Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjologia czy socjologie?. Klasyczny przykład: socjologia jako badanie faktów społecznych (E.Durkheim) Główny przedmiot badań: instytucje społeczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjologia czy socjologie?. Klasyczny przykład: socjologia jako badanie faktów społecznych (E.Durkheim) Główny przedmiot badań: instytucje społeczne,"— Zapis prezentacji:

1 Socjologia czy socjologie?

2 Klasyczny przykład: socjologia jako badanie faktów społecznych (E.Durkheim) Główny przedmiot badań: instytucje społeczne, struktury społeczne, zjawiska makrospołeczne i makroekonomiczne Paradygmatyczny przykład teorii: strukturalny funkcjonalizm (T. Parsons) Inne teorie w obrębie tego paradygmatu: teorie konfliktowe, teorie modernizacji, teorie neomarksowskie (systemu światowego i zależności), teorie krytyczne itd.

3 Klasyczny przykład- socjologia rozumiejąca (M.Weber) Główny przedmiot badania: procesy społecznego wytwarzania znaczeń przez działające jednostki oraz konsekwencje tych procesów. Paradygmatyczny przykład teorii: interakcjonizm symboliczny (H.Mead; E.Goffman) Inne teorie w obrębie tego paradygmatu: fenomenologia, etnometodologia, teorie emocji

4 Klasyczny przykład- behawioryzm (B.F. Skinner) Główny przedmiot badania: zachowania ludzi rozumiane jako reakcja przystosowawcza organizmu do środowiska Paradygmatyczny przykład teorii: behawioralne teorie wymiany (G.Homans) Inne teorie w obrębie tego paradygmatu: socjobiologia, socjologie środowiskowe, teorie racjonalnego wyboru

5 Poziomy analizy socjologicznej: a. poziom mikro-makro b. poziom subiektywne- obiektywne Problem wyłączenia z analiz socjologicznych części zjawisk społecznych Rozwiązanie- wyodrębnienie czterech poziomów analizy i propozycja, by badać je wszystkie jednocześnie.

6 MAKRO MIKRO OBIEKTYWNESUBIEKTYWNE Źródło: Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań, 2004, str. 320 I. Makrobiektywne Przykłady: społeczeństwo, prawo, biurokracja, architektura, technologia, II. Makrosubiektywne Przykłady: kultura, normy, wartości II. Makrosubiektywne Przykłady: kultura, normy, wartości III. Mikroobiektywne Przykłady: wzory zachowań, działania i interakcji, slang III. Mikroobiektywne Przykłady: wzory zachowań, działania i interakcji, slang IV. Mikrosubiektywne: Przykłady: spostrzeżenia, przekonania, różne aspekty społecznego tworzenia rzeczywistości

7 Socjologia płci Socjologia ciała Socjologia konsumpcji Socjologie tego, co nie-ludzkie Kłopotliwe suplementy

8 Pytania do treści wykładu: 1. Scharakteryzuj pokrótce wybrany paradygmat socjologii 2. Scharakteryzuj pokrótce wybrany poziom analizy socjologicznej 3. Na czym polega zaproponowana przez Ritzera idea integracji paradygmatów 4. Czym są kłopotliwe suplementy socjologii? 5. Scharakteryzuj pokrótce wybrany kłopotliwy suplement socjologii Pytania do lektury obowiązkowej: Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań, 2004, r. Teoria socjologiczna w drugiej połowie XX wieku, Współczesna myśl socjologiczna, teorie nowoczesne i ponowoczesne, Teorie początku XXI wieku, (str.52-67) Socjologia: nauka wieloparadygmatyczna, Ku bardziej zintegrowanemu paradygmatowi socjologii, (str. 315-322). 1. Co to jest socjologia życia codziennego? 2. Na czym polega synteza agency- structure (Giddens)? 3. Co to są wielokulturowe teorie społeczne?


Pobierz ppt "Socjologia czy socjologie?. Klasyczny przykład: socjologia jako badanie faktów społecznych (E.Durkheim) Główny przedmiot badań: instytucje społeczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google