Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Doświadczenia Centrum Rozwoju Regionalnego z wdrażania Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska 26 kwietnia 2007, Bielsko-Biała mgr Jan Pileček

2 Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz jednostka budżetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej powstało w grudniu 1996 od roku 1998 agencja wdrażająca fundusze przedakcesyjne UE od 2004 Instytucja Pośrednicząca dla projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE (programy – SROP, JPD2, INTERREG IIIA, IIIB a IIIC, ESPON, INTERACT) prowadzi systemy informacyjne dotyczące rozwoju regionalnego (np. www.risy.cz)www.risy.cz umożliwia działalność Euro Info Centra

3 Obszar oddziaływania Programu IW INTERREG IIIA w Republice Czeskiej Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

4 Inicjatywa INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Filie CRR RCz dla Programu INTERREG IIIA Czechy -Polska NUTS II Północny Wschód (Hradec Králové+Liberec) – Ing. Leoš Macura NUTS II Morawy Środkowe (Ołomuniec) – RNDr. Karel Schmied NUTS II Morawskośląski (Ostrawa) – Ing. Lumír Ondřejek

5 Zadania CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska w latach 2004 - 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Najważniejsze zadania: zwieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie kontrola 1 stopnia (rzeczowa, finansowa oraz formalna kontrola projektów) przyjmowanie wniosków o płatność włącznie z fakturami od beneficjentów oraz przygotowanie oświadczeń o wykonanej pracy przyjmownie i kontrola raportów o postępie w realizacji projektów kontrola sposobu postępowania beneficjenta podczas ogłaszania przetargów wprowadzanie danych do systemu monitorującego MONIT

6 Działalność CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Stan realizacji projektów w poszczególnych filiach CRR RCz:

7 Działalność CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Informacje o kontrolach 1 stopnia przeprowadzonych przez pracowników filii CRR RCz w okresie od 1.5. 2004 – 31.3. 2007 Północny Wschód Środkowe MorawyMorawskośląski Typ kontroli Kontrola na miejscu 30428 Kontrola na miejscu połączona z wnioskiem o płatność 009 Kontrola dokumentów 142043 Kontrola dokumnetów połączona z wnioskiem o płatność 2169 Kontrola poprawności przetargu 3014 Kontrola 5% wybranych projektów Funduszu 0010 Ogółem6830113

8 Działalność CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Informacja o wnioskach o płatność w poszczególnych filiach CRR RCz (stan na dzień 20.4. 2007) odbiorca ostateczny składa wniosek o płatność po zakończeniu realizacji projektu, ew. po zakończeniu realizacji etapu rzeczowego wysokość środków finansowych przedstawionych w Oświadczeniu o wykonanej pracy odpowiada kwocie, która zostanie wypłacona odbiorcy ostatecznemu Północny Wschód Morawy ŚrodkoweMorawskośląskiOgółem Liczba wniosków o płatność (ŽoP)57440101 Kwota w Oświadczeniu (mil. Kč)1711525211

9 Okres programowania 2007 – 2013 (Cel 3) Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Centrum Rozwoju Regionalnego RCz a Cel 3: CRR RCz będzie między innymi pełniło rolę kontrolera kontrola legalności i zasadności wydatków wykazanych przez każdego czeskiego lead partnera i przez wszystkich czeskich partnerów CRR RCz wspólnie z Instytucją Zarządzającą przygotowuje System Informatyczny MONIT 7 oraz elektroniczny wniosek (Benefit 7) dla projektów indywidulanych oraz projektów FMP w czeskiej i polskiej wersji językowej

10 Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Dziękuję za uwagę Mgr. Jan Pileček projektový manažer Útvar INTERREG Centrum pro regionální rozvoj ČR Tel.: +420 221 580 238 Email: pilecek@crr.cz


Pobierz ppt "Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google