Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WiązaNia CHemiczNe Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Jak się tworzy wiązanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WiązaNia CHemiczNe Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Jak się tworzy wiązanie."— Zapis prezentacji:

1 WiązaNia CHemiczNe Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Co to jest dipol? Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)?

2 WiązaNia CHemiczNe Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Numer grupy pośrednio określa ilość elektronów walencyjnych H 1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B 5 Al 13 C 6 Si 14 N 7 P 15 O 8 S 16 F 9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 Powyżej 10 grupy aby określić liczbę elektronów walencyjnych należy od numeru grupy odjąć 10

3 Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów?
WiązaNia CHemiczNe Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? H 1 Li 3 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B 5 Al 13 C 6 Si 14 N 7 P 15 O 8 S 16 F 9 He 2 Ne 10 Ar 18 11 17 Atomy dążą do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego oddając, przyjmując, uwspólniając lub pożyczając elektrony walencyjne Na 11 Cl 17

4 Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? +11 +17 Atom sodu p+= 11 e-= 11 e-wal= 1 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 Na 11 Cl 17 +11 – 11 = 0 +17 – 17 = 0

5 Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Na 11 Cl 17 - + +11 +17 Kation sodu p+= 11 e-= 10 e-wal= 0 Atom sodu p+= 11 e-= 11 e-wal= 1 Anion chloru p+= 17 e-= 18 e-wal= 8 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 +11 – 10 = +1 +17 – 18 = -1

6 Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Na 11 Cl 17 - + +11 +17 Na+ Cl-

7 Ar Cl Al WiązaNia CHemiczNe
Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)? Wzory kropkowe pokazujące wyłącznie elektrony walencyjne. Ar Cl Al

8 WiązaNia CHemiczNe · · · · · · · · Na+Cl- Na+2S2- Ca2+S2- Na S Na Cl
Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)? Na+Cl- Na+2S2- Ca2+S2- Na S + - + 2- Na Cl Ca S 2+ 2- + Wzory kropkowe pokazują wyłącznie elektrony walencyjne.

9 Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)?
WiązaNia CHemiczNe Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? Na 11 H 1 Li 3 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B 5 Al 13 C 6 Si 14 N 7 P 15 O 8 S 16 F 9 He 2 Ne 10 Ar 18 17 Atomy dążą do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego oddając, przyjmując, uwspólniając lub pożyczając elektrony walencyjne Cl 17

10 Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)?
WiązaNia CHemiczNe Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? +17 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 +17 – 17 = 0 Cl 17 Cl 17

11 Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)?
WiązaNia CHemiczNe Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? Cl 17 Cl 17 +17 +17 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 +17 – 17 = 0 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 +17 – 17 = 0

12 Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)?
WiązaNia CHemiczNe Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? Cl 17 Cl 17 +17 +17 Cl – Cl Wzór kreskowy (wzór strukturalny)

13 WiązaNia CHemiczNe · · · · · · Cl-Cl O=O N≡N Cl Cl O O N N
Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)? Cl-Cl O=O N≡N Cl Cl O O N N Każda para elektronowa we wzorach kropkowych zastąpiona jest kreską we wzorach kreskowych.

14 Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Na 11 Li 3 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B 5 Al 13 C 6 Si 14 N 7 P 15 O 8 S 16 F 9 He 2 Ne 10 Ar 18 1 17 Atomy dążą do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego oddając, przyjmując, uwspólniając lub pożyczając elektrony walencyjne H 1 Cl 17

15 Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? H 1 +17 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 +17 – 17 = 0 +1 Atom wodoru p+= 1 e-= 1 e-wal= 1 +1 – 1 = 0 Cl 17

16 Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? H 1 Cl 17 +17 +1 Atom wodoru p+= 1 e-= 1 e-wal= 1 +1 – 1 = 0 Atom chloru p+= 17 e-= 17 e-wal= 7 +17 – 17 = 0

17 Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? H 1 Cl 17 +1 +17 H – Cl Wzór kreskowy (wzór strukturalny)

18 WiązaNia CHemiczNe · · · · · · · · · H-Cl H-O-H H-N-H - H H Cl H O H
Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)? H-Cl H-O-H H-N-H - H H Cl H O H H N H H Tworząca uwspólniona para elektonowa jest przesunięta w stronę jednego z pierwiastków.

19 Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane?
WiązaNia CHemiczNe Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? H 1 Cl 17 +1 +17 Chlor ma większą siłę przyciągania elektronów, zatem utworzona para elektronów jest przesunięta bliżej chloru niż wodoru.

20 O H WiązaNia CHemiczNe Co to jest dipol? δ- δ+ 105° H O
16 +1 +16 +1 Cząstkę, w której można rozróżnić dwa bieguny (dodatni i ujemny) nazywamy dipolem.

21 WiązaNia CHemiczNe Co to jest dipol?

22 WiązaNia CHemiczNe Al2O3 – wzór sumaryczny tlenku glinu _ O Al _
Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)? Wartościowość - zdolność pierwiastka do tworzenia określonej liczny wiązań. Oznaczamy ją przy symbolu pierwiastka z prawej strony u góry liczbą rzymską np. MgII ; AlIII ; FeII. Należy pamiętać, że w większości związków: HI ; OII ; AlIII pierwiastki grupy pierwszej są I wartościowe np. LiI ; NaI pierwiastki grupy drugiej są II wartościowe np. CaII ; BaII wartościowość glinu III tlenu II III II Al2O3 – wzór sumaryczny tlenku glinu _ Al O _ – wzór strukturalny tlenku glinu _ _

23 WiązaNia CHemiczNe _ Na Ca O O _ _ H N H _ H
Co to są wzory sumaryczne, strukturalne (kropkowe i kreskowe)? wartościowość sodu I tlenu II wartościowość wapnia II tlenu II Na2O – wzór sumaryczny tlenku sodu I II CaO – wzór sumaryczny tlenku wapnia II II _ Na O Ca O _ – wzór strukturalny tlenku wapnia – wzór strukturalny tlenku sodu wartościowość azotu III wartościowość wodoru I III I N H3 – wzór sumaryczny amoniaku _ H N H H _ – wzór strukturalny amoniaku

24 WiązaNia CHemiczNe Podsumowanie
Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Jak się tworzy wiązanie atomowe (kowalencyjne)? Jak powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Wiązanie jonowe Jest to wiązanie pomiędzy „metalem a niemetalem”. Wiązanie to polega na tym, że jeden z atomów oddaje elektrony, a inny je przyjmuje. Powstające w wyniku tego jony przyciągają się wzajemnie do siebie za pomocą sił elektrostatycznych. Wiązanie kowalencyjne (atomowe) Jest to wiązanie pomiędzy atomami tego samego pierwiastka. Wiązanie to powstaje w wyniku uwspólnienia elektronów walencyjnych przez łączące się atomy. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane Jest to wiązanie pomiędzy dwoma niemetalami. Utworzone w wyniku uwspólnienia elektronów walencyjnych, przy czym wspólna para elektronowa przesunięta jest w stronę jednego z tworzących je atomów. Pierwiastki łączą się ze sobą bo chcą mieć oktet lub dublet elektronowy. Podsumowanie


Pobierz ppt "WiązaNia CHemiczNe Jak jest rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów? Jak powstają jony i jak tworzy się wiązanie jonowe? Jak się tworzy wiązanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google