Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie ZPORR w Województwie Kujawsko-Pomorskim Implementation of IROP in Kujawsko- Pomorskie Voivodeship.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie ZPORR w Województwie Kujawsko-Pomorskim Implementation of IROP in Kujawsko- Pomorskie Voivodeship."— Zapis prezentacji:

1 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie ZPORR w Województwie Kujawsko-Pomorskim Implementation of IROP in Kujawsko- Pomorskie Voivodeship

2 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM REGIONALNY PODZIAŁ FUNDUSZY W RAMACH ZPORR (w mln euro) REGIONAL DISTRIBUTION OF RESOURCES WITHIN IROP (in mln euros)

3 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Podział funduszy na poszczególne Priorytety Distribution of funds between Priorities Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priority IPriority II Priority III mln euro

4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

5

6 (2) (6) (3) (4) (1) (11) (4) (5)

7 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (29) (7) (5) (12)

8 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet II (bez działania 2.5) Priority II (without measure 2.5) 32 wnioski zostały zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą 32 Project approved by Implmenting Institution PLN19,95% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 19,95% alokacji na lata PLN, 19,95% –Co-financing of PLN, which constitutes 19,95% of allocation umowy zostały zawarte 24 contracts signed PLN14,47% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 14,47% alokacji na lata PLN, 14,47% –Co-financing of PLN, which constitutes 14,47% of allocation

9 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działanie 2.2 Measure 2.2 -Projekt dla uczniów szkół ponagimnazjalnych Wartość projektu: ,91 PLN Beneficjenci Ostateczni:9928 uczniów Okres realizacji: – Project for secondary school students Total cost: ,91 PLN Final beneficiaries: 9928 students Realisation: –

10 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działanie 2.2 Measure 2.2 -Projekt dla uczniów szkół wyższych Wartość projektu: ,46 PLN Beneficjenci Ostateczni:726 studentów Okres realizacji: – Project for high school students Total cost: ,46 PLN Final beneficiaries: 726 students Realisation: –

11 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działanie 2.5Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Measure 2.5Regional Development Agency in Toruń -Wartość całkowita podpisanych umów finansowych PLN9 % alokacji -Total contracts signed PLN9% of allocation

12 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działanie 2.6 Measure 2.6 -Wartość całkowita podpisanych umów finansowych PLN55% alokacji -Total contracts signed PLN55% of allocation

13 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 2.2 Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (2) 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy (5) (15) (2)

14 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

15

16 Płatności / Payments Małopolskie: 24 mln PLN (3,2% alokacji/3,2% of allocation ) 2.Kujawsko-Pomorskie: 16,6 mln PLN (2,9% alokacji/2,9% of allocation ) 3.Lubuskie: 11,2 mln PLN (3,35 % alokacji / of allocation )

17 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM TRUDNOŚCI/DRAWBACKS System wdrażania/Implementation system System prawny/Legislation Długotrwały proces oceny wniosków i podpisywania umów/Long process of verification and contractation of projects Odpływ personelu/Outflow of staff

18 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Przeregulowanie systemu/Overregulation of the system Duża ilość aktów prawnych/Overdeveloped legislation Wiele szczebli systemu wdrazania/Multi-stage implementation system Brak elastyczności/Lack of flexibility System wdrażania/Implementation system System prawny/Legislation

19 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Duża ilość niepoprawnie złożonych aplikacji/Lots of incorrect applications Złożoność i bieżące zmiany wytycznych IZ oraz przepisów prawnych/Complexity and current changes of guidelines and legislation Długotrwały proces oceny wniosków i podpisywania umów Long process of verification and contractation of projects


Pobierz ppt "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie ZPORR w Województwie Kujawsko-Pomorskim Implementation of IROP in Kujawsko- Pomorskie Voivodeship."

Podobne prezentacje


Reklamy Google