiduum identyfikowanym jako ciało o własnościach dwojakiego rodzaju: fizycznych i umysłowych. Dualizm jakości, a nie substancji Zarzut: epifenomenalizm (brak wyjaśnienia funkcji przyczynowej stanów mentalnych).

13 Granice poznania. Problem psychofizyczny.13 Behawioryzm analityczny Behawioryzm analityczny: wyrażenia o stanach mentalnych redukują się do wyrażeń o dyspozycjach behawioralnych. Gilbert Ryle ( ) The Concept of Mind 1949

14 Granice poznania. Problem psychofizyczny.14 Behawioryzm analityczny Behawioryzm analityczny: wyrażenia o stanach mentalnych redukują się do wyrażeń o dyspozycjach behawioralnych. Gdy widzę słodycze, to kwiczę.

15 Granice poznania. Problem psychofizyczny.15 Behawioryzm analityczny Behawioryzm analityczny: wyrażenia o stanach mentalnych redukują się do wyrażeń o dyspozycjach behawioralnych. Gdy widzę słodycze, to kwiczę. Lubię słodycze = kwiczę, gdy są w polu widzenia Umysł = ogół dyspozycji behawioralnych

16 Granice poznania. Problem psychofizyczny.16 Jak wyjaśnić zachowanie? Model czarnej skrzynki: Bodziec Reakcja

17 Granice poznania. Problem psychofizyczny.17 Jak wyjaśnić zachowanie? Model czarnej skrzynki: Bodziec Reakcja Kto zabił ciotkę Cookie? Kadr z filmu Roberta Altmana 1999

18 Granice poznania. Problem psychofizyczny.18 Fizykalizm Problem Kartezjusza: jak ciało i dusza mogą na siebie oddziaływać? Współczesne sformułowanie: jak zdarzenia mentalne mogą wchodzić w związki przyczynowe? Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś zdarzeniem fizycznym (pobudzeniem neuronów).

19 Granice poznania. Problem psychofizyczny.19 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś zdarzeniem fizycznym (pobudzeniem neuronów). Teza o redukowalności psychologii do neurofizjologii. x(P(x) Q(x)), x(P(x) P*(x)), x(Q(x) Q*(x)) x(P*(x) Q*(x))

20 Granice poznania. Problem psychofizyczny.20 Język klasycznego rachunku predykatów zmienne indywiduowe: x, y, z… stałe indywiduowe: a, b, c… spójniki:,,,, predykaty o różnej liczbie argumentów: P, Q, R … identyczność: = kwantyfikatory, znaki przestankowe: przecinki i nawiasy

21 Granice poznania. Problem psychofizyczny.21 Język klasycznego rachunku predykatów P(x 1, x 2,…, x n ) formuła atomowa n := liczba argumentów predykatu P x uogólnienie uniwersalne x uogólnienie egzystencjalne x := zmienna związana

22 Granice poznania. Problem psychofizyczny.22 Przykład: P := … kocha … P(x, y)x kocha y. P(Funio, Kundzia)Funio kocha Kundzię. x y P(x, y)Ktoś kogoś kocha. x y P(x, y)Ktoś kocha wszystkich. x y P(x, y)Każdy kocha kogoś. x y P(x, y)Każdy kocha wszystkich.

23 Granice poznania. Problem psychofizyczny.23 Przykład: x y P(x, y)Ktoś kocha wszystkich. x y P(x, y)Każdy kocha kogoś. y x P(x, y)

24 Granice poznania. Problem psychofizyczny.24 Przykład: x y P(x, y)Ktoś kocha wszystkich. x y P(x, y)Każdy kocha kogoś. y x P(x, y)Kogoś wszyscy kochają.

25 Granice poznania. Problem psychofizyczny.25 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś zdarzeniem fizycznym (pobudzeniem neuronów). Teza o redukowalności psychologii do neurofizjologii. x(P(x) Q(x)), x(P(x) P*(x)), x(Q(x) Q*(x)) x(P*(x) Q*(x))


Pobierz ppt "Problem psychofizyczny. Granice poznania. Problem psychofizyczny.2 Logika: założenia i tezy Założenie X zakłada, (że) … Teza X głosi, (że) … Bóg nie jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google