Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Krok to tyłu – dwa kroki do przodu Maria Woźnicka Marcin Idzik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Krok to tyłu – dwa kroki do przodu Maria Woźnicka Marcin Idzik."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Krok to tyłu – dwa kroki do przodu Maria Woźnicka Marcin Idzik

3 CZY TO TYLKO KRYZYS FINANSOWY? Rzeczywisty i potencjalny run na banki bądź ich upadłość które powodują zawieszenie regulowania zobowiązań przez banki względnie wymagają od rządu udzielenia pomocy na dużą skalę by tego uniknąć Żródło: IMF, World Ekonomic Outlook may 1998 … to sytuacja w której znaczna grupa instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej niższej od ich zobowiązań, co prowadzi do runu lub przesunięci w ich portfelach, upadku niektórych instytucji finansowych i interwencji rządu Żródło: Banking crises: cases and studies. IMF, 1991 … niektórzy mierzą kryzys zmianami poziomu podstawowych wskaźników ekonomicznych lecz jest to niepełnie, gdyż kryzysu nie da się zdefiniować tylko spadkiem np. PKB. Jak miało to miejsce z latach 2002 – 2003. Wówczas praktycznie nie było spadku PKB, a mimo to mieliśmy ewidentnie do czynienia z kryzysem. Cyt. za W. Orłowski

4 CZY TO TYLKO KRYZYS FINANSOWY? Kryzys teorii makroekonomicznej Kryzys bankowości i rynku finansowego Kryzys bankowości centralnej Kryzys nadzoru finansowego Kryzys modeli wyceny ryzyka i agencji ratingowych Kryzys przedkontraktowego warunku kontraktu

5 Wskaźnik koniunktury ogólnogospodarczej - kraje OECD Europe Źródło: OECD - composite leading indicator Kryzysy finansowe Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.

6 Na podstawie prezentacji: Wojciech Białek, SEB TFI, Listopad 2008 DYNAMIKA KRACHÓW (1929,1987, 2008)

7 Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach – powiedział Franklin D. Roosevelt po zaprzysiężeniu w 1933 r. na prezydenta USA.

8 Deficyt racjonalnych przesłanek przedkontraktowego warunku kontraktu Nowe oblicze kryzysu Kultura zaufania – optymizm, poczucie sprawstwa

9 Wpływ czynników zewnętrznych na cykle koniunkturalne Migracje oraz handel zagraniczny XIX wiek, początek XX wieku Asymetria zysków Rynki finansowe: Przepływ kapitału (giełdy), ceny XX wiek (zwłaszcza od lat 70.) Asymetria informacji Przenoszenie nastrojów ponad granicami, zarażanie: Media, globalizacja Początek XXI wieku Asymetria zaufania Rozwój światowych rynków finansowych import nastrojów, zjawisko zarażania NOWE OBLICZE KRYZYSU

10 PENGAB - AGREGOWANY WSKAŹNIK KONIUNKTURY W PLAC Ó WKACH BANKOWYCH 1993200220012000199919981996199719951994 Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009 OCENA ROKU W POLSKIEJ BANKOWOŚCI N=200 miesięcznie

11 PENGAB - AGREGOWANY WSKAŹNIK KONIUNKTURY W PLAC Ó WKACH BANKOWYCH Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009 N=200 miesięcznie

12 OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA BANKU 2.3 2.2 2.3 Jak duży przewiduje Pan(i) wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację i kondycję banków działających w Polsce? N=200 miesięcznie Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009

13 KONIUNKTURA NA RYNKU DEPOZYTÓW Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009 N=200 miesięcznie

14 KONIUNKTURA NA RYNKU KREDYTÓW Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009 N=200 miesięcznie

15 Czy Pana(i) bank / placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? ŚREDNIE: 2.3 2.4 N=200 Czy w związku z rozwojem kryzysu finansowego obserwuje Pan(i)..? Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009 N=200 miesięcznie

16 Okiem konsumenta/ klienta banku

17 DYFERENCJAŁ SEMATYCZNY BANK Ó W Źródło: Pentor ZBĘDNE, NIEPOTRZEBNE NIEPRZYJAZNE, WROGIE NIEBEZPIECZNE, RYZYKOWNE NIE MOŻNA IM UFAĆ NIEPEWNE NIEUCZCIWE SĄ NIESZCZĘŚCIEM UNIKAM ICH JAK OGNIA POTRZEBNE PRZYJAZNE BEZPIECZNE GODNE ZAUFANIA PEWNE UCZCIWE SĄ DOBRODZIEJSTWEM CHĘTNIE Z NICH KORZYSTAM

18 77% słyszało o kryzysie 42% obawia się kryzysu N=1025, X 08 Gwałtowne podwyższenie oprocentowania kredytów 57% Kryzys finansowy na skalę ogólnoświatową 50% Gwałtowny wzrost inflacji 55% Nieuczciwość zarządu banku 44% Upadek jednego z polskich banków 39% Krach na skalę ogólnokrajową 25% Upadek banku w którym mam pieniądze 16% OBAWY Opinia o branżach sektor bankowy

19 Obecna ogólna opinia o bankach działających w Polsce: SYMPTOMY ZMIAN Źródło: Pentor, Audyt Bankowości Detalicznej 2009 CZY OGÓLNA OPINIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH O BANKACH JEST OBECNIE LEPSZA, TAKA SAMA CZY GORSZA NIŻ ROK TEMU? Źródło: Pentor Monitor Bankowy 01/2009 N=200 miesięcznie

20 Czy Pana(i) zdaniem prasa, radio, telewizja informują o wydarzeniach związanych z bankami w Polsce... ? Źródło: Pentor, dla ZBP kwiecień 2007 Obecny kryzys finansowy to kara za chciwość bankierów aprobata 48% Kryzys dotknie tylko źle zarządzane banki aprobata 57% Mój bank jest godny zaufania, więc nie boję się o swoje pieniądze aprobata 69% Polski system bankowy jest na tyle autonomiczny, że światowy kryzys go nie dotknie aprobata 37% Obecne zawirowania na światowych rynkach finansowych są tylko chwilowe aprobata 45% Moje środki finansowe ulokowane w bankach są bezpieczne aprobata 59%

21 Perspektywa ex-ante

22 BANKOWCY - PROGNOZA NA ROK 2009 Monitor Bankowy 01/2009

23 KONIUNKTURA KONSUMENCKA Źródło: Pentor, monitor nastrojów ekonomicznych luty 2009 -1,9% -15,5% -7,0% -35,4% OGDPESK 0901 0902

24 24


Pobierz ppt "1. Krok to tyłu – dwa kroki do przodu Maria Woźnicka Marcin Idzik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google