Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Doświadczenia Centrum Rozwoju Regionalnego z wdrażania Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska 26 kwietnia 2007, Bielsko-Biała mgr Jan Pileček

2 Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | jednostka budżetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej powstało w grudniu 1996 od roku 1998 agencja wdrażająca fundusze przedakcesyjne UE od 2004 Instytucja Pośrednicząca dla projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE (programy – SROP, JPD2, INTERREG IIIA, IIIB a IIIC, ESPON, INTERACT) prowadzi systemy informacyjne dotyczące rozwoju regionalnego (np. umożliwia działalność Euro Info Centra

3 Obszar oddziaływania Programu IW INTERREG IIIA w Republice Czeskiej Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

4 Inicjatywa INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Filie CRR RCz dla Programu INTERREG IIIA Czechy -Polska NUTS II Północny Wschód (Hradec Králové+Liberec) – Ing. Leoš Macura NUTS II Morawy Środkowe (Ołomuniec) – RNDr. Karel Schmied NUTS II Morawskośląski (Ostrawa) – Ing. Lumír Ondřejek

5 Zadania CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska w latach Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Najważniejsze zadania: zwieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie kontrola 1 stopnia (rzeczowa, finansowa oraz formalna kontrola projektów) przyjmowanie wniosków o płatność włącznie z fakturami od beneficjentów oraz przygotowanie oświadczeń o wykonanej pracy przyjmownie i kontrola raportów o postępie w realizacji projektów kontrola sposobu postępowania beneficjenta podczas ogłaszania przetargów wprowadzanie danych do systemu monitorującego MONIT

6 Działalność CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Stan realizacji projektów w poszczególnych filiach CRR RCz:

7 Działalność CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Informacje o kontrolach 1 stopnia przeprowadzonych przez pracowników filii CRR RCz w okresie od – Północny Wschód Środkowe MorawyMorawskośląski Typ kontroli Kontrola na miejscu Kontrola na miejscu połączona z wnioskiem o płatność 009 Kontrola dokumentów Kontrola dokumnetów połączona z wnioskiem o płatność 2169 Kontrola poprawności przetargu 3014 Kontrola 5% wybranych projektów Funduszu 0010 Ogółem

8 Działalność CRR RCz w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Informacja o wnioskach o płatność w poszczególnych filiach CRR RCz (stan na dzień ) odbiorca ostateczny składa wniosek o płatność po zakończeniu realizacji projektu, ew. po zakończeniu realizacji etapu rzeczowego wysokość środków finansowych przedstawionych w Oświadczeniu o wykonanej pracy odpowiada kwocie, która zostanie wypłacona odbiorcy ostatecznemu Północny Wschód Morawy ŚrodkoweMorawskośląskiOgółem Liczba wniosków o płatność (ŽoP) Kwota w Oświadczeniu (mil. Kč)

9 Okres programowania 2007 – 2013 (Cel 3) Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Centrum Rozwoju Regionalnego RCz a Cel 3: CRR RCz będzie między innymi pełniło rolę kontrolera kontrola legalności i zasadności wydatków wykazanych przez każdego czeskiego lead partnera i przez wszystkich czeskich partnerów CRR RCz wspólnie z Instytucją Zarządzającą przygotowuje System Informatyczny MONIT 7 oraz elektroniczny wniosek (Benefit 7) dla projektów indywidulanych oraz projektów FMP w czeskiej i polskiej wersji językowej

10 Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Dziękuję za uwagę Mgr. Jan Pileček projektový manažer Útvar INTERREG Centrum pro regionální rozvoj ČR Tel.:


Pobierz ppt "Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google