Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem"— Zapis prezentacji:

1 Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem
Krzysztof Margol

2 Klaster - definicje Geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucjami w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących ( Michael Porter)

3 Klaster - definicje Skupione przestrzennie zespoły współpracujących i wspierających się przedsiębiorstw, głównie małych i srednich danej branży przemysłowej, powiązanych z reguły z uniwersytetem lub inną jednostką naukowo – badawczą (klaster przemysłowy: Słownik Rozwoju Regionalnego, PARP)

4 Klaster - definicje KLASTER – „GARNCARSKA WIOSKA” - grupa współpracujących i wspierających się wzajemnie na zasadach mechanizmów rynkowych organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i firm w ramach tradycyjnej, regionalnej działalności rzemieślniczej , turystycznej i szkoleniowej, funkcjonujących na terenie powiatu nidzickiego.

5 Klaster - modele Model włoski Brak sformalizowanej struktury
Brak powiązań kapitałowych Brak wyodrębnionego zarządu Bliskie związki rodzinne Tożsamość regionalna

6 Klaster - modele Model duński Broker sieciowy – inicjator klastra
Opracowana strategia rozwoju klastra Wsparcie programu rządowego Zapewnienie szkoleń, dostępu do diagnoz, analiz

7 Klaster - modele Model holenderski
Ścisła współpraca z placówka naukową Broker sieciowy Nacisk na technologie i innowacje Obniżenie kosztów wdrożeń prototypowych urządzeń i technologii Aktywna polityka rządu

8 Klaster - przykład Dolina Krzemowa (pólnocna Kalifornia, Dolina Sana Clara) -ponad 6000 firm, w tym ponad 700 informatycznych i teleinfrmatycznych -1 mln pracowników HP, Uniwersytet Stanforda Fundusz Lokalny

9 Klaster - przykład Dolina Płytek , Sassoulo, Modena, Włochy 185 firm
25 tys. pracowników 80% udziału w rynku włoskim Tradycje w produkcji płytek

10 Klaster - przykład Dolina Ekologicznej Żywności (lubelskie)
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w lublinie Współpraca producentów i nabywców Lubelskie Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna (koordynacja)

11 Klaster - przykład Tarnowski klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina”
- 37 firm (16 produkcja, 8 handel, 5 usługi, 2 laboratoria, 3 uczelnie, 1 szkoła średnia, 2 instytucje wspierające) - Producenci tworzyw sztucznych, kadry,

12 Klaster - przykład Dolina Lotnicza (podmiot kluczowy WSK Rzeszów, koordynacja - stowarzyszenie) Kotły w Pleszewie Jachty w Gdańsku Wielkopolski Klaster Meblarski

13 Klaster - idea One– stop – shop Załatw wszystko w jednym miejscu
Oszczędź cenny czas Oszczędź swoje pieniądze

14 Klaster – rozwiązania prawne
Konsorcjum Spółdzielnia Holding Stowarzyszenie Spółka akcyjna

15 Klaster – tworzenie i rozwijanie
Analiza Mobilizacja Strategia Wdrożenia Ewaluacja

16 Klaster – analiza Analiza rynku Analiza regionu Mapowanie Granice
Możliwości i bariery rozwoju Priorytety (analizy statystyczne, ekspertyzy, wywiady, badania ankietowe)

17 Klaster – mobilizacja Zmiana postrzegania Budowa konsensusu
Zaangażowanie Tworzenie grupy zarządzającej Szkolenia (spotkania informacyjne, seminaria, szkolenia, dyskusje,)

18 Klaster – strategia Wizja Budowanie świadomości marki (branding)
Ustalenie priorytetów Określenie celów Programy operacyjne Harmonogram działań (co mamy, jak chcemy działać, co chcemy osiągnąć)

19 Klaster – wdrożenie Sformalizowanie działań Promocja Wdrożenie działań

20 Klaster – ewaluacja Analiza postępów w realizacji strategii
Ocena pozycji konkurencyjnej klastra Modyfikacja strategii Wdrożenie programu po analizie

21 Klaster „Garncarska wioska”
Przedmiot działalności Oferta dla partnerów : samorządy, organizacje pozarządowe, osoby bezrobotne, rolnicy, biznes Przygotowanie partnerów Zasady współpracy Perspektywy rozwoju

22 Klaster „Garncarska wioska”
Lider klastra - Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska wioska „ Sp. z o.o. Uczestnicy : biznes, organizacje pozarządowe, samorządy Teren działania : powiat nidzicki Forma organizacyjno – prawna: I etap: umowa konsorcjum, II – etap: stowarzyszenie

23 Klaster „Garncarska wioska”
Szkolenia dla uczestników obecnych i przyszłych Promocja działań Przygotowanie bazy Przygotowanie „sklepu internetowego” Plan rozszerzania działalności

24 Klaster – warunki sukcesu
Zaufanie Zaangażowanie Dokładna analiza Wspólna wizja Realne cele Autorytet liderów Szkolenia Pozytywne nastawienie do zmian Lokalny patriotyzm Wspólna strategia Wstępne finansowanie Perspektywa rozwoju długookresowego

25 Klaster – korzyści Średniookresowe Branding Wspólny marketing
Wspólne projekty Nowe możliwości Długookresowe Wzrost atrakcyjności Wykorzystanie nowoczesnych technologii Specjalizacja Innowacyjne rozwiązania Niższe koszty


Pobierz ppt "Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google