Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem Krzysztof Margol.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem Krzysztof Margol."— Zapis prezentacji:

1 Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem Krzysztof Margol

2 Klaster - definicje Geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucjami w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących ( Michael Porter)

3 Klaster - definicje Skupione przestrzennie zespoły współpracujących i wspierających się przedsiębiorstw, głównie małych i srednich danej branży przemysłowej, powiązanych z reguły z uniwersytetem lub inną jednostką naukowo – badawczą (klaster przemysłowy: Słownik Rozwoju Regionalnego, PARP)

4 Klaster - definicje KLASTER – GARNCARSKA WIOSKA - grupa współpracujących i wspierających się wzajemnie na zasadach mechanizmów rynkowych organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i firm w ramach tradycyjnej, regionalnej działalności rzemieślniczej, turystycznej i szkoleniowej, funkcjonujących na terenie powiatu nidzickiego.

5 Klaster - modele Model włoski - Brak sformalizowanej struktury - Brak powiązań kapitałowych - Brak wyodrębnionego zarządu - Bliskie związki rodzinne - Tożsamość regionalna

6 Klaster - modele Model duński - Broker sieciowy – inicjator klastra - Opracowana strategia rozwoju klastra - Wsparcie programu rządowego - Zapewnienie szkoleń, dostępu do diagnoz, analiz

7 Klaster - modele Model holenderski - Ścisła współpraca z placówka naukową - Broker sieciowy - Nacisk na technologie i innowacje - Obniżenie kosztów wdrożeń prototypowych urządzeń i technologii - Aktywna polityka rządu

8 Klaster - przykład Dolina Krzemowa (pólnocna Kalifornia, Dolina Sana Clara) -ponad 6000 firm, w tym ponad 700 informatycznych i teleinfrmatycznych -1 mln pracowników - HP, Uniwersytet Stanforda - Fundusz Lokalny

9 Klaster - przykład Dolina Płytek, Sassoulo, Modena, Włochy - 185 firm - 25 tys. pracowników - 80% udziału w rynku włoskim - Tradycje w produkcji płytek

10 Klaster - przykład Dolina Ekologicznej Żywności (lubelskie) - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w lublinie - Współpraca producentów i nabywców - Lubelskie Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna (koordynacja)

11 Klaster - przykład Tarnowski klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina - 37 firm (16 produkcja, 8 handel, 5 usługi, 2 laboratoria, 3 uczelnie, 1 szkoła średnia, 2 instytucje wspierające) - Producenci tworzyw sztucznych, kadry,

12 Klaster - przykład Dolina Lotnicza (podmiot kluczowy WSK Rzeszów, koordynacja - stowarzyszenie) Kotły w Pleszewie Jachty w Gdańsku Wielkopolski Klaster Meblarski

13 Klaster - idea One– stop – shop Załatw wszystko w jednym miejscu Oszczędź cenny czas Oszczędź swoje pieniądze

14 Klaster – rozwiązania prawne Konsorcjum Spółdzielnia Holding Stowarzyszenie Spółka akcyjna

15 Klaster – tworzenie i rozwijanie Analiza Mobilizacja Strategia Wdrożenia Ewaluacja

16 Klaster – analiza Analiza rynku Analiza regionu Mapowanie Granice Możliwości i bariery rozwoju Priorytety (analizy statystyczne, ekspertyzy, wywiady, badania ankietowe)

17 Klaster – mobilizacja Zmiana postrzegania Budowa konsensusu Zaangażowanie Tworzenie grupy zarządzającej Szkolenia (spotkania informacyjne, seminaria, szkolenia, dyskusje,)

18 Klaster – strategia Wizja Budowanie świadomości marki (branding) Ustalenie priorytetów Określenie celów Programy operacyjne Harmonogram działań (co mamy, jak chcemy działać, co chcemy osiągnąć)

19 Klaster – wdrożenie Sformalizowanie działań Promocja Wdrożenie działań

20 Klaster – ewaluacja Analiza postępów w realizacji strategii Ocena pozycji konkurencyjnej klastra Modyfikacja strategii Wdrożenie programu po analizie

21 Klaster Garncarska wioska Przedmiot działalności Oferta dla partnerów : samorządy, organizacje pozarządowe, osoby bezrobotne, rolnicy, biznes Przygotowanie partnerów Zasady współpracy Perspektywy rozwoju

22 Klaster Garncarska wioska Lider klastra - Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska wioska Sp. z o.o. Uczestnicy : biznes, organizacje pozarządowe, samorządy Teren działania : powiat nidzicki Forma organizacyjno – prawna: I etap: umowa konsorcjum, II – etap: stowarzyszenie

23 Klaster Garncarska wioska Szkolenia dla uczestników obecnych i przyszłych Promocja działań Przygotowanie bazy Przygotowanie sklepu internetowego Plan rozszerzania działalności

24 Klaster – warunki sukcesu Zaufanie Zaangażowanie Dokładna analiza Wspólna wizja Realne cele Autorytet liderów Szkolenia Pozytywne nastawienie do zmian Lokalny patriotyzm Wspólna strategia Wstępne finansowanie Perspektywa rozwoju długookresowego

25 Klaster – korzyści Średniookresowe - Branding - Wspólny marketing - Wspólne projekty - Nowe możliwości Długookresowe - Wzrost atrakcyjności - Wykorzystanie nowoczesnych technologii - Specjalizacja - Innowacyjne rozwiązania - Niższe koszty


Pobierz ppt "Klaster konkurujemy ze sobą i działamy razem Krzysztof Margol."

Podobne prezentacje


Reklamy Google