Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r.. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r.. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r.

2 Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprzęgowym.

3 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

4 Kategoria AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim;

5 Kategoria A1 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

6 Kategoria A2 a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

7 Kategoria A a) motocyklem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

8 Kategoria B1 a) czterokołowcem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

9 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy: kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą. Warto tutaj wspomnieć, iż wszystkie kategorie praw jazdy, począwszy od A1, przez A i B, a na D oraz T kończąc, uprawniają do poruszania się pojazdami określonymi dla kategorii AM.

10 Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1; 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2; 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A; 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

11 Prawo jazdy kategorii; 1) AM, A1, A2, A, wydaje się na okres 15 lat, z tym że: a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. A,

12 Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

13 Przykładowe kody ograniczeń 01 - wymagana korekta i/lub ochrona wzroku: 01.01 - okulary, 01.02 - soczewka (i) kontaktowa (e), 02 - wymagana korekta słuchu: 02.01 - aparat słuchowy jedno uszny, 02.02 - aparat słuchowy obu uszny, 03 - wymagane protezy/szyny ortopedyczne kończyn: 03.01 - proteza/szyna ortopedyczna kończyny górnej, 03.02 - proteza/szyna ortopedyczna kończyny dolnej,

14 05 - wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów): 05.01 -jazda tylko przy świetle dziennym, 05.03 -jazda bez pasażerów, 05.05 -jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy, 05.06 -bez prawa ciągnięcia przyczepy, 05.07 -bez prawa jazdy po autostradach, 71 - wtórnik,

15 Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o: utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

16 Wydział Ruchu Drogowego Komenda Miejska Policji w Legnicy Wykonała: sierż Jagoda Jarmakowicz


Pobierz ppt "Zmiany dla kierowców od 19 stycznia 2013r.. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google