Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń"— Zapis prezentacji:

1 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia: wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia: transfer zasiłku z Polski do krajów UE/EOGtransfer zasiłku z Polski do krajów UE/EOG transfer zasiłku do Polski z krajów UE/EOGtransfer zasiłku do Polski z krajów UE/EOG potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia z kilku krajów Wspólnoty w celu uzyskania świadczeń z tytułu bezrobociapotwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia z kilku krajów Wspólnoty w celu uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich formularzy z serii E 300 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich formularzy z serii E 300 współpraca z instytucjami krajowymi oraz instytucjami właściwymi i łącznikowymi innych krajów UE/EOG współpraca z instytucjami krajowymi oraz instytucjami właściwymi i łącznikowymi innych krajów UE/EOG pełnienie funkcji instytucji właściwej pełnienie funkcji instytucji właściwej

2 Potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w Polsce na formularzu E 301 Potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w krajach UE/EOG na formularzu E 301 141 SPRAW W ROKU 2006 66 SPRAW W I PÓŁROCZU 2007 Procedura potwierdzania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia

3 Procedura przyznawania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia Zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwia uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia obywatelowi UE/EOG, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. WUP z upoważnienia Marszałka Województwa wydaje decyzje w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla w/w osób. 311 SPRAW W ROKU 2006 224 SPRAW W I PÓŁROCZU 2007

4 Procedura eksportu świadczeń z tytułu bezrobocia z Polski Na mocy postanowień Art. 69 rozporządzenia Rady EWG 1408/71 bezrobotny, który spełnił wymagane warunki do uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego lub kilku państw UE/EOG ma prawo do transferu zasiłku tj. pobierania zasiłku w kraju poszukiwania pracy. Osoba bezrobotna, zarejestrowana we właściwym miejscowo urzędzie pracy, może wyjechać do państw UE/EOG w celu poszukiwania zatrudnienia i może pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek przysługuje maksymalnie na okres trzech miesięcy w wysokości ustalonej przez polski urząd pracy, w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy. Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek. 50 SPRAW W ROKU 2006 19 SPRAW W I PÓŁROCZU 2007

5 Procedura eksportu świadczeń z tytułu bezrobocia z innych krajów UE/EOG do Polski Bezrobotny obywatel krajów UE/EOG może przybyć do Polski w celu poszukiwania pracy. W okresie poszukiwania zatrudnienia ma prawo do transferu zasiłku przyznanego na podstawie kraju zamieszkania. Prawo wypłaty świadczenia może być realizowane w okresie do trzech miesięcy. Realizacja tego świadczenia odbywa się na podstawie ustawodawstwa kraju, który przyznał zasiłek. Podstawą wypłaty jest formularz E 303. WUP jest instytucją właściwą do podjęcia decyzji w sprawie wypłaty zasiłku, dokonuje również przeliczenia kwoty wskazanej w formularzu E 303 na złotówki. 23 SPRAWY W ROKU 2006 13 SPRAW W I PÓŁROCZU 2007

6 Od 01.01.2006 – do 31.12.2006 kraje z których dokonano transferu: KRAJ LICZBA SPRAW MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU (netto) SUMA WYPŁACONEGO ZASIŁKU (netto) Niemcy17 max 4.521,30 zł min 2.812,50 zł 13.111,77 zł 4.218,75 zł Holandia15.890,30 zł15.878,20 zł Irlandia15.319,00 zł15.366,00 zł Portugalia14.409,40 zł12.640,28 zł Hiszpania13.334,54 zł9.852,05 zł Finlandia12.868,90 zł8.415,44 zł Włochy1916,80 zł2.750,40 zł

7 Wydawanie formularzy E 302 Dotyczy członków rodziny bezrobotnego, którzy powinni zostać uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń Dotyczy członków rodziny bezrobotnego, którzy powinni zostać uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń Stosowany w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu osoby bezrobotnej Stosowany w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu osoby bezrobotnej Wystawiany przez właściwą instytucja w państwie, na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny osoby bezrobotnej Wystawiany przez właściwą instytucja w państwie, na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny osoby bezrobotnej Formularz E-302 jest ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia Formularz E-302 jest ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia E-302 wystawiony przez wojewódzki urząd pracy jest zaświadczeniem w rozumieniu przepisów KPA E-302 wystawiony przez wojewódzki urząd pracy jest zaświadczeniem w rozumieniu przepisów KPA


Pobierz ppt "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google