Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r.

2 Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprzęgowym.

3 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

4 a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim;
Kategoria AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim;

5 Kategoria A1 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

6 Kategoria A2 a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

7 Kategoria A a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

8 Kategoria B1 a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

9 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą. Warto tutaj wspomnieć, iż wszystkie kategorie praw jazdy, począwszy od A1, przez A i B, a na D oraz T kończąc, uprawniają do poruszania się pojazdami określonymi dla kategorii AM.

10 Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1; 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2; 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A; 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

11 Prawo jazdy kategorii;
1) AM, A1, A2, A, wydaje się na okres 15 lat, z tym że: a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. A,

12 Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

13 Przykładowe kody ograniczeń
wymagana korekta i/lub ochrona wzroku: okulary, soczewka (i) kontaktowa (e), wymagana korekta słuchu: aparat słuchowy jedno uszny, aparat słuchowy obu uszny, wymagane protezy/szyny ortopedyczne kończyn: proteza/szyna ortopedyczna kończyny górnej, proteza/szyna ortopedyczna kończyny dolnej,

14 05 - wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów):
jazda tylko przy świetle dziennym, jazda bez pasażerów, jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy, bez prawa ciągnięcia przyczepy, bez prawa jazdy po autostradach, 71 - wtórnik,

15 utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o: utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

16 Wydział Ruchu Drogowego Komenda Miejska Policji w Legnicy
Wykonała: sierż Jagoda Jarmakowicz


Pobierz ppt "Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google