Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści wynikające z udziału w klastrach Grzegorz Gromada Wrocławski Park Technologiczny S.A. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści wynikające z udziału w klastrach Grzegorz Gromada Wrocławski Park Technologiczny S.A. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej."— Zapis prezentacji:

1 Korzyści wynikające z udziału w klastrach Grzegorz Gromada Wrocławski Park Technologiczny S.A. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

2 Plan prezentacji Definicja Cechy działającego klastra Korzyści udziału w klastrze Przykłady Podsumowanie

3 Co to jest klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. (M. Porter, 1998)

4 Dlaczego współpraca? Aktywne uczestnictwo przedsiębiorstw w klastrze bazuje na przekonaniu o możliwości uzyskania wymiernych korzyści gospodarczych.

5 Od konkurencji indywidualnej do konkurencji klastrów Kapitalizm konkurentów Kapitalizm sojuszników (alliance capitalism)

6 Struktura klastra

7 Inicjatywy rozwoju klastrów muszą opierać się na zasobach lokalnej gospodarki: –rynek –surowce, komponenty –urządzenia –technologie i innowacje –edukacja –potencjał ludzki Tworzyć czy rozwijać?

8 Czynniki zapewniające sukces klastra Wysoki poziom naukowego zaplecza badawczego Aktywna rola w rozwoju przemysłu Efektywna współpraca Inwestycje na każdym etapie Specyficzna promocja i marketing Ogólna promocja korzyści wynikających z rozwoju branży Efektywna komunikacja pomiędzy członkami klastra Doświadczona kadra zarządzająca Wsparcie ze strony UE, rządu, regionu i miasta

9 Lokalny łańcuch podażowy Szybszy dostęp, niższe koszty transportu Wyspecjalizowa na siła robocza Wyższa produktywność Specjalistyczne usługi Szybszy i łatwiejszy dostęp Duża liczba firm Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach Możliwość wyboru dostawcy Niższy koszt, wyższa jakość Stowarzyszenia Wspólna wizja, planowanie Uczenie sięTransfer technologii i innowacje Po co klastry?

10 Przykładowe działania animatora klastra Plastikowa Dolina tworzenie tzw. one-stop-shopdla inwestorów (pomoc w pokonywaniu barier biurokratycznych) pomoc udzielana firmom w zakupie sprzętu i materiałów do produkcji oraz doborze kadr organizowanie specjalistycznych szkoleń doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej działania promocyjne (strony www, broszury reklamowe, mailing) zarządzanie i obrót nieruchomościami (parki technologiczne i przemysłowe)

11 Przykładowe korzyści uczestnictwa w klastrze obniżenie kosztów produkcji (dostawy materiałów just-in-time,koszty transportu) dostęp do ośrodków badawczych i nowych technologii dostęp do specjalistycznej kadry wspólna promocja stworzenie lobby producentów i przetwórców tworzyw sztucznych dostęp do tanich obiektów przemysłowych

12 Włoski klaster obuwniczy Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

13 Kalifornijski klaster win Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

14 Klaster technologii informatycznych w Cambridge Źródło: Cooke, P. Clusters as Key Determinants of Economic Growth: The Example of Biotechnology in: Mariussen, Aa. (2001),

15 prasa branżowa producenci farb i środków poligraf. producenci maszyn wydawnictwa elektroniczne wydawcy prasy codziennej Dystrybu- torzy prasa branżowa dystry- butorzy banki producenci papieru i podłoży instytucje państwowe banki inne wydawnictwa instytucje państwowe wydawcy pism specjalistycz- nych firmy IT firmy leasingowe banki branżowy samorząd gosp. wydawcy prasy codziennej drukarnie stacje TV potencjalny trzon grona wąska kooperacja i duże znaczenie grona szeroka kooperacja i duże znaczenie grona szeroka kooperacja i małe znaczenie grona wąska kooperacja i małe znaczenie grona wydawnictwa elektroniczne firmy prepress drukarnie księgarnie agencje reklamowe dystry- butorzy księgarnie instytucje edukacyjne agencje reklamowe firmy leasingowe wydawcy prasy codziennej producenci nadruków na opakowania drukarnie firmy prepress firmy IT producenci nadruków na opakowania instytucje badawczo- rozwojowe agencje reklamowe wydawcy pism specjalistycz- nych firmy IT

16 Dolina Krzemowa (Silicon Valley) Najsłynniejszy klaster na świecie. Na przestrzeni 300 mil kwadratowych między Palo Alto i San Jose w Kalifornii ulokowanych jest obecnie ponad 6 tys. firm wysokotechnologicznych, w których pracuje ponad 1 mln osób.

17 Dolina Krzemowa (Silicon Valley) c.d. Dolina Krzemowa to dziś wspólnota technologiczna, cechująca się bardzo wysoką mobilnością personelu (średni czas pracy pracowników w firmie to 2-3 lata, przy czym zdarza się, że wracają oni do tego samego przedsiębiorstwa powtórnie). Źródłem postępu technologicznego w Dolinie Krzemowej jest region i sieci współpracy, a nie pojedyncze firmy.


Pobierz ppt "Korzyści wynikające z udziału w klastrach Grzegorz Gromada Wrocławski Park Technologiczny S.A. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google