Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Języki otwierają drzwi do Europy czyli dobre praktyki w nauczaniu języka niemieckiego GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Języki otwierają drzwi do Europy czyli dobre praktyki w nauczaniu języka niemieckiego GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax."— Zapis prezentacji:

1 Języki otwierają drzwi do Europy czyli dobre praktyki w nauczaniu języka niemieckiego GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl Szkoła: Gimnazjum nr 1 im Szarych Szeregów w Skierniewicach Nauczyciele języka niemieckiego Lata szkolne: 2003-2006, 2007-2010 Innowacja pedagogiczna

2 Założenia innowacji: Zapewnienie uczniom komunikacji w języku niemieckim; Umożliwienie poznania historii, tradycji, kultury i życia codziennego krajów niemieckojęzycznych poprzez wycieczki, konkursy, zielone szkoły, imprezy kulturalne; Przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego z języka niemieckiego, uznawanego na świecie egzaminu dla młodzieży Fit In Deutsch 2 oraz przeprowadzenie egzaminu w trzecim roku nauki; Rozbudzanie zainteresowań językowych poprzez otworzenie okna na językowy świat; Uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

3 Propagowanie nauki języka niemieckiego i jego popularyzacja poprzez imprezy szkolne prezentowane uczniom, rodzicom i nauczycielom: Europejski Dzień Języków Obcych; Europejskie Boże Narodzenie; Konkurs kolęd w języku niemieckim; Konkurs na kartkę świąteczną na Wielkanoc i Boże Narodzenie; Walentynka Niemieckojęzyczna; Wycieczki zagraniczne do Niemiec i Austrii; Przedstawienia w oryginalnej wersji językowej niemieckiej. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

4

5

6

7 Udział uczniów w konkursach języka niemieckiego: Kenner – konkurs organizowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN; Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego -PSNJN; Konkurs JERSZ – łowcy talentów DEUTSCHFREUND; Konkursy Języka Niemieckiego organizowane przez Kuratorium Oświaty; Skierniewice dawniej i dziś multimedialny konkurs w języku niemieckim pod patronatem Prezydenta Skierniewic. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

8 Osiągnięcia uczniów w zakresie języka niemieckiego: Zdanie egzaminu państwowego z języka niemieckiego Fit In Deutsch 2 w roku szkolnym 2006/2007, 27 uczniów otrzymało międzynarodowe certyfikaty – 100% zdających; Bardzo dobre wyniki w konkursach językowych; Bardzo dobre i dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego; Przygotowanie do egzaminu państwowego w roku 2010 jako ukoronowanie działalności innowacyjnej. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

9

10 Egzamin Fit In Deutsch 2: Przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 15 lat, zawiera zadania z poziomu A2 w sześciostopniowej skali od A1 do C2 rozumianego jako podstawowa znajomość języka; Składa się z dwóch części: pisemnej obejmującej zadania ze słuchania, czytania i pisania oraz ustnej polegającej na realizacji reakcji językowej, generowaniu pytań i odpowiedzi, prezentacji samego siebie wg podanych punktów ; Do zdobycia 80 pkt, z czego 50% gwarantuje zdanie egzaminu. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

11

12 Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym kłopoty z opanowaniem języka niemieckiego: Koła zainteresowań – koło języka niemieckiego Teste dich selbst - zajęcia odbywające się dla uczniów chętnych raz w tygodniu; Zajęcia wyrównawcze w ramach przygotowania do egzaminu państwowego Fit In Deutsch 2 z języka niemieckiego oraz egzaminu gimnazjalnego - zajęcia odbywające się raz w tygodniu. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

13 Współpraca z instytucjami wspierającymi nauczanie języka niemieckiego: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego PSNJN; Wydawnictwa językowe; Instytut Goethego; Prezydent Miasta Skierniewice. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

14 Nauczanie języka niemieckiego w naszym gimnazjum odbywa się w wymiarze: 3 godzin tygodniowo dla etapu kontynuacji i 2 godzin dla uczniów rozpoczynających naukę języka. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

15 Tworzenie klas językowych w ramach innowacji Kontynuacja nauczania języka niemieckiego + drugi język obcy od podstaw. Klasy innowacyjne tworzone są na podstawie podań uczniów chętnych i uzyskujących co najmniej oceny dobre z języków obcych. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

16

17 Kontrola wyników nauczania języka niemieckiego: Przeprowadzanie testów diagnozujących dla uczniów rozpoczynających naukę języka w gimnazjum i przydział na tej podstawie do odpowiednich grup; Cykliczna kontrola przyrostu wiedzy w formie testów sprawdzających odbywających się po każdym roku nauki; Sukcesywne przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych i ich ewaluacja; Systematyczne ocenianie cząstkowe wypowiedzi ustnych, kartkówek, prac projektowych i klasowych. GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl

18 Prezentację opracowała mgr Agata MICHALAK nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax (046) 833-53-98 e-mail: gim1@skierniewice.com.plwww.gim1.skierniewice.com.pl


Pobierz ppt "Języki otwierają drzwi do Europy czyli dobre praktyki w nauczaniu języka niemieckiego GIMNAZJUM NR 1 ul. Szarych Szeregów 6 96 – 100 Skierniewicetel./fax."

Podobne prezentacje


Reklamy Google