Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce przy Stowarzyszeniu BORIS ul. Obrońców 7, Ostrołęka, Tel Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Zasada konkurencyjności. Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Zasada konkurencyjności. Prowadzący: Hubert Nowak

2 Ostrołęka Zastosowanie Dotyczy zamówień (odpłatnych umów zawieranych pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane) w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro (netto). Kurs euro ustalany zgodnie z zasadami obowiązującymi w PZP.

3 Ostrołęka Wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: Zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu (tj. personel projektu uwzględniony w zadaniu Zarządzanie projektem); Zamówień wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. (problematyka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

4 Ostrołęka Charakterystyka zasady konkurencyjności Zakaz dzielenia zamówienia w celu obejścia stosowania zasady konkurencyjności; Stosowanie do opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (historyczny nakaz sumowania zamówień według kodów CPV); Dopuszczalność wzrostu wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie z wykonawcą; Ogólny opis przebiegu postępowania.

5 Ostrołęka Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google