Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U Ł AMKI ZWYK Ł E KLASA IV Ułamki zwykłe Ułamek zwykły Ułamek zwykły – budowa, podział na równe części. UłamekUłamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U Ł AMKI ZWYK Ł E KLASA IV Ułamki zwykłe Ułamek zwykły Ułamek zwykły – budowa, podział na równe części. UłamekUłamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana."— Zapis prezentacji:

1

2 U Ł AMKI ZWYK Ł E KLASA IV

3 Ułamki zwykłe Ułamek zwykły Ułamek zwykły – budowa, podział na równe części. UłamekUłamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana. Równość ułamków Równość ułamków – skracanie, rozszerzania. Porównywanie ułamków. Dodawanie i odejmowanie Dodawanie i odejmowanie ułamków. Powtórzenie wiadomości Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych – cała prezentacja.

4 ROZWIĄŻ REBUS UZ Tak nazywają się liczby, o których uczymy się. U ł amki =Ł

5 2 3 kreska ułamkowa licznik ułamka mianownik ułamka W Europie kresk ę ułamkow ą wprowadził Leonardo z Pizy w XIII wieku. U ł amek zwyk ł y

6 Podział na równe części Zauważ, że mianownik ułamka pokazuje, na ile równych części dokonano podziału, a licznik informuje, ile tych części nas interesuje. Bochenek chleba podzielono na 2 równe części. Jabłko podzielono na 4 równe części. Pizzę podzielono na 3 równe części. To jestbochenka.To jestjabłka.To jestpizzy.

7 Ustal na ile równych części jest podzielona każda figura oraz ile tych części zamalowano. Podaj odpowiedni ułamek. Do lekcji można wykorzystać domino domino

8 Tu są 3 połówki, czylibochenka chleba. Tu jest 9 ćwiartek, czylijabłka. Tu są 2 połówki, czylitortu. W ułamkach i licznik jest większy od mianownika, a w ułamkulicznik jest równy mianownikowi; i to przykłady ułamków niewłaściwych.

9 Ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika, np.. i nazywamy ułamkami właściwymi. Zauważ, że ułamki właściwe są mniejsze od 1, < 1< 1< 1 natomiast ułamki niewłaściwe = 1 > 1 są większe od 1 lub równe 1.

10 Tu są dwa całe bochenki i pół bochenka, czyli chleba. Tu jest pięć całych jabłek i ćwierć jabłka, czyli jabłka. Tu są trzy całe pizze i dwie trzecie pizzy, czyli pizzy. Liczby, oraz to przykłady liczb mieszanych.

11 = = == 2 Liczby mieszane to inaczej zapisane ułamki niewłaściwe.

12 Jakimi liczbami należy zastąpić znaki zapytania? 1 = ? 2 = ? ? ? = = Jak zamienić liczby naturalne i mieszane na ułamki. 2 6 17 34 + 3 23 + 2 7 12 15 8

13 Popatrz, jak można zamienić ułamek na liczbę mieszaną. Korzystamy z równości = 9 : 4 Podzielimy 9 jabłek między 4 osoby. Każda osoba dostanie po 2 jabłka i zostanie jedno jabłko do podziału. 9 : 4 = 2 r 1 Po ostatecznym podziale każda osoba dostanie po jabłka = 9 : 4 = Śledząc powyższy przykład, można zauważyć, że przy zamianie ułamka na liczbę mieszaną trzeba wykonać dzielenie z resztą. = 47 : 7 = 6 r 5 = Do lekcji można wykorzystać domino domino http://mi.kn.bielsko.pl/~mi01awr/domino2.html

14 Równość ułamków = Pół pizzy to tyle samo co dwie ćwiartki pizzy.Zatem i chociaż zapisane w różny sposób przedstawiają tą samą liczbę. = = = == 1 2 2 4 Zobacz inne przykłady:

15 = = 4 4 Jeżeli pomnożymy licznik i mianownik ułamka przez tą samą liczbę różną od zera, to nie zmieni się jego wartość. Mnożenie licznika i mianownika przez tą samą liczbę różną od zera nazywamy rozszerzaniem ułamka. Do lekcji można wykorzystać domino domino

16 = = = = = = 3 3 Dzielenie licznika i mianownika przez tą samą liczbę, także nie zmienia jego wartości. Dzielenie licznika i mianownika przez tą samą liczbę nazywamy skracaniem ułamków. Do lekcji można wykorzystać domino domino

17 Porównywanie ułamków Jaki znak: < czy > należałoby wpisać między ułamki? ? ? ? Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik. < > <

18 A jaki znak: < czy > należy wpisać między takie ułamki? ?? ? Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe liczniki, to ten ułamek jest większy, który ma mniejszy mianownik. >< >

19 Dodawanie ułamków zwykłych += += += += = 1 +=+= Gdy obliczamy sumę dwóch ułamków o jednakowych mianownikach, dodajemy ich liczniki, a mianowniki pozostawiamy bez zmian.

20 + =+ +== ++= = 8 Gdy dodajemy liczby mieszane, wygodnie jest obliczać osobno sumę części całkowitych i sumę części ułamkowych. Gdy suma części ułamkowych jest ułamkiem niewłaściwym, wyłączamy z niego całości. = ?

21 Odejmowanie ułamków zwykłych Na talerzu jestpizzy. Ile pizzy zostanie, -= - = - = Gdy obliczamy różnicę dwóch ułamków o jednakowych mianownikach, odejmujemy ich liczniki, a mianowniki pozostawiamy bez zmian. Zobacz inne przykłady. gdy zabierzemy

22 Korzystając z rysunku, oblicz różnicę liczb. 1 - = ? ? Gdy odejmujemy liczby mieszane, czasami wystarczy obliczyć osobno różnicę części całkowitych i różnicę części ułamkowych. 3 - = ? Do lekcji można wykorzystać domino domino

23 Jak obliczyć taką różnicę liczb? ułamekjest większy niż ułamek Zanim wykonamy odejmowanie na takich liczbach zapisujemy liczbę w innej postaci – zamieniamy jedną całość na części piąte.

24 Ułóż domino Na lekcji można wykorzystać domina matematyczne, które znalazłam na stronie: Domina matematyczne


Pobierz ppt "U Ł AMKI ZWYK Ł E KLASA IV Ułamki zwykłe Ułamek zwykły Ułamek zwykły – budowa, podział na równe części. UłamekUłamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google