Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ułamki zwykłe Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ułamki zwykłe Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski"— Zapis prezentacji:

1 Ułamki zwykłe Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski

2 Spis treści Ułamki zwykłe (zapis ułamka) Ułamek skracalny
Ułamek nieskracalny Dodawanie ułamków zwykłych Odejmowanie ułamków zwykłych Mnożenie ułamków zwykłych Dzielenie ułamków zwykłych Rozszerzanie ułamków Skracanie ułamków Porównywanie ułamków

3 Ułamek skracalny Ułamek nieskracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dzielą się przez liczbę większą od 1. Przykład:

4 Ułamek nieskracalny Ułamek skracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik dzielą się przez liczbę większą od 1. Przykład:

5 Ułamki zwykłe Ułamek jest to iloraz dwóch liczb całkowitych, z których
dzielna jest licznikiem, dzielnik mianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. Mianownik ułamka musi być liczbą różną od zera, gdyż dzielenie przez zero nie istnieje.                                                                                  

6 Dodawanie ułamków zwykłych
Aby dodać dwa ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, dodajemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawiamy bez zmian. Przykład:

7 Odejmowanie ułamków zwykłych
Aby odjąć dwa ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, odejmujemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawiamy bez zmian. Przykład:

8 mnożenie ułamków zwykłych
Aby pomnożyć ułamek przez ułamek licznik mnożymy przez licznik, a mianownik przez mianownik.

9 Dzielenie ułamków zwykłych
Aby podzielić ułamek przez ułamek, pierwszy ułamek mnożymy przez odwrotność drugiego. Przykład:

10 Ułamek skracalny Ułamek skracalny to taki ułamek,
w którym licznik i mianownik dzielą się przez liczbę większą od 1. Przykład:

11 ułamek nieskracalny Ułamek nieskracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dzielą się przez liczbę większą od 1. Przykład:

12 Rozszerzanie ułamka Aby rozszerzyć ułamek należy jego licznik i mianownik pomnożyć przez tę samą liczbę naturalną różną od zera. Przykład:

13 Skracanie ułamka Aby skrócić ułamek należy jego licznik i mianownik podzielić przez tę samą liczbę naturalną różną od zera. Przykład:

14 Porównywanie ułamków zwykłych
Sprowadzając do wspólnego mianownika Sprowadzając do wspólnego licznika

15 Porównywanie ułamków Aby porównać dwa ułamki zwykłe sprowadzamy je do wspólnego mianownika. Z dwóch ułamków o jednakowych mianownikach ten jest większy, którego licznik jest większy. Przykład:

16 Porównywanie ułamków Aby porównać dwa ułamki zwykłe sprowadzamy je do wspólnego licznika. Z dwóch ułamków o jednakowych licznikach ten jest większy, którego mianownik jest mniejszy. Przykład:


Pobierz ppt "Ułamki zwykłe Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google