Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE"— Zapis prezentacji:

1 ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE

2 PRAWO POPYTU I PODAŻY POPYT PODAŻ FILM

3 PRAWO POPYTU

4 POPYT Popyt jest odwrotną relacją między ceną określonego dobra (usługi) a ilością, którą konsumenci są skłonni nabyć w danym czasie, przy zachowaniu zasady ceteris paribus

5 Prawo popytu polega na tym, że przy wyższych cenach występuje zapotrzebowanie na mniejszą ilość kupowanych dóbr niż przy cenach niższych, podczas gdy inne czynniki wpływające na popyt pozostaną bez zmian

6 Ilość popytu w tonach (Q)
Tabela: popyt na zboże Symbol zestawu cena - ilość Cena za zł za 1 q cena – ilość (P) Ilość popytu w tonach (Q) A 20 1700 B 40 1100 C 60 700 D 80 200

7 Funkcja popytu

8 Niecenowe determinanty popytu
Gusty i preferencje konsumentów; Dochody konsumentów; Oczekiwania dotyczące przyszłych dochodów; Ceny innych dóbr, czyli ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych

9 Dobra substytucyjne – to takie, które mają zdolność wzajemnego zastępowania się
Dobra komplementarne – uzupełniają się wzajemnie

10 Przesunięcie funkcji popytu pod wpływem działania czynników niecenowych
wzrost popytu spadek popytu

11 PRAWO PODAŻY

12 Podaż podaż to relacja pomiędzy ilością dobra, którą producenci są skłonni oferować w danym czasie i ceną tego dobra przy zachowaniu zasady ceteris paribus.

13 Ilość podaży w tonach (Q)
Tabela: podaż zboża Symbol zestawu cena - ilość Cena za zł za 1 q cena – ilość (P) Ilość podaży w tonach (Q) A 50 500 B 70 700 C 90 980 D 110 1200

14 PODAŻ JAKO FUNKCJA ZMIANY CENY
Przesuwanie się po krzywej podaży w górę lub w dół oznacza odpowiednio rozszerzenie podaży lub kurczenie (ograniczenie) podaży

15 Determinanty wzrostu lub spadku podaży
Zmiany produktywności wywołane zmianą technologii produkcji; Zmiany opłacalności produkcji innych dóbr; Zmiany dostępności zasobów.

16 Przesunięcie funkcji podaży pod wpływem działania czynników niecenowych
wzrost podaży spadek podaży

17 PRAWO POPYTU I PODAŻY FILM


Pobierz ppt "ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google