Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka e-mail: info_ostroleka@roEFS.pl www.ostroleka.roEFS.pl Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce przy Stowarzyszeniu BORIS ul. Obrońców 7, 07-410 Ostrołęka, Tel.29 760 34 72 Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Korekty finansowe. Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Korekty finansowe. Prowadzący: Hubert Nowak 09.09.2011

2 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – Wytyczne Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS – wprowadzone załącznikiem nr 9b do umowy o dofinansowanie. Wytyczne wprowadzone Zasadami finansowania POKL.

3 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – Umowa o dofinansowanie Zgodnie z § 20a umowy o dofinansowanie: udzielając zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje PZP lub zasady konkurencyjności; Instytucja Wdrażająca (IP II) w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad ma prawo zastosować taryfikator korekt finansowych stanowiący załącznik nr 9a do umowy o dofinansowanie.

4 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – informacje ogólne Korekty są wskaźnikami procentowymi obliczanymi jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia; Jeżeli brak naruszenia w taryfikatorze – należy zastosować wskaźnik procentowy określony dla naruszenia o najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia; W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej liczby naruszeń, wartość korekty finansowej ustala się według wskaźnika o wyższej stawce procentowej; Wydatek, który został poniesiony z naruszeniem zasady konkurencyjności, ujęty w zatwierdzonym wniosku o płatność stanowi nieprawidłowośc podlegającą sprawozdawczości zgodnie z Zasadami informowania o nieprawidłowościach w ramach POKL.

5 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń Niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (sytuacja, w której w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech) – równocześnie brak uzasadnienia, że na rynku istniej trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) i w siedzibie. Korekta 100%

6 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (sytuacja, w której w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech) – równocześnie brak uzasadnienia, że na rynku istniej trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia zapytania ofertowego, tj. zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) i w siedzibie. Korekta 50%

7 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej i w siedzibie przy jednoczesnym wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców). Korekta 15%

8 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Brak informacji w zapytaniu ofertowym odnośnie opisu przedmiotu zamówienia i/lub terminu składania ofert albo niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. Korekta 10%

9 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Brak zgodności opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z przedmiotem zamówienia. Korekta 15%

10 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Modyfikacja treści zapytania ofertowego po rozpoczęciu naboru ofert bez poinformowania o tym podmiotów, do których wysłano zapytanie ofertowe i bez automatycznego przedłużenia terminu do skłdania ofert. Korekta 25%

11 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Wybór oferty, która nie odpowiada przedmiotowi zamówienia. Korekta 15%

12 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Wybór oferty, która nie została złożona w terminie. Korekta 10%

13 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Wybór oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert (skutkujące wyborem tego samego wykonawcy). Korekta 5%

14 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Wybór oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert (skutkujące wyborem innego wykonawcy). Korekta 100%

15 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Wybór oferty spośród wykonawców zaproszonych do składania ofert z pominięciem ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej lub w siedzibie beneficjenta. Korekta 10%

16 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Określenie warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert i/lub przedmiotu zamówienia, które dyskryminują udział podmiotów. Korekta 25%

17 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Brak protokołu przy jednoczesnym zachowaniu dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy lub uchybienia formalne dotyczące protokołu. Korekta 5%

18 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Brak dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy. Korekta 25%

19 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Niezachowanie formy pisemnej postępowania (brak dokumentów/dowodów świadczących o zachowaniu zasady konkurencyjności). Korekta 100%

20 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Korekty – przykłady naruszeń, c.d. Brak pisemnej umowy/zamówienia z wyłonionym wykonawcą. Korekta 10%

21 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google