Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ułamki zwykłe Dodawanie ułamków Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to dodajemy liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 3/8+5/8=3+5/8=8/8=1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ułamki zwykłe Dodawanie ułamków Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to dodajemy liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 3/8+5/8=3+5/8=8/8=1."— Zapis prezentacji:

1

2 Ułamki zwykłe

3 Dodawanie ułamków Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to dodajemy liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 3/8+5/8=3+5/8=8/8=1. Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to dodajemy liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 3/8+5/8=3+5/8=8/8=1. Dodawanie ułamków jest przemienne i łączne np:5/7+1/7=6/7=1/7+5/7=6/7, 2/6+4/6+3/6=(2/6+4/6)+3/6= 1 3/6. Dodawanie ułamków jest przemienne i łączne np:5/7+1/7=6/7=1/7+5/7=6/7, 2/6+4/6+3/6=(2/6+4/6)+3/6= 1 3/6. Aby dodać ułamki o różnych mianownikach, sprowadzamy je najpierw do wspólnego mianownika, a następnie dodajemy np: 2/3+3/4=8/12+9/12=17/12=1 5/12 Aby dodać ułamki o różnych mianownikach, sprowadzamy je najpierw do wspólnego mianownika, a następnie dodajemy np: 2/3+3/4=8/12+9/12=17/12=1 5/12

4 Odejmowanie ułamków Aby odjąć ułamki o jednakowych mianownikach, odejmujemy ich liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 7/8- 3/8=7-3/8=4/8=1/2. Aby odjąć ułamki o jednakowych mianownikach, odejmujemy ich liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 7/8- 3/8=7-3/8=4/8=1/2. Aby odjąć ułamki o różnych mianownikach, najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a następnie odejmujemy np: 7/8- 1/2=7/8-4/8=3/8. Aby odjąć ułamki o różnych mianownikach, najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a następnie odejmujemy np: 7/8- 1/2=7/8-4/8=3/8.

5 Mnożenie ułamków Aby pomnożyć liczbę naturalną przez ułamek (lub odwrotnie), mnożymy licznik ułamka przez ta liczbę, a mianownik zostawiamy bez zmian np: 6*4/9=2*4/3=2 2/3. Aby pomnożyć liczbę naturalną przez ułamek (lub odwrotnie), mnożymy licznik ułamka przez ta liczbę, a mianownik zostawiamy bez zmian np: 6*4/9=2*4/3=2 2/3. Aby pomnożyć ułamek przez ułamek, trzeba licznik pierwszego ułamka pomnożyć prze licznik drugiego ułamka i mianownik pierwszego ułamka pomnożyć przez mianownik drugiego ułamka. Mnożenie ułamków jest łączne i przemienne np: 1/2*3/8=1*3/2*8=3/16. Aby pomnożyć ułamek przez ułamek, trzeba licznik pierwszego ułamka pomnożyć prze licznik drugiego ułamka i mianownik pierwszego ułamka pomnożyć przez mianownik drugiego ułamka. Mnożenie ułamków jest łączne i przemienne np: 1/2*3/8=1*3/2*8=3/16.

6 Dzielenie ułamków Aby podzielić dwie liczby, należy dzielna pomnożyć przez odwrotność dzielnika np: 20 / ¼ = 20 * 4 = 80. Aby podzielić dwie liczby, należy dzielna pomnożyć przez odwrotność dzielnika np: 20 / ¼ = 20 * 4 = 80.

7 Porównywanie ułamków Jeżeli ułamki mają równe liczniki, to ten ułamek jest większy, który ma mniejszy mianownik np: 3/20<3/7<3/5<3/2. Jeżeli ułamki mają równe liczniki, to ten ułamek jest większy, który ma mniejszy mianownik np: 3/20<3/7<3/5<3/2. Jeżeli ułamki mają równe mianowniki, to ten ułamek jest większy, który ma większy licznik np: 7/8>5/8>3/8 5/8>3/8<1/8. Jeżeli ułamki są równe, to iloczyn licznika pierwszego ułamka i mianownika drugiego ułamka jest równy iloczynowi mianownika pierwszego ułamka i licznika drugiego ułamka np: 3/4=21/28, to 3*28= 4*21. Jeżeli ułamki są równe, to iloczyn licznika pierwszego ułamka i mianownika drugiego ułamka jest równy iloczynowi mianownika pierwszego ułamka i licznika drugiego ułamka np: 3/4=21/28, to 3*28= 4*21.

8 Obliczanie ułamka danej liczby Aby obliczyć ułamek danej liczby, należy ten ułamek pomnożyć Aby obliczyć ułamek danej liczby, należy ten ułamek pomnożyć przez dana liczbę np: ¾ z liczby 600 to: ¾ * 600 = 3 * 600/4 = 3 * 150/1 = 450 przez dana liczbę np: ¾ z liczby 600 to: ¾ * 600 = 3 * 600/4 = 3 * 150/1 = 450

9 Odwrotność liczby Iloczyn liczby i jej odwrotności jest równy 1: 2/3 * 3/2 = 1 1/4 * 4/1=1. Odwrotność ułamka 2/3 to 3/2 Iloczyn liczby i jej odwrotności jest równy 1: 2/3 * 3/2 = 1 1/4 * 4/1=1. Odwrotność ułamka 2/3 to 3/2 Odwrotność liczby 5 to 1/5.

10 Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych Rozwinięcia dziesiętne skończone maja takie ułamki, których mianowniki można przedstawić w postaci iloczynu czynników 2 i 5 lub potęgi liczby 2 lub potęgi liczby 5. Aby przedstawić taki ułamek zwykły w postaci dziesiętnej czyli znaleźć jego rozwiniecie dziesiętne skończone, można ułamek zwykły rozszerzyc lub skrócić tak, aby jego mianownikiem była jenda z liczb: 10, 100, 1000…, a następnie zapisać go bez kreski ułamkowej np: 3/4 = 75/100 = 0.75. Rozwinięcia dziesiętne skończone maja takie ułamki, których mianowniki można przedstawić w postaci iloczynu czynników 2 i 5 lub potęgi liczby 2 lub potęgi liczby 5. Aby przedstawić taki ułamek zwykły w postaci dziesiętnej czyli znaleźć jego rozwiniecie dziesiętne skończone, można ułamek zwykły rozszerzyc lub skrócić tak, aby jego mianownikiem była jenda z liczb: 10, 100, 1000…, a następnie zapisać go bez kreski ułamkowej np: 3/4 = 75/100 = 0.75. Aby otrzymać rozwiniecie dziesiętne ułamka zwykłego, można podzielić jego licznik przez mianownik 3/16 = 3 / 16 = 0.1875. Aby otrzymać rozwiniecie dziesiętne ułamka zwykłego, można podzielić jego licznik przez mianownik 3/16 = 3 / 16 = 0.1875. Jeżeli rozłożymy mianownik na czynniki pierwsze i wśród nich są czynniki pierwsze rożne od 2 i 5, to ułamek ma rozwiniecie dziesiętne nieskończone np: 5/6 = 5 / 6= 0.833 6 = 2 * 3 Jeżeli rozłożymy mianownik na czynniki pierwsze i wśród nich są czynniki pierwsze rożne od 2 i 5, to ułamek ma rozwiniecie dziesiętne nieskończone np: 5/6 = 5 / 6= 0.833 6 = 2 * 3

11 Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych W pierwszej kolejności wykonujemy działanie w nawiasach: najpierw w tym nawiasie, który nie zawiera w sobie innych nawisów. W pierwszej kolejności wykonujemy działanie w nawiasach: najpierw w tym nawiasie, który nie zawiera w sobie innych nawisów. Następnie potęgowanie. Następnie potęgowanie. Potem mnożenie i dzielenie. Wykonujemy je w kolejności występowania. Potem mnożenie i dzielenie. Wykonujemy je w kolejności występowania. Na końcu dodawanie i odejmowanie. Wykonujemy je w kolejności występowania. Na końcu dodawanie i odejmowanie. Wykonujemy je w kolejności występowania.

12 Ułamki dziesiętne

13 Dodawanie i odejmowanie ułamków Liczby dziesiętne rozszerzamy, dopisując zera za ostatnia cyfra po przecinku, a skracamy, pomijając końcowe zera po przecinku. Liczby dziesiętne rozszerzamy, dopisując zera za ostatnia cyfra po przecinku, a skracamy, pomijając końcowe zera po przecinku. Dodając lub odejmując liczby dziesiętne sposobem pisemnym, zwracamy uwagę, aby przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi itd. Dodając lub odejmując liczby dziesiętne sposobem pisemnym, zwracamy uwagę, aby przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi itd.

14 Mnożenie i dzielenie ułamków Aby pomnożyć liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000, …przesuwamy przecinek o jedno, dwa, trzy,… miejsca w prawo. Aby pomnożyć liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000, …przesuwamy przecinek o jedno, dwa, trzy,… miejsca w prawo. Aby podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000, …, przesuwamy przecinek o jedno, dwa, trzy, … miejsca w lewo. Aby podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000, …, przesuwamy przecinek o jedno, dwa, trzy, … miejsca w lewo.

15 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji. Prezentację wykonały: Agnieszka Greniuk, Anna Soroka.


Pobierz ppt "Ułamki zwykłe Dodawanie ułamków Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to dodajemy liczniki, a mianowniki zostawiamy bez zmian np: 3/8+5/8=3+5/8=8/8=1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google