Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ładowanie Ten projekt został stworzony tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego obiektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ładowanie Ten projekt został stworzony tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego obiektu."— Zapis prezentacji:

1

2 Ładowanie

3

4

5

6 Ten projekt został stworzony tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego obiektu bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich i grozi wykluczeniem z udziału w zamkniętej wersji beta tego produktu.

7 Ułamki (zwykłe) powtórzenie Graj teraz Gra rozdziałowa (opcja) v ©Copyright by Mikołaj MarcinowskiCreated for SP1 Skawina Opcje Jedynkowa Szkoła z Klasą

8 Ułamki zwykłe i liczby mieszane Ułamek jako iloraz Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłychSkracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych Porównywanie ułamków Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłychDodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

9 Ułamki zwykłe i liczby mieszane O co chodzi? Zadania Menu główne

10 O co chodzi? Ułamki zwykłe Liczby mieszane

11 O co chodzi ? Liczby mieszane Liczby 2 ¼, 2 ¾, 5 ¼ to przykłady liczb mieszanych. W liczbie mieszanej wyróżniamy część całkowitą i część ułamkową. Liczby mieszane to inaczej zapisane pewne ułamki niewłaściwe. Ciekawostka Menu główne Menu rozdziałów Menu działu

12 Ciekawostka Jeżeli chcemy zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, możemy pomnożyć mianownik przez część całkowitą liczby i dodać licznik. Wstecz

13 O co chodzi? Ułamki zwykłe Liczby 3/7, 1/3, 7/4, 3/2, 3/3, 6/8 i 10/9 to ułamki. W ułamku liczba występująca nad kreską ułamkową to licznik, a liczba pod kreską ułamkową to mianownik. Menu główne Do przodu Menu działu

14 O co chodzi? Ułamki zwykłe Ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika, nazywamy ułamkiem właściwym. Natomiast ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika, określany jest ułamkiem niewłaściwym. Do tyłu Menu główne

15 Zadania Menu główne Menu działu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4

16 Zadanie czwarte Wybierz zestaw odpowiedników tych ułamków niewłaściwych: 44/7, 66/11, 11/10 A)Sześć i dwie siódme, sześć, jeden i jedna dziesiątaSześć i dwie siódme, sześć, jeden i jedna dziesiąta B)Siedem i dziesięć dziesiątych, piętnaście i sześć dziesiątych, dziewięć i jedna dziesiątaSiedem i dziesięć dziesiątych, piętnaście i sześć dziesiątych, dziewięć i jedna dziesiąta

17 Zadanie pierwsze Wybierz zestaw odpowiedników tych ułamków niewłaściwych: 44/7, 66/11, 11/10 A)Sześć i dwie siódme, sześć, jeden i jedna dziesiątaSześć i dwie siódme, sześć, jeden i jedna dziesiąta B)Siedem i dziesięć dziesiątych, piętnaście i sześć dziesiątych, dziewięć i jedna dziesiątaSiedem i dziesięć dziesiątych, piętnaście i sześć dziesiątych, dziewięć i jedna dziesiąta

18 Teraz możesz: Udać się do menu zadań.menu zadań Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia:

19 Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

20 Zadanie pierwsze Wybierz zestaw zawierający tylko ułamki właściwe: A)1/4, 3/3, 4/3, 1/21/4, 3/3, 4/3, 1/2 B)9/8, 10/11, 23/23, 7/89/8, 10/11, 23/23, 7/8 C)1/7, 7/9, 3/4, 6/71/7, 7/9, 3/4, 6/7

21 Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do zadania nr 2menu zadańzadania nr 2 Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia:

22 Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

23 Zadanie drugie Ułamki widoczne na obrazkach to: A)3/4, 1/2, 1/13/4, 1/2, 1/1 B)1/4, 2/4, 1/11/4, 2/4, 1/1 C)1/2, 1/2, 3/51/2, 1/2, 3/5

24 Dobrze! I tak trzymać!!! Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do zadania nr 3menu zadańzadania nr 3 Edek Ułamek ocenia:

25 Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

26 Zadanie trzecie Wybierz zestaw ułamków w którym licznik to liczba 3: A)3/2, 4/3, 2/33/2, 4/3, 2/3 B)3/5, 3/7, 3/53/5, 3/7, 3/5 C)9/3, 3/69, 3/59/3, 3/69, 3/5

27 Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do zadania nr 4menu zadańzadania nr 4 Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia:

28 Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

29 Ułamek jako iloraz O co chodzi? Zadania

30 O co chodzi? Każdy iloraz możemy zapisać w postaci ułamka i odwrotnie. Zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną nazywamy wyłączeniem całości. Menu rozdziałów Menu działu

31 Zadania Zadanie 1 Menu główne Menu działu

32 Poziom pierwszy Zapisem ułamków: 1/4, 3/4, 5/9, 6/7 i 1/2 w postaci ilorazu będzie: A)1:4, 3:4, 5:9, 6:7 i 1:21:4, 3:4, 5:9, 6:7 i 1:2 B)4:1, 4:3, 9:5, 7:6 i 2:14:1, 4:3, 9:5, 7:6 i 2:1 C)1:2, 3:5, 10:9, 7:9 i 9:11:2, 3:5, 10:9, 7:9 i 9:1

33 Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do menu głównegomenu zadańmenu głównego Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia:

34 Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

35 Skracanie i rozszerzanie ułamków O co chodzi? Zadania Menu rozdziałów

36 O co chodzi? Skracanie ułamków polega na podzieleniu licznika i mianownika przez tę samą liczbę naturalną różną od zera. W ten sposób skrócony ułamek ma tę samą wartość co jego rozszerzona wersja. Jak się domyślacie rozszerzanie ułamków jest odwrotnością skracania. Aby rozszerzyć ułamek wystarczy pomnożyć licznik tyle samo razy co mianownik. Menu działu

37 Zadania Zadanie 1

38 Zadanie pierwsze Skróć następujące ułamki: 1.12/15 2.8/48 3.9/27 Wybierz prawidłowe rozwiązanie: 1a. 3/41a. 3/4 1b. 2/5 1c. 4/51b. 2/51c. 4/5 2a. 6/82a. 6/8 2b. 1/6 2c. 1/82b. 1/62c. 1/8 3a. 3/73a. 3/7 3b. 1/3 3c. 2/33b. 1/33c. 2/3

39 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

40 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

41 Dodawanie i odejmowanie ułamków O co chodzi? Zadania Menu główne

42 O co chodzi? Jeżeli za zadanie mamy dodać ułamki o różnych mianownikach musimy sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to nic innego jak najmniejsza wspólna wielokrotność. Np. 3/4+5/6= 9/12+10/12=19/12= 1 i 7/12. Pamiętaj, że licznik musimy pomnożyć tyle samo razy co mianownik. Do przodu

43 O co chodzi? Dodawanie ułamków zwykłych jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, że przy dodawaniu sumujemy tylko i wyłącznie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian. Odejmowanie również nie powinno sprawić Wam problemów. Odejmujemy od siebie tylko liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian. Menu działu Do tyłu Menu rozdziałów

44 Zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Menu działu Menu główne

45 Zadanie pierwsze Dodaj ułamki o jednakowym mianowniku: 1.3/8 + 7/8 = 2.5/12 + 4/12 = 3.6/11 + 5/11 = 4.5/9 + 4/9 = 5.3/8 + 2/8 = 1a. 1/21a. 1/2 1b. 9/8 1c. 1i1/4 1d.12/81b. 9/81c. 1i1/41d.12/8 2a.12/122a.12/12 2b. 1i 1/12 2c. 5/6 2d.3/42b. 1i 1/122c. 5/62d.3/4 3a.12/113a.12/11 3b. 3/5 3c. 1 3d. 2 i 1/123b. 3/53c. 13d. 2 i 1/12 4a. 4/54a. 4/5 4b. 2 4c. 8/9 4d. 14b. 24c. 8/94d. 1 5a. 6/85a. 6/8 5b. 9/8 5c. 5/8 5d. 35b. 9/85c. 5/85d. 3 Przykłady rozwiązuj po kolei!!!

46 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu Zadanie nr 2

47 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

48 Zadanie drugie 1. 3/5 + 7/8 = 2. 2/3 + 3/5 = 3. ½ + 1/3 = 4. 2/5 + 3/10 = Wybierz prawidłową odpowiedź: 1a. 1 i 19/401a. 1 i 19/40 1b. 8/9 1c. 3/4 1d. 2 i 1/121b. 8/91c. 3/41d. 2 i 1/12 2a. 8/122a. 8/12 2b. 1 i 4/15 2c. 5/5 2d. 7/102b. 1 i 4/152c. 5/52d. 7/10 3a. 5/63a. 5/6 3b. 3/4 3c. 6/7 3d. 2 i 2/33b. 3/43c. 6/73d. 2 i 2/3 4a. 1 i 2/54a. 1 i 2/5 4b. 7/10 4c. 8/9 4d. 3 i 1/24b. 7/104c. 8/94d. 3 i 1/2

49 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

50 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

51 Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych O co chodzi Zadania Menu główne

52 O co chodzi? Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną polega pomnożeniu licznika przez tę liczbę. Dzielenie ułamków przez liczbę naturalną polega na pomnożeniu dzielnej przez odwrotność dzielnika np. 1/2:5=1/2x1/5 Do przodu Menu działu

53 O co chodzi? Mnożenie ułamka przez ułamek wykonujemy mnożąc licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. Dzielenie ułamka przez ułamek wykonujemy mnożąc dzielną przez odwrotność dzielnika. Do tyłu

54 Zadania Zadanie 1 Zadanie 2

55 Zadanie pierwsze Pomnóż ułamek przez liczbę całkowitą: 1.4/5 x /8 x /5 x 2 Wybierz prawidłową odpowiedź: 1a. 481a. 48 1b. 24 1c. 121b. 241c. 12 2a. 4 i 2/52b. 8i1/42a. 4 i 2/52b. 8i1/4 2c. 2 i 1/82c. 2 i 1/8 3a. 3 i 3/53a. 3 i 3/5 3b.1 i 3/5 3c.123b.1 i 3/53c.12

56 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

57 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

58 Zadanie drugie Pomnóż ułamek przez ułamek: 1.8/15 x 5/6 2.3/7 x 14/11 3.9/16 x 8/27 Wybierz dobrą odpowiedź: 1a. 4/91a. 4/9 1b. 3/4 1c. 5/61b. 3/41c. 5/6 2a. 9/122a. 9/12 2b. 6/11 2c. 5/72b. 6/112c. 5/7 3a. 1/63a. 1/6 3c. 8/10 3c. 3/43c. 8/103c. 3/4

59 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

60 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

61 Zadanie trzecie Odejmij ułamki o jednakowych mianownikach: 1.9/20 – 3/ /13 – 5/13 3.5/12 – 1/12 Wybierz prawidłowy wynik: 1a. 3/101a. 3/10 1b. 1/20 1c. 1/31b. 1/201c. 1/3 2a. 3/132a. 3/13 2b. 1 i 4/13 2c. 22b. 1 i 4/132c. 2 3a. 3/43a. 3/4 3b. 1/3 3c. 4/63b. 1/33c. 4/6

62 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

63 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

64 Zadanie czwarte Odejmij ułamki o różnych mianownikach: 1.9/10 – 3/5 2.½ - 1/3 3.¾ - 2/5 Wybierz dobre rozwiązanie: 1a. 3/101a. 3/10 1b. 2/5 1c. 3/501b. 2/51c. 3/50 2a. 3/42a. 3/4 2b. 1/6 2c. 2/32b. 1/62c. 2/3 3a. 7/203a. 7/20 3b. 3/16 3c. 15/203b. 3/163c. 15/20

65 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

66 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

67 Zadanie trzecie Podziel ułamek przez liczbę całkowitą: 1.5/11 : 2 2.4/5 : 12 3.¾ : 4 Wybierz dobrą odpowiedź: 1a. 5/221a. 5/22 1b. 4/13 1c. 41b. 4/131c. 4 2a. 13/52a. 13/5 2b. 1/15 2c. 72b. 1/152c. 7 3a. 3/163a. 3/16 3b.3 3c. 4/163b.33c. 4/16

68 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

69 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

70 Zadanie trzecie Podziel ułamek przez ułamek: 1.1/5 : 1/2 2.4/5 : 3/7 3.1/2 : 3/5 Wybierz prawidłowe rozwiązanie: 1a. 2/51a. 2/5 1b. 3/4 1c. 1/41b. 3/41c. 1/4 2a. 12/152a. 12/15 2b. 1 i 13/15 2c. 72b. 1 i 13/152c. 7 3a. 5/63a. 5/6 3b. 1/8 3c. 2/63b. 1/83c. 2/6

71 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

72 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

73 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

74 Zadanie drugie Rozszerz następujące ułamki: 1.2/5 2.3/8 3.4/7 4.8/9 Wskaż prawidłowe rozwiązanie: 1a. 8/201a. 8/20 1b. 5/16 1c. 4/181b. 5/161c. 4/18 2a. 3/122a. 3/12 2b. 9/24 2c. 3/272b. 9/242c. 3/27 3a. 16/283a. 16/28 3b. 8/21 3c. 12/283b. 8/213c. 12/28 4a. 16/324a. 16/32 4b. 32/36 4c. 10/184b. 32/364c. 10/18

75 WróćWróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Dobrze! I tak trzymać!!! Edek Ułamek ocenia: Menu działu

76 Edek Ułamek ocenia: Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Źle! 0

77 tło zostało zaczerpnięte ze strony: enty-dla-Dzieci/ZABAWKA-EDUKACYJNA-Ulamki- male.html enty-dla-Dzieci/ZABAWKA-EDUKACYJNA-Ulamki- male.html


Pobierz ppt "Ładowanie Ten projekt został stworzony tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego obiektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google